ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  76,294 cloud computing งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  จ้างงาน outsource หมดเขตแล้ว left

  จ้างงาน outsource โดยใช้ mysql database แล้ว host by google cloud ***For convenience to communicate, we would like to hire Thais only. Thank you.

  $2325 (Avg Bid)
  $2325 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Dax Logistics 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for logistics business . We are searching for the suitable candidate for the position of CTO in our organization . The requirements for the position are : TECHNICAL 1. Sound technical knowledge of web development and app development 2. Experience in SAAS based technical 3. Experience of 1-5 years 4. Familiar with PhP core, MySQL , Flexbox in react , Node , Back end and Front end. 5. Hosting on cloud platforms: GCP / AWS / Azure PEOPLE SKILL 1. Build a team that enjoys working on all of the above 2. Estimate and deliver complex web projects on time 3. Interact with customers to evolve our technology and product strategy 4. Interact occasionally with media, partners and investors 5. Build a great partnership with the founding member(s) of the team 6. Innovative Candidate can have h...

  $3297 (Avg Bid)
  $3297 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...showing electronic shop using the software and the billing counter 5) An illustration showing fastfood outlet using the software and the billing counter, also showing an order getting printed in KOT (Kitchen) 6) An illustration showing a person stocking the inventory racks. Also good to show this happening in multi location 7) An illustration showing the billing machine is connected to LAN and cloud (2 modes should be depicted) 8) An illustration showing Stock2Track producing various reports and giving peace to the shop owner. Somewhere a mobile also need to be shown along with desktop 9)An illustration showing access rights to Stock2Track. Showing sales guys will have limited options and administrators will have full options of Stock2Track 10) An illustration showing one b...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  DAX LOGISTICS -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for logistics business . We are searching for the suitable candidate for the position of CTO in our organization . The requirements for the position are : TECHNICAL 1. Sound technical knowledge of web development and app development 2. Experience in SAAS based technical 3. Experience of 1-5 years 4. Familiar with PhP core, MySQL , Flexbox in react , Node , Back end and Front end. 5. Hosting on cloud platforms: GCP / AWS / Azure PEOPLE SKILL 1. Build a team that enjoys working on all of the above 2. Estimate and deliver complex web projects on time 3. Interact with customers to evolve our technology and product strategy 4. Interact occasionally with media, partners and investors 5. Build a great partnership with the founding member(s) of the team 6. Innovative Candidate can have h...

  $2016 - $3360
  $2016 - $3360
  0 คำเสนอราคา

  ...the team itself speak in many languages you will need fluent English (Czech, Ukrainian or Russian will be a big plus). What you find handy: Testing experience in bank domain — to know what to test and how to test and most importantly why to test. Previous experience with Javascript (we do automation testing within Javascript). Be technology-oriented — Spring, Springboot, Docker, Kubernetes, AWS cloud. ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Devops for longterm collaboration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello The devops should be expert on : Kubernetes, Docker, Google Cloud , And linux administration nginx, openlitespeed, ssl install & upgrade, ci/cd on gitlab ..

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  IOS Push Notification in Flutter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Flutter developer for iOS who can use Firebase (Flutter) to send push notifications using cloud functions.

  $365 (Avg Bid)
  $365 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Build a Cloud Based Animation Creation Tool -- 6 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Programmer (should be expert in languages like Ruby, C++, Python, JavaScript) who can build a time-line based, drag & drop based Animation maker which is to be Browser based. It should be easy to use. It should have the ability to add text, voice, audio, image etc. See example like Animaker.

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hi Ajaykumar Narshibhai P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Basicly what I am looking for "Flutter developer for iOS who can use Firebase (Flutter) to send push notifications using cloud functions."

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are documenting the experience of receiving an IBM Center Cloud Training Certification. Chosen freelancers must receive the IBM Professional certification with the options being Cloud Architect Professional, Cloud Developer Professional, Cloud Site Reliability Engineer (SRE) Professional (paid for by us, through a milestone). Step 1: Freelancer will be paid in a milestone payment for the cost of this exam. If Freelancer is willing to complete a higher level certification for this project, please note this in your bid/proposal. Step 2: After freelancer completes certification journey, they need to create a written deliverable. This deliverable can be a blog, tutorial, a series of notes or a review of your experience receiving the professional certification...

  $3499 (Avg Bid)
  $3499 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  video download IDM 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  video download from hd and upload on cloud

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  Looking for an MS Azure expert. The ideal candidate should be proficient in • Setting up new Azure subscription. • Azure AD. • Web application firewall. • Azure SQL server. • Azure Defender. • Backup management with Azure. • Azure vNet, disk encryption, key vault, NSG. The candidate must be based in India.

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  drone project, UAV Autonomous Flying -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have used Kaggle dataset for road detection for my Nvidia AGX Xavier, and completed the training. I need the outputs to be used in the jetbot (Jetson Nano) and a drone (pixhawk and ardupilot) for auto piloting. I prefer Gazebo or a drone gcs I have made before implementing on the actual land and air vehicles. So your tasks: to connect to sitl and actual drones, to set up on a control pc, cloud-app(raspi, jetson) Budget: USD 200 Terms: 1 week reference with instructions; skills: nodejs, java, spring, git, dl/ml, opencv

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Custom Built website - donet website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a custom-built website on high powered cloud servers Sign in and join options Over 10 pages Multiple search options Related to property news, search, property valuations Australia wide need a large custom-built website with high powered services and cloud hosting

  $1721 (Avg Bid)
  $1721 การประมูลเฉลี่ย
  123 คำเสนอราคา
  Organic Traffic Issues 6 วัน left

  We recently moved our website from Magento 2 to Magento 2 Cloud and our organic traffic has dropped like a right like flipping a light switch. I need some assistance with setting up google console correctly. Magento Experience is required as well as a full understanding of SEO and google search console. I am looking to see immediate results. THIS IS AN URGENT PROJECT AND YOU MUST BE ABLE TO START RIGHT AWAY AND WORK IN EST Time Zone

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Salesforce Marketing Cloud Consultant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We need a SFMC specialist to assist with Web Studio setup and Content builder designs.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Web App for a Physical Therapy Center 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello- we are looking to re-develop our software and bring it to the cloud for our physical therapy center and create a SAAS solution for other centers as well.

  $666 (Avg Bid)
  $666 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Need documentation of a overview on architecture and basic knowledge on IICS

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...Currently this data is brought in through manual imports of exported spreadsheets from other third party platforms that we'd like to circumvent. We currently use Google Sheets scripts to do calculations on this data. The data should be as real time as possible with regular scheduled refreshes and/or on demand. The design should be independent to us, not requiring on-going developer resources (id's, cloud accounts, etc.) other than continued support and future improvement projects....

  $657 (Avg Bid)
  $657 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Process Improvement Advice Azure / Microsoft 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to move my manual processes into a cloud based solution. Currently I use sharepoint for storing excel files. I need the data regularly moving via an ETL process to an azure database. The technologies I'm exploring are: - Power Automate - Synapse - Data Factory I need help from someone who has experience with these technologies who can recommend the best way forward based on my requirements

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Looking for someone that can help me ongoing with Cloud automation and other work. I primarily work with Terraform and AWS, but also have projects that include Ansible, Docker, Kubernetes, Azure, CI/CD etc. I would be happy enough if you had solid skills with AWS and Terraform. Looking for someone that just knows what to do and not trying to learn as they do it. I mentor junior engineers, but this is not one of those situations. This is overflow work that needs to get done as I am at full capacity right now. Need to be responsive, communicative, and have good situational awareness.

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Need research paper for journal on Cloud Compute 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for research paper for journal on Cloud Compute or anything related to Software or Information Technology or latest trends in software. Need this asap. Mainly looking for PhD candidates who are expert in this area or someone with handson experience with prior publications.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Install WordPress on ovh cloud vps hosting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Install WordPress in my ovhcloud vps hosting

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Hi, the goal is to create ready2run/fully installed cloud-init templates for different applications ( like Nextcloud, Owncloud, Seafile, Mattermost, BBB, gitlab and others ). So you will deliver a working cloud-init config, that will install those applications on blank cloud-images from debian or ubuntu. As cloud-init might be limited to build up complex setups, you can support the setup with puppet. In such cases aside of the cloud-init config you will also have to supply the puppet config. Every different Application-Template will have its static price, based on the complexity of the task. We will give you the requirement and we will talk about a pricing for the different Application-Templates. Payment will be immediately after successful testing ...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  AWS Infrastructure | DevOps Solution Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for AWS Specialist to handle Devops, Migration, DNS and provide other cloud related services. Hands on experience with AWS (required) Install, configure, automate, and monitor various Cloud Services Experience with IP networking, VPNs, DNS, load balancing and firewalling concepts

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Basic (Must Have): • 7 to 10 years of total experience. Senior Level • Experienced with SaaS application design patterns and practices. • Experienced and hands on Ruby, MVC, Web API, W...design principles behind a scalable application • Should have strong experience in source control and the best practices associated related to branching, merging and releases. • Should have good exposure to continuous integration and delivery (CI/CD) using tools. • Must be able to work with the teams to ensure project success within timeline and scope. Good To have • Experience/exposure to Azure Cloud • Agile development methodologies / DevOps practices. • Familiarity with the Vue.js / ReactJS/ AngularJS ecosystem • Excellent communication skills...

  $1563 (Avg Bid)
  $1563 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Create Metaverse 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create a cross-chain platform for developers, cloud architects BSC and AI

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Developer to work on Google cloud API integration -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, please apply only if: You are ready to start immediately. Ready to work full time Deliver on time I have a website in laravel and I need to integrate this API in it:

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Max retries exceeded with URL in requests 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey folks I am making a crawling script that brings a large amount of data through a proxy server in Python. Network communication is being implemented by utilizing requests library and I am facing "HTTPConnectionPool(host='host', port=port): Max retries exceeded with url" issue now. This proxy can be regarded as a proxy server that automatically changes IP in the cloud, and the IP change cycle is to change IP for each request. The proxy concurrency is 5 times every second. Anyone knows why did it happen, could fix it, it would be appreciate. Thanks.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Setup mail server on linux/ubuntu 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello We have our email server on local premises with windows server. Now want to setup it on digital ocean / aws cloud. Its approx 1-3 hours work for an expert. We will provide Cloud server access using putty. We have some more work related to server setup and will discuss during this setup. Thanks

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Build me App to take photo and doodle over picture 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  After finished I must have uploaded to IOS and Playstore ( Developer accounts to be used can be discussed ) if you have current listed apps that would benefit appl...current listed apps that would benefit application I want an app that takes a picture ... then the person that took the picture can doodle on it and create a layer ( Store that Layer ) Hide the layer ( reveal the layer ) then the person can add more layers that is also doodled on but with more colors --- these will also be able to be shown or hidden Now this picture will be uploaded to the apps cloud storage and the picture can be viewed by other users , and these uers can add their own doodle to the picture too if this is something you think you can do lets talk I dont have much but I would like to try and cr...

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Solve problems encountered after migrating prestashop to GCP. (Errors and TTFB problem)

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Developer to work on Google cloud API integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, please apply only if: You are ready to start immediately. Ready to work full time Deliver on time I have a website in laravel and I need to integrate this API in it:

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Want to set up a moodle application for a university. Need someone to set up the application on a cloud server, configure it and do some basic theme setup and customization. Would also need some ongoing support to manage the server, database, etc.

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Looking for a business development manager to expand and build a new client base. Primary area of expertise in the US and Australian market for IT resourcing in niche areas such as cloud computing and custom application development and Java/J2EE tech stack

  $916 (Avg Bid)
  $916 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am looking for Magento 2 developer 2 to 3 years of experience who have knowledge of local , git , cloud work full time job immediate joining

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Backend Admin Reports 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Backend Admin to MBOX smart lockers Add functionality and reports to an existing backend . * Responsibilities Design /develop site frontend and backend on the cloud Add "User Login" and "User Management” and “Seller" Add “Reports" with charts / tables based on SQL data * Requirements Experience in building modern interactive websites using frameworks such as ReactJS, GraphQL, Django, Flask Knowledge in Linux, Nginx, Python, Javascript, Postgresql

  $1113 (Avg Bid)
  $1113 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'd like a simple yet very welll documented code to go through an excel file and create "word cloud" based on values of columns in that excel file and show word frequency in that excel file and filter rows

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We are looking for experienced person to solve this, we need match making in realtime using firestore and firebase cloud function. 1-1 Match Making Concurrency Need to be prevented

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Mobile app in Angular Ionic and NestJS api. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  An application build on Angular Ionic and NestJS api. Configured on Google cloud service.

  $2555 (Avg Bid)
  $2555 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  Hi, I am looking to get some web research help to come up with a list of the Top 25 - 50 features/elements of an Operating system & of an SDK for a "best in class" spatial computing / AR device (e.g, Magic leap 1, Hololens) For example: SDK is composed of API(s) Documentation. Editors. Libraries. Run-time and development environments. Compilers. Debuggers. Drivers Key would be to create a list of features related to the components that make lets say would make Magic Leap 1 better than Hololens and vice versa. Then do the same for the operating system (come up with another Top 25-50 features) Thanks

  $121 (Avg Bid)
  NDA
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  3D point cloud as 2D Data 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 3D point clouds and need them in IFC or 2D plans. I need 4 floorplans and one cut. Or only a good Modell to finish the data to draw good plans.

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  IOS App, Contacts backup to cloud db, IVR service 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  App to sync contacts to cloud. App will allow users to select some or all contacts on their phone and sync those contacts to AWS database. Must have Amzon Connect / IVR experience. Please indicate your experience working with contacts, AWS or Google cloud, IVR, examples of apps developed. This project is for the demo model build and will lead to full development project.

  $750 - $1500
  ปิดผนึก NDA
  $750 - $1500
  20 คำเสนอราคา

  Skills: Java EE, EJB, Spark, marven, ant, hadoop, spring, mapreduce etc and hope you can work with eclipse. We can connect over discord,zoom, skype anything. EC story Create an ANT project, named ec-stats, for simple descriptive statistics.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  flash Kasa Smart Plug Power Strip KP303 with Tasmota 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to buy Kasa Smart Plug Power Strip KP303 or Meross Smart Power Strip with TASMOTA / MQTT in the cloud I would take a lot of them like 20-50 if it is priced good I would first pay for one as soon it is shipped and works and then we would do them in bigger batches Include the word BlueMagic in your response

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  node js expert who has experience with google cloud speech to text api 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need node js expert for google cloud speech to text api. i set up api key and auth 2.0 But it doesn't work well. thanks,

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Create course material for lessons in Cloud Backend devops (.net) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The project is to create material for 10 lessons in .net cloud development in .net env with power points slides material and training excesices for the students to cover 10 full day lessons. Course content for the students and the goals of the .net cloud course: * Devops & CI/CD * Be able to account for requirements that exist for an application to be hosted in the cloud. • Be able to describe how an application works as hosted in the cloud • Be able to explain the use of a cloud solution using the UI, API or CLI. • Be able to reflect on the safety risks involved in coughing application in the cloud • Be able to argue for how the security of an application can be improved in the cloud. • Be able to account...

  $612 (Avg Bid)
  $612 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน cloud computing ชั้นนำ