ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  412,740 circuit diagram charge current switch งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สิ่งที่ใช้จะมี Sensor Motor 5.Switch รายละเอียด ใช้ IR Sensor ตรวจจับตอนหยอดเหรียญแล้วแสดงค่าออกจอ LCD เป็นจำนวนเหรียญที่หยอดลง และบอกเวลาว่าถ้าไม่หยอดลงอีกภายใน5วินาที จะทำให้ Servo Motor ทำงานปล่อยอาหารปลา พออาหารปลาไหลออกมาตามที่เราพอใจก็กด Switch เพื่อปิด

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  Create a Dynamic Web pages for calculate transport charge using MySQL and PHP ต้องการโปรแกรมที่สามารถคำนวณค่าขนส่งสินค้าโดยนำข้อมูลที่มีผู้กรอกลงหน้าเวบมาคำนวณกับ Data base ค่าขนส่งสินค้าที่มี แล้วส่งให้ผู้กรอกลงหน้าเวบทางอีเมล

  $689 (Avg Bid)
  $689 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design me a new logo 6 วัน left

  We are a 2 person acoustic musical group and we need a new logo. The band is called "Between the Drinks" because we like to enjoy cocktails while we sing. We play popular music from the 1970s - Current. We don't like the logo we have now so we would like a totally new logo. Some details about us, and the old logo can be found at

  $50 (Avg Bid)
  Redesign and code a Scuba Diving website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Currently we are using a website that was made out of necessity, and was not coded correctly, which was piecemealed together. The result is an (at best) okay website that is hard to maintain, and does not completely fulfill the needs of today. We are l...be written SIMPLE using html and css only. We are familiar with html and css, so this enables us to easily edit the site and keep it updated. The business is a Scuba Diving Store/Shop, we sell equipment, provide services, conduct local charters, trips, and teach Scuba diving. The website should not only encompassed what was previously mentioned, but should engage and excite the visitor. The current website is Examples of previously made SCUBA DIVING websites and/or conceptual wireframe drawings are required!!

  $542 (Avg Bid)
  $542 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  ...Pass on as $.name to POST API (see below); 3. Extract $.[0].legalSeat (string) from API response body; 4. Save as value for field legalSeatCurrent (field_ID: 6) for current entry. #(b) legalFormCurrent: companyNameCurrent (Gravity Forms form_ID: 23, field_ID: 5) → gf_post_paging → API 1 (POST) → legalFormCurrent (form_ID: 23, field_ID: 6): 1. On Gravity Forms hook gf_post_paging, take value (string) of companyNameCurrent (field_ID: 5); 2. Pass on as $.name to POST API (see below); 3. Extract $.[0]. (string) from API response body; 4. Save as value for field legalFormCurrent (field_ID: 82) for current entry. #(2) [Additional commission (may as well be added as a milestone)] - cantonCurrent: companyNameCurrent (field_ID: 5) → API 1 (POST) &rarr...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...with Values & Beliefs Second, be sure to compare the personal theory you articulate in this paper to your reflections in the Values and Beliefs paper. You can do this throughout the text or in a summary section at the end of the paper. How congruent is the personal counseling theory you’ve now developed with those original thoughts? Where are your initial thoughts out of alignment with your current theory and what led you to change your perspective? Components of a Comprehensive Counseling Theory Theory of Human Development Accounting for Individual and Group Differences Basis for Adaptive Behavior/Mental Health Basis for Maladaptive Behavior/Psychopathology Techniques and Mechanisms for Behavior Change/Enhancing Mental Health/Treating Psychopathology Mechanism...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Trophy icon Social Media Banners - BG 2021 7 วัน left

  Please design the banner based on the current FACEBOOK business page banner size. Please use colour BLUE theme (EXACT same as from website address and follow across from there Please see "banner " attached for the content. Please attached the images, logos etc and be creative in the style. Please try to keep the style as shown in the attached "samples images" of good quality design to follow for inspiration and to understand what i am looking for. Clear, modern and beautiful looking advertising designs Winner will potentially get more work, because we have lots of other clients. Winner will be asked to provide final design in facebook, google +, twitter and instagram banner sizes

  $33 (Avg Bid)
  การันตี

  I would like someone who is familiar with python and selenium... I currently have a python script which I need recreated for a different platform.. I have current code and I can show it.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Full stack developer for WordPress Checkout Plugin customization -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're in need of a full stack PHP developer. The role is to customize the current Woocommerce Checkout plugin(Checkout For Woocommerce), so that it looks the same as the Bigcommerce checkout (eg. ). We're using CheckoutWC Futurist theme. :~:text=7%20Day%20Trial-,The%20Futurist%20Theme,-A%20more%20industrial

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  A block of 34 flats. Directors not effective. will not meet shareholder despite potential savings. keeps referring to Managment Co, Directors resigned at AGM. but MC refusing to register at Co company together with directors practiced an illegal two tier service charge for 5-6 years. I challenged lots of emails exchanges, untruths from Management Co, Eventually relented when threatened with legal. Both have never provided any information or doucmentation requested. Director refers to Managment Co who in turn always gives evasive answers. Have lots of email exchanges record

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  1. Instead of Discount, We want to have give cashback to our client as per the membership plan they have, which they can use in next purchase. For example Take one product Peri Peri – Premium (Seasoning) () which has price of ₹ 219. We have three membership of Gold, Silver and Platinum through plugin and one DIAMOND Membership Group through Customer Groups. Let us say our Gold member has a discount of 20%. We want to give cashback of Rs 43.80 which is 20% against the payment of ₹ 219, which can be used in next purchase. Also customer must be his balance somewhere in my account section. 2. VIP Members Price in product page must show the maximum discount offered through the membership plugin.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  please refer to the document for details. the logic diagram is given

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Full stack developer for WordPress Checkout Plugin customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're in need of a full stack PHP developer. The role is to customize the current Woocommerce Checkout plugin(Checkout For Woocommerce), so that it looks the same as the Bigcommerce checkout (eg. ). We're using CheckoutWC Futurist theme. :~:text=7%20Day%20Trial-,The%20Futurist%20Theme,-A%20more%20industrial

  $549 (Avg Bid)
  $549 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Project for Md M. 9 วัน left

  Hi Md M., would you be able to change a background on the photo attached? The mom and baby would have to be cut out and placed on a different background. It has to look natural and seamless. It's not the exact photo, I will have the exact photo this weekend. But the background and mom and baby are going to be the same (just a different pose for mom). How much would you charge? Oh I can't attach the image to this chat. If you respond, I will send it then. Thank you

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Help me edit NodeJS App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone help me edit/develop node...looking for someone help me edit/develop nodejs function about munipulate the roulette result in my nodejs app. Now it's random result but I want it to hold 5% from total rollover and current game rollover like the picture attached. . So after this success we will always hold the 5% profitable from total rollover. Please see the attached image and the example detailed below to understand it. Example RTP Calculation: -> If total profit is 50000 (over 5%), and all game rollover and the current game is only 100,000 the result will be random normally. -> If total profit is only 4500 (<5%), and all game rollover and current game is 100000 we will need to munipulate the result to hold the profitable sid...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Ubiquiti Network Switch Guru Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Ubiquiti USW 48 Pro we can not program with VLAN's and Ubiquiti Access Points to work correctly. I need a expert that can help program and explain to the Network Admin what the problems are and how to resolve

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ATTENTION!!! Hello, I'm setting up a website for an e-commerce brand I a...more information to provide a quote I am speaking to a range of vendor's and once I know the expected budget cost, I will be able to move the conversation forward also If there is any additional cost such as extra revision let me know. Could you please provide a few examples of your work? Let me know what you charge for a high level of quality. Also, I know that you have read and understood this job post. Could you please start your response with how many years you have been doing this job for your profession? Thank you, ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I want animation characters only i will send .blend file including the characters + environment All you have to do is animate them and make the camera switch and i need file ready to render , No render no sound effect , i will do this . Using blender only + i pay 50 $ for rigging and 200 for 4 minutes animation . link :

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I need a bookkeeper to do monthly bookkeeping on my rental properties keeping all transactions up to date including credit cards and incidental cash disbursements. I need help in selecting a platform for this because I understand quickbooks on line would charge for each corp even though they are just one single building/tenant. IRS guidlines require seperate expense tracking for each property. I will need individual cash flow as well as combined portfolio cash flow. I do not expect this to be too labor intensive once it is all set up as rent is generally collected once a month and there are not too many bills. Also I will need 2021 books brought up to date. They were done by bench accounting up until July of this year. I am willing to discuss the price of this seperatley.

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  1. The length of the video is about 5 minutes 2. Our products are in the United States, so you need to live in the United States so that my products can be delivered quickly 3. Please inform us of your charge, what type of products you have taken before, and how long will it take to deliver

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo for Beauty Product Company 2 วัน left

  Logo for KV by Kateryna Vel’menko. In this briefing, KV refer to as (Logo). by Kateryna Vel’menko refer to as (Signature). - The attached is the current logo which we are looking to enhance it further, or change it completely. - Letter “KV” on first line (Top), and “by Kateryna Vel’menko” on second line (Below KV). The alphabet/ letters used must be readable to all, in spite of their language and background. - Avoid using fashionable fonts that is related to a period or culture. - If standard font used, consider little readjustment or small additional bits to it, to change the ordinary appearance/ look. You may use free style or drawing of your own character style. - The appearance: The logo, KV, both in uppercase, readable, Serif...

  $110 (Avg Bid)
  การันตี

  I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample model will be provided, as well as specifications for this system. the system requires no more than 5 hours of work, so I am setting the price based on your hourly rate. Deadline for this project is Friday afternoon.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Who are we: We are a Singapore-based fast-growing ed-tech company that teaches math + code to school students. We are founded by ...from Singapore, South East Asia, and the US. As a referral partner and authorized Strive Teaching Partner, you would refer your students, be it music, language, or writing, to our math + code courses. For every successful enrollment from your referral, you would get a referral award of $50 SGD. Perks/Benefits: • $50 SGD for each successful referral. • In turn, get to use referrals from our current line of students for your classes (subject to availability) • No limit to the number of referrals you can make or the amount of referral cash you may earn. • Doesn't require a lot of your time. Can be a referral partner while doing...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  smart parking solution 9 วัน left

  I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample model will be provided, as well as specifications for this system. the system requires no more than 5 hours of work, so I am setting the price based on your hourly rate. deadline is Friday afternoon.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  The domain and current site are https://www.davidgeer.com. In addition to the listed skills, you must possess any other skills necessary to accomplish all these things. 1. Use “F or Z mapping” to accommodate how people’s eyes move around/scan the pages. 2. The text should be highly readable dark text against an off-white background for minimal eyestrain. It should be a font, text, and background color like those on the most highly frequented content/news media sites. 4. The site must render and work well for people using dark mode. 5. I need a mature website design, and I need a much better logo and NOT based on many images of gears or typewriters or pens or stuff like that. 6. All mentions of my email address must be clickable. 7. No hero images. No long scrolling...

  $2298 (Avg Bid)
  $2298 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample model will be provided, as well as specifications for this system. the system requires no more than 5 hours of work, so I am setting the price based on your hourly rate.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Haidar, I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample model will be provided, as well as specifications for this system. the system requires no more than 5 hours of work, so I am setting the price based on your hourly rate.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  We need help meteor + docker expert to fix my issue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are facing one issue in my current application that is developed in meteor .. find the url which is suddenly not working .. were this went wrong we did not able to identify the issue ping me for URL

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design object diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample documentation will be provided, as well as specifications for this system. the project requires between 4-6 working hours. I am setting the price based on your hourly rate.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Maxwell J. 9 วัน left

  hi Max, I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample model will be provided, as well as specifications for this system

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  A one-man, info-marketing blog built with Vue 3 and TailwindUI, with php/mysql on the backend. Current state of project: The actual code can be found at and And I wrote a snagging list which you can see here I would accept help with any and all of it, but the stuff highlighted in yellow is what I would most like help with since that's the critical stuff related to Vue. Ability with PHP would be a bonus. Please refer to the workflowy link in the description.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Project for Aiman H. 9 วัน left

  Hi Aiman if I want to build a website for Quran academy how much u r going to charge it will be a simple website actually

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  8-bit Addressable Latch with built in 1of 8 Decoder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Design an 8-bit Addressable Latch with built in 1 of 8 Decode. The circuit is composed of three stages, the decoder, latch system and a buffer output.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Mobile app development 6 วัน left

  i am looking for react native JavaScript cross platform developer that will create a small app that will be available on iOS and android. expo you will need to create: 1) image/video picker that wi...i will need to use those x,y coordinates later. mark them in the code. for example video A got 2 hotspots at frame 10 and another 3 hotspots at frame 25. 4) on image/video borders will be 8 buttons ( see attached image ) at this momment they are empty buttons but clickable. 5) horizontal/vertical orientation. take notice of hotspots, image, video and size and scale during the device orientation switch. 6) ignore the toggle button from the attached screenshot 7) the code will be tested on several devices, pls consider screen size. 8) pls keep clean, generic code with separated classes an...

  $549 (Avg Bid)
  $549 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Background Simple Android app developed in Java which based on the input by the user calls a REST API with a JSON result as response. The Result is displayed in a second screen (4 fields). Retrofit is used. Need: Propose and implement a better, more graphical attractive GUI Tools: Source code for the project will be provided See screenshots attached of the current GUI and interface

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  News aggregation website: the site will consist mainly of links to news stories from other outlets on current events on the subject; it will also have links to columnists.

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  UML state machine diagram 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello , i need someone who is expert in uml and state machine diagram. i am drawing a digram and i need help in my project

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Trophy icon Need to modernize my business card 2 วัน left

  Looking to modernize my business card. Logo attached and current business card attached. (double sided) Notes: We are a traffic control company in the USA. We will need the card in a format that is modifiable to other employees in the company/feel free to look at website if you need ideas. I am looking for an updated and modern feel to the card/the white square around the logo is not part of the logo. Business card must have: - QR Code - Name of employee -Title of Employee. (this one will be "Director of Safety") - Company Logo - Email of employee - phone number - company website address - acknowledgement that we work in: Florida - Alabama - Mississippi - Statement: Email Project information for scheduling to: " email address (as seen as front of card attach...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี

  More details via chat. Need update circuit with png or pdf fomat. Please bid only if you are analog circuit expert.

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Please read carefully. 1. The wordpress theme I'm using is Martfury. 2. It is a multi-vendor website developed with the Dokan plugin. The issue is with commission. Dokan has the option of earning a commission from the product. Not with the shipping charge. I need to be paid a commission on both the product and the shipping.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We have a registered trade mark and brand ( NAMA ) and we need support to contact twitter and Instagram or to contact the current users to get the accounts. The required name : NAMA for twitter and Instagram

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Configuration management python HMI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Bonjour Hi I’m looking for a python HMI (with gtk) able to manage configurations of 4 systems It must be able to import these configurations from maintenance workstations and export/activate in the system. I’d like to display the current configuration and the available configuration. Also deleting configurations when they re old. The actions must be logged on a log file I m available if you need more information

  $1229 (Avg Bid)
  $1229 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Logic design 6 วัน left

  obtain the minimal expression from the given truth table and design the logic circuit from the simplified expression

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  C++ Community 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Visit at least three different social network / community resources from the following list + + + and scan recent events to get a feel for what is / has been going on in recent months around the C++ programming language. Submit...community resources from the following list + + + and scan recent events to get a feel for what is / has been going on in recent months around the C++ programming language. Submit a 1-page written response listing which websites you looked at, and some of the recent news that you found. Choose at least one current event, and dig deeper into it and describe in your write-up what you learned.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Cognitive Aptitude EXPERT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  To answer a cognitive test that is time based and with 80% pass mark - 50 questions in 15 mins Only pen & paper are allowed. Calculators, internet search, translation tools, and other types of assistance are strictly prohibited. Don’t switch tabs. Once you begin the assessment, spend the entire 15 minutes in the assessment browser tab. Navigating away from the browser will lead to automatic disqualification.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We have developed a Website in WordPress with WooCommerce and Glassbox, earlier we have only one product and now we need to add more products with variable quantities in a dynamic way based on the pricing that has to be calculated. I have attached the current screenshot with notes for improvement, if you are able to do then I will share video to understand better.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  professional game developer needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I m going to add one of game function on our current website our website is built using react and type script I will share the reference game website link via interview I just need to build the game functions 100% same if you have experiences in simple game project then please bid on this project . Thank you

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Facebook Media Buyer 6 วัน left

  ATTENTION: Intermediate to Advance Media Buyers (ADMINS – If this is against your group rules, just comment below & I will delete it) A...Troubleshooting of campaigns • Deal with Facebook issues like ban hammer issues • Manage Ad Account • Reporting – Bi weekly call with Clients & Daily Chat updates to me through slack channel • Provide Suggestions to improve Client results • Handle 2-5 clients per month WHY WORK WITH US? • You will experience great company culture • You will be provided with trainings to further improve your current skill set • You will work with amazing ecommerce brands If you think you are the right person for the job, DM me what value you believe can bring to the table, your past...

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา