ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  15,309 cloud computing android งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Demonstrate Migrating a Oracle DB to Cloud Spanner at Google Cloud 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like you to demonstrate the below. 1. Have a simple ( Oracle or MySQL or PostgreSQL ) Database at your laptop. 2. Move it to GCP ( Google Cloud ) Cloud Spanner.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Cloud Attendance System1 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ¥ The application creates a user interface which can be accessed by student, Instructor and administrator -each of them are given different access grants. ¥ It eliminates duplicate data entry and monitors proxy attendance. Student will be not be able to mark proxy attendance (for other students) and eliminates unauthorized access with the help of authentication feature. ¥ It eliminat...

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Develop microservices in the Azure cloud to onboard new 3rd party services. Design and develop REST APIs to expand functionality Work with platform architects on software and system optimizations, helping to identify and remove potential performance bottlenecks Create productivity tools for third-party developers to self-service their own integrated

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need an Advanced ClipsReel + Lumen5 Platform Clo ne. Please see attached file for details

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am looking for a experienced PHP developer. I have a client that is looking to move their website away from their current management company and onto a new hosting platform. Their website is based in PHP (Yii Framework) and also has an associated database. Everything would need to be migrated OFF their current hosting provider and then onto a new hosting provider (TBD as to which on will work...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Ecommerce in Woocommerce - Can be template ready 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a theme for a store that will sell everything in general but focusing on computing, electronics and smartphones. Woocommerce Deployment Sure, it needs speed.

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  mobile computing and its business implications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  a minimum of an 8-10 pages paper and Minimum 5 latest from peer-reviewed journals in APA formatting. one graphic need to be used.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Azure Cloud Architect - wsparcie przy projkcie 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  SpyroSoft będzie realizował projekt przeniesienia systemu naszego klienta z brażny GEO SPATIAL do cloud Azure. Potrzebujemy wsparcia osoby bardzo doświadczonej w technologii Azure podczas realizacji projektu.

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...tune an already existing yocto layer, sitting on top of the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] BSP for their TC-0710 touch panel (see below) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Our goal is to get ElectronJS ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) to run on this hardware so we can use our kiosk application (fullscreen). Reference:

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We're looking for a competent native English writer who can write knowledgeably on IT subjects for marketing purposes, specifically cloud computing. Items needed include staff profiles, knowledge articles, infographics, case studies, technical how-tos. Preferably a journalist background.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Phase Locked Loop 6 วัน left

  The task is computing the frequency of a certain given voltage waveform (fundamental freq. 50 Hz, sampled every 0.5 ms). The task should be implemented in Matlab simulink. However, I already did the project to the some point, I successfully set up the blocks and I got a certain results. Yet, it's needed to develop a transfer functions for each of the

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  1. Collection of relavant datasets (mixture of general inpatient and cardiac related data) 2. Data storage to be done on public cloud 3. Application of a new classification mechanism of machine learning identifying the drawbacks of previous existing classification techniques and designing a new one which solves or overcome the drawback of previous

  $985 (Avg Bid)
  $985 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  SCADA / IOT software Required with mobile interface & Cloud Upload 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  SCADA / IOT software Required with mobile interface & Cloud Upload (For Robotic Cleaning of Solar Panel) To control & Monitor the Cleaning system which cleans the solar Tables on daily basis (to & fro or single run clean) on a fixed time. We have a Control PCB which has 10 Digital Inputs , 2 Analogue Inputs & 4Digital Outputs in each cleaning system

  $9742 (Avg Bid)
  $9742 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We need to organize tasks with time controller software in the warehouse developed with phyton.

  $643 (Avg Bid)
  $643 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Google Cloud Expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello: we run our server on google cloud and want to set up load balancing function to direct traffic to different instance (to avoid crash of a server).

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Java or similar script that receive Teltonika GPS protocol data and upload to Firebase Cloud DB If possible, work like daemon on Firebase Cloud too suggestions accepted ;) That is all... Something that can be useful: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Cloud baseWesbsite 5 วัน left

  Hi , We want to build up IT company website , We are providing these services as below : Migration & support for Cloud computing (AWS, Azure , Google Cloud) Migration & support for Office 365 Block-chain

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi Cloud Web Labs, I need for my project help for HTML and CSS for SVG images can you help me soon ...25 Dollar for this work...Thanks so much for your fast help! Angela

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I have a custom joomla component for computing students results that i want to edit so that it can do calculations such as sum the tests and exams, average, grade, ranking of students and also to make minor update

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Hi Cloud Web Labs, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Google Cloud ML Tensorflow Model Config 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Tensorflow Model that I want to configure on Google Cloud ML Need someone with actual experience installing models to Google ML Engine and configuring them to process jobs. Ideally, you know how to trigger a job based on a new file uploaded to Google Cloud Storage Please don't apply unless you have actually made this work and can demonstrate

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Skeleton for Cloud Payroll with multi tenancy 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need create a basic/skeleton for using following technology :- 1. Cloud payroll on Azure 2. Multi Tenant, manage function, subscription basic 3. ASP.NET MVC, Entity Framework, Angular, or others 4. MSSQL For payroll part, just need to create data entry screen for 1. Employee information 2. Company Information 3. Payslip printing 4. Data Export

  $2384 (Avg Bid)
  $2384 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  Build a web panel on Google cloud platform using ReactJS and NodeJS which will be reading and writing data to MongoDB

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...tool/program to run the above kantu/seeshell script on a remote server if possible and to be triggered at a specific time of the day or every hour. Please use a 3rd party server/ computing where I can subscribe and pay on a regular basis. Payment: Will pay by hourly rate. Please quote your estimated number of hours and also a maximum cap for the completion

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...idea to develop cloud computing framework to test the organization readiness for cloud so we have to make the framework based on factors and issues that affect the adoption of cloud and also based on the highlighted parts of cisco book i will attached .then we take some organisations as study case and test thier readiness for cloud based on the framework

  $1018 (Avg Bid)
  $1018 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Run Exe on Browser, use cloud azure. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone who can run our exe on web browser , data can store in azure cloud. Only experienced candidates apply.

  $271 (Avg Bid)
  $271 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  IOT Lorawan cloud platform 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking forward a developer who already realized a Lorawan cloud to connect gateway and lorawan sensors. More details will be provided.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Saas Cloud Based Project ==================== Platform ------------- It should be SAAS Application(Cloud Based) similiar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] WEBSITE or Front End --------------------------------- A Good Looking Website To show all features , Overview , Pricing & FAQs. Api Integration ------------------------ Gmail/Gsuite Api Hotmail/Live/Outlook

  $3013 (Avg Bid)
  $3013 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I'm looking for ERP to my security and facility services

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  need cloud expert 3 วัน left

  you have experience in unlocking icloud form Iphone/Ipad devices? if yes pls help me to solve issue thnks u

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...Natural Language model, following Google's Tutorial ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) with Kaggle's HappyDB. It's linked to a project in Google Cloud Platform. Now, I would like to use the API of this model in a function written in Google Apps Script (in a Google Spreadsheet) to make predictions of text snippet in cells in

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ..."Dallas Technology" The Logo should have a graphic part that exudes, Business, Corporate, Information Technology, IT, Computers, Networks, Consulting, Security, Secure, Computing, Internet. The business concept is: "Dallas Technology" consulting business located in Dallas, Texas, USA. DELIVERABLES: 1.) The freelance designer will provide logo

  $108 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Please follow the instructions. Ensure that you complete each of the following checklist items:  The 4 stages of the AWS Cloud Adoption Framework. guides and documentation available at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]  Choose a company in one of the following industries: financial services, manufacturing, healthcare, pharmaceuticals

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Saas Cloud Based Project ==================== Platform ------------- It should be SAAS Application(Cloud Based) similiar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] WEBSITE or Front End --------------------------------- A Good Looking Website To show all features , Overview , Pricing & FAQs. Api Integration ------------------------ Gmail/Gsuite

  $3168 (Avg Bid)
  $3168 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Change software to cloud 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have web based software POS, i want to change it to cloud software

  $558 (Avg Bid)
  $558 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  this is just for initial discussion so that we can check your capability for delivery

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...for our website, dashboard and social media. Requirements: 1. Exceptional writing skills in English 2. Must have at least a basic understanding of the Cloud/Hosting Industry (Amazon AWS, Google Cloud Platform etc.) 3. SEO! Know how to write SEO optimized content. Please use "I've read your project description" in your bids header to help us filter

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Fix wordpress issues (cloud VPS, problem is maybe ajax based) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear Freelancer! We have a wordpress + woocommerce site running on cloud vps (virtualmin control panel). I need a professional techician who can investigate and solve the following issues: - image optimizer plugins are working extremely slow. 2-5 mins for one photo. It should be 5-10 seconds. - we get the following error message on gtmetrix: “Error

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...new cloud-based SaaS monitoring and Evalution tool to used by any industry that deal with data entry. The API will be utilized from a web app and a mobile app and needs to be scalable for future additions. We are open to various technology stacks and will rely on the developer to suggest a tech stack for the API. The platform will be a cloud based

  $1784 (Avg Bid)
  $1784 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I have installed WHM on a google cloud vm and the WHM is seems very slow in certain areas - trying to track down whats causing it (eg opening a cpanel account / opening phpmyadmin etc ) and need it fixed! Cpanel masters!

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Moving Instance to different zone in Google Cloud Platform 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to move existing instance to different zone in Google Platform. We have linux on our instance and we have a configured Cpanel working with it. $25 (fixed.)

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...should be in Word (with an accompanying Excel spreadsheet showing the computations) You first need to come up with the basic incremental cashflows. That involves simply computing the after-tax earnings year-by-year and adding back depreciation. The treatment of inflation has to be consistent with the discount rate used. You can treat all the cashflows

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  cloud readiness assessment framework the idea to develop cloud computing framework to test the organization readiness for cloud so we have to make the framework based on factors and issues that affect the adoption of cloud and also based on the highlighted parts of cisco book i will attached .then we take some organisations as study case and test

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Requirement: API for Google Cloud Platform features Our requirement is an API for retrieving an information of a photo send through the API, according to the feature, we need that this API returns all the information of each feature. We are searching who can help us in developing an API which can connect to the Google Cloud Platform, it must be done

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a writing project (minimum 15-page-long) about Cloud Performance in Data Centers. It has to be clear, understandable. There must be no grammar or spelling mistakes. You need to do some researches and use 2 PDF files (articles) I uploaded to write the project. Please, check the files I uploaded to get template of the project and files you have

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  We have build a cloud service for people who have online business or other online services. It monitors HTTPS status and notifies about upcoming problems. The link to a beta version is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - which you're welcome to use as a basis for your proposals. What we try to do is to make it as simple as possible but we also want it to

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Database Architect 23 ชั่วโมง left

  ...of database technologies Oracle/ SQL Server/ PostgreSQL and the manipulation tools / techniques that these encompass. • Knowledge/experience in the migration of databases to Cloud within the last two years. • Demonstrable evidence of Operating systems architecture/scripting: Windows/Linux/Python. • At least 5 years’ experience of working as a DBA in a

  $19129 (Avg Bid)
  $19129 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Need someone with Following expertise 1. Google Cloud vision API / Microsoft Azure computer vision API / Amazon Rekognition. 2. Expert level python scripting(Numpy/Pandas will be an advantage). 3. Database programming(Oracle or MsSql) 4. Expertise with AWS or any other cloud computing platform would be awesome.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล