ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 classifieds posting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Thai Voice Translation หมดเขตแล้ว left

  I have 5 voice files in Thai that I needed translated in the format given below. I : น้องเคยค้นหาแอคเคาท์ใครในออนไลน์ป่ะ อย่างเฟซบุค Have you ever try to look for someone or search for an account online? Or in Facebook S : เคย Yes I : เหมือนฉันชอบคนนี้ ฉันไปตามล่าหา If I like this person I would look for him/her. S : โอ้ย เอาทุกสเต็ปเลย โพสต์รูปอะไรเซฟมาให้หมด Everything from posting to taking picture. S2 : โมเม้นต์นี้ เคยครับ คือคนที่เราอยากจะรู้จักใช่มั้ยครับคนที่เราแอบชอบนั่นแหละ เราจะคอยส่องเฟซเค้า ไปดู If i like that person i would peek at her Facebook. I : ไปแอดเค้ามั้ย Did you add her? S2 : เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ก็ดูว่าเค้าลงรูปอะไรมั่ง กดไลค์ให้เค้า นั่งดูภาพเค้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ We are already friend. Most of the time just likes and ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I seek an experienced social media exper...Ability to create engaging interactive content that resonates with my audience - Familiarity and experience with other platforms, such as Facebook and TikTok, are required. Your responsibilities will include: - Creating a strategic social media plan in line with my e-commerce objectives - Creating engaging content with content we own, plus new creative postings. - Implementing the plan - Regularly posting engaging interactive content - Monitoring and tweaking the plan as necessary for best results Targeting Instagram, our most utilized platform, and incorporating the other platforms where necessary aims to increase sales via our website. Your expertise in this area could make a significant impact on my business. I look forward to hearing...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...SEO techniques. The main goal of your work will be to increase traffic to my website, utilizing a daily posting schedule. Key Responsibilities: - Write, edit and publish one engaging blog post on finance daily. - Utilize proven SEO practices to maximize visibility and drive web traffic. - Align your content with our brand's voice and goals, which will be discussed further upon engagement. Ideal Candidate: - Has an in-depth understanding of finance, and can communicate complex topics in a well-defined, engaging manner. - Has proven experience in SEO and can demonstrably increase website visibility, and hence website traffic. - Is very consistent and can adhere to a daily blog posting schedule without compromising quality. - Works quickly without sacrificing attent...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...is to enhance the search engine rankings of my blog site. To accomplish this, I'm in search of an SEO expert with a deep understanding and proven experience in organic link building. The tasks involved would include: 1. Research and identify potential websites for backlink opportunities. 2. Create a robust strategy for earning organic backlinks from high authority websites. 3. Engage in guest posting, blog commenting, forum participation, or any other ethical methods to acquire these links. Since my target audience is the general public, backlinks should be gained from websites that cater to a broad audience. This requirement pushes the range of potential websites we can collaborate with, but they should still hold relevance to my blog's content. An ideal candidate f...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Commercial Building Vector Illustration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...that the building is completed is by having a truck pulled into one of the loading docks. Throughout section two and three we need to show that multiple tenants are moving in. It’s not just one business. Maybe we can differentiate them by making them different colors. Our color palette is in the brand guide attached. This illustration is going in the same deck as the slide that I sent in the job posting. I started laying out what that might look like and have attached it below for further context. I’ve also attached the Adobe file of the shell building. This can be used as a starting point, but we would need to tweak the style to be more cohesive with the car illustration. I understand that this needs to be simplified to match the goal illustration style. Please do ...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  You Have to do 5 Guest Posting (Tax Services/Accountant Niche) 35 Social Bookmarking It's Urgent. Note :- - You have to make backlinks only on those sites which have 50+ DA. - Do not create any backlinks to .in, .au, .sg, .uk or other country websites. only focus on .com or .us websites.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  You Have to do 5 Guest Posting (Tax Services/Accountant Niche) (With NAP Citations) 35 Social Bookmarking It's Urgent. Note :- - You have to make backlinks only on those sites which have 50+ DA. - Do not create any backlinks to .in, .au, .sg, .uk or other country websites. only focus on .com or .us websites.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Modern Freelancer-inspired Job Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My project entails creating a website that closely mirrors the functionalities available on Freelancer, but with a modern design philosophy in mind. It specifically needs to incorporate the following key features: - Job Posting and Bidding: the site must allow users to post jobs, alongside the ability for other users to bid on these jobs. This would form the main interaction on the site. Expertise in developing in-built bidding systems would be highly valuable for this project. - Messaging System: to facilitate communication between users, a robust messaging system must be included. Experience in designing and deploying secured messaging platforms would be crucial. - Moderately interactive: the website shall have a decent level of interactivity, with a few essential forms and pa...

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Commercial Vector Building Illustrator Autocad 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the building is completed is by having a truck pulled into one of the loading docks. Throughout sections two and three we need to show that multiple tenants are moving in. It’s not just one business. Maybe we can differentiate them by making them different colors. Our color palette is in the brand guide attached. This illustration is going in the same deck as the slide that I sent in the job posting. I started laying out what that might look like and have attached it below for further context. I’ve also attached the Adobe file of the shell building. This can be used as a starting point, but we would need to tweak the style to be more cohesive with the car illustration. I understand that this needs to be simplified to match the goal illustration style. Please do what...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  We need an online Virtual assistant to help us with our company tasks such as social media posts, research data entry etc... The tasks are very simple, however, this will be ongoing, daily work for the foreseeable future. Must be reliable and consistent in order to be successful in this role.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Multi-Functional Meditation App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...beginners to advanced practitioners. - Progress Tracking: I need in-app progress tracking to monitor user activity and engagement. - Live Sessions/Weekly Challenges: I want to introduce live sessions and weekly challenges to keep users engaged. - Social Media Integration: I'm interested in exploring options for Instagram and Facebook integration for easy sharing and automatic Instagram posting in-app. - Transformative Exercises: The app should include transformative exercises, augmenting audio with video content. - Events: I want to showcase events in the app that users can join. - App Management: An intuitive back end where new meditations, categories, and events can easily be uploaded. - Categories: The app needs categories like easy, medium, and advan...

  $1502 (Avg Bid)
  $1502 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Versatile Business Partner Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...partner, I require an individual who has excellent skills in account management, data entry, and more. Your role will not be confined to these tasks as it will also include: - Customer Support: You should be able to manage customer inquiries and provide prompt and high-quality support. - Social Media Management: Managing social networking accounts is a part of the job. I expect you to handle posting, answering comments, and growing our online community. - Bookkeeping: You are expected to assist in maintaining our financial records, including purchases, sales, receipts, and payments using QuickBooks or similar software. Time Commitment: This is a part-time role which would require less than 10 hours a week. Skills and Requirements: You need to be proficient with Microsoft Offic...

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Facebook & Instagram Marketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a seasoned social media specialist for Facebook and Instagram. Your tasks will include: - Creating engaging, on-brand content - Scheduling and posting this content regularly - Managing community engagement to build and foster relationships The main objective? Driving traffic to our website. Your skills and experience should include a proven track record in building website traffic via social media, delivering brilliant content, and fostering a thriving online community. Looking for someone who is currently working with reputable company and looking for extra work in evening .

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Video posting for my news app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced to post content my existing app from Twitter and WhatsApp. The task involves pulling videos and updates from these platforms and displaying them in my app. Responsibilities - Sorting videos and updates into categorized tabs within the app - posting it in our app - daily posts 40-50 Preferably person from Bihar

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Golf Magazine Editor and Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a NEW Golf magazine, I'm in need of an experienced editor and writer that can assist in generating compelling monthly content. Tasks will include: - Articles: - Editing Content: This offers - Partnership Opportunities: You'll collaborate with other publications in creating shared content, ensuring a broader reach a...and initiating potential publication partnerships would also be advantageous. Let's create an interesting golf publication together! Remember ... this is a start up .... and you must be prepared to commit to it in a capacity that will allow us to grow the ideas together ... as we have a very LIMITED BUDGET. We are also developing a website that we will sell our own merchandise as well as classifieds and more ... THIS IS AN OPPORTUNITY for the n...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Quick Photoshop Task: Word Removal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...professional who has an accomplished background in using Photoshop. Your task will involve removing a couple of words from a set of 20 digital images. Notably, * The words are printed, not handwritten. * These words are always located in the same place in each image. Whether the images contain a single background or multiple different ones remains unclear, as I wasn't able to answer this while posting the project. Thus, there might be some variance in this aspect, requiring adaptability on your end. Ideal candidate must have: * Proficiency in Photoshop. * Experience in editing and enhancing digital images. * Attention to detail to avoid damaging the underlying image. * Ability to work in a timely manner and deliver neat results. I look forward to seeing your qualificat...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา
  USA-Based Sales Freelancer Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are an Online retailing company selling pet products & Toys under various brands across countries. Our Sales team need someone in USA who can pitch our samples to the local Walmart, PetCo, PetSmart & other similar physical stores. Also, if you have contacts with any of the Store Managers, you can also apply.   Duties and Responsibilities: 1.       Personally, deliver our pr...2.       Get the store manager to review our products for selling them in their stores 3. We can also pay you an additional reward for each item approved by the store manager. Requirements: 1. Must be in USA 2. Communication skills are required If you are interested, then kindly send a relevant cover letter which should begin with the word &...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Comprehensive VA for SEO and Social Media 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a growing enterprise, I am in need of a skilled virtual assistant who can manage multiple facets of my business' online presence. -Key responsibilities would include: *SOCIAL MEDIA MANAGEMENT*: The assistant is expected to maintain Facebook and Instagram accounts. Posting relevant and engaging content on a weekly basis is required. Having prior experience in social media marketing and branding is crucial. Understanding the target audience and tailoring content accordingly is key for optimal engagement results. *SEO*: Another essential responsibility is handling SEO tasks. This includes doing keyword research, ensuring on-page optimization and actively pursuing link building. Previous experience in SEO and familiarity with SEO tools and strategies will be highly appreciate...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา

  I am looking for someone to enter player and match data for all 50 matches from the 2024 ATP/WTA United Cup tennis tournament. Using the official box scores from , you will be entering player names, scores, and individual player stats for 18 separate categories (example below) to an Excel spreadsheet. Accuracy is of the upmost importance. I will be posting more of these projects, so if all goes well, you will have some future work as well (if you want it, of course!) Flat rate of $25 USD for all 50 matches.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking to significantly enhance the online presence of my business through a wide-reaching social media marketing campaign. Your responsibility would be to create and manage engaging content on Facebook and Instagram, targeting specific audiences: • Builders • Clients of builders • Architects • Draftsmen In addition to conducting regular posting, I need someone who can deliver high-level engagement strategies, like managing posts' response and running effective online contests. The ideal freelancer for this job would be proficient with social media platforms, namely Facebook and Instagram. It's imperative you know how to target and engage specific audiences effectively, and possess adroit skills in content creation and management. In-depth ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Creative Social Media Manager Neededoo 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for a creative and dynamic social media manager. My business has accounts on Facebook, Instagram, and Twitter, and I need someone to actively manage these platforms. This entails: • Content Creation: Develop innovative and attention-grabbing content that aligns with our brand but also stimulates interacting on multiple platforms. • Posting and Scheduling: Proactively manage the post schedule making sure all our content is shared at optimal times. • Engaging With Followers: Swiftly respond to comments, queries and messages in a meaningful way to foster community and growth. I favor a creative tone and style for our social media posts. Therefore, your ability to think outside of the box will give you an edge in this position. Experience in simi...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Python Coding Programmer & Blogging Specialist Needed 9 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please submit your proposal The following is desirable: * You are a member of Github, , or any other programming platform where you have been posting OR *You already have a programming blog OR *You have written programming content earlier for anyone and have samples to show. New freelancers are welcome. We are an on-demand website where hundreds of programming-related topics need to be covered every day. We are seeking programmers (Students/Freshers) who can perform writing on programming problems and topics. We will provide Topics/Keywords

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented web developer with a keen eye for minimalist and modern design to build a fully functional website. Key Points: - The website must serve as a platform to create personal profiles, including posting updates, uploading photos, and adding personal details. - It should also have interactive features that will allow users to connect and chat with others. - Essential information on the site will be presented through text articles, images, and videos. Expertise: - Proven track record of interactive web development in a minimalist design theme. - Experience in incorporating social networking aspects in a website. - Strong skills in developing engaging content presentation through a combination of text, visuals, and videos. I am aiming for not merely visual...

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา
  Improve SEO -- 2 8 วัน left

  Hello, We will provide you with a Guaranteed Top 10 Ranking to your targeted keywords + Traffic, Leads, Sales & Online Reputation for your website. Sample: your Brand keywords 2. Content optimization 3. Optimizing tags H1, H2, and H3 4. Fixing 404 errors 5. Creation of XML Sitemap 6. Keyword Density & Proximity 7. Alt / Image tags Optimization ..........17 MORE ACTIVITIES.......... C: QUALITY OFF-PAGE SEO 1. Article Submission 2. Press Release Submission 3. Classified Submission 4. Blog submission 5. Do Follow Blog Commenting 6. Forum posting 7. Social bookmarking ..........15 MORE ACTIVITIES.......... Chat with us to know about our Complete Plan, Strategy & Sample Reports Thank You, Firoz S.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Create auto-poster to: Log into and autopost text + image) on automated schedule Log into and autopost text + image) on automated schedule For example Stocktwits no longer offers an API for individual users so it needs to be a selenium, pyautogui (or other) to log-in and post on automated schedul...Stocktwits no longer offers an API for individual users so it needs to be a selenium, pyautogui (or other) to log-in and post on automated schedule The text and images for each post are already being generated so this project is just to automate the process of taking the text+images already being generated and automate the process of: Logging into Stocktwits and auto-posting text + image on a schedule Logging into Twitter and auto-posting text + image on a schedule

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...finding viral videos. I’ll also provide you with training video so you’re able to “spot” a viral video based on statistics, but otherwise this will require you having “good taste”. One last thing you may be doing is engaging with comments section. I will be creating at least a dozen TikTok pages. All with their own different category. The goal would be to have you work on at least 3 channels. Posting at least 2 or 3 videos a day. And you’ll get to pick your category!! So this may be fun for you. Example categories can include: tech, sports, humor, news, motivation, cars, travel, and much more! If all goes well this can be a full time looking for affordable bidders. Key Responsibilities: - Finding viral TikTok videos to category...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  We are seeking a capable and dedicated Virtual Assistant for handling diverse administrative tasks on a daily basis. This endeavor is not time-bound but requires a consistent and professional approach. Key Tasks and Requirements: - Job Posting and Candidate Messaging: You will manage, and post job adverts on LinkedIn platforms. Responding to candidate inquiries daily, along with managing google drive, is also required. Ideal applicants would demonstrate administrative skills and excellent written and spoken English. Familiarity with major job posting platforms is a bonus. Conscientiousness, sound interaction skills, and the ability to work with minimal supervision are expected.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web developer to create a lighter version of OLX, predominantly for advertising services. Essential features should include user registration, ad posting, and a robust search system. Although primarily for service advertisement, the ability to integrate the buying and selling of products at a later stage should be considered during design. Key skills needed for this job: - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and preferably Java for backend programming - Familiarity with SQL databases - Experience with digital advertising platforms would be a bonus The timeline for this project is urgent. It is expected that the developer will be able to dedicate sufficient time to ensure completion as soon as possible.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Fusion 360 Engineer for 3D-Printed Parts 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Autodesk Fusion 360 engineer / designer to carry out tasks in CAD modeling and design for FDM 3D printing. The project consists of creating medium-sized (10 - 30 cm) functional parts to be used in production on an ongoing basis. These parts are basic tools, ji...contribute to a unique project and I look forward to collaborating in bringing the vision to reality. Make sure to include any questions you have about the project in your proposal and please respond with examples or a portfolio of other types of designs you've completed for 3D printing. This job requires attention to detail. To confirm you've read and understand this, when replying to this posting please start your reply with the answer to this question: "What color is t...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Wordpress Website for Job and Blog Posting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient Wordpress developer to create a website inspired by Sarkarinaukari, primarily for blogging and job posting functionalities. However, application management will be conducted outside of the website, so there's no need to implement a system for this. Key tasks for this project will include: - Developing the Wordpress website from scratch - Implementing functionalities for job posting - Integrating an efficient system for news/blog posting The ideal contractor for this project would have substantial experience in Wordpress development and a clear understanding of job posting and blog posting mechanisms. Familiarity with Sarkarinaukari's website will be seen as a significant advantage, but it's not a require...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please submit your proposal The following is desirable: * You are a member of Github, , or any other programming platform where you have been posting OR *You already have a programming blog OR *You have written programming content earlier for anyone and have samples to show. New freelancers are welcome. We are an on-demand website where hundreds of programming-related topics need to be covered every day. We are seeking programmers (Students/Freshers) who can perform writing on programming problems and topics. We will provide Topics/Keywords

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  FB group posting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled freelancer to help with posting content on my Facebook group. The primary aim of these posts revolves around promoting my digital products, specifically online courses. Ideal Skills and Experience: • Expertise in Facebook group management • Experience with promoting digital products, especially online courses • Great marketing skills • Proficient in creating engaging content

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  SEO Specialist $50 Per month Fixed Price -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need people who have high skills in backlinks ( Social bookmarking, web 2.0, Ad posting, directories, article submission, profile creation, blog commenting, Guest posting, PBN expert, Facebook, Pinterest, Quora, Google My Business ...etccccccc ....) Must be more than this and experienced in each category.. On-page SEO expertise is also required for this role ( technical issues to find and resolve will be a plus point )...... Apply if you have crazy skills in SEO and outrank competitors on the Google Search Engine )

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Abusive Content Reporting App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...functionalities the app should include: 1. **User Account Creation for Reporting:** The app should not only anonymize reporting but also facilitate user account creation, so users can track and manage their reports efficiently. It could be another way if you have better idea. 2. **Block Video and Account:** The main aim of the app is to report and block offensive videos, as well as the accounts posting such content. Ideal freelancers for this project would have: - Prior experience in app development, specifically with content moderation or safety tools. - Understanding of TikTok and Facebook's APIs to facilitate effective reporting of content. - Strong UI/UX skills, since the app must be user-friendly. - Appreciation of online safety and community guidelines, with a moti...

  $2559 (Avg Bid)
  $2559 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Python Coding Programmer & Blogging Specialist Needed 8 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please submit your proposal The following is desirable: * You are a member of Github, , or any other programming platform where you have been posting OR *You already have a programming blog OR *You have written programming content earlier for anyone and have samples to show. New freelancers are welcome. We are an on-demand website where hundreds of programming-related topics need to be covered every day. We are seeking programmers (Students/Freshers) who can perform writing on programming problems and topics. We will provide Topics/Keywords

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm experiencing issues with my freelance website MVP, built in Node.js and Flask. Here's a breakdown: 1. **Functionality Issues**: - Project Posting: It seems our system fails to post projects. - Messaging System: Communication between users on our platform is not feasible at the moment. 2. **Design Fixes**: The website's overall design requires professional touch. 3. **Password Reset**: Users currently cannot reset passwords. This needs to be resolved, but we've skipped on identifying specific error messages. I'm open to suggestions to enhance the functionality and design of the site. Ideal candidates should have experience with Node.js, Flask, debugging, and UX/UI for the design fixes. Insight on security protocols for the password reset feat...

  $514 (Avg Bid)
  $514 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา

  ...should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please submit your proposal The following is desirable: * You are a member of Github, , or any other programming platform where you have been posting OR *You already have a programming blog OR *You have written programming content earlier for anyone and have samples to show. New freelancers are welcome. We are an on-demand website where hundreds of programming-related topics need to be covered every day. We are seeking programmers (Students/Freshers) who can perform writing on programming problems and topics. We will provide Topics/Keywords

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an individual who resides in Hungary to assist me in posting a form. Collection would be from a government window and then this would be posted overseas.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  As the client of this...the technology used should be easily hostable on any shared hosting service and should ot require VPS hosting, etc. Key Responsibilities: - Develop PHP website with focus on robust admin capabilities. - Incorporate a content management system allowing me to upload, delete, and edit text, images and videos. Ideal functionalities for the content to be managed include, but aren't limited to: - Posting birthday wishes - Updating topper lists - Adjusting the calendar - Sharing news - Making announcements This project is ideally suited to a developer with strong PHP and CMS skills. Experience in producing content-oriented websites with robust admin panels would be highly advantageous. Attention to detail, creativity, and communication proficiency are mu...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Python Coding Programmer & Blogging Specialist Needed 6 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please submit your proposal The following is desirable: * You are a member of Github, , or any other programming platform where you have been posting OR *You already have a programming blog OR *You have written programming content earlier for anyone and have samples to show. New freelancers are welcome. We are an on-demand website where hundreds of programming-related topics need to be covered every day. We are seeking programmers (Students/Freshers) who can perform writing on programming problems and topics. We will provide Topics/Keywords

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Enter player stats/data for tennis matches 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to enter player and match data for all 50 matches from the 2024 ATP/WTA United Cup tennis tournament. Using the official box scores from , you will be entering player names, scores, and individual player stats for 18 separate categories (example below) to an Excel spreadsheet. Accuracy is of the upmost importance. I will be posting more of these projects, so if all goes well, you will have some future work as well (if you want it, of course!) Flat rate of $25 USD for all 50 matches.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา
  Social Media Strategist for Upcoming Real Estate Project in the city 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Threads) for the next 1.5 to 2 years. Your Key Responsibilities: - Developing and implementing a comprehensive and varied social media strategy that aligns with our business goals. - Generate leads for our real estate project through the execution of targeted campaigns. - Regular maintenance and updating of all the social media platforms. -Make our social media's look branded and luxurious. -Posting content to generate organic leads. Given the scope of work, a background in the following would be significantly beneficial: - Proven experience as a Social Media Strategist or similar role specifically in the real estate realm. - Experience with lead generation through social media platforms. - Proficiency in multiple social media platforms. - Experience with social media...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am in need of a social media professional to handle and manage LinkedIn profile for my startup located in Australia. The right person should b...• Priority: The prime focus should be on LinkedIn. Experience with Instagram and Facebook is also required. • Required expertise: - Proven experience in managing corporate LinkedIn accounts - Ability to create engaging posts relating to corporate updates - Experience in drafting and publishing press releases and announcements - Knowledge of platform updates • Posting Frequency: Daily content posting on LinkedIn is expected. This project requires someone with a solid understanding of LinkedIn algorithms, and who can help increase visibility and reach. If this sounds like something you're adept...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  ...diodes. You will prepare a simple list of the scientific articles, and send url addresses for the articles. The OUTPUT of this project can be a simple spreadsheet, with your suggested compositions of chemicals, with your comments, along with a list of the scientific articles which confirm your ideas. Some of the information in this posting is contained in our patents, including patents 11094839 and 11063164. Thank you for reading this posting....

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are in search of a reliable Remote Support Specialist to work as a Virtual Assistant. This role requires someone to manage job posts and messages on a daily ba...correspondence adhere to brand guidelines and standards This role requires you to be: - Extremely familiar with the LinkedIn platform - Abreast with best practices for online job postings - Efficient in online communication and data organization - Skilled at calendar management - Capable of conducting research and writing reports Prior experience in similar roles, especially involvement in LinkedIn job posting management, would be an added advantage. If you are a methodical, organized individual with a keen eye for detail, We would love to hear from you. Proactive and timely communication will be the key to success in ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Instagram Manager for Comics Sales 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking Community Manager, with a specific focus on Instagram, to assist in selling comics. Your responsibilities will include: - Crafting and executing a robust social media strategy to achieve sales targets. - Create and Managing activity on our Instagram account, this includes posting, re-sharing, and interacting with followers. - Continual optimization of our Instagram profile to increase visibility and drive sales of our comics. The ideal candidate should have: - A flair for creating engaging, sales-driven content. - Knowledge of the comics industry. Please don't send messages or proposals if you do not know anything about COMICS, COMIC BOOKS or GRAPHIC NOVELS. Your primary goal will be using Instagram effectively to sell comics. This is an exciting opportuni...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  We need an online Virtual assistant to help us with our company tasks such as social media posts, research data entry etc... The tasks are very simple, however, this will be ongoing, daily work for the foreseeable future. Must be reliable and consistent in order to be successful in this role.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm seeking professional assistance with the management and posting of online ads. On Major Events listing sites like: Eventbrite, 10times Events, MeraEvents etc Minimum of 20 maximum 50 The successful applicant should be able to bring my text-based ads to life and ensure they reach the right audiences. Key Responsibilities: - Drafting compelling text-based ads and provided photos - Posting and managing ads across different platforms Ideal Skills: - Strong knowledge of multiple online ad platforms - Excellent writing and communication skills - Proven record in creating effective text-based ads To truly capture my attention and stand a chance at being selected, a detailed project proposal is a must in your application. I need to see the method to your madness, ...

  $18 - $151
  $18 - $151
  0 คำเสนอราคา

  I am looking for a social media expert who is experienced in designing and managing pages on Facebook, Instagram, and LinkedIn, with updates provided on a daily basis. Key duties include: - Designing and maintaining a compelling, consistent visual aesthetic on all platforms - Posting daily updates on each social media page The chosen content for posting will focus on: - Updates regarding my products - Various promotional materials It would be beneficial for the ideal candidate to have a background in effective social media strategy, and a proven track record of growing and engaging followers through dynamic content updates and interactions. Skills in graphic design and content creation will also be highly valued. Please provide sample posts, analytics, or case studies ...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ...freelancer skilled in social media management and content creation to post on 6-10 local Facebook groups. The goal of these posts will be to disseminate informational content among various communities. Possibly south London based, to know the area and help develop other services Key Project Details: - You should possess strong expertise in social media management, particularly Facebook. Experience posting on local Facebook groups will be a significant advantage. - An essential part of this job involves creating a universal template that can be used across all groups. It is essential that the template is high-quality, engaging, and informative. - This project requires a thorough understanding of informational content. The content to be shared is not promotional but meant to i...

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา