ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 call center งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Project for Resul C. หมดเขตแล้ว left

  สวัสดี Resul C. ฉันสังเกตเห็นประวัติของคุณและต้องการนำเสนอโปรเจคของฉัน เราสามารถพูดคุยรายละเอียดได้ผ่านทางการสนทนา Please call 02 630 2557-8 for more details, if you are available to work at our office in Silom, Bangkok

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องการสคริป Jquery Script สำหรับโฆษณาวีดีโอ ก่อนโหลดตัวเล่น Iframe จาก data-href button - ตอนกดโหลด Player จะมีโฆษณามาแสดงทุกครั้ง ก่อนที่จะดึงตัวเล่นมากจาก data-href <div class="player_ep"> <div style="text-align: center"> <button type="button" data-href="" data-resolution="fast_p2p" class="btn btn-primary play-ep">Player 1</button> <button type="button" data-href="" data-resolution="google_photos" class="btn btn-default play-ep">Player 2</button> </div> </div> โดยรูปแบบ ดึงโฆษณาวีดีโอมาแสดง จะดึงจาก รูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ครับ หรือออกแบบมาให้ก็ได้ครับผม <script> analogy({...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ต้องการผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและให้คำปรึกษา application ที่สามารถทำ video call ได้ มีวิสัยทัศกว้างและมีความสนใจทำ project social application มากกว่า application e-commerce ทั่วไป

  $9259 (Avg Bid)
  $9259 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ต้องการให้หาลูกค้าที่ต้องการทำ -Event -PR Event -Outsourcing Call Center โดยแบ่งค่าคอมมิชชั่น 5% ของยอดงานทั้งหมด

  $10000 - $20000
  $10000 - $20000
  0 คำเสนอราคา
  Adventure-themed Banner for Book Promotion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a talented designer to create an engaging banner for my website. The banner will be used to promote a Stand Up Paddleboarding (SUP) book, so an adventure/sports theme is desired. Key Requirements: - The banner should be visually appealing and convey a sense of excitement, adventure, and the outdoors. - It needs to have a clear call-to-action to encourage visitors to purchase the book. - The design must align with the adventure/sports theme while being professional enough to represent the book. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software. - Understanding of web design and user experience. - Previous experience in creating banners or promotional materials is a plus. - Knowledge or interest in adventure sports such as SUP would be beneficial.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Plant Photography & Editing for Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a seasoned...seasoned photographer with solid editing skills for a project involving around 50 plant photos. The work involves: - Sourcing and taking photos of a variety of plants - Including our black commercial pots in each image - Post-production which includes editing the photos with a white background Specifically, I want the photos to have these features: - The company logo digitally added at the center of each photo - Delivered in JPEG format The perfect candidate is someone with professional photography expertise and a knack for photo editing. Knowledge in creating digital compositions, such as adding logos to photos is paramount. Your portfolio showcasing similar nature or product photography will greatly enhance your chances for this project. Sample pic...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Bug fix in ASP.NET MVC legacy Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ODataFilters as input parameters. However, the API now returns a plain list of Enumerable Items with pagination of 100 items and subsequent 100 items. We need to fix the .cshtml file to display these items in the task grid with this new API change. Currently, the API is not called when we click on the Payroll Task Tab. However, when we initially load the page with all three tabs displayed, the API call is visible. Ideal candidates for this project should have: - Proficiency in ASP.NET MVC, with a good understanding of its framework. - Strong JavaScript skills, particularly in debugging and problem-solving. - Experience in working with APIs, ensuring correct data retrieval and display. NOTE: Candidate need to work on AnyDesk remotely for completing this Bug, because it was in co...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am looking to fill a longterm editor position for multiple projects for my agency. I run a short-format content agency that edits videos for various coaches, businesses and podcasts. The videos will mostly be up-to 60 seconds long and I expect you to edit subtitles, b-roll, stock...be edited in 9/16 format for fullscreen experiences on IG Reels + TikTok. Please reach out to me here on Freelancer and tell me a bit about yourself, your current situation and show me previous work. I expect a sample to quality check your work, if I find qualified for the position, I will provide you with the raw 60-seconds footage. English is a must since you must be able to jump on a Zoom call to go through the onboarding process(webcam is also a must). Daily reports are expected whenever we ge...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Redesign Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of redesigning a simple website that recently crashed. The site was recovered with limited functionality. Below you will find the live site and the cached site for comparison. Expected timeframe to have the website complete would be 3 to 6 days. I would expect to have an initial phone call to set expectations and also have a status call throughout the project to offer feedback. Live website: Cached site for comparison: :https://833easynumbers.com&sca_esv=fe467be3178b7f86&strip=0&vwsrc=0 Below are a few details that will be needed for the project: - WordPress Betheme - Ionos hosting - #833 logo on top of page will need the 833 a bit darker so it has more contrast against # https://833easynumbers

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Cystic Fibrosis Team Merchandise Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced designer to create an appealing merchandise design for my non-profit organization's walking team. Our team's mission is twofold - advertising the team and fundraising for our organization. Key Requirements: - Primarily, your design will be for T-shirts and hats, ensuring they are practical yet visually pleasing. - The color scheme should center around purple as it represents support for cystic fibrosis. - The design should effectively promote our team and enable us to raise funds successfully. Ideal Skill Set: - Experience in merchandise design, particularly for non-profit organizations - Excellent understanding of color schemes and symbolism - Ability to deliver catchy, visually-appealing designs. I have ideas for the main theme of the design. We ...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  Project Description: We seek a skilled developer to build a website for our tax and compliance service provider business. The website will serve two primary functions: 1. Knowledge Hub: This section will provide a comprehensive resource center with valuable content on tax laws, regulations, and compliance guidelines. It will be accessible through a subscription-based model. 2. Consultancy Services: Showcase the consultancy services offered by our team of tax and compliance experts. Users should be able to learn about our services and contact us easily with inquiries. Key Features: A. Subscription-based knowledge hub: 1. Users can subscribe to access in-depth content on tax laws, regulations, and compliance guidelines. 2. Content should be well-organized and easily searchable. 3....

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need a professional graphic designer to increase the size of my current logo. Specifically, it will be mainly used on physical merchandise like t-shirts and mugs. The dimension should be resized to 700 x 1000 x 500mm. The ideal candidate for this project should have extensive experience in graphic design, especially in logo resizing and merchandise branding. Center the logo

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Cold Calling B2B Leads for Finance Sector in Singapore 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced lead specialist with a proven record of acquiring B2B leads in the finance industry in Singapore. Key Requirements: - You should be well-versed in Singapore market, and have acces...Singapore market, and have access to an existing database of relevant leads. - The main goal for these leads will be cold calling. - Targeting Business Owners: The leads should primarily be business owners in Singapore. -only b2b leads with business owner's phone number are compulsory Do share with me what type of relevant leads you have currently and the quantity, will do a short test using cold call for quality check, If you've read the brief, either pm me with the existing database for further discussion or indicate *singaporeb2b on your bid , other...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced AI developer who could build an AI calling agent for me. The agent will be programmed to handle a variety of call types - sales, customer support, and appointment scheduling. Key Capabilities: - Sales calls: The AI agent should be able to not just sell but also address any queries a prospective customer might have. - Customer Support: It should serve as a first point of contact to solve any customer issues. - Appointment scheduling: Setting up meetings is another primary function that the bot should handle. The AI agent will be deployed in the field of real estate and is expected to accomplish the following: - Qualify leads: It should be able to discern potential customers from casual inquiries. - Provide property information: The AI s...

  $750 - $1500
  ปิดผนึก
  $750 - $1500
  10 คำเสนอราคา

  I'm seeking a qualified freelancer to design an engaging and professional single service page using Figma. The design should center around service in the health and wellness industry. Key responsibilities: - Develop an appealing, intuitive, and easy-to-navigate layout - Pay attention to aesthetics as well as functionality Ideal skills and experience: - Expert in Figma - Has extensive industry experience in health and wellness - Solid understanding of UI/UX principles for lead generation Please include in your application: - Your experience with similar projects.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm planning to launch a new blog website and need a freelance with having SEMRush Subscription with him. Basically I want to have a one-hour Freelancer Call meetings daily, totaling around 10 hours per week. During these sessions, we'll analyze competitor websites using SEMRush. I have a good understanding of SEMRush but I appreciate your guidance and assistance. Please note, I won't be sharing the site links in chat and can share only during our Zoom sessions. Also, you must have a SEMRush Pro, Guru, or Business subscription. Thank you, Regards, Suraj.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Industrial Automation Instrument Technician 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in handling both electrical and temperature instruments. The hired professional will be responsible for: - Installing instruments: You'll need to get these instruments up and running in a seamless fashion. - Calibration of Instruments: Because accurate readings are essential for my business, your role will involve routine calibration. - Troubleshooting and repairs: You're the first person I'll call when something goes wrong, so I'm relying on your problem-solving skills to keep downtime to an absolute minimum. The instruments will be used for industrial automation purposes, so previous experience in this field would be highly beneficial. You'll have experience working with both electrical and temperature instruments, and you'll be comfortable both...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am looking for a Kajabi expert to design and set up a high-converting sales page for a single product. The primary goal of this sales page will be to generate sales. Key requirements: - Design a visually appealing landing page that aligns with my brand - Implementing persuasive copy and call-to-actions to drive conversions - Integrate the page with the Stripe payment gateway to facilitate seamless transactions Ideal skills and experience: - Proficient in Kajabi and experienced in designing and setting up effective sales pages - Strong understanding of e-commerce and conversion rate optimization - Prior experience with integrating Stripe or similar payment gateways - Good eye for design and brand consistency - Excellent communication skills and ability to understand and translate...

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I need a neural network that has the ability to write scripts for a movie or/and series, the final feature of the neural network, help in post-production. Also, a separate neural network should write lyrics, music bits with minuses, write voice and all this to edit into finished tracks. All this should be integrated into a Telegrem bot, with an intuitive...analyze user data. - Experience with Telegram: As the project involves integrating the neural network with a Telegram bot, experience with this platform is crucial for a successful execution. Please provide your previous work experiences and provide a detailed proposal on how you plan on tackling this integration. Any questions about the technical task of the project are discussed in real time on a call (Zoom, Discord, Telegra...

  $4488 (Avg Bid)
  $4488 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Website Poster Creation 6 วัน left

  I'm in need of a designer who can craft about twenty, minimalist themed posters for my e-commerce website. These posters will center around different products like bags, shoes, scarfs, clothes, abayas, and slippers. Key Requirements: - Poster designs must embody a modern and minimalist aesthetic. - The posters will emphasize both the quality and diverse range of products we offer. - Each poster's sizes vary, so being flexible with design ratios is crucial. Ideal freelancer should have: - Significant experience in modern, minimalist graphic design. - Knowledge in creating visually appealing e-commerce materials. - Adeptness at conveying marketing messages through designs. - Proficiency in adapting designs to different dimensions and ratios. This project requires a well-...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Bilingual Feedback Caller for Spanish Client 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a Bilingual (English and Spanish) individual to phone a client speaking Spanish and about their Products. Part of the communication also includes arranging a call with someone who speaks English in their company. Solid language proficiency in English and Spanish is crucial for this role .

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...prints some output to the console @pragma('vm:entry-point') Future<void> _firebaseMessagingBackgroundHandler(RemoteMessage message) async { await (options: ); await setupFlutterNotifications(); showFlutterNotification(message); // If you're going to use other Firebase services in the background, such as Firestore, // make sure you call `initializeApp` before using other Firebase services. print('Handling a background message ${}'); } the above function works only on android but it's never called on ios device so our target is to make this function called on IOS as well compatibility - work on android 7 upwords - work on IOS 15 upwords general terms: ⦁ people whom are wants to participate on this project

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled Python developer who specializes in Machine Learning and Natural Language Processing for an upcoming project. Your role will center around applying NLP techniques specifically for Sentiment Analysis. Responsibilities: * Implement effective machine learning models using Python. * Use Natural Language Processing to conduct Sentiment Analysis. Ideal Candidate: * Proficient in Python. * Extensive experience in Machine Learning and NLP. * Proven track record of projects using Sentiment Analysis techniques. * Demonstrated ability to write clean, efficient code. * Strong understanding of ML algorithms and NLP techniques. The main goal of this project is Sentiment Analysis through the use of Natural Language Processing. A qualified candidate should be knowl...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...form submissions. Add comments and attach files to submissions. Mark submissions as incomplete. Sort by submission date. Search with parameters. Filter incomplete/complete submissions. Print form submissions. Email copies of form submissions. Requirements: YOU and only you are the programmer and will communicate and work with me on a daily basis. Must speak English well so we can speak on phone call through freelancer when required. 1 WEEK DEADLINE, NO EXCEPTIONS. I recently had an issue and lost a month. I will be available everyday to work side by side with you to ensure completion, bug free. Do not send me an AI generated bid. Read above and then explain why you are good fit for this project as well as the programming framework you recommend and your background in a few sente...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  Outbound Telecaller for Indian Market Research 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and we require your expertise to conduct telephone surveys with the business owners or top management personnel of these organizations. The survey will consist of a maximum of 10 questions, covering both general information about the company and specific inquiries related to the service we intend to offer. To ensure the accuracy and reliability of the data collected, we request that you obtain call recordings for all survey interactions conducted with the top management personnel. Additionally, we would appreciate your flexibility in terms of scheduling, as we aim to complete the survey within a timeframe of 3-4 weeks. It is essential that the survey be conducted in a third-party capacity to maintain objectivity and integrity in the feedback received. We trust in your professio...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Energetic 2D Music Visualization 1 min Animation Video ( Urgent ) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...what remains It’s in our power And it won’t fade til we grasp the reigns The man on the skyscraper gets furious. He orders the sniper to shoot more, but the heroine spots him and shoots him down. There will be a day Truth will guide the way It could be too late We can’t hesitate The heroine climbs up the building to the man in the suit and overthrows him and takes his remote away. When our demons call Other takes the fall As she stands in the spot where the man in the suits once stood, people applaud her and recognize her as the new leader. All of the sudden her eyes turn red and she presses the button. The cycle continues. We crave more demands We crave more demands - - - -- -- Any doubts -- - - - - - - Please feel free to ask me if you have any questions, I...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...postsecondary that would allow me to easily edit. The purpose of the website is to provide information about my business. Main features Responsive Design: Ensure the website adapts seamlessly to various screen sizes, including mobile phones, tablets, and desktops, by utilizing responsive design principles. Test the website's responsiveness using tools like Google's Mobile-Friendly Test. Interactive Call to Action (CTA): Incorporate engaging CTAs strategically placed throughout the website to encourage user interaction. Use compelling language and design elements to prompt visitors to take desired actions, such as applying for programs or exploring further information. Consider implementing hover effects, animated buttons, or interactive forms to enhance user engageme...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Rust Developer for Linux Embedded Systems 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Part-time Rust Dev This one is unusual. I'm looking for someone who is a super competent Rust developer and knows Cargo really well, who can do very small pieces of work time to time, and someone who I can ask technical questions to about rust and cargo. You need to speak english well as I will likely need call, but not often hopefully. The project is Linux only and has components which are rust "no_std", so knowing how to do things without the std library is a must (compiled to wasm target). The commitment is very minimal, a couple of hours some nights, could easily fit it round a regular job. Obviously, this is remote; I will give you login credentials to a server that you do bits on. NDA, it's all our code (obviously). # Rust, Cargo, Linux, no_std

  $56 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $56 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need a professional to rearrange a wedding photo where there are between 10 to 20 people. The objective is to group similar family members together. I will provide an order to guide the placement of each family member in order to facilitate the rearrangement. A keen eye for detail and experience in using editing tools are essential for this project. Understand...members together. I will provide an order to guide the placement of each family member in order to facilitate the rearrangement. A keen eye for detail and experience in using editing tools are essential for this project. Understanding of composition, aesthetics, and the ability to work according to specific instructions will be beneficial. Place the bride (4th from left) next to husband (tall in center). Switch 1st 2 peop...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Photoshop: Bulk edit 4.000 product images 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a job to bulk edit all my product img (4000). - Removing background - Center - fill the 1:1 Format with a small gap - add a shadow at the bottom of the product I also need a template for Photoshop so that I can format it myself for future products. Let me know?

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา
  XML & PHP Expert Needed 5 วัน left

  I need to connect my POS-PHP system through a web service or API to the software of a Colombian technology provider that provides this service. I attach the webservice manual and an example of the xml that my program must generate to call the information. I need to connect my POS-PHP system to the software of a Colombian technology provider that offers this service through a web service or API. I have attached the webservice manual and an example of the XML that my program must generate to call the information. Please contact me if you do this - +91 9598514789 The project is in Spanish language

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Professional Flutter Developer Needed for Video Call Application 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a skilled Flutter developer to create a video call application with specific features. The application will include live video calls, voice calls, and private video calls. Supporters will register using their phone numbers and will be rated after each call. The application will also allow for invitations to be sent between hosts and supporters. We require a clear and easy-to-use control panel for managing the application. Payment gateways should be available for supporters from all countries. The application should be secure and prevent hacking attempts. Post-launch support will be necessary, along with ongoing maintenance. If you have experience in Flutter app development and building video call applications, we would like to hear from you.

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Fix Google Merchant center 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I have many issues on my account, I'm looking for someone able to help me how to fix: This is the preview: I'm looking someone that in 20 minute explain the main things using my computer trought Teamviewver or anydesk

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced appointment setter for my janitorial company, targeting a diverse set of businesses including office buildings, retail stores, and medical facilities. Key Responsibilities: - Establish more than 20 appointments pe...than 20 appointments per week with prospective clients. - Present our offerings, emphasizing on our general cleaning services. - Manage your own DDV Relevant Skills and Experience: - Proven track record in high-volume appointment setting. - Experience communicating with varied business types. - Knowledge about janitorial services is a plus. Please note we are looking to work exclusively with call centres and team on a cost per appointment basis ( not hourly ) Collaborate with us in expanding our reach and securing valuable client rela...

  $62500 (Avg Bid)
  $62500 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Broad Audience Direct Response Copywriter 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced direct response copywriter to create compelling, sales-driven content intended for a broad audience. The primary goal of the copy is to drive sales with a focus on marketing funnels. Key Responsibilities: - Create engaging, high-conversion copy that resonates with a broad audience - Craft compelling call-to-actions and headlines aimed at increasing sales - Align the content towards the context of marketing funnels Ideal Candidate: - Proven track record of success with direct response copywriting - Skilled in creating persuasive and engaging content for a varied audience - Experience in writing for marketing funnels - Strong understanding of sales-driven copywriting techniques - Ability to generate high-quality, original content on a consistent ...

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  ...Room: Current Setup: The blue squares represent the furniture as it is today. The room has just been painted, and the flooring is also new, so those remain unchanged: Right wall: blue, similar to the color of the squares. Closet doors: graphite color, sliding, floor to ceiling. Ceiling color: white Wall color: cream white or ivory Floor: the same as in the previous project's room Lamp in the center of the room, no additional lighting needed Context: The folding table is old and ugly, I want to replace it with a desk. Various toy shelves have been accumulating over time, they do not match and look cluttered. The bookcase is fine. The room is for a 10-year-old boy, but I want to arrange it to last many more years so I am thinking of a more teenage and less childish design. ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm planning to launch a new blog website and need a freelance with having SEMRush Subscription with him. Basically I want to have a one-hour Freelancer Call meetings daily, totaling around 10 hours per week. During these sessions, we'll analyze competitor websites using SEMRush. I have a good understanding of SEMRush but I appreciate your guidance and assistance. Please note, I won't be sharing the site links in chat and can share only during our Zoom sessions. Also, you must have a SEMRush Pro, Guru, or Business subscription. Thank you, Regards, Suraj.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm currently running my Google Shopping Ads through Google Ads. My main goal for these ads is to increase product sales. I have specific categories I want to focus on. Key responsibilities: - Strategize, set up, and manage Google Shopping Ads for my business - Conduct keyword research to op...listings - Monitor, analyze, and tweak campaigns to ensure maximum ROI - Implement A/B testing for ads and landing pages - Report on ad performance and provide recommendations for improvement Ideal candidate will have: - Proven experience in managing successful Google Shopping Ads campaigns - Strong understanding of e-commerce and digital marketing - Expertise in Google Ads and Google Merchant Center - Ability to analyze data and draw actionable insights - Excellent communication and r...

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled acting agent based in Dubai who can provide a range of professional services to help me advance my acting career. Key Responsibilities: - **Audition Assistance**: I need someone who can help me prepare for auditions, whether by providing feedback on my performance or helping me navigate the specific requirements of each casting call. - **Contract Negotiation**: As my agent, you will be responsible for negotiating contracts on my behalf. This includes ensuring that I receive fair compensation and that all terms and conditions are in my best interest. - **Networking Opportunities**: It's important for an acting career to have a strong network. I'm looking for an agent who can provide me with valuable connections and introductions in the industr...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  ChatBot Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi. I need to create a chatbot with AI. This call is for developers with experience in AI ChatBot development. If don't have experience please don't bid. Thanks.

  $11 - $829
  ปิดผนึก
  $11 - $829
  36 คำเสนอราคา
  Arista VxLAN Configuration and Setup Expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a proficient network expert who is well-versed with Arista devices and VxLAN technology. Your key tasks will entail configuring Arista devices, as well as setting up VxLAN for me. You will be handling the device configuration primarily through CVP (CloudVision Portal) and Ansible, which would call for specific experience in these platforms. So, extensive knowledge working with CVP and Ansible is a must. Here are the specific tasks at hand: - In-depth configuration of Arista devices - Thorough setup of VxLAN - Usage of CVP for configuring devices - Usage of Ansible for configuring devices About my current network infrastructure, I am operating on an Arista foundation with additional components from VxLAN. As such, I need someone who can accommodate, and ideally ha...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  SVG Inner Stroke Generation with JavaScript 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create function on JavaScript that will make inner stroke (let's call it contour because it should be fill type path, not a stroke) of certain thickness inside the SVG. This contour should not go outside the main SVG object. Contour should not go outside the main SVG object Please check the example in attached .png file. The .svg file to try the function is also attached. Key Requirements: - Pure JavaScript - No libraries Timeframe: - I need this completed ASAP.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced Google shopping and prestashop expert to help me with my Google Merchant Center account. My main goal is to increase product visibility. I currently face the issue where my products are blocked by Google. I'm looking for someone who can identify the reasons for this, rectify them, and ultimately increase the visibility of my products on Google.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  BUYING AGED LEADS. DO NOT BID IF YOU WANT TO SCRAPE FROM LINKEDIN OR OTHERS. LOOKING FOR PEOPLE THAT HAVE ACCESS TO LEADS (ACTUAL LEADS NOT RAW DATA), THAT WERE MADE 1 MONTH UP TO 2 YEARS AGO. These leads must be of Real Estate Investors, Trading (Forex, CFDs, Crypto), Investors, Agri-Investors etc. - The leads' origin is not particularly important...LINKEDIN OR OTHERS. LOOKING FOR PEOPLE THAT HAVE ACCESS TO LEADS (ACTUAL LEADS NOT RAW DATA), THAT WERE MADE 1 MONTH UP TO 2 YEARS AGO. These leads must be of Real Estate Investors, Trading (Forex, CFDs, Crypto), Investors, Agri-Investors etc. - The leads' origin is not particularly important, but I am not opposed to leads generated from various sources, be it email marketing, online platforms, or call centers. - I need th...

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...hire Surfcoast - Limousine hire - Limo Hire Melbourne - Limousine Hire Melbourne Key tasks include: - Enhancing the overall layout of the homepage - Improving the design of product pages - Updating the navigation menu for better user experience On the design front, I'm seeking to: - Refresh the banner/slider design on the homepage - Optimize product/category placement - Revamp the look of our call-to-action buttons In terms of product pages: - I need a new product image/gallery layout - Reformatting the product descriptions for better readability - A new design for the user reviews display I would also highly appreciate if the freelancer can optimize the website for SEO to improve its visibility on search engines. Ideal skills and experience include: - Proven track re...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer to effectively compile and present a call centre report in a polished PowerPoint presentation. Key Elements for the Report: * Although some information was skipped, understanding of call center metrics is critical. Analysis of metrics like number of calls answered, average call duration, and call abandonment rate is beneficial. Application Requirements: * Freelancers should include past work relevant to this task in their application to showcase their abilities. Ideal Skills & Expertise for the Job: * Proficiency in PowerPoint is a must. * Due to the nature of the report, a strong understanding of call centre operations and metrics is highly desirable. * Excellent data presentation and visualization skills. * ...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Indian Virtual Mobile Number Service 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a virtual Indian mobile number service that comes with key features like call forwarding, SMS forwarding, and voicemail. The critical functionality this service should have is call-based OTP verification. This OTP verification should be facilitated by an automated voice message that will provide users with the OTP. While there hasn't been a need for additional features such as an OTP recall option, multilingual support or a customizable message template, I would definitely prioritize a service that delivers on prompt and seamless OTP verification. Freelancers with prior experience developing or integrating similar services will have a distinct advantage. Crucial skills for this project include experience with VoIP services, OTP systems and automation. Understa...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน call center ชั้นนำ