ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  18,225 call center outbound project details งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการให้หาลูกค้าที่ต้องการทำ -Event -PR Event -Outsourcing Call Center โดยแบ่งค่าคอมมิชชั่น 5% ของยอดงานทั้งหมด

  $10000 - $20000
  $10000 - $20000
  0 การประมูล
  Sales manager for b2c sales for an IT training center 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a B2C Sales manager who will be managing at least 2 telemarketers, phoning qualified leads, answering calls from potential customers to turn into sales, diary management and admin. There is no cold calling as all our leads are people who have enquired about our services. I think they can be qualified as ‘warm leads’. The person we are looking for needs to be a hig...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Find contact details within government departments 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You will be supplied the department name and website URL (all within Australia). We need a list of current Communications Director and Manager names and ema...department name and website URL (all within Australia). We need a list of current Communications Director and Manager names and email addresses. There are 244 departments to source details from.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need some help with internet marketing.

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have 27 custom fields added to my virtuemart products. These are too many to display in a single list on the product details page, which is the default display for custom fields. I want these fields split into 4 separate tabs. I have a list of which fields need to go under which tabs. These also need to display properly on mobile device and ideally

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Issabel Call Center Setup 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear All, We are in the midst of the setting up a call centre. The hardware installation is complete. We are running 2 ISSABEL install on two server and they are configured as high availability active /passive mode. The problem is the call center module. When we install the module, the agent login facility is not working as per configuration. We

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Scrape Details From Website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require someone to organise to scrape relevant details for me from a website. Website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Details: Email, Name, Company, Address, Phone This needs to be done for every single possible combination of postcode etc that the site can provide, meaning that every single entry are utilised. Need this information ASAP

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Consider the equalizer audio system with specifications given (see project text below). a) Design a seven-band equalizer using a fourth-order bandpass filter. The center frequencies and bandwidths are listed in Problem 8.52. b) Verify your design for each filter using freqz function in MATLAB. c) Use Direct Forms I or II to realize the seven filters

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Google Hotel Center Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We need a Google Hotel Partner that can can help us with our website properties integration. Only bids from experimented guys which know exactly what it needs done. We request other website examples with similar job.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Find contact details 5 วัน left

  I have a file with list of enrties of companies with web-addresses. I need you to find me e-mails of their commercial or advertising departments.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล
  Press release my android application ... Details will be provided 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an android application that has to be press released and my budget is 1.5k to 2k

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We need some adjustmets on this SOLIDWORKS assembly. It all are detalied on the attached pictures. Note: It is also necessary to model and add ribbed body rivet nuts on this assembly.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  I want to feed from shopify to google merchant center,but the result show Suspicious domain [link].Wo can help me?

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Extract profile details 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...qualifications, their experience details, their credentials, certificates, recommendations, social activities and profile photo. Also, their special interests, published papers and/or contributions. Whatever can add to their profile, are needed. We intent to create a larger profile of the person using these details. Any one interested, let me know

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I have some work, in an Excel spreadsheet.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I need somebody to help with importing all of our products into Google Merchant Center. You MUST MUST MUST have experience doing this and be able to verify that you have done this job in the past. We currently have a google merchant center account set up, we have an export tool, we use WooCommerce for our shopping cart. Please mention: directbed22

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Outbound Ountario 3 วัน left

  PROJECT DESCRIPTION It is a database project related to sql queries and erd [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] also includes the normalization. I need it in 2-3 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] contact me as soon as possible.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I will need a trading bot to trade on Binance. The timeframe is 2 weeks.

  $609 (Avg Bid)
  NDA
  $609 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi Neha B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $565 (Avg Bid)
  $565 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Verify SEO, Product Details, and Correct Gramtical Errors in Titlea 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Verify SEO Details Match Product Description and Title Suggest Corrections for Grammatical errors

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Project Duration: 30 Minutes - FULL HOUR WILL BE PAID Project Type: Wordpress CSS Modification Task: On Mobile Only - Center align one image & one line of text that is in the mobile navigation menu YOU MUST BE ABLE TO START WORK IMMEDIATELY 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Need call center for outbound sales 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for 1-2 call center agents for outbound sales. With possibility to advancement I will provide sales script and training material. Need to be ready to add more agents in next few months.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  companies name and their website will be provided in a excel sheet and you have to find their details of 13 columns - number, add., Pincode, city, CEO/MD, About , Products & Services etc. 1 row have 13 columns , Budget is RS 1 for a Row . This is a long time work . more you do , more you earn

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล

  * Background on the project: We purchase truckloads of inventory for which we receive a rough list of products we should be receiving. Upon receiving we would like the ability to scan through and confirm receipt of goods from that load, mark damaged/destroyed goods and also scan products we received which may not have been on our list. Through the

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Outbound Specialist 2 วัน left

  Outbound Lead Generation calls with approving people emails and asking if they want to receive a White Paper about curtain B2B products. You will have a script where you will ask if target person wants to receive a white paper, confirm his email, and ask couple additional custom questions about the industry provided in the script. Average time per call

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Data entry of contact details and addresses to the database, work to be completed in English language, requiring intermediate English skills. Easy project, but requiring a lot of time. Thanks

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  Looking for SAT Teachers (English & Math) to teach in a center in Al Manial, Cairo, Egypt

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  build me an app to make Auto Dialer OutBound 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Auto Dialer OutBound using android and excel like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $271 (Avg Bid)
  $271 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  We want to create a contact list of name, address, phone number, email address for allied health practitioners in our state. The information is available on public websites, we would like it in excel format. There will be 4 sites to search initially. e.g. 1 all practitioners within 50km of postcode 6000, private practice at this link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] e.g. 2 This site: [เข้าสู่ระบบเพื่อด...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  94 การประมูล

  I need you to write a research article.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello. I am looking for correct and justified data used to complete a series of spreadsheets required by my company. An example of a partially completed spreadsheet is at this link. Please quote on completing the attached. From here, if the work is accepted the view is to continue the relationship and create more spreadsheets as a result. Thank you. Link below [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  we have our Spa and Massage Center. Need Website 5-6 Pages including Love Calculator and live comments of customers like during Match live comments passed by viewers

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Update All Product details to match same products on Amazon. SEO description should match the same format used by Top Suppliers ar Amazon!

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We're looking for someone who will be working from home remotely connected to our computer. You will be handling eBay messages and Returns. I training will be given. We can pay you weekly or monthly. Looking forward for your messages and if you have previous experience on eBay will be really good.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล

  My project about construction of research and development center for discover new treatments for Infectious diseases We need information about Project planning includes: Schedule, resource allocation, cost forecast budget Controlling includes: quality assurance,check and control, action in respond to deviation and change management Requires: writing

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  My project about construction of research and development center for discover new treatments for Infectious diseases We need information about 1-Project aim and objective,work breakdowns structure 2-Project environment includes: SWOT analysis 3-Project organization includes:organization chart,structure, roles and tasks 4-Project planning includes:

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  want to develop a module(apk) to upload product details (images+details) to db server. 11 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I want to develop a module(apk) to upload product details (images+details) to db server. it is not a complete app its just a module.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Contact center 9 ชั่วโมง left

  Buscamos una persona capaz de desarrollar un contact center, escribir para mas detalles buena paga. We are looking for a person capable of developing a contact center, write for more details Good pay

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Call Center Due Diligence & Research 5 ชั่วโมง left

  ...support on a Call Center due diligence and research initiative with the objective to: 1.) Identify who the Atlanta-based call center players are (both in-house operations and third-party providers); 2.) Determine the call center's specialty and/or which line of business the call center is focused on; 3.) Determine what type of call <...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Application Development: Need A Quote, Message For Details 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...Make a call book a session Users should be able to send a text or voice message, and then be directed to set up a call via applications like Skype or Whatsapp, before that they should be able to pay for the question or call via PayPal. Sharing their questions by chatting or sending voice messages which they will have to pay for first: Press call > calendar

  $2867 (Avg Bid)
  $2867 การประมูลเฉลี่ย
  105 การประมูล
  Outbound ontario หมดเขตแล้ว left

  It is a database project related to sql queries and erd [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] also includes the normalization. I need it in 2-3 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] contact me as soon as possible.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Trophy icon Design 6 pics of windows details in Adobe Illustrator หมดเขตแล้ว left

  I need a design of 6 types of windows, which are mounted on buildings. I found window example pics on the web, so I need that all the windows have the same graphic style. Pics has to be in black and withe colour (no greyscale)

  $56 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...write an e-book on Food History of different regions in India. My budget is 70USD for 7000 words. Payment conditions : Full payment on acceptance Deadline : 3 weeks from Project Acceptance Upon ebook completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its contents. To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  iOS app more details DM. หมดเขตแล้ว left

  I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

  $604 (Avg Bid)
  $604 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  app for diagnostic center หมดเขตแล้ว left

  diagnostic center app which will display all diagnostic center with test price same like mediflix app.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล