ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 call control xml งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Project for Resul C. หมดเขตแล้ว left

  สวัสดี Resul C. ฉันสังเกตเห็นประวัติของคุณและต้องการนำเสนอโปรเจคของฉัน เราสามารถพูดคุยรายละเอียดได้ผ่านทางการสนทนา Please call 02 630 2557-8 for more details, if you are available to work at our office in Silom, Bangkok

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Javascript Coed xml.?

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ต้องการผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและให้คำปรึกษา application ที่สามารถทำ video call ได้ มีวิสัยทัศกว้างและมีความสนใจทำ project social application มากกว่า application e-commerce ทั่วไป

  $9259 (Avg Bid)
  $9259 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ต้องการให้หาลูกค้าที่ต้องการทำ -Event -PR Event -Outsourcing Call Center โดยแบ่งค่าคอมมิชชั่น 5% ของยอดงานทั้งหมด

  $10000 - $20000
  $10000 - $20000
  0 คำเสนอราคา
  ออกแบบจำลอง Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบโปรแกรมคอนโทรลโดยใช้ telemecanique zelio logic ควบคุม design program PLC Control with zelio logic Job by Job

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  ออกแบบจำลอง Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบโปรแกรมคอนโทรลโดยใช้ telemecanique zelio logic ควบคุม design program PLC Control with zelio logic Job by Job

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Enhancing SaaS Legal Website Sales 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...* Increase my sales and generate more leads, Covert Ideal Candidate:has substantial experience with SaaS website marketing. Our website services are primarily targeted at lawyers and chambers that need a video call consultation appointment system, also known as telelegal and on-demand telelegal services, for individuals seeking legal advice and small businesses needing legal assistance. Hence, an understanding of how to design these features to cater to this specific audience would be beneficial.   Our website services are primarily targeted at Lawyers, Chambers who needs Video call Consultancy Appointment System which is Known as Telelegal and On-demand Telelegal Service for individuals seeking legal advice and small businesses needing legal assistance. Hence, an u...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...multiple iterations of my company's potential logo for "Dilshad Alvi" in different color schemes, highlights and silhouettes. The ideal candidate should have experience in designing logos for existing businesses. Color Preferences: While I have some ideas for the color scheme, I am open to suggestions and would appreciate the designer's expertise in this area. Logo Elements: Since many people call me "DIL", and I use "DIL" with many of my hashtags (Example:--> #DilWithIt), and I am using my name "Dilshad Alvi" as the company name, I would consider incorporating some sort of highlight or bold to "Dil" within "Dilshad". If you are considering incorporating a subtle and tasteful element, such as a stylized ...

  $123 (Avg Bid)
  ปิดผนึก
  WordPress SEO Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...optimization: Developing a backlink strategy and managing outreach to increase the website's visibility and authority. - Configuration: Implementing critical aspects of SEO configuration such as the permalink structure, XML sitemap, and file. The ideal candidate for this role should have: - Extensive experience with SEO in a WordPress environment - Proven track record in increasing website traffic and improving search engine ranking - Strong understanding of user engagement strategies - Expertise in configuring WordPress SEO components like the permalink structure, XML sitemap, and file. I look forward to receiving proposals from freelancers who can deliver tangible results in optimizing my WordPress website for search engines and user engagement. WHEN YOU C...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  ...on my behalf, minimizing manual intervention. - Real-time blockchain analysis on the Solana network - Customizable alert system: I want to be alerted with all PNL data for every trade executed in real time after trade has completed. - Risk management tools: It should help manage potential losses and enhance profit chances. - Stop-loss orders and take-profit mechanisms: Essential features to control and protect my investment and keep overall drawdown below 5% - Advanced Algorithmic Trading: The bot should trade using complex algorithms and machine learning trading techniques The bot should be specifically designed to work with the trading platform. The innovative trading bot should possess advanced capabilities to identify new coins and snipe within milliseconds and utilize un...

  $904 (Avg Bid)
  $904 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...on my behalf, minimizing manual intervention. - Real-time blockchain analysis on the Solana network - Customizable alert system: I want to be alerted with all PNL data for every trade executed in real time after trade has completed. - Risk management tools: It should help manage potential losses and enhance profit chances. - Stop-loss orders and take-profit mechanisms: Essential features to control and protect my investment and keep overall drawdown below 5% - Advanced Algorithmic Trading: The bot should trade using complex algorithms and machine learning trading techniques The bot should be specifically designed to work with the trading platform. The innovative trading bot should possess advanced capabilities to identify new coins and snipe within milliseconds and utilize un...

  $621 (Avg Bid)
  $621 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Seamless Omnichannel chat platform SaaS -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented developer or team to craft an omnichannel chat platform designed to streamline communication by integrating it with our existing cloud call center software as a service (SaaS). Our goal is to enhance customer support and engagement by incorporating multiple communication channels into a single, unified interface. **Key Integrations:** - **Messaging Platforms:** WhatsApp, Facebook Messenger, email, and SMS. Additionally, PBX system integration is required to bridge our voice call capabilities with digital communication channels. - **Features:** Essential features we're looking for include: - **File Sharing:** Ability to share documents, images, and videos across all channels. - **Chat History:** Seamless access to previous conver...

  $2142 (Avg Bid)
  $2142 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Auto IP ban through windows firewall -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for preset keywords like "Failed SMTP login" or "Relay attempt" to auto block IP's. This service should auto add/delete a new entry to a existing "inbound windows firewall rule" with the hacker's IP for a specific period of time. A good example or a similar concept could be found here: Some of the settings that I need to control: – Duration to ban ip address (min) – Number of failed login attempts before ban – Whitelist of comma separated ip addresses to never ban – Blacklist of comma separated ip addresses to always ban – Custom keywords, XPath and Regex to parse logs for failed login attempts – No need to restart the service when we change settings – Highly configurable, ban anything...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled programmer to work on a project involving a TNC-G22 2-Axes Motion Controller. The system will be responsible for controlling a total of 10 motors in a sequence, which includes stepper motors. Key Requirements: - Expertise in TNC-G22 Programming: In-depth knowledge of the TNC-G22 system is crucial for this role. - Experience with Multi-Motor Control: The ability to program and control 10 motors in a synchronized manner is a must.

  $18 - $150
  $18 - $150
  0 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient freelancer with expertise in pest control, particularly focusing on insects, within the agricultural sector. Key Tasks: - Developing insightful content on pest management strategies - Offering comprehensive knowledge on insect control - Outlining sustainable pest control methods relevant to crop cultivation Ideally, the chosen freelancer would have: - A strong background in agriculture and entomology - Experience with pest control strategies - Great communication skills to deliver the material in an easy-to-understand format The target deadline for this project is within a month from the date of hire. I'm looking forward to working with someone passionate about agriculture and effective pest control management.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Sanity Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a proficient Sanity Developer who specializes in mobile design and is adept at resolving website errors. As a Sanity Developer in this role, you will be responsible for creating mobile-friendly designs and addressing any technical issues or errors on our website using Sanity CMS to ensure a seamless user experience across all devices. ...website errors. As a Sanity Developer in this role, you will be responsible for creating mobile-friendly designs and addressing any technical issues or errors on our website using Sanity CMS to ensure a seamless user experience across all devices. Tech Stack: Sanity CMS HTML5, CSS3, JavaScript React.js (or similar front-end framework) Responsive design frameworks (e.g., Bootstrap) Version control systems (e.g., Git) Web debugging to...

  $2519 (Avg Bid)
  $2519 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Urgent: Remove Hackers from My System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...who have networked my devices through Azure. They are using my cameras and microphones to stream me and my family to the internet, and stealing information. As a result, I have no control over my devices at this point. I am seeking an experienced professional who can assist me in removing the hackers from my systems and ensuring that my personal data is secured. Your primary focus must be on removing these hackers from the system. Key tasks include: - Investigating the extent of the hack and identifying vulnerabilities - Removing the hackers from the system entirely - Securing my personal data - Ensuring control over cameras and microphones is restored Ideal Skills and Experience: - Proven experience in cybersecurity and network security, particularly with Azure - Exp...

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled editor for a long-term position for multiple projects with my content agency, primarily serving health and fitness coaches & my own personal brand. I run a short-format content agency that edits videos for coaches. Videos will be primarily talking head video...experiences on Instagram Reels + TikTok. Please reach out to me here on Freelancer and tell me a bit about yourself, your current situation and show me previous work. ***Important*** I expect a sample to quality check your work. If I find qualified for the position, I will provide you with the raw 60-seconds footage for the sample. *Fluent English is a must & you must be able to jump on a Zoom call to go through the onboarding process (webcam is a must).* Daily reports are expected w...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...driving system. The system performs automatic driving control that allows the vehicle to drive automatically. Automated driving control includes automatic lane change, which causes the vehicle to change lanes. The system starts changing lanes upon receiving an instruction to start changing lanes, determines whether the conditions for stopping the lane change are met, and gives priority to the driver's steering if the driver turns the wheel while changing lanes. During a lane change, if the driver steers in the same direction as the steering direction due to the lane change, and the conditions for stopping the lane change are not met, the system prioritizes the driver's steering and performs calculations related to automatic driving control. Continue. Durin...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...activates the operating means to end automatic driving. Notify the driver to take action. After the driver operates a device such as a button, switch, lever, touch panel, or microphone, when the system should request the driver to end automatic driving during automatic driving, the system will continue automatic driving and prepare for manual driving. The system notifies the driver to operate the control device to end autonomous driving without notifying the driver that the automatic operation will be terminated. Please search for this technology in this contest. <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to Jaguar or Land Rover. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  <Overview> Please collect product information on a vehicle control device that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology arbitrates between control commands acquired from driving support applications that respectively implements driving support functions, outputs instructions based on a control command after arbitration to a processor that is able to control at least one of a brake actuator or a drive actuator. This technology also acquires a steering angle and a yaw rate as the control commands from the driving support applications. Please search for this technology in this contest. <<NOTICE>> The target car brands in this sea...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I would like to creat door hangers two sided with this information Energy savings program “ Available in this zip code! Products include: Roof Tankless water heater Turf Electric panel upgrade Exterior paint Solar Windows Insulation HVAC Payment plans as low as $99 a month $0 money down Call today to get prequalified for programs and incentives available to homeowners only Representatives available for free assessment in your area call today to schedule appointment And make it in red colors that pop

  $75 (Avg Bid)
  การันตี

  ...should be able to make purchases directly through the interface - Access Control: Secure access to certain information or features based on user roles - Loyalty Program Management: Implement a loyalty program to incentivize user engagement - User Portfolio: Users should be able to customize their interface with links, contact information, and product displays - **iOS App Development:** I need an iOS app to complement the NFC interface and provide a seamless user experience across different platforms. Ideal candidates for this project should have: - Proficiency in developing both NFC card interfaces and iOS applications - Experience with payment processing integration - Strong background in access control and user management systems - Familiarity with loyalt...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who ...focus: - **Process Excellence**: The intent is to optimize various facets of the operation to make it more streamlined and effective. Specific tasks include: - **Quality Control Optimization**: Ensuring that our products meet the required standards and implementing measures to reduce errors and defects. - **Order Fulfillment Enhancement**: Streamlining our order processing and fulfillment procedures to ensure quicker delivery times and improve overall customer satisfaction. The ideal candidate for this project should have a solid background in process improvement and a proven track record in optimizing quality control and order fulfillment processes. Experience with both operational consulting and performance metrics analysis wou...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...user-friendly interface that is easy to navigate. - It should support live streaming capabilities in high quality. - A Video-on-demand library should be integrated to provide a variety of content for viewers. The panel should come with the following functionalities for user management: - User subscriptions management: allowing the administration of user accounts and subscriptions. - Multi-user access control: enabling different levels of access for various users. - User activity tracking: to monitor and analyze user engagement with the platform. Ideal candidates for this project should have experience in: - Developing Android applications, particularly in the field of IPTV. - Building user-friendly interfaces and ensuring smooth user experiences. - Implementing live streaming c...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...alert me about any potential security breaches. - Log Gathering: I'll need the app to effectively and securely gather logs from IoT devices. - Access Control Management: It should have the ability to manage and control access to the security system. Logging Mechanism: - The application should be able to log activities from sensors and smart home devices effectively. Ideal skills and experience: - Strong Python programming skills, coupled with experience in security applications. - Proficiency in designing and implementing robust intrusion detection systems. - Prior work on IoT device integration and data gathering. - Experience in access control management is a plus. - Understanding of secure logging mechanisms. In your bid, please include examples of simi...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Design standard operating procedure to engage a lead or how to consume a lead 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to design standard operating procedure (rules of lead engagement) based on large medium and enterprise segments- 1) how should sales consume the leads once a lead is assigned to the sales reps. 2) Define the stage movement timeline from one stage to another in salesforce based on which stage the lead is in. 3) How long to wait to send a follow up email /call after the two way connection has been established. 4) Reason to close or recycle the lead 5) Activities logged in salesforce. etc.

  $130 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced expert to design a dehumidification system for my entire household. Energy efficiency, noise level, and capacity are critical factors for this design. Essential Skil...entire household. Energy efficiency, noise level, and capacity are critical factors for this design. Essential Skills and Experience: - Experience in Environmental Systems Design, specifically for dehumidification or similar indoor regulation systems - Familiarity with designing complex residential systems - Strong emphasis on energy-efficient design strategies - Understanding of noise level control within system design - Experience with different dehumidification system capacities Potential applicants are kindly asked to highlight their experience and give relevant examples of prev...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...minimalist aesthetic. Along with adding the below improvements. Birthday Pop Up (Modal/TBD): Currently titled as (openpop1) to be triggered upon selecting the “Caller is verified” #button# in the “Inbound Opening Call Script”. If the requirements are met that are currently in the script then it should populate on the screen. However, the end user should not have to interact with the pop up to make it go away. They should be able to click anywhere behind the pop up to make the pop up go away. Auto populate script based on VAR LiveCall = @call.skill_name@ Upon loading of a new call the script should automatically populate based on the VAR Livecall = @call.skill_name@ that populates. Based on that the script should populate the ID of the script as s...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Quality Analyst/ Quality Assurance/ Automation Testing/ SDET 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...metrics and reports Experience with Automated Testing Five (5) • years of Testing experience in a Software Development Lifecycle environment Five (5) • SQL and PLSQL Programming in SQL Server ETL and Data warehouse process Informatica 10 • 20 Informatica Data Quality Profiles , Score Cards SQL Server RDBMS SQL Server Analytics Services SSAS SQL Server Reporting Services SSRS Tableau Reporting BMC Control M Scheduler Tool Data Analysis Data Profiling Application Life Cycle Management Complete Testing process SDLC, Agile Process, SAFE and Kanban methodologies, TFS Tool Good Communication Skills and Quick Learner Selenium Automation Unix Finance Domain Knowledge Automation Scripting using excel Macros Other Functions: • The Quality Engineer IV participates in the...

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  build a working prototype of a device 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  More details: What is the intended purpose of the device? Power automation What specific functions or tasks should the device be able to automate? power grid line control Do you have any specific requirements or features in mind for the power grid line control functionality? Real-time monitoring, Remote control. Develop a hardware prototype for detecting illegal electrical current tapping and automatically shutting off power to prevent hazards.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Error resolve 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Finding Someone Who can Solve this error (One site is sending me callbacks and in 10 callbacks theyre getting this response in 5 callbacks and rest 5 callbacks are working fine) <?xml version='1.0' ?> <env:Envelope xmlns:env=''> <env:Body> <env:Fault> <faultcode>env:Client</faultcode> <faultstring>Internal Error</faultstring> </env:Fault> </env:Body> </env:Envelope

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  # Fast API **Backend Developer (FastAPI)** -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Collaborate with the frontend team to integrate user-facing elements. 7. Ensure the application is containerized using Docker. 8. Use Bitbucket for version control and code collaboration. 9. Implement CI/CD pipelines using Jenkins. 10. Integrating a database into the FastAPI backend 11. Ensuring smooth communication between the backend and the database 12. Implementing efficient data storage and retrieval mechanisms **Requirements**: 1. Proven experience working with FastAPI or similar Python-based web frameworks. 2. Expertise with MongoDB and MongoEngine. 3. Familiarity with Docker and container orchestration. 4. Experience with version control tools, especially Bitbucket. 5. Good understanding of CI/CD pipelines, specifically Jenkins. 6. Strong problem-solving skills....

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I need an experienced engineer to design a Python-based program for a two-axes programmable motion controller that can be integrated into our food processing machine. Key Responsibilities: - The program should support speed control and position control functions. - The system should also feature an automatic reset. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in Python programming language - Previous experience in motion control programming - Familiarity with the dynamics of mixing and blending systems in food processing The controller will be used for a mixing and blending system. Please bring any experience that could be relevant to this task. Your expertise is very valuable to us.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm...an erosion and sedimentation control plan for my 1 to 5-acre suburban home site. Key Deliverables: - Develop a comprehensive erosion and sedimentation control plan tailored to the specific circumstances of my site. - The plan should incorporate a variety of erosion control measures to prevent soil erosion and sedimentation. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing erosion and sedimentation control plans, particularly for suburban areas. - Strong understanding of erosion control measures and implementation strategies. - A background in civil engineering, environmental science, or related fields is highly desirable. Please note that the role is strictly for the development of the plan; there is no requirement for imple...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Hello, I need 5 ushers to work as door selection for an upcoming event scheduled to for tomorrow 19/4/2024, If interested send me your resume and introduce your self in english. Key Responsibilities: - Ticket checking: You'll be responsible for validating tickets and ensuring only those with valid tickets can enter the event. - Crowd control: As the event is expected to attract a considerable number of attendees, we need ushers who can help in managing crowds, maintaining order, and ensuring the safety of all guests. Experience in the field is a plus. Given the historic and iconic location of the event, previous experience in similar roles is preferred. Excellent communication and people skills are a must, as you'll be the face of the event and will interact with attende...

  $1312 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1312 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Arduino sketch to control stepper motor 11 ชั่วโมง left

  Setup: 6 amp Stepper Motor With External Micro Controller. Two Buttons (switches) Desired Action: Press and release button #1 motor CW, accelerates and travels to an assigned location, decelerating to a stop. Pressing this button a second time will stop the motor. Press and release button #2 motor CCW, accelerates and travels to an assigned location, decelerating to a stop. Pressing this button a second time will stop the motor.

  $61 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $61 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled professional to design a compact camera system that will be inserted into a 3" tube for the purpose of examining welds. This device is crucial for quality control purposes in our manufacturing process and will play a significant role in ensuring the integrity of our products. Key Features: - High Resolution: The camera should provide crisp, clear images for detailed inspection of the welds. - Wide Field of View: A broad visual range is essential for comprehensive surveillance of the welds. - Image and Video Capability: The camera must be capable of capturing both images and video footage to ensure we can thoroughly analyze the welds. As stated, the camera should be able to operate on either battery power or a plug-in power supply, making it versatil...

  $741 (Avg Bid)
  $741 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Dual-Platform Queue Management Mobile App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a seasoned full stack mobile application developer to create a highly functional mobile app. This application will be developed for both Android and iOS platforms. Key Features: - User Application: This will allow users to register and scan QR codes to obtain queue numbers. - Admin Application: This console will be used to call customers and manage respective details. Additional Attributes: - The user app will need integration for Push notifications, Location tracking, and Social media platforms. Ideal Skills: - Full Stack Mobile App Development - QR Code Integration - Real-Time Notifications Integration - Strong knowledge in Geo-Location features - Social Media APIs Experience with these features, particularly within queue-management systems, w...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I need a skilled translator with an excellent command of both English and Italian, and a strong understanding of finance industry terminology to assist with a 30-minute business call. Key Responsibilities: - Translate Italian to English in real-time during a business discussion - Convey industry-related finance terminologies accurately Ideal Skills: - Fluent in Italian and English - Prior experience in live translation particularly in Finance Please note, accuracy and professionalism are of paramount importance for this job.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Beautify an element in Vue/TailwindCss 6 วัน left

  We are making us a new website. We are looking for a === Vue-Developer who is also a Web-Designer === That is you? Awesome! I need two elements from you 1) On half way down the page is a Call-To-Action-Element "INnUP-Kontakt". Your job: Make it beautiful so that people contact us. Needs to fit the page. Contact mainly via phone or email. Newsletter Subscription is NOT required. If you can fit it good. If not also good. Contact is priority Deliverable: Vue-File "" 2) On there are 4 instances of (Digitaldruck, Siebdruck, ..) In each of them at the bottom we tell customers the delivery date and the price with and without taxes and that delivery is free and "add to

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  B2B WordPress website 6 วัน left

  We are looking to build a new website using WordPress which will link to our .net bespoke erp software which is currently being developed. As all our business is B2B, it’s very important for our customers to access as much information as they can online without the need to call our office. Features include: - Ordering products should be in grids for our customers to order - Customers to order embroidered/printed goods with product selection controls in place - Modern and attractive up-to-date designs - Customers should be able to view all their account information - Customers should be able to download copy invoices and credit notes - Customer should be able to pay online - Customers should see what’s on backorder for them including editing and cancel them - Livestoc...

  $8830 (Avg Bid)
  $8830 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  ...landing page focused on maximizing conversion rates, specifically for Estimate Requests. **Responsibilities:** - Design a visually appealing and functional landing page that aligns with our services and goals. - Implement the design using the WordPress platform and integrate it seamlessly with the Avada theme. - Optimize the landing page for conversion, focusing on layout, content placement, and call-to-action buttons. - Ensure the landing page is responsive and performs well across all devices and browsers. - Collaborate closely with our team to refine requirements and adjust designs as needed. **Requirements:** - Proven experience in web design and development, specifically with WordPress and the Avada theme. - A strong portfolio of previous work that includes landing pages f...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Digital Sound Board Training for Beginners 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert to deliver a hands-on training on how to use a Digital Sound Board. I'm a beginner and my goal is to learn how to manipulate sound controls effectively. The prospective freelancer should be able to: -Know the design for a Church praise and worship team -Train users how to use the sound Board -Train users how to a...exceptional patience and communication skills - Set up the sound -Set up the microphones for correct sound. -This is a church setting Ideally, the freelancer should have: - Extensive experience with Digital Sound Boards - A strong background in training or education - Exceptional communication and patience - A flexible schedule that can accommodate mine Through your training, I hope to gain confident control of my Digital Sound Boar...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Shiitake Mushroom Sourcing for Research 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can help me source Shiitake mushrooms specifically for agricultural and research purposes. Key Responsibilities: - Source high-qual...mushrooms meet industry standards and are suitable for research and experimentation - Handle the logistics of the product, including transportation and quality assurance Ideal Skills: - Extensive experience in product sourcing, particularly in the agricultural or research industry - Knowledge of the mushroom industry, with a focus on Shiitake mushrooms - Strong attention to detail and quality control - Excellent communication and negotiation skills - Understanding of the logistical aspects of sourcing products If you have a background in agricultural research or product sourcing, especially with mushrooms, pl...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  I am looking for audio calling mobile app. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  More details: Which platform(s) should the app be developed for? Both What essential features should be included in the audio calling app? Contact list import, Call recording, 3-way calls How should the audio calling app handle user registration and authentication? Email and password login, Phone number verification

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา