ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,400 clientserver project use socket vbnet งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Small socket application Must be build on COdeiginter 3 and will be live on heroku Its just small msg transfer and check user online/offile application.

  $47 (Avg Bid)
  $47 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  ...additional monitors and Audio L / R via USB Audio Adapter to feed an external amplifier. Software update and update of media file libary on the device via USB AUX connector (socket or cable) to 3,5mm connecting mobile phones or MP3 players for Audio input Touchscreen: official raspberry monitor Functions via touch screen: Main menu (6 icons on touchscreen):

  $653 (Avg Bid)
  $653 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  Hello, I recently added SSL and some settings to my nginx configuration, however it broke my socket io connection.. I am getting an error like. Please let me know if you have information about this. It should be a quick project for someone who knows it Failed to load [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: Redirect

  $33 (Avg Bid)
  $33 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Write some software 5 วัน left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. I want to build a software to connect web socket using C#..?

  $222 (Avg Bid)
  $222 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  Necesitamos hacer un APP para una prueba de concep...concepto que tendrá un formulario de configuración y muestra de datos, un par de botones, y una imagen que se actualizará dependiendo de un JSON que se recibe de un servidor por socket. Tendrá 3 contadores que mostraran un proceso que también viene del JSON, es básicamente interpretar el JSON.

  $168 (Avg Bid)
  $168 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  ...to follow • order APIs, checkout, • push notification and notifications APIs, notification socket io events • email templates/handling - signup, order, weekly, offer, jobs, etc. • Fix pending issues on order fulfillment page APIs & live offer page APIs and socket io events • Fix pending jobs APIs • user dashboard calculation APIs • enhance se...

  $148 (Avg Bid)
  $148 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  We need a simple dot net application, that will have TCP socket client and a serial port client. The application will connect to TCP server as soon as it reads data from server, it has to start reading data over serial port, and plot a graph of this data. Application should not take much time to develop for an experienced coder. We need to get it ASAP

  $13 (Avg Bid)
  $13 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  Clicking on someone name should ring other side and if accepts it should start p2p video call between two using webRTC. Use open source code no paid services. Primary Backend firebase can use socket if necessary

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  ...page, so what I want is a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] communication between order control panel and users whose order situation has changed. I am using an sql database for that. Basic IO socket application - > Step 1 : ( Already implemented) - > situation in database changed via a get request Step 2: I want server to inform the related client. That's all

  $55 (Avg Bid)
  $55 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  PHP Socket expert 9 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I am looking for the PHP expert who have exp with php socket.

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  $300 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  I need a .so (dynamic library) to make a connection via TCP socket and be able to send a message and receive a response from the server

  $384 (Avg Bid)
  $384 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล

  i have some gps devices that send infomration to server via tcp so what i need is a script for linux that will listen tcp (hex bytes -decode) and add them to database please bid if u know about this, or u had an experionce with similar job

  $102 (Avg Bid)
  $102 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  recive gps info in linux server via tcp socket and add to mysql database กำลังหมดเขต left
  ยืนยันแล้ว

  i have some gps devices that send infomration to server via tcp so what i need is a script for linux that will listen tcp (hex bytes -decode) and add them to database please bid if u know about this, or u had an experionce with similar job

  $98 (Avg Bid)
  $98 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Build a shared network game (C++ and Python) หมดเขตแล้ว left

  Using an existing local multiplayer game project written in python, create a network backend using C++ to allow multiple clients to connect to a single server socket and synchronize game events back to the python game using named pipe (FIFO). Requires knowledge of multithreading, sockets, and IPC (Interprocess communication).

  $524 (Avg Bid)
  $524 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Introduction We currently use Yass ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) for our internal request-response communication. The main advantages of Yass are: 1. Simple and robust framework without any additional dependencies 2. It supports bi-directional socket (TCP/IP) communication which allows server-to-client pushes and is firewall friendly 3. It supports

  $221 (Avg Bid)
  $221 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Looking for a professional django developer หมดเขตแล้ว left

  We are building project collaborate platform now. It used Django 2.0.6 (backend) and angular 4 (frontend). It has the real time collaborate document function using socket and live video, audio, screen sharing function using webRTC. So if you have strongest experience in this field, please let me know. We'll take the test to find a professional guy.

  $4344 (Avg Bid)
  $4344 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  71 การประมูล
  Migration C# code to Spring หมดเขตแล้ว left

  I have a C# project - socket programming. I would like this project to get migrated to Spring 5 with proper documentation. This is the project which I would like to migrate. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  $116 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  Looking for a C# Software Developer/Trainer หมดเขตแล้ว left

  Looking for a .NET/.NET core Full stack developer. You should be great at .NET core, C#, ASP.net core, EF, Razor, Angular and specifically 3rd party api's and socket programming. Minimum 3-5 years of experience with some work completed. The requirement is to train using pair programming through different assignments. You should be able to accommodate

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  Please Don't Bid without knowing the requirement. # Receive live data from GPS device to our server in real time through specific port. # Data Should Inserted in data base in real time Server : Static IP & Port Thanks

  $122 (Avg Bid)
  $122 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Unity Game Developer หมดเขตแล้ว left

  Unity Developer Experience in Game/App Development using Unity(Game Engine) Experience in C#. Socket Programming (Multiplayer Games) Knowledge of Unity UI Hands-On Experience in Android application Development using Android SDK Good knowledge of Object Oriented Programming concepts. Web Service/REST API Experience in iOS and Android is a

  $11645 (Avg Bid)
  $11645 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  Code debug and improvement หมดเขตแล้ว left

  We have api written with node.js. When the api communicate with the socket ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]), it will have an error when the socket is not open. Nothing serious but we would like the code to handle the error and return a callback or wait to write when the socket is open again. This requires knowledge of node.js and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] programming. We also wa...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Code debug and improvement หมดเขตแล้ว left

  We have api written with node.js. When the api communicate with the socket ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]), it will have an error when the socket is not open. Nothing serious but we would like the code to handle the error and return a callback or wait to write when the socket is open again. This requires knowledge of node.js and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] programming. We also wa...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  ...The job is to have a Skype conversation (in English) where we go through the steps to reverse engineer the protocol, security and API that the watch is using so I can open a socket to the watch and start to build my own API that allows me to control the watch and receive data from it. I have discovered the watch works via sockets not POST and GET requests

  $2153 (Avg Bid)
  $2153 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Socket program and api auto-restart หมดเขตแล้ว left

  1: Need to implement a few lines to handle socket write error. Currently we use this command [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](bufferLoginRsp); to write to a socket. However, the socket sometime is closed. Need to handle the error in case the socket is closed. The socket is programmed with node.js 2: Need to implement a simple and robust mechanism to automatical...

  $41 (Avg Bid)
  $41 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  PCB and embedded software for home automation หมดเขตแล้ว left

  ...my application can call those interface to communicate with the sensors in the house. 2) Support LTE CATM1 modem, and network interface software so that we can use the modem with TCP/IP socket APIs. I am not religious about the specific modem, as long as it can work with US T-Mobile network. LTE CATM1 is required. 2) Support a speaker to play audio

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  WebRTC restful service หมดเขตแล้ว left

  ...Video option selectable) 2) Webinar which allows screen sharing one side, Audio both side, User list, Question and Answer, Polls, Handout option (suggested to implement with Socket programming) 3) Webcasting which allows live video streaming with Audio option (One way). Along with that, it will run PowerPoint slides in the application. 4) Video conferencing

  $2325 (Avg Bid)
  $2325 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Need a work related to - หมดเขตแล้ว left

  ...days and payment gateway integrations and other small fixing work within 1 day. Web Development : - Angular JS ,React JS - Angular 2,4,5 - Java ,Spring Booot , MVC ,JavaFx - Socket Programming - Typescript - Node JS - PHP - WordPress - HTML5 / CSS3 / Bootstrap / Jquery / Ajax App Development - Hybrid App - Ionic3 - responsive application If you have

  $137 (Avg Bid)
  $137 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  ...gateway integrations and other small fixing work within 1 day. Web Development : - Angular JS ,React JS - Angular 2,4,5 - Java ,Spring Booot , MVC ,JavaFx - Socket Programming - Typescript - Node JS - PHP - WordPress - HTML5 / CSS3 / Bootstrap / Jquery / Ajax App Development - Hybrid App - Ionic3 - responsive

  $107 (Avg Bid)
  $107 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  PHP - Read TCP Packets - Socket Programming หมดเขตแล้ว left

  Need a PHP script (server) to read/respots the TCP Packets and dump in the database (4 fields, 1 table, mysql) If you do not have any experience with TCP Packets - Socket Programming in PHP, Please do not apply

  $94 (Avg Bid)
  $94 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Versiyon Geliştirme İşlemleri หมดเขตแล้ว left

  Hali hazırda yayında olan web sitemizin bir sonraki versiyonunda bizlerle beraber çalışacak, asp.net, javascript, web socket programlama konularında daha önce proje geliştirmiş, proje bazlı bir freelancer arıyoruz. İstanbul'da ikamet eden bir arkadaşımızın olması tercih nedeni, bir kez analiz toplantısı yapacağız, akabinde tüm çalışma uzaktan devam

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  ...--datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/lib/mysql/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] --open-files-limit=50000 --pid-file=/var/lib/mysql/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] --socket=/var/lib/mysql/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] --port=3306 I have increased page limit to 50000 in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but it still going on. I need the person who can find which...

  $130 (Avg Bid)
  $130 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo for Electrical Company หมดเขตแล้ว left

  Business Name: Fastric Tag Line: Electrical Services Industry: Electrician Inspiration: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Note: this is a UK business, plug designs should reflect UK plugs and not US or Europe Consider colours from the wiring of a UK Plug Socket.

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  40 ผลงาน

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and I want use proxy connection in socket connection of it. I also want create one custom event in it. If You are familiar with it and can do it via Remote Desktop, You can bid here. I will not share codes so if You are not able to do it via TeamViewer, Do not bid. if You have read project and agree with my term bid with word

  $173 (Avg Bid)
  $173 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  需求: 描述跟附件有点多只是为了更详细的说明问题,减少沟通成本 有目标站点可参考,主要就几个页面,仿前后台前后端, 需要添加几个滑出页面(押注类游戏的玩法),说明图片见附件 实现后端功能有类似站点的部分源码可供参考(后端采用PHP+MySQL), 后端涉及到即时通讯,需要有socket编程经验 用户登陆需对接微信登陆接口 要求: 1、交付代码要求框架清晰,需要将css、js等资源分类各个文件夹; 2、html中每个大的div实现的功能需要明确注释,代码必须标准工整; 3、PHP文件需要注释明确,代码必须标准工整; 4、需保证多用户情况下,程序运行流畅,用户体验流畅 如果我不在线请留言,最晚12小时内我会回复

  $1447 (Avg Bid)
  $1447 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  PHP 2 pages working on my server หมดเขตแล้ว left

  Need someone to get these 2 pages working on my server [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Knowledge of socket programming is preferred

  $10 - $30
  ปิดผนึก
  $10 - $30
  26 การประมูล
  $1080 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล

  Hi all xprience worker, i need add some function with socket and add token authorize user based on function in nodejs api. I want can finished tonight. More detail in chat please

  $80 (Avg Bid)
  $80 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Hi all xprience worker, i need add some function with socket and add token authorize user based on function in nodejs api. I want can finished tonight. More detail in chat please

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  PHP Application Expert Required | TeamViewer Work หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and I want use proxy connection in socket connection of it. I also want create one custom event in it. If You are familiar with it and can do it via Remote Desktop, You can bid here. I will not share codes so if You are not able to do it via TeamViewer, Do not bid. if You have read project and agree with my term bid with word

  $177 (Avg Bid)
  $177 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  Sms verification Api not working anymore, requires relink. Google location Api is Not working when editing profile and Admin page. Live Chat socket is also not working and needs repair.

  $47 (Avg Bid)
  $47 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  Hi all xprience worker, i need add some function with socket and add token authorize user based on function in nodejs api. I want can finished tonight. More detail in chat please

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Need android developer!! หมดเขตแล้ว left

  Hi I need a android developer who is cooperative to work with me to finish some of the works and also who is expert in socket io. 2 hours work only for experts!!!

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Online Project Website For Indian Company หมดเขตแล้ว left

  ...Nodejs, Angularjs, MSSQL, WebApi, Socket, SignalR, Project Period: 3 months Detail Specification: It will be provided 1) Your company must be located in India(preferred from Banglore) and We will take a visit to your company and interview with your programmers. If you are serious about this project, pls send us your project capability and list of skilled

  $8964 (Avg Bid)
  $8964 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล
  Interactive Map with Real Time Updates หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The last of which is most elegant and what we'd like to use as a starting point for functionality and usability. The solution should be built in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] as part of a Laravel 5.6 project and should focus around the Map itself as we will be using a purchased theme ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $187 (Avg Bid)
  $187 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Dear worker, i need good and expert in android code,socket io and nodejs api to make simple auction android app based on my already nodejs api. detail will explain in chat.

  $256 (Avg Bid)
  $256 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Fix a plug socket หมดเขตแล้ว left

  I need an electrician to fix a wall socket. An air cooler need to be fixed - mostly a condenser issue.

  $3 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $3 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  RPi-TCPSocket-Mosquitto-IOT interface หมดเขตแล้ว left

  ...file as a client at defined port and will open a port as a server to the same ip. If one of the socket connections is lost in any time it will try to connect again. - Config file will contain a DEBUG variable and Program will log the informations about Socket connection events, Sent/received data packets, MQTT Pub/Sub events. Log file will be stored in

  $258 (Avg Bid)
  $258 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Dear worker, i need good and expert in android code,socket io and nodejs api to make simple auction android app based on my already nodejs api. detail will explain in chat. NOTE: MAX Budget is $35.

  $76 (Avg Bid)
  $76 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล