ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  55,635 capture nx งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Mastercam, NX หมดเขตแล้ว left

  ยินดีให้คำปรึกษางานด้าน CAD/CAM จำหน่ายโปรแกรมลิขสิทธ์ Mastercam CAD/CAM Software in Thailand, ฝึกอบรมโปรแกรม MastercamX8, (Version under) Mill 3-5แกน, Lathe, wire, Edit post processor Mastercam

  $5556 (Avg Bid)
  $5556 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Website Maintenance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...requirements. Our back-end primarily manages four module-specific databases. • Job Management • Candidate Management • Client Management • Contact Management One of the main functions of our website is the Job Board, where we post jobs in the front-end to allow candidates to filter those jobs and apply for them. As well as we allow candidates and clients to come and register on our website and capture that information in the backend. We can also create a profile in the backend for candidates and clients to source from outside based on their needs. Every database is properly maintained in the backend by the appropriate Candidate, Client, and JO IDs. Despite the fact that we are experiencing some technical glitches and errors on our website's front-en...

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Design mockup -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We need a designer to make or use ready-made mockup templates for our portfolio. The work consists of taking some screenshots of our work already done and presenting them in a mock-up to later upload them to social networks such as: Behance, Dribbble, etc. You have to capture 10 of our most important works and present them as in the following link. The example we like: Thanks.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...from code canyon if it helps things Flutter mobile app currently supports downloading songs from back-end. I want to extend the process before enabling download - Only logged in users can download and will be prompted to login first - 1 x new screen where user must select 1 of 3 usage options - 3 x new screens to capture info from user using a form according to the usage option selected - form data is then sent to a 3rd party platform using an existing “Submit form data API” (documentation on how to use and integrate is provided) - Once form data is submitted, allow the song to be downloaded (as per existing code) Minor styling changes to existing “downloads” screen Add button which also initiates one of the

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I require you to place and maintain on a weekly basis 200 pop-ups on car websites in Au... Click Here. You will need to build a simple Landing page to capture clients' Names Addresses Phone Numbers and emails Please quote a price to design and build a simple landing page as described and a price of weekly ongoing payment to place and maintain 200 pop ups. Please note when corresponding type my name which is Robert so i know you have read the proje...

  $1 - $6 / hr
  ปิดผนึก
  $1 - $6 / hr
  47 คำเสนอราคา

  I am needing someone to assist me in building a website using this theme: I am looking for someone that will work hourly, periodically over the coming weeks. We will try and provide as much info as possible, but there will definitely ...building a website using this theme: I am looking for someone that will work hourly, periodically over the coming weeks. We will try and provide as much info as possible, but there will definitely be some down time here and there as we gather the information required for the site. I will also need screen capture videos provided to me to show me how to update the website in the future.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm looking to capture a 70s-esque disco type vibe with this music video for one of my songs. Copy and paste the link below and check out the song "ellie2pink" ! @

  $25 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...still sent. I need this fixed. Milestone 2 Modifications to existing download song process and integrate submit form data API • Flutter mobile app currently supports downloading songs from back-end. I want to extend the process before enabling download o Only logged in users can download. User not logged in will be promoted to do so. o Add new screen where user must select 1 of 3 usage options o Capture some info from user using a form according to the usage option selected - form data is then sent to a 3rd party platform using an existing “Submit form data API” (documentation on how to use and integrate is provided) o Once form data is submitted, allow the song to be downloaded (as per existing code) normal • Minor styling changes to existing “dow...

  $835 (Avg Bid)
  $835 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Volumetric capture data Task 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Questions on Model training on Volumetric capture data for pose estimation

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  wasan motors -- 2 5 วัน left

  Conducting in-depth research on industry-related topics in order to develop original content. Developing content for blogs, articles, product descriptions, social media, and the company website. Assisting the marketing team in developing conte...descriptions, social media, and the company website. Assisting the marketing team in developing content for advertising campaigns. Proofreading content for errors and inconsistencies. Editing and polishing existing content to improve readability. Conducting keyword research and using SEO best practices to increase traffic to the company website. Creating compelling headlines and body copy that will capture the attention of the target audience. Identifying customers’ needs and recommending new content to address gaps in the company'...

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  VIISAN K21 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Established in 2005, Netspider Infotech India Ltd. is located at Mumbai, Maharashtra, India and a noticeable manufacturing, trading, exporting and service providing of Document Scanner, Overhead Book Scanner, MAP Scanner, Enterprise Information Management Service, Flatbed Scanner, Microform Scanner, OMR Scanners, OCR SDK, OMR Software, Translation Software, Data Capture Software, ICR Forms Processing Software, Document Imaging Solution, Data Management Service and Document Scanner Repairing Services. These products are developed and designed using progressive technology and newest machines beneath the direction of competent engineers. Our accessible products are well familiar in the industry for longer service life, clear scanning quality, user-friendly nature and excellent performa...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Capture 350 screen shots and place into a powerpoint. We need every screen in our software to be captured, placed onto Powerpoint pages, cropped to the correct size, and then a description of which button were clicked to reach this page. We have about 350 screen shots that need to be captured from our web pages. Use the attached PowerPoint file, and follow this layout EXACTLY, adding your sample pages to the powerpoint file. YOU MUST SUBMIT THE POWERPOINT WITH YOUR COMPLETED PAGE SAMPLES. The screen must take the full width of your computer screen to capture the best image. The task: 1. Log onto our website at 2. Username: nmwfl 3. Password: nmwfl 4. Click on each button, and each sub-navigation button. 5. Screen capture each web page

  $30 - $250
  แนะนำ ปิดผนึก
  $30 - $250
  60 คำเสนอราคา
  Build me an SEO optimised lead generating website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...construction company that offers all of the following services and so would need a lead generating page for each of them. We do have a website currently, but the services have changed slightly and this does not offer the lead capturing we require. This can be found at (we would like to replace it with the new one, design will be changed too) Just to make this clear, we are trying to capture leads from genuine customers who are interested in our services and would like us to contact them back. The website must of course be responsive and work equally well on all devices and browsers. The website must have quick load times. The service pages we are going to require area as follows: Home Project Management Renovation/Refurbishment Building/extensions/new builds Kitchens & B...

  $1803 - $3606
  ปิดผนึก
  $1803 - $3606
  76 คำเสนอราคา
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a set of times mm:ss.00 which are sorted by dates. I would like to have those sets of data points put into a line graph with the ability to continue to add new times and have the graph capture that data. I would also like the ability to add a future date and have an expected estimated time value based on an average of previous times.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  The Boys and Girls Clubs of South Africa is a South African based NGO working with kids in poor communities. We work with around 2,000 kids each year doing education, ...African based NGO working with kids in poor communities. We work with around 2,000 kids each year doing education, sports and arts programs. We have a website that is in Wordpress and it has a few plugins that we don't have the technical expertise to utilize. We use SendInBlue for data form subscriptions but the API and connection is somehow broken, we also have another form that has been built to capture data that has been turned off. We also have a partnership page that we would like to add a image slider too so we can show our partners logos and success stories to the public. Here is our current website: ...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  117 คำเสนอราคา
  Mobile app to capture attendance -- 5 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mobile app to capture employee time and attendance

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I have bought sourcecode from the following project, need some customization update new eyebrow even after compilation] 3. Remove the jellewery 4. Remove stickers 5. Remove hat 6. Remove hair wig 7. Remove eyes 8. Remove the lips 9. Remove hair pin glasses only the eyelashes and eyebrow 12. Change the flashpage [Some Simple design for the flashpage, with teaching of how to use.] the address the app name. 15. Capture the downloader information for email, phone, and name, facebook 16. Promotion page for coupons allow an external webpage to create update to the app Link to external landing page... and create admin dashboard to change the advertisement. 17.

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I got a blender scene which has the following: 1. Camera movement already set. 2. Environment already done, with tile floor wall and roof everything. 3. Volumetric capture data as obj sequence already placed in. What I need to accomplish: 1. The blade at frame149, it needs to stick to his hand and moves perfectly with the actor. I couldn't capture the real blade since the blade was too shiny and reflective, could never capture that using photogrammetry. 2. Lighting and textures so that the final render would look realistic. Right now it's very cartoonish. Total duration for this sequence is 450 frames. Let me know what you can do.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Next week, we'd like a photographer to guide us from Cancun to Isla Mujeres while photographing our journey. We'd like to make a couple of stops such as the rainbow stairs, the beach, and anywhere recommended by the photographer. 3-4 hours expected. We'd love to hire someone that is personable, able to give excellent recommendations, knowledgeable about Cancun, and able to capture/pose us for natural, in-the-moment photos.

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Electrical software หมดเขตแล้ว left

  I would like to build a Smart electrical software for electricians with information capture by pictures, will be incl. cable calculation and much more. We need a mobile application as well for both iOS and Android. Something similar to I would like to use the mobile camera to scan the info and transfer to app, certificates colours to change as per user requirements

  $1807 - $3614
  เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  $1807 - $3614
  24 คำเสนอราคา

  ...1-1.5hours. You will need to setup the product yourself if it requires setting up and then record video of the product being used. i.e. if it is a robot vacuum you will need to show it cleaning. Budget - We have a budget of roughly $10 per video we produce. For example, if you take a look at the example video, I would pay you $10 for filming all those clips of the product. You will need to capture lots of different angles and clips of the product and the editor will select appropriate clips when editing the final video together. Video Schedule - We would produce 2 YouTube videos per week which means you will need to film for a total of roughly 3 hours per week. I would send you the product for each video and you will film and then ship the product back to me (I will obvious...

  $16 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Mobile app to capture attendance -- 4 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mobile app to capture employee time and attendance

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Looking for an expert in Kali Linux - who is also proficient in Operational Security to help carryout Capture the flag style scenarios. Needs to be extremely proficient in using Kali and with OP SEC such as geotagging and geolocations. Should take roughly 2 hours.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Interactive image 2 วัน left

  ...click or pressing on my mobile/tablet touchscreen. - After selecting my hotspot, I will have a small popup which will render a form. This pop-up should be small and localised to the hotspot. - I will have four fields in my form which will render sequentially: o Field 1: Choice Field, Select Yes or No. o Field 2: Free text field to capture a question with caption “Enter a Question” o Field 3: Free text field to capture additional information with caption “Additional information” - After submitting the form for this hotspot, I will see a circle icon with a question mark inside (i.e., Font Awesome fa-question-circle). This will be coloured green. - I want to be able to add more hotspots on the page until I am s...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Parking lot 2 วัน left

  Looking for a civil engineer to provide the design for a small parking lot of about 3,800 square feet currently located behind a small commercial building in Los Angeles County. This parking lot is made of asphalt and has deteriorated over the years. It is flat and rectangular in shape. Cars enter from the alley on the we...rectangular in shape. Cars enter from the alley on the west side of the parking lot, which runs from west to east behind the commercial building, while the entrance to the commercial building faces east. The new parking lot's design should have the following elements: 1. made out of asphalt again, 2. a garbage enclosure to be situated on the north west corner of the parking lot. 3. storm water capture 4. new landscaped planters, 5. installing parking s...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...building and deploying new front-end features to our website. It would be nice to have a premium quality website that can portray our company's salient features. We are looking at about 10 to 15 pages, including the ability for people to fill a form that will pre-qualify them to work with us, and book a Consultation. Also We would like an SEO score to be given to them and offered on the main page to capture leads. We are expecting to create top-notch copywriting, stunning web design, and flawless development. Some of the pages we are looking at are: 1). Home Page 2). Main Services page 3). Two sub-service pages with different layouts 4). Testimonials and Case Studies page 5). Our Story page 6). Contact Us page 7). Our team page Please let us know how long it will ta...

  $1592 (Avg Bid)
  $1592 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Mobile app to capture attendance -- 3 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mobile app to capture employee time and attendance

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Mobile app to capture attendance -- 2 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mobile app to capture employee time and attendance

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon 5 to15 second video for tik tok 1 วัน left

  I am in need of some creatives or user generated content for tik tok, instagram or reels videos. In need of ideas which have the goal of app installs for an app that is designed to "Boost Your Social Life". People post a dating or social activity an...tok, instagram or reels videos. In need of ideas which have the goal of app installs for an app that is designed to "Boost Your Social Life". People post a dating or social activity and see HoozUp (Who's Up) for joining them. The HoozUp app is available on the app stores with links from the website. If you install it use Location as United States, Tampa, Florida for location to capture screen shots and if need be, very simple. I have added images and some vid to go through. I am looking for a few of these. Q...

  $13 (Avg Bid)
  การันตี
  React Native Developer 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Senior...MS AppCenter • Strong understanding of the general mobile landscape, architectures, trends and emerging technologies • Obsession with lean, clean and organised code Specific must haves for RN development (in no particular order): • Payment gateway integration • BarCode/QRCode scanning component • Deep linking within mobile app • Custom component development • Camera integration • Photo/video capture and sending to server • GPS integration with background service • Push notifications • Multi flavor codebase with single codebase • REST API integration • MQTT messaging using Paho Library • Local DB storage/search/optimisation • Crash report integration • Microsoft App Center ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  JMeter script with UI experience 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a JMeter expert who can help me with CSRF token capture and understanding existing JMeter script.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Clone or Fork Pivx Coin 8 ชั่วโมง left

  Want someone to create a new coin from PIVX latest source code. Finished product should include bash file for easy setup of a masternode VPS on ...Finished product should include bash file for easy setup of a masternode VPS on Ubuntu 18.04, and QT GUI wallets for Linux, Windows, Mac. Finished blockchain should have Proof-of-work mining capabilities. All GUI wallets should be capable of hosting masternodes, have an explorer option built in, have coin control features, and have multi-signature capabilities. We would also require a screen capture video that shows all steps taken. Final files and video can be uploaded to a shared Dropbox/Google drive folder. Other project specifics can be discussed and worked out after hiring. Experienced developers in cryptocurrency and blockchain on...

  $746 (Avg Bid)
  $746 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Software developer for trading 8 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a developer expert to use the 27/7 operating trading robots. Forex rates and real-time quotations Live recommendation and ask prices with spreads for currencies, stocks, met...with Automatic auto pot, performance on account, The signal is a copy-trading service allowing you to copy the provider's deals on the trading accounts automatically. Forex Market of trading robots, indicators, trade in the markets automatically, while indicators use to analyze quotes and identify patterns in price changes. These trading applications make more informed trading operations and capture more trading opportunities. Cryptocurrencies: Symbols and Quotes; Cryptocurrency rate in real-time; Each chart features Bid/Ask prices and daily growth includes membership and subscribers section...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Belated Wedding Party Photographer 8 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I eloped in Australia and have come to visit the UK to celebrate with my family in Leeds CBD on 10th September. It wont be much like a wedding reception, more just a party, but I would love a photographer to capture the dancing and snap some family shots from 7pm-10pm. Was initially going to look for a photography student as I'm not needing an amazingly experienced photographer (I already have my beautiful wedding photos). So if you can spend 3 hours in the evening in Leeds CBD on 10th September and you have a professional camera please get in touch. I will be happy to cater for you.

  $297 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Mobile app to capture attendance 5 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Mobile app to capture employee time and attendance

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Content Writing and Graphic Designer 5 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Write and design content/articles on AI/ML topics. Refer below - 1. Image and Text annotation based topics. For example, how to annotate images, how to capture vehicle data to improve AI models, etc. Other domains can be - food, agri, cosmetics, electronic, clothing, etc) 2. Content about how we Zuru are helping companies make better models, how to build a good annotation data pipeline, etc

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Safety Stats spreadsheet กำลังหมดเขต left

  Needing a spreadsheet updated to capture incidents, injuries, near misses etc. In addition the injury frequency rates etc. Including graphs and instructions on how to enter data. Have one done, just need it reviewed, made better and finalised.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  i need an app developer หมดเขตแล้ว left

  ...write to individual tabs in a google sheets spread sheet i.e. the “Checking in” form must write to the "Checking-in" tab and the "Checking-out" form must write to the “Checking-out” tab in the same spreadsheet. The mobile scanning app MUST allow for the individual forms to be pointed to individual sheets within the SAME spreadsheet. Description of app "Checking-in" form. 1. Auto Date and time capture. 2. The ability to create a drop down list of names which can be populated with the names of the people that would be responsible for receiving the inventory. (10 lines, option to “remember last value”). 3. The ability to create a drop down list of vendors which can be populated with the names of the vendors that have...

  $597 (Avg Bid)
  $597 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  ...appropriate inventory. Ensure all datacenter resources are properly monitored, accessible, and provide automated alerting when things go wrong Responsible for managing hot spares for all production hosts & services Able to perform intermediate level remote hand’s role in troubleshooting of hardware, OS & network issues Keep track of rack level space & power utilization and capture data in a centralized location Perform daily visible inspection and proactively inform issues to the relevant asset owners Responsible for creating and maintaining detailed and comprehensive documentation and diagrams. These are some of the requirements from the customer. 5+ years of experience working in a complex mission ...

  $35937 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $35937 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Hello, I have a Mindset Training and Body Transformation website I am creating and I want an extra hand with someone who is familiar with wordpress. The website is designed to capture leads (email, name, phone number, etc) and also funnel them to purchase access to the program. After lead is captured, I would like it linked to send email sales out until a purchase is made then remove from sales list. I would like a booking function for people to book 1 hour consultations with me (I don't mind using the Bookly plugin) or perhaps this theme: I have high quality standards but I am good in photoshop and I can assist with designs. I have designed a mock up which I attached here. For inspiration and understanding

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  Vb.net Project_ For Job Consultancy -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need to develop a program where it will capture the data from my employees and will save it on a database( Saved on SharePoint or One Drive) Users can Add,Vies,Edit or delete the data. There will be 4 types of form with different questionare ( 4Questionare attatched) Also attached the snapshot is tool I have developed in same in There needs to be a basic login form just to capture which emoyee is making entries. After login it will display option to select the type of Questionare and then get data from my user and save it into database. With an option to view,Edit,Delete the data too..

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Android App หมดเขตแล้ว left

  want to develop an android app with following features - Login with mysql - form with some fields - Capture 4 images (High Quality) with every entry - capture gps location with every image upload Technology - php and mysql

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Health Teams short launch video หมดเขตแล้ว left

  Hi - I will create around a 90 second video in Movavi - most of it will be screen capture footage with text blocks. As Im not a professional video editor I would like someone to take what I create and turn it into a professional video. I've attached a short clip of the sort of thing Im talking about. There will also be around 15 seconds of video to create using 5 screen captures in a circle around an image of a patient to show patient centred care. SO I need someone who can really take advanatge of the more advacned features of Movavi and can add some creative flare. If all you can do is the sort of thing Ive done in the attached file then you are not the right person for us

  $656 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $656 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Apache Pulsar on IBM Cloud 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  About the project: Explore the setup and configuration of a secure and highly available instance of Apache Pulsar () on IBM Cloud (). The overarching goal is to enable clients to build enterprise cloud applications using Puls...programming, IBM Cloud Kubernetes Service, Terraform, Ansible, and Apache Kafka is considered but Pulsar install and config expertise is required How would you like to get it done: Contribute an article to Medium describing the experience. Code can be saved in an open-source repo Deliverables: • Medium article • Sample source code, configurations • Capture Terraform and Ansible deployment instructions for Pulsar and update the page

  $750 - $1500
  ปิดผนึก NDA
  $750 - $1500
  2 คำเสนอราคา