ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 castilian spanish translator งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Thai to English Translation: Personal หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a talented and experienced Thai to English translator to assist me with a personal document translation. The document is less than 500 words and contains general content. การสวดมนต์ตอนเช้าเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาและร่วมกับการสวดมนต์ตอนเย็นผสมผสานกันเพื่อให้ชาวพุทธนิกายเถรวาทชาวไทยมีวิธีในการชำระล้างการกระทำเชิงลบหรือการกระทำที่ไร้ฝีมือในอดีต และเพื่อพัฒนาสาเหตุอันเป็นมงคลแห่งการตรัสรู้ในอนาคต หน้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศและผู้ที่มีศักยภาพในการอุปสมบทเข้าสู่คณะสงฆ์ เพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางการเข้าถึงวิธีการสวดมนต์ภาวนาแบบไทยพุทธยามเช้าที่ถูกต้อง โดยมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าคำอธิษฐานเหล่านั้นหมายถึงอะไร แม้แต่ในประเทศไทย วัดหลายแห่งก็เริ่มสวดทั้งภาษาบาลีและไทย เพราะมีการรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ว่าประโยชน์ของการสวดมนต์...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Bilingual Mexican Spanish Tutor Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced tutor who is fluent in Mexican Spanish and English to guide my learning journey. - Proficiency: I require an advanced level tutor who is adept at both formal and informal styles of teaching Spanish. - Teaching Methods: My preference leans towards a balanced mix of conversational and formal Spanish, with a heavy emphasis on conversation immersion. - Ideal Experience: Experience in teaching foreign languages, especially in the context of immersion-based learning, is vital for this project. I look forward to engaging with you and strengthening my linguistic capabilities.

  $57 / hr (Avg Bid)
  $57 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Are you an experienced and careful Spanish Presentation Translator trying to advance your career? We are looking for a qualified expert to add to our active team and will be very important in translating and editing excellent research papers and healthcare presentations. Translation English research papers and healthcare presentations into Spanish will help to preserve accuracy and context. Up to 100 pages, edit and proofread translated papers to guarantee consistency, clarity, and correct formatting. Work with academics and medical experts to ensure translations fit the desired tone and content. Following the quality criteria and policies of the business guarantees that every translated material is of the best quality. Organise many translating jobs concurrently to s...

  $412 (Avg Bid)
  $412 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Bilingual Virtual Assistant & Web Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a client, I'm in need of a versatile professional that's proficient in both Spanish and English, to serve as my Virtual Assistant. This is a full-time position based on PST. The hired individual will also be adept at web development. Key Responsibilities: - Communicate with clients on my behalf, ensuring accurate and clear representation of my services and projects. - Coordinate and manage various projects, ensuring they are on track and any issues are addressed promptly. - Handle administrative tasks as requested, maintaining a high level of organisation and attention to detail. Web Development Skills Required: - Proficiency in web development and software development is a must. - While specific languages are not mentioned, the ideal candidate would have a stron...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ...specific expertise in QuickBooks. Responsibilities Account Setup: Configure QuickBooks specifically for our property development company, including setting up and modifying a comprehensive chart of accounts tailored to property development activities, bank feeds, customer and vendor profiles, and project tracking. Chart of Accounts: Review and modify the existing chart of accounts provided by Spanish advisors to align with our property development operations. Ensure it includes categories specific to property development such as land acquisition costs, construction expenses, development costs, property management, project-specific income and expenses, and capitalization of development costs. Proper Allocation: Develop and implement a system for the proper allocation of costs and...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Spanish Voiceover Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Spanish Recording Project We need Spanish speakers for recording project. Thank u

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...in the project. such as photophot, illustrator, indesign, or any other software design file and the resources to do so. Creativity and originality in the design. Constant communication to make adjustments and improvements as needed. We appreciate your interest in collaborating with us to make the “Meeting for Neurodiversity and Autism” a memorable and successful event. ALL WILL BE WRITEN IN SPANISH in the final proyect....

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm in need of an HR professional to assist with recruiting a mid-level Dutch speaking candidate proficient in customer service and translation. Key requirements include: - Profound HR experience to engage in the recruiting process thoroughly and efficiently. - Strong understanding of Dutch communication and business culture to effectively assess candidate suitability. - Familiarity with customer service and translation roles. - Experience recruiting for mid-level positions is a plus. I prefer conducting the interviews online, so the ideal candidate should be comfortable with remote recruitment processes. This is a crucial role, and I need someone who is not only experienced but also has the skills and knowledge to find the best match for our company and the role.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of a Dutch-speaking customer service representative who can also serve as a translator. The job is on-site, and the salary is $3000. Key Requirements: - Fluent in Dutch - Experience in order processing - Ability to handle general inquiries - On-site availability Your role will primarily involve handling customer inquiries, especially order processing, and providing general information. Additionally, you'll be required to assist with translations from Dutch to English. Ideal skills for this job: - Proficient in Dutch and English - Excellent communication and interpersonal skills - Previous experience in customer service and translation - Ability to work in a fast-paced environment - Strong problem-solving skills If you meet these criteria and can wor...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Spanish English Survey 9 วัน left

  Complete the full survey for the research of Spanish and English translations with AI.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need an experienced customer service agent who can handle all kinds of inquiries across multiple channels including phone, email, and live chat. Dispatch vehicles to customers with doctor's appointments and provide ETAs and vehicle descriptions to brokers. Key Requirements: - Spanish and English - Proficient in phone, email, and live chat customer service - Able to provide coverage for more than 8 hours daily - Willingness to complete the project ASAP I want you to know that your primary task will be to address customer inquiries, resolve issues, and provide exceptional support across all channels. Ideal candidates should have previous experience in handling high-volume customer support, excellent communication skills, and a strong problem-solving ability. Work shifts 9 ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Tetum translator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have several legal documents that need to be translated into Tetum. Please let me know your experience and rate for this language

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Swedish to English Legal Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a two-page legal document translated from Swedish to English. The purpose of the translation is for legal proceedings. Key requirements: - Certified and sworn translator - Must have experience in legal translation - No specific legal terminologies are required, general legal terms are sufficient The translated document should be: - Accurate - Well-written - Delivered in electronic copy only Please include your relevant experience with legal translations in your bid.

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  English to German Legal Document Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled and experienced English to German translator to convert my personal documents into German. These documents are not sensitive and are meant for public viewing. Key requirements: - Experience: Proven experience in legal document translation - Language: Native German speaker with excellent command of English - Certification: No specific certifications required, but a background in legal translation is preferred. - Confidentiality: Basic level of confidentiality needed Please provide examples of previous legal translation work in your proposal.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  UX Researcher - Mexico 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...actionable insights. Produce robust research reports, develop personas, design journey maps, and deliver other strategic outputs. • Champion user needs and perspectives within the product development lifecycle. Candidate Profile *******Essential Qualifications******* • Bachelor's degree in Human-Computer Interaction (HCI), Psychology, Data Analysis or a related field. • Bilingual proficiency in Spanish and English (both written and oral communication). • Demonstrated project management skills with the competency to handle diverse projects concurrently. • Established background in industrial user interviews and market analysis. • Expert analytical abilities to translate data into actionable insights. • Deep cultural understanding of the Me...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Sinhalese to English translator -- 4 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello dear Translators, I'm looking for an experienced Sinhalese (Sri Lankan Tamil) to English and vice-versa translator. Translator should have proven experience in documents, marketing and gaming translations. Should also be willing to take a short 100-150 word test. This will be a long term collaboration. ONLY FREELANCERS. STRICTLY NO AGENCIES. Look forward to your bids.

  $950 (Avg Bid)
  $950 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Slovenian to English Translator Required -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Slovenian to English Translator Required for translation

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  We are seeking a motivated Sales Development Representative (SDR) to join our team. The SDR will be responsible for initiating contact with potential leads, qualifying prospects, and generating initial interest in our nearshoring services for the aerospace and defense industry. Responsibilities: • Conduct 50 cold calls pe...10 discovery calls per week for Business Development Managers. • Maintain detailed records of all interactions in our CRM system. Requirements: • Proven experience in B2B sales, preferably in the aerospace or defense industries. • Strong communication and interpersonal skills. • Experience using CRM systems like Salesforce. • Ability to work independently and meet targets. • Bilingual (English/Spanish) preferred. • Me...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm looking for a plugin for Premiere Pro that can auto-translate video texts for me. The plugin should be able to support the following languages: English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese. The primary aim of this plugin is to help me translate texts in the video and auto-split text layers when the text changes. Key requirements: - Auto-translate feature supporting English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese - OCR plugin compatible with MP4 video format - Auto-split of text layers when the text changes - Smooth integration with Adobe Premiere Pro Ideal Skills: - Proficiency in Premiere Pro plugin development - Strong background in OCR technology - Multilingual translation tools experience - Previous experience in developing similar auto-translate plugi...

  $849 (Avg Bid)
  $849 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  English to Lao translation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a reliable translator to convert a general text of fewer than 1,000 words from English to Standard Lao. The ideal candidate should: - Be a native Lao speaker - Have prior experience in translation - Be proficient in English - Be able to complete the translation in a timely manner Please provide a brief sample of previous translations.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm looking for a female voiceover artist with a clear and engaging Mexican Spanish accent. The project involves reading and recording a 22-minute training video, targeting an intermediate-level Spanish-speaking audience. Key Requirements: - Female voiceover artist with Mexican Spanish accent - Native or fluent Spanish speaker - Experience in delivering engaging voiceovers - Understanding of language learning principles is a plus, but not mandatory. Please include samples of your previous work in your proposal. Thank you.

  $420 (Avg Bid)
  $420 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Buscamos un/una SDR (español nativo), que sepa que genere al menos 30 reuniones al mes de bases de datos de clientes que nosotros ya tenemos. El trabajo es remoto y no se debe cumplir horario, sólo metas. El fijo es $250 USD al mes, y las comisiones por venta cerrada van de $25 USD a $60 USD / cliente (dependiendo del tamaño del ticket). Perfil: - Idealmente chilen@s, argentin@s o uruguay@s - Experiencia deseable en ventas o soporte

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Automatización de Procesos con n8n.io, Zapier 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a process automation specialist who can work with or Zapier. The ideal candidate must be fluent in Spanish and preferably based in Argentina, Chile, Ecuador, Colombia Spain... Key Requirements: - Experience in automating complex workflow processes - Proficiency with or Zapier - Able to execute daily automated tasks Tasks to be automated include: - Sales and marketing processes - Project management processes - Customer service processes If you have the skills and experience in this area, I'd like to discuss the details of this project with you.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  ...or image it expands to 2/3 pf the screen leaving edges transparent (grey), showing at the top 4 images of plate scrolling to right. Underneath amount of grams. Underneath Nutrient information about product, Diet type, Spice level. Below description of the dish. At the bottom price and option to add in cart. • • Below same scrollable bar with different headers (Local Indian Chefs, Local Spanish Chefs, Local Ukrainian Chefs) • Below space to place additional information, special offers, advertisement • At the bottom of page button (see all), upon pressing shows all options (Chef cards) that are available. Chef Profile • Top left Big face image of Chef (design to easily add MUST TRY sign), on the right three icons: Heart (add to favourites), Tex...

  $2503 (Avg Bid)
  $2503 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I want the format of the files unchanged. I want the figures to be translated as well. The language should remain scientific. I want the spanish to be Mexican/American Spanish.

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ¡Buscamos Freelance Experto en Automatización de Procesos con Zapier o ! Descripción del Proyecto: ¡Hola a todos los profesionales de la automatización de procesos! Estamos en la búsqueda de un experto freelance que tenga experiencia en la creación y automatización de flujos de trabajo utilizando herramientas como Zapier o Make.com. Requisitos: Experiencia demostrada en la creación de flujos de trabajo automatizados utilizando Zapier o Make.com. Capacidad para comprender los requisitos comerciales y convertirlos en flujos de trabajo automatizados eficientes. Conocimiento profundo de las capacidades y limitaciones de Zapier o Make.com. Habilidad para integrar diferentes aplicaciones y plataformas utilizando estas herramientas. ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Next.js Developer for Stable Diffusion -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...its application in web environments. Strong understanding of HTML, CSS, and JavaScript. Ability to work independently and deliver high-quality work on time. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Good communication skills to effectively collaborate with the team. Preferred: Experience with other front-end frameworks and libraries. Knowledge of modern UI/UX design principles. Spanish language skills are a plus but not mandatory. What We Offer: Flexible working hours. The opportunity to work on cutting-edge projects. Competitive compensation based on experience and project scope. How to Apply: If you are interested in this opportunity and meet the requirements, please submit your proposal via Upwork. Include your resume, a portfolio of relevant work, and a brie...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  135 คำเสนอราคา
  Multinational Backoffice Manager (Spanish Speaking) -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ¡Únete a nuestro equipo como Backoffice Manager! ¿Eres una persona altamente proactiva y con gran capacidad resolutiva? ¿Te apasiona la atención al cliente y te encanta trabajar en un entorno dinámico e internacional? ¡Entonces tenemos la oportunidad perfecta para ti! Buscamos un Backoffice Manager para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. En este puesto, serás responsable de gestionar las tareas administrativas y de atención al cliente para nuestra startup internacional. Responsabilidades principales: Gestionar las comunicaciones con los clientes por correo electrónico y WhatsApp. Brindar un servicio al cliente excepcional, resolviendo problemas y respondiendo preguntas de manera rápida y eficiente....

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Mexican translation 5 วัน left

  Hello we’re Mexican translators who can handle this project well , we have some documents need to be translated from English to Spanish

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  $418 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I need an experienced professional translator who can convert Chinese documents to Indonesian with high accuracy. The documents are related to legal matters, so it's crucial to maintain proper terminology and adhere to legal standards. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in both Chinese and Indonesian - Prior experience in translating legal documents - Attention to detail and commitment to accuracy in translation - Familiarity with legal terminology in both languages. Please provide your portfolio and relevant experience when applying.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I urgently need a skilled translator who can accurately convert English website content to German. Key Tasks: - Translate website content from English to German. - Ensure the translation is accurate and natural in tone, keeping in mind the nuances of the German language. Key Skills: - Proficiency in both English and German. - Prior experience in translating website content would be a plus. - Strong understanding of the cultural differences between the two languages. - Attention to detail and a commitment to delivering quality translations. I am looking for someone who can complete this project in a prompt manner without compromising on the quality of the translation. Please get in touch if you're confident in your translation abilities.

  $11 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented professional who can translate about 500-1000 words of English text to Hindi. Additionally, I require thorough grammar checking. Key Requirements: - Translation: English to Hindi - Grammar checking Ideal Skills: - Native or fluent in Hindi - Proficient in English - Experience in translation and grammar checking - Attention to detail - Ability to meet deadlines

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Hozwal: Wikipedia 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Requirements: Research and Information Collection: Conduct an exhaustive investigation on Hozwal's biography, career, discography, collaborations, awards and recognitions. Collect reliable and verifiable sources to support the information included in the article. ...Publish the article on Wikipedia, following all the guidelines and rules of the platform. Perform the necessary reviews to ensure that the article is accepted and maintains its integrity on Wikipedia. Freelancer Requirements: Demonstrable experience in the creation and editing of articles on Wikipedia. Ability to investigate and cite reliable sources. Excellent writing and editing skills in Spanish. Knowledge of Wikipedia's policies and guidelines. Ability to work independently and meet the es...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled translator to convert technical documents from Spanish to English. The ideal candidate will have a strong grasp of both languages and a background in translating technical content. Key Requirements: - Translate technical documents accurately and efficiently from Spanish to English - Maintain the technical language and jargon of the content - Ensure the translated content is clear, concise and meets the technical specifications Ideal Skills and Experience: - Proven experience in translating technical documents - Native or fluent in English and Spanish - Strong understanding of technical terminologies - Excellent attention to detail and accuracy

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Logo Designer for Children's Clothing Brand 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Description: We are looking for a talented freelance logo designer to create a logo for our new children's clothing brand, MoMaria. Our brand originates from Spain and the name MoMaria is a playful blend of two elements: 1- "MoM" from English, meaning "Mom." 2- "Maria," a very traditional Spanish name. Requirements: Experience in designing logos, especially for children's brands. Creativity and the ability to bring our brand's playful and traditional essence to life. Ability to provide multiple logo concepts and revisions based on our feedback. Attachments: We have attached logos of other children's clothing brands that we like and find inspiring, as well as basic logos generated by AI applications. We are excited to see...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  185 คำเสนอราคา

  I have two birth certificates that need to be translated from English to Portuguese. These translations are for official purposes, so I require a certified translator. This is an urgent project. The ideal candidate for this job should: - Be a native Portuguese speaker - Be a certified translator - Have experience in translating official documents such as birth certificates - Be able to complete the project quickly Please provide any relevant experience and certifications when bidding.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Spanish Chatbot for Scheduling Educational Classes -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have constructed a prototype on Dialogflow for a Spanish-language chatbot to schedule different educational classes such as Mathematics, Differential Calculus, Algebra, Integral Calculus, and English. The chatbot's role is to be connected to Google Calendar and interact via WhatsApp to facilitate student registration, aiming to incorporate up to 10 students for each class. This project welcomes those competent with Dialogflow, Google Calendar API, WhatsApp integration, and comfortable in Spanish-language settings.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Spanish Speaking Freelancer for Lead Generation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need an experienced bilingual, Spanish and English fluent, freelancer to help drive leads to my credit repair and debt forgiveness services. The ideal candidate will: - Facilitate cold calling, predominately in Spanish, targeting a specific age group (36-65 years old) - Execute email marketing campaigns - Manage and enhance our social media visibility - Create engaging advertising videos for our services Previous experience with lead generation, conversion techniques, and credit repair services will be highly appreciated. Excellent communication skills are a must!

  $46 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Farsi/Persian to English Translation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Farsi/Persian to English translator. The text to be translated is a general chat document, approximately 12,000 words. I require the translation to be fluent in English at the native level. Key Requirements: - Proven experience in professional translation, particularly from Farsi to English. - Ability to accurately translate a large volume of text. - Native-level fluency in English. - Strong understanding of the nuances and cultural context in both Farsi and English. The ideal candidate will be able to demonstrate a track record of high-quality, accurate translations in a professional setting. Experience with general chat or similar conversational translations would be particularly beneficial. Please quote your rate and delivery time. Thanks

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Urgent English to Mandarin Translation for a Facebook Post 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled, native Mandarin-speaking translator to convert English text into Mandarin for a social media post. The work needs to be completed quickly. Key Requirements: - Experienced in translation - Native Mandarin speaker - Proven track record of social media translation Quality Assurance: Your translation will be reviewed by a second translator before final delivery. If you're confident in your translation skills and can meet the tight deadline, please apply with your previous translation works and a brief description of your approach to this project.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Employment Verification Report in Spain 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert in pre-employment vetting who can conduct employment history verification for candidates in Spain. Key Requirements: - Conduct detailed verification of candidates' employment history. - Provide a concise, detailed report in PDF format, including dates of employment and job tit...verification for candidates in Spain. Key Requirements: - Conduct detailed verification of candidates' employment history. - Provide a concise, detailed report in PDF format, including dates of employment and job titles. - The report should be easily understood and comprehensive. Ideal Skills: - Experience in pre-employment vetting, specifically employment history verification. - Knowledge of Spanish employment laws and regulations. - Ability to generate clear, professional re...

  $25 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Political Group Social Media Action Plan 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am representing a political group in Uruguay and we are looking for a social media advisor to help us define an action plan. The main objectives of this plan are to increase our brand awareness, boost engagement with our followers, and ultimately generate leads and conversions. Key Responsibilities: - Research and analyze our current social media platforms (Facebook, Twitter, Instagram,...implementing social media strategies, preferably for political or advocacy groups - Strong understanding of the Uruguayan political landscape and audience demographics - Excellent research and analytical skills - Strong communication and reporting abilities Please provide details of similar projects you have worked on and how you would approach this task. Experience will be valued if they speak S...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Crowdfunding Website Development with Multi-language Support 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...launch and must have the following features: - Donation System: A secure, user-friendly, and reliable donation system is crucial. - User Registration: Smooth and intuitive registration process. - Social Media Integration: A seamless integration with major social media platforms. - Payment Gateways: Major credit cards, along with Klarna and Affirm. - Multi-language Support: Initially in English, Spanish and French, with the potential for expansion into more languages. The design and branding of the website should be minimalist and simple, offering a clean and user-friendly interface. The website must be easily navigable and accessible for users across 20 countries, hence the need for multi-language support. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in ...

  $3873 (Avg Bid)
  $3873 การประมูลเฉลี่ย
  158 คำเสนอราคา
  English-French Technical Document Review 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled English to French translator with a strong technical background to help me validate translations. The key outcomes for this project are to ensure the accuracy of the translation and to enhance readability and clarity. The text to be validated is in the form of technical documents and is available in PDF files. The ideal candidate for this role would have the following skills and experience: - Fluent in both English and French - Proven experience in translating technical documents - Strong attention to detail - Previous experience in document validation - Ability to improve readability and clarity of content Your primary responsibility will include reviewing the translation of these technical documents, ensuring that the translation is accurate, and ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  English to Amharic Translation Validation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional translator fluent in both English and Amharic for a one-page document. The primary goal is to confirm the accuracy of the existing translation. Key Requirements: - The document is a single PDF page - The translation must be meticulous with regards to grammar, meaning, and tone Additional Information: - Previous experience with translation validation or professional language services is advantageous. - Knowledge of specific terminology or industry-specific jargon is advantageous I look forward to your bids.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Multilingual Translation Agency Required 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a reliable translation agency that can offer accurate and nuanced human translation services. Requirements: - Translation of texts across multiple language pairs: English, Spanish, French, German, Chinese, Portuguese, etc. - Proficiency in translating specific industry subjects, such as legal, medical, and technical. - The agency should be able to proofread translations to ensure quality and accuracy. - I'm expecting a quick turnaround time of within 24 hours for each project. Please send me your offers with the best rates for a 1000-word translation.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา