ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,500 clientserver project use socket vbnet งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  python socket program 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  hello, we need a socket program to record the data from the vehicle tracking devices postgresql database. our server ubuntu v18. example data: *HQ,864502039519905,V1,133540,A,4042.3291,N,02955.759,E,003.00,119.40,230918,ffffffff,(4)(16), (112)(26), 00000001, 2.08#

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  IRC Chat client 6 days left

  ...and moderate freelancer. There is no time constraint. At the same time, i dont want the project to drag long. you can use this as a reference [login to view URL] I have developed it. This is not a IRC client. This is simple server-client socket chat. I want similar to this as IRC client. This is a start. I will get back with additional

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have an iOS project. Trying to send data to a tcp socket server. It is not showing receiving any data on the server. If I send same data in PHP it shows on socket server. Data is unicode chars.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a footprint for a specific SIM card socket in Altium Designer. Datasheet of the socket attached.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  There is app working fine under Linux, which is for TCP/IP socket communication. I need port it to windows platform and build it with visual studio.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  ubuntu apache2 13 hours left

  ...wait in fast timer 208 packetes rejected in established connections because of timestamp 20374 delayed acks sent 257 delayed acks further delayed because of locked socket Quick ack mode was activated 6549 times 49 SYNs to LISTEN sockets dropped 4680645 packet headers predicted 10100136 acknowledgments not containing data payload

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hello I have app made in laraval need to convert it to full node js , react + mongo + express + Socket IO

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  To build a portable battery with 1500mAh with a 230/240v AC inverter socket built in. Also to customise with specific add ons for battery extensions in parallel, to increase total mAh and various connection ports.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Need a simple swift xcode project (that works on xcode 8.2) using swiftsocket. Just need project with that library and the page with a button to start socket. 10 minute job

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I am looking for someone who can create a cloud system from scratch. Can use any library Either python library or java library or any other library Worker and master use socket When putting load then starts new worker Use nector clouds or any cloud

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am looking for someone who can create a cloud system from scratch. Can use any library Either python library or java library or any other library Worker and master use socket When putting load then starts new worker Use nector clouds or any cloud

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need to build a basic chat o...just text. i have 3 ready made design chat pages that are also optimized for good display on smartphones. I need the code part for the chat based on the js node and the io socket. My site is built on: Codeigniter framework, PHP, JS, JQUERY, HTML5, BOOTSTRAP. The idea is just chatting like on [login to view URL] and [login to view URL]

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  ...interface SWD/JTAG probe interface Debug Probes : either Segger or ST-LINK/V2 (any of the popular development boards on ebay based on STM32F407VET6 with RTC clock, USB and MicroSD socket will work fine to test the code) Required skills: IDE/Toolchain : TrueStudio (Eclipse) + GCC + GDB, Libraries: STM32Cube with HAL and LL libraries, STM32CubeMX is used to

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Needs to implement ssl socket in eclipse jetty server

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I have a chat system which is built on laravel. Entire designing and development has been done on it. The developer needs to integrate socket through message so that instant message and chatting can be done along with which push notfications should come. The functionality similar to skype can be made.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 40 On-line CPU(s) list: 0-39 Thread(s) per core: 2 Core(s) per socket: 10 Socket(s): 2 NUMA node(s): 2 Vendor ID: GenuineIntel CPU family: 6 Model: 79 Model name: Intel(R) Xeon(R)

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Hi! I want hire someone who have great ...want hire someone who have great knowledge of socket connection. I have simple socket connection which is working fine. I want integrate proxy connection with it. If You have great knowledge of it, Please bid here with word called "Sockets Proxy" so I can discuss with You and we can process for project. Thanks

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...attached, it has all issues mentioned. Please check. If you apply for this job, please make sure that you are an expert in Node.js, [login to view URL], JSON, mySQL, HTML and CSS. Web socket programming has to be done. This admin area is for my android app, so you will be working with my android developer and provide him the values in some variables which he can

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  i have python script, that listen tcp packet on port 1994, i have a device (gps) that send tcp data each minute to server and i can recive them but i need to give request to device so it can send another data to me. so can u modiffy script so it can replay back tcp packets to device u can connect with team viewer in my pc ill tell u how it works

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...process messages that are coming in (parse), depending on what message is take appropriate action. We will do our own logic, but what we need is well built skeleton for us to use in a few applications with sections explained to us: this is where you process the string that came in (compare to ...), this is how you set/get connected clients properties

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ... For security reasons we couldn't use a normal USB socket so we redesigned it. So to install the software we need a adapter "USB to our specially designed socket". It has to be a design for manufacturing, so we can 3D print it and use it immediately. I'll send you a file after signing an NDA, how our special socket looks like. We are a lit...

  $2323 (Avg Bid)
  $2323 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  i have python script that listen tcp data on my server on port 1234 and save to file, so i have device(time attendance) that send data to server:1234 so device ping server every 10 seconds and check if server request something. if yes device response to that request. so can u fix it? check the protocol , i can send my script so u can modiffy it , so i can recive info about list of users,...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...calloc in c research methodology pdf virtual memory in os Set 6) Networking networking interview questions network programming socket programming java socket computer network tutorial network socket computer network ip adress sample java program rmi java rmi java function innovation definition java method invocation

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  i have python script that listen tcp data on my server on port 1234 and save to file, so i have device(time attendance) that send data to server:1234 but data is not clear i think i dont recive good coz as i think it send also some data in binary. so first step is to correct recive data normal. second step i can send command to device.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  modification of prior project -

  $1123 (Avg Bid)
  $1123 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Fix AWS Java TCP issue: 1. take a look at the current TCP server socket connection, 2. re-write it as multi-threaded connection to allow for high volume data flow, 3. check handling of exceptions. This is for 2 hours of work.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  hello, i want to make live chat socket in my website : [login to view URL] i need the fastest time, if you have made similar like freelancer livechat that would be great. Thanks. Ex : freelancers chat

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  hello, i want to make live chat socket in my website : [login to view URL] i need the fastest time, if you have made similar like freelancer livechat that would be great. Thanks.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  hello, i want to make live chat socket in my website : [login to view URL] i need the fastest time, if you have made similar like freelancer livechat that would be great. Thanks.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  chatsocket for angular js hello, i need live chat socket for angular js, i need it asap. Thanks.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...it? Its showing this error script on the page. Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/lib/mysql/[login to view URL]’ reached Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/lib/mysql/[login to view URL]’ (2) in /home/content/39/6002239/html/wp-...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Looking for a C/C++ programmer proficient in socket programming. This will be considered a test project which if we're happy with your coding this will lead to future projects for the selected Freelancer. Requirements: Create a simple socket application which sends a UDP DNS query to a single specified DNS server (the function you create must accept

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Smart Plug, WiFi socket, Esp8266 Firmware, Mqtt Note:Please Bid after reading full project details and If you are 100% confident you can do it. If you have already done similar project that will be positive. The main purpose of this project is to control the electric Device through internet as well as locally. The Device acts like a Wi-Fi switch

  $565 (Avg Bid)
  $565 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Note:Please Bid after reading full project details and If you are 100% confident you can do it. If you have already done similar project that will be positive. The main purpose of this project is to control the electric Device through internet as well as locally. The Device acts like a Wi-Fi switch or smart socket. • 1) We need MQTT or better if

  $2294 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $2294 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hello, I need you to make some changes and fix some bugs in the admin section of my android app whic...attached, it has all issues mentioned. Please check. If you apply for this job, please make sure that you are an expert in Node.js, [login to view URL], JSON, mySQL, HTML and CSS. Web socket programming has to be done. This admin area is for my android app,

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  need dot net socket listener to receive socket transmissions and store the data into MS SQL table must run on Windows 2012 server - I will provide sample of data being sent in to this socket. Need this done in 48 hours. I will provide round-the-clock live support, a VM for dev if you require, etc.

  $1113 (Avg Bid)
  ด่วน
  $1113 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  ...attached, it has all issues mentioned. Please check. If you apply for this job, please make sure that you are an expert in Node.js, [login to view URL], JSON, mySQL, HTML and CSS. Web socket programming has to be done. This admin area is for my android app, so you will be working with my android developer and provide him the values in some variables which he can

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...admin area, which is more or less web based work. If you apply for this job, please make sure that you are an expert in Node.js, [login to view URL], JSON, mySQL, HTML and CSS. Web socket programming has to be done. This admin area is for my android app, so you will be working with my android developer and provide him the values in some variables which he can

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello! I require a PHP based socket listener to handle incoming connections from Teltonika FMXXXX units. The flow how device works is this: 1. Device is sending the device ID to some port 2. Server should respond with binary / hex "01" to device. 3. Device is sending the GPS data back to server. You should only print the data received

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...admin area, which is more or less web based work. If you apply for this job, please make sure that you are an expert in Node.js, [login to view URL], JSON, mySQL, HTML and CSS. Web socket programming has to be done. This admin area is for my android app, so you will be working with my android developer and provide him the values in some variables which he can

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  i need same app like whats-app with live chatting ( socket connection )

  $941 (Avg Bid)
  $941 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  ...combined to achieve maximum accuracy and consistence by using Mobile Network, socket and other possible methodologies *********Please bid only if you have already worked earlier on similar system and have proof of concept for same as I'm not looking for new development but to use existing code for our app to achieve this********* Please post with your

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...start project that the project contain block chain for transfer coin, nodes to store files with encryption, central server for manage wallet and end client for get service from my project. Each client stores own files in the system and it must be pay a coin for upload own file. The nodes receive coin for upload on or download from them. In project every

  $1719 (Avg Bid)
  $1719 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Need existing spring project to convert into spring web socket project

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Send sample Message through Web Socket from Laravel SERVER SIDE ONLY. NOT CLIENT SIDE. i AM NOT INTERESTED IN THIRD PARTY PROVIDERS LIKE PUSHER, REDIS etc

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...should be no more than 20 words. Procedures: • Comprehensive periodontal examination • Crown Lengthening • Osseous Surgery • Free Gingival Graft • Connective Tissue Graft • Socket Preservation • Sinus lift—Osteotome or Lateral Window • Extractions • Wisdom Teeth Extractions • Dental Implants • Guided Bone Regeneration • ...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...someone puts Javascript snippet code (example code shown in attached image), then widget will appear on his website page We should be able to control which all websites can use these snippets. We should be able to maintain website on which these widgets are allowed to appear. What can be controlled from JS snippet: 1. Which widget to show. This will

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...someone puts Javascript snippet code (example code shown in attached image), then widget will appear on his website page We should be able to control which all websites can use these snippets. We should be able to maintain website on which these widgets are allowed to appear. What can be controlled from JS snippet: 1. Which widget to show. This will

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...exchange accessibility information in networks. The analysis of this log data provides important information about the structure and correct operation of a network. Task: The project will develop analysis software for the RIP routing protocol in Python. It should be used in version 3 Python. The software should be able to read RIP messages from PCAP files

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล