ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 cms งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการจ้างทำเว็บไซต์ โดยใช้ CMS รองรับหลายภาษา เป็นเว็บเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สามารถเชื่อมโยงกับ Social app เช่น Line Facebook IG รองรับหลายหน้าจอแบบ Responsive

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  รับงานเกี่ยวกับ PHP แก้ไขระบบ CMS

  $658 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $658 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ กำลังจะตั้งบริษัท luxury inbound tour company แล้วต้องการทำ website มีเนื้อหาแล้วเรียบร้อยจาก copy writer แต่ยังไม่มีประสบการณ์มากคะ ไม่ทราบว่าที่นี่รับเป็น one stop service ด้วยมั้ยค่ะ เช่น รับจด domain name, CMS back end system ที่เข้าไปแก้เนื้อหาเองได้, set up payment by creditcard, maintenance service, etc. ต้องการแบบสไตล์เรียบหรูแบบเว็บไซด์ฝรั่งอย่างเช่นในนี้ เน้นใช้รูปนะคะ จำนวนหน้าไม่น่าเกิน 30 pages. ช่วยบอกประมาณราคาได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  $704 (Avg Bid)
  $704 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  ...office can pull the quotation data, order data and customer data. The website will have CMS to manages pages like news, promotion, career opportunities. Also include contact form and catalog request form. Also need graphic design for banners. And also do SEO. สร้าง website บริษัทโดยมี eCommerce function สำหรับสินค้าประเภทเคมี 300000 รายการ สามารถ search และแสดงผล suggested result บน search bar สามารถ login เพื่อดูราคา ทำการสร้างใบเสนอราคาเป็น PDF online และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ส่ง order confirmation ทางเมล ข้อมูลสินค้า link กับฐานข้อมูลใน ERP ของบริษัท (โปรแกรม winspeed) มีระบบ live chat และ subscribe newsletter สามารถดึง report การทำใบเสนอราคา การสั่งซื้อหรือข้อมูลลูกค้าได้ มีระบบ CMS จัดการหน้าต่างๆ เช่น News , Promotion , สมัครงาน มี contact form ...

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  เว็บเรา ทำมานานแล้วแล้วครับ ตอนนี้ต้องการ removate เว็บใหม่ อันนี้เป็น -Phase1 เปลี่ยน หน้าแรก และ ระบบ CMS - สร้างฐานข้อมูลบทความแนว Blog –Simple and Clean) ด้วย Drupal หรือแล้วแต่แนะนำ โดย templates เป็นแบบ customized เปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแรกเป็นแบบคล้าย .......... สี ฟ้าเดิม โลโก และภาพ ใช้ตัวเดิมได้หรือออกแบบคล้ายกันได้ จะเป็นหน้าเว็บแนวคล้าย Blog (แต่ยังมีหลายส่วนที่จะลิ้งค์ไปยังข้อมูลเดิมก่อนในเบื้องต้น) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ head -

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...Shopify Storefront API: Use this API to retrieve detailed product information, including descriptions, images, pricing, and inventory levels. Metafields: Extend product information capabilities by storing additional details in Metafields. 6. FAQ Shopify CMS (Content Management System): Utilize Shopify’s CMS features to manage and display frequently asked questions. Metafields or Custom Content Types: Store and organize FAQ data efficiently for easy access and updates. 7. Store Policies Shopify CMS: Use Shopify’s built-in CMS to create, manage, and display store policy pages like privacy policies, terms of service, and more. Static Sections: Implement static sections in the storefront for easy access to policy information. ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Modern & Informative Framer Website Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...pages: Home Page Mobile App - we have a mobile app on google play store, we want to give complete information about the app, key features, faqs, pricing, direct user to google play store. We will be launching the iOS version shortly so the design must factor in both, with option to enable the iOS related content later on. Product Development Services About Us Blogs - this should use the CMS in framer Blog Articles The website must be responsive and work well on mobile also. You will have to complete the design on the framer project we will add you to, you will also have to provide images/illustrations/videos/any asset needed to complete the design with no license restrictions. The website must be completed within 1 week, please do not bid if you cannot deliver within this t...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Sanity Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a proficient Sanity Developer who specializes in mobile design and is adept at resolving website errors. As a Sanity Developer in this role, you will be responsible for creating mobile-friendly designs and addressing any technical issues or errors on our website using Sanity CMS to ensure a seamless user experience across all devices. Tech Stack: Sanity CMS HTML5, CSS3, JavaScript React.js (or similar front-end framework) Responsive design frameworks (e.g., Bootstrap) Version control systems (e.g., Git) Web debugging tools

  $2510 (Avg Bid)
  $2510 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented web designer to give my website a complete overhaul in terms of look and feel, user experience, and functionality. The main objective is to improve user experien...designer experienced in modern minimalist designs, and has a proven track record in designing high-conversion websites. A deep understanding of user experience design is a must-have for this project along with proficiency in HTML, CSS, JavaScript and UX/UI design software. Your portfolio should demonstrate these skills. The new design should include all the pages in the plus the cms pages The webiste should be delivred in html,css format

  $486 (Avg Bid)
  $486 การประมูลเฉลี่ย
  161 คำเสนอราคา

  Design and implement one page website. The website shall have a design similar to the included "reference ". Please also notice the "reference " which contains a mockup of the top part of the website and the color scheme. The top menu contains links within the same page (anchors), so only one page, no sub pages. Notice that the hero area is a photo carousel consisting of multiple photo. The carousel must change the picture automatically every 3 seconds, but also have controls to change the picture with clicking. The photos to be used on the website are attached. Also the text to be used on the page is included. The implementation must work with any browser size, including mobile devices. The implementation must work with Chrome based browsers but also with latest Fi...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  Loan Application CMS Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...can create a comprehensive CMS platform for handling loan data. Key Functionalities: - User Management: The CMS should have the ability to manage users, with a specific focus on admins. - Reporting and Analytics: The system should incorporate robust reporting and analytics features that can offer insights into loan applications and user activity. - Application Rejection: There should be a clear mechanism for rejecting loan applications within the system. - Filters will be required to filter and sort data as per date, status, month. User Roles: - Admin: The primary user role I'm seeking is for admins to manage the system. Rejected Applications: - The system already have a mechanism in place to handle rejected loan applications. Ideal Skills: - Experience with CM...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced web designer to ...anticipate the site to be compact, with less than 10 pages. These will include but are not limited to a homepage, about page, contact page, and pages dedicated to showcasing various pieces of my portfolio. Procedure and skills required: - Design first. Once I've approved the design, you can then proceed to web development and hosting. - Expertise in UI/UX design is crucial. Knowledge of different CMS platforms will be a plus. - Content will be provided but the ability to edit and optimize it for digital platforms is a must. - After developing the site, you'll host it. Please make sure the hosting provider offers excellent uptime. Would be fantastic if you've created portfolio websites before. Please share any simil...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  As a agency, I'm in need of a prof...Audience Research: Dive deep into our target audience, understand their behavior, and identify their needs. - Ad Creative & Copywriting: Develop engaging ad creatives and compelling copy to connect with our target audience. Website Development: - E-commerce Integration: Set up a smooth-running e-commerce platform on our website to facilitate transactions. - Content Management System : Create a CMS for easy publication and update of content. - Interactive Contact Form: Incorporate a contact form to facilitate communication. I am trying to build a team of professionals in their area of work to bring in the best results for agencies client and I will pay them 500$/client and would only want long term members. The pay can increase based o...

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced developer to ...create an e-commerce website for my business. Key Points: - The primary feature of the website would be a product catalog. This means that the site will essentially be a storefront for our products, with detailed listings and images of each item. - I plan to manage the website's content by manually updating HTML files. As such, the final design should be conducive to this update method, and any CMS features are not necessary. Ideal Skills and Qualifications: - Proficient in e-commerce website development, particularly with a focus on product catalogs. - Skilled in the use of HTML and website design that supports manual content updates. - Strong communication skills to ensure the final product aligns with my vision and the ne...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelancer who ca...up an engaging entertainment news blog. My blog will focus on national news in the entertainment industry. I intend to write and publish original content, so the blog setup should be conducive for writing, editing, and publishing. The ideal candidate should have: - Experience in setting up news blogs, preferably in the entertainment industry - Prior experience with content management systems (CMS), such as WordPress, and SEO - A knack for creating visually appealing layouts and features that will engage my readers - A good understanding of how to integrate social media platforms to promote the blog Please include your previous experience and examples of your work in your bid. Looking forward to finding the right freelancer for this ex...

  $364 / hr (Avg Bid)
  $364 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled website developer to create a portfolio website using WordPress. Key Requirements: - Portfolio Focus: This website must be designed to showcase my work, so it needs to be visually appealing and easy to navigate. - Fully Responsive: The site must be accessible and look great across all devices, so mobile-friendliness is crucial. - WordPress CMS: Familiarity with WordPress is essential as this is the CMS I prefer for ease of content management. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing and developing portfolio websites. - Expertise in WordPress theme development and customization. - Strong understanding of responsive design principles. - Ability to deliver a clean, modern, and user-friendly design. I look forward to collabo...

  $546 (Avg Bid)
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  304 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced Java programmer to assist in developing software through using the IDE NetBeans. Key details: - Your main task will be the development of elegant, efficient Java software solutions. - While no specific CMS is being targeted, a comprehensive understanding of them can be beneficial. - Some familiarity with NetBeans is preferred, to streamline the development process. Ideal Skills: - Extensive background in Java programming - Proven experience in software development - Familiarity with NetBeans IDE

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  E-commerce Site for Electronic Devices 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a forward-thinking web developer to build an easy to navigate e-commerce website for my company. Our primary focu...effectively with a focus on electronic devices. - The products need to be displayed in categories for easy navigation. - An engaging user interface ensuring a pleasant shopping experience for our customers. - A robust CMS for product management. Ideal Skills & Experience: An ideal candidate should have a proven track record in e-commerce web design and development, with a specific emphasis on user-experience design. Special consideration will be given to those who have experience working with electronic devices companies. WordPress, Joomla, or any other widely recognized CMS experience is a big plus. Familiarity with SEO best practices ...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Proyecto Web con DRUPAL 4 วัน left

  Una plataforma web para manejar con CMS DRUPAL

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Website Penetration Testing & Vulnerability Analysis 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled penetration tester to evaluate the security of my website. -... - Analyze the risks associated with the security of the website. - Key Requirements: - Expertise in website penetration testing. - Proficient in identifying and dealing with website vulnerabilities. - Able to provide a detailed report outlining the risks and necessary actions to enhance the security of the site. - Site Details: - The website is built on a Content Management System (CMS) like WordPress, Joomla, or Drupal. - The focus is primarily on identifying the admin username and password. I'm looking for someone who can not only identify threats but also provide a detailed plan for enhancing the website's security. Please share your experience and relevant pa...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer who can help me integrate the Hawksoft CMS, & marketing 360 into a system and design a user interface that can amalgamate all three standalone systems. There is no existing system. We are looking to build a platform that can bring data from 2 or 3 sources and incorporate a calculator, and digital signing capabilities. It would require a login to access and would have unlimited logins. It would mainly be information porting from one platform to the other. • Integration with Hawksoft CMS: To facilitate seamless data transfer related to client information and documents. • User Interface Design: To amalgamate Hawksoft CMS, Marketing 360 CRM, and a custom calculator into a cohesive agent interface. • Marketing 36...

  $1092 (Avg Bid)
  $1092 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Web Developer for Recruitment Agency Website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...including custom graphics and a unique logo that represents our brand identity. KEY REQUIREMENTS Languages and Frameworks: - Frontend: Expertise in HTML5, CSS3, JavaScript, and experience with frameworks like React.js or AngularJS. - Backend: Proficiency in server-side languages such as PHP, Python, or Node.js, with database management using SQL or MongoDB. - CMS Experience: Capability to integrate and customize content management systems (CMS), preferably WordPress or Drupal. Design and Graphics: - Creation of a unique logo and custom graphics that reflect our brand and the services we offer. - Design a responsive and accessible website that adjusts smoothly to different screen sizes and devices. - Clear and intuitive navigation system to enhance user experience. Fe...

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  214 คำเสนอราคา
  Hubspot CMS Website Redesign and Optimization 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the project owner, I am seeking a talented freelance web designer proficient in Hubspot CMS for a redesign of my website. While the basic design is in place, it needs improvement and optimization to enhance its efficiency and user experience, and to generate leads. Key Responsibilities: - Review and revise the design across all pages of the website, with an emphasis on the homepage, content pages, and navigation interface - Implement design modifications to improve user experience - Ascertain and incorporate ecommerce best practices to optimize the website for lead generation Ideal Skills: - Proficient with Hubspot CMS - Excellent web design skills - Strong knowledge of UX/UI best practices - Experience with ecommerce websites - Ability to conceptualize and implement d...

  $2099 (Avg Bid)
  $2099 การประมูลเฉลี่ย
  176 คำเสนอราคา

  FEATURES /FUNCTIONALITY Web responsive and no app should be required. Site should display correctly on all mobile devices. • Use PH7 Builder, free opensource dating-site software, but only if that makes the project less expensive to develop. I will not be using all available features, but you can see the capabilities and features here: • Implement my custom Algorithm to calculate matches based on selected filters • Require Chat messaging • Modify software to allow user to record audio and send as message or leave as bio • Profile pic can only come from user camera, not gallery or pasting • Require Match alert notifications • User should be able to exclude matches based

  $1162 (Avg Bid)
  $1162 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา
  Business Website Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...user-friendly and accessible to all. - The primary purpose of the site is to share information. It should be easy for me to add new content, such as articles, images, and possibly videos. Required Skills: - Web design expertise, particularly in creating user-friendly and visually appealing information sharing websites. - Familiarity with design and implementation of content management systems (CMS). - Ability to understand the needs of a general audience and design accordingly. a. Website Pages 25 to 30 > Home, Service(5no), Works(10no), about > Contact, Career, Refer, Quote, FAQ, Process, Customer Support > Terms, Policy, Offers & Coupon (Admin Panel), Pricing > Blog setup, Configure-Google Mgr., Social Media Pixel & other, Chat, Google Analytics b. English...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Desktop Content Management Script Writer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...be engaging and compelling. It has to be tailored for desktop applications, keeping in mind the medium's characteristics and audience. - The target software is a Content Management System (CMS), hence the script should be easy to understand and navigate for users who are managing content. - The script has to be designed for software, not a movie or a play. This means it needs to be technically detailed and efficient for users. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in script writing in the software industry, especially for desktop applications. - Understanding of Content Management Systems (CMS) and their functionalities. - Strong communication skills to ensure that the script is user-friendly and efficient. - Creativity is a plus as I'm looking for a s...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Spa & Massage Therapy App Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...platforms, with deployment on Google Play and the App Store to ensure accessibility for all our clients. Scalability: The design and architecture of the app should facilitate the easy addition of more branches in the future. This includes scaling up to accommodate additional locations without significant redevelopment. Content Management: The app should include a user-friendly content management system (CMS) that allows for easy updates and modifications by non-technical staff. This will enable us to independently edit service details, pricing, and other content without needing technical assistance. Ideal Candidate Profile: Proven experience in designing user-friendly mobile applications, preferably within the hospitality or service industries. A strong portfolio showcasing expe...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Optimizely CMS Expert Needed 1355 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a Optimizely CMS expert who has expertise and experience like below. You could highlight your experience in the following areas for me: * Architecture, design, and development of websites and digital solutions using Optimizely CMS * 5 years of experience in web development, with at least 3 years focused on Optimizely CMS and Commerce development * Strong proficiency in .NET, C#, ASP.NET, MVC, JavaScript, HTML, and CSS * Experience with cloud platforms (e.g., Azure, AWS) and DevOps practices (desirable) * Demonstrated ability to architect and deliver complex web solutions on the Optimizely platform

  $22 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา
  Dynamic Portfolio Showcase for Design Business 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Wordpress website expert who can create a visually pleasing, engaging and effective showcase for my company's interior design portfolio. The website will be presenting around 5-10 different project contributions to our current and potential clients. Key skills and experience required: - Wordpress CMS mastery - Strong understanding of UX/UI principles, particularly within portfolio showcase websites - Proven experience designing visually appealing websites - Relevant portfolio or examples of previous work Responsibilities include: - Build a portfolio showcase system within Wordpress - Ensure easy navigation and superior user experience - Incorporate design aesthetics that complement the displayed products A quick turnaround is preferred, but most importantly, I...

  $283 (Avg Bid)
  $283 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  Engaging React Development for Website/App -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...We already have base ready but we need to enhance the project in mobile app and website. Key Responsibilities: - Developing interactive elements to keep users engaged. - Creating a user-friendly navigation system, ensuring a seamless experience. - Integrating social media platforms to help users stay connected. - App is already created in Flutter but few features are to be added - Backend CMS Vujes + Laravel Skills and Experience: Ideal candidates should have strong experience in react , vuejs development, user interface design, and social media integration. Experience with targeting diverse audience segments is also a big plus. They should also understand the importance of user engagement and how to creatively implement features to improve it. Lessening friction in the...

  $1590 (Avg Bid)
  $1590 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Fun & Colorful School Website Creation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...student pictures, possibly for class photos or a gallery. - Online payment: A secure system for online payment, preferably integrated within the registration process. - Careers program information: A dedicated section for information on our school's careers program. - Welcome message: A warm, friendly and welcoming message from the school. The ideal candidate will have experience in: - WordPress CMS: As per my preference, the website should be built using WordPress. - Design: A strong portfolio of visually appealing, fun and colorful websites is a big plus. - User experience: Understanding of user experience best practices, to ensure the website is easy to navigate for all users. - E-commerce: Experience in integrating secure online payment systems would be beneficial. - E...

  $534 (Avg Bid)
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  211 คำเสนอราคา

  ...3. The backend will send few answers to the frontend 4. Front end will display the answer Key tasks will include: - Creating an intuitive, user-friendly GUI for AWS Bedrock (similar to GPT, it's a text input and text out put) - Ensuring effective visualization and management of data from various sources - Seamless integration of multiple APIs - Advantage for WP frontend if possible or other CMS Ideal candidates will have: - Proficiency in working with AWS Bedrock - Solid experience in frontend development, especially in creating GUIs - Knowledge and expertise in integrating APIs - UIX - Strong abilities in data visualization and management Remember, the aim is to develop a frontend that not only connects to AWS Bedrock but also provides a useful tool for managing and ...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Website Development: Educational Platform 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional website developer who can design an informational website for me. Its primary function will be to educate visitors about a particular subject/topic. Project Scope: Design and Layout: Develop a visually appealing and user-friendly website layout that aligns with our branding and target audience. Content Management System (CMS): Implement a CMS for easy content updates, additions, and management by non-technical users. Information Architecture: Organize content logically and intuitively for effortless navigation and knowledge acquisition. Responsive Design: Ensure the website is fully responsive across various devices and screen sizes for optimal user experience. Search Engine Optimization (SEO): Implement on-page SEO best practices to impr...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Google AdX Ads setup Specialist In Website 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...account setup and management - Proficient with WordPress - Knowledgeable in maximizing website revenue through ad placements and optimization - Ability to analyze and adjust strategies based on performance metrics **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record of successful Google AdX implementations - Strong understanding of the digital advertising ecosystem - Experience with WordPress CMS - Familiarity with ad revenue optimization strategies - Excellent analytical skills to interpret data and make data-driven decisions **Scope of Work:** - Set up a Google AdX account specifically for my WordPress site - Implement best practices for ad placements to achieve optimal revenue - Monitor and adjust strategies based on performance metrics I am looking for a freelancer who...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Industry-Focused Informative Website with CMS 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...be primarily informational that targets professionals in a particular industry. Key Features needed: - The website should be able to manage and publish content, hence a functional content management system (CMS) is required. - A clean, modern look is essential for this project. I'm after a custom design that still makes information easy to find and absorb. It should complement the serious, professional tone that I wish to set for site visitors. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of designing and developing informational websites. - Extensive experience in CMS such as , Joomla or Drupal. - Ability to create a clean and modern design. - Prior experience with projects targeting industry professionals would be a big plus. Please submit your proposa...

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  167 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer to convert my entire HTML design to October CMS. This involves transferring the current design over to OctoberCMS, while ensuring that the website's functionality, performance and design are maintained or improved. Key requirements include: - Full conversion of existing HTML design to OctoberCMS - Ensuring the website's current functionality remains intact or is improved - Adapting the design to optimize user experience and aesthetics A significant part of this project is integrating a blog section into the website. This will require seamless integration with OctoberCMS, maintaining the design and functionality of the blog section. In terms of skills and experience, I'm looking for a developer with: - Proven experience in c...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Custom Site Setup and layout 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled web developer with substantial experience in Laravel CMS to help setup my site. The main areas that need to be addressed are: - Menu Builder: setup menu structure. - Page Builder: setup pages with layouts and functionalities. - Widgets Layout: setup widgets on the site. - Plugins : setup plugins used work seamlessly within the site. Please note: website is already installed , only needs to be setup , not wordpress

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  163 คำเสนอราคา
  Wordpress Website -- 2 2 วัน left

  We are looking for a website coding service for a company. Requested details Requested process: Coding Volume of work: 1 top page + 32 bottom pages We will send you XD design data. CMS is for news only. Materials to be provided We will send you XD design data. Please use the images and text from the XD data. It would be better if you use DIVI or Elemntor Builder Pro Delivery time 1 months after the request is confirmed. Contract price We are sorry, but this is a competitive quotation. We would like to know how much you would be willing to pay for this volume. If you have any questions, please feel free to contact us. We look forward to hearing from you! DESIGN LINK - %E3%82%82%E3%82%8A%E3%81%90%E3%81%A1%E6%B8%85%E6%B0%B4%E4%BC%9A%E

  $1247 (Avg Bid)
  $1247 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  SEO Tutor Needed for Technical & On-Page 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an intermediate SEO learner, I'm looking for a skilled tutor in the facets of on-page optimization and technical SEO. Ideal candidates should have: ...looking for a skilled tutor in the facets of on-page optimization and technical SEO. Ideal candidates should have: - Proficient expertise in SEO with special emphasis on on-page techniques and technical aspects. - Exceptional teaching abilities to convey complex SEO concepts in an understandable manner. - Knowledge of various backend systems, as I myself have complete access to my website's CMS. If you can help me deepen my understanding of those specific areas and pave the path towards advanced SEO, please submit your proposal. You will not be working on the website, but will be guiding me to get the work done ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Informational Website Design for Students 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to build an informational website primarily targeted at students. The website needs to be user-friendly and intuitive with a clean layout and easily navigable sections. Key Features Required: - Course Information: Details about various courses should be available and well-structured. - Resources and Materials: Of...students. - Solid understanding of website navigation and information structuring. - Knowledge of technical SEO is very important - The word eduhub must be in your proposal title or opening paragraph to be considered - Proven ability to integrate various resources into the website for easy access. - Experience in ensuring the website is always kept up-to-date with the latest information. - Knowledge of CMS development - Responsive design Ask for more in...

  $460 (Avg Bid)
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  182 คำเสนอราคา
  Product Label Design 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional looking product label template. The dimensions I'm looking for are 4 cms x 5 cms. Here's what I need: - Incorporate my company logo onto the label. Ideal candidates for this project should have experience in graphic design and label design specifically. Proficiency in tools like Adobe Illustrator or Photoshop will be an advantage. A portfolio showcasing similar work will be highly regarded.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  ...visitors to leave their details. Content Management System (CMS): I would like to manage the content of the website through a Content Management System (CMS). This means I need the site to be developed on a platform where I can easily make updates and add new content without needing coding knowledge. Ideal Skills and Experience: To successfully complete this project, you should have: - Proven experience in developing lead generation websites, particularly in the insurance sector. - Proficiency in creating and integrating various website features like hover effects, email campaigns, and social media. - Strong knowledge of SEO and Google indexing to ensure the website reaches its target audience. - Previous experience working with CMS platforms and the ability to tr...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm urgently seeking an agency-level WordPress developer well-versed in the Houzez theme for my site. Among the tasks to be tackled are: - Coding issues: I've identified issues with HTML, CSS, and JavaScript coding. Your expertise in these areas is crucial for the success of this pr...responsiveness with the Houzez theme. Thus, I need someone proficient in theme modifications and customization. - Custom page creation: There are some specific pages to be designed with custom codes. I'm a fan of creative and innovative design, so a similar approach would be perfect for these pages. - Tech stack: Besides the coding languages mentioned above, experience in PHP, Ruby on Rails, MySQL, and CMS is required. If you tick all these boxes and are ready for a challenge, let...

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา
  Finalize Python Web CMS Application 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In this project, I'm looking for a skilled Python developer to finalize an almost complete web application designed as a content management system. The web application is 90% finished and requires someone with expertise in testing and bug correction to ensure it's running smoothly and user-friendly. Key Features include: - Identifying and fixing bugs - Perform testing to ensure the smooth running of the application -enhance forms modules The ideal candidate will have outstanding problem-solving abilities and a proven record of testing and debugging web applications. Understanding Content Management Systems would be a plus. If you're the one who thrives in challenges and enjoys bringing projects over the finish line, then this project may be for you!

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  B2B Video Marketing Site: Figma/Webflow 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My company specializes in video post-production, so I need someone with experience embedding high-quality videos into webflow cms. I would like to build a site with this template: () I need help keeping the look and feel of the template with photo and video assets, while also creating some basic customization for my unique business. I'm looking for someone with a keen eye for design as the site will market to marketing companies. I have a subscription to Vidzflow that I would like to use to host videos for the site. I will also need someone who has experience with the various APIs to move analytical data to my CRM and through a few Zapier automations. It's helpful if you have experience with SEO optimization. I need to make

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา
  Blog & News Website Development 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled web developer to create a blog and news website usimg wordpress. The site's main purpose will be publishing articles, with the additional capability to host different types of multimedia content. Key deliverables and requirements include: - Development of a user-friendly, engaging, and responsive blog and news website - Integration of a custom CMS (Content Management System) to facilitate easy article publishing - Implementation of a multimedia content hosting system to support video, audio, and image uploads - Ensuring the site is optimized for SEO and has proper social sharing functionalities Ideal candidates for this project are those with: - Proven experience in developing blog or news websites - Strong knowledge of multimedia content hosting...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  I am an occupational therapist seeking a skilled web designer to create a professional and informative website. Here ...relevant images that can help visitors understand the nature of my work. - The website should have a clean and modern design. It should be easy to navigate and accessible for all users. An important detail to note is that I prefer to manually edit the website code to update content. I will need the website to be designed in a way that I can easily make changes to the content without the need for a CMS. Ideal skills for this project include: - Strong web design capabilities - Proficiency in incorporating images effectively into web content - Ability to create a clean and modern website layout - Understanding of basic coding principles to facilitate manual conte...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา
  Resolve Error 522 on WordPress Website 22 ชั่วโมง left

  I recently moved my WordPress website to a new domain and I'm now experiencing Error 522. Key Project Details: - CMS: WordPress - Hosting: Shared - Recent Changes: Domain change The main issue is the Error 522, and ideally, I'd like to have this fixed as soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Proficient in WordPress - Experienced in troubleshooting hosting-related issues - Familiar with error 522 and how to resolve it - Capable of handling domain change-related issues Your bid should specify your relevant experience and propose a timeline for identifying and fixing the issue.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Domain and Email Integration on Hostinger 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert to assist with the installation of my domain and the creation of my email through it. I used name cheap, and using google as workspace. * I already have a registered domain. * My site is hosted on Hostinger, however, I'm uncertain whether a CMS like WordPress has been installed or if it's running on Hostinger's native website builder. The ideal candidate would possess: * Extensive experience with Hostinger * Proficiency in domain and email integration * Proficiency with photoshop, or finding images to use for google workspace / ads / voice set up.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Portfolio Websites for Graphic and Written Works -- 2 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...technical-scientific, IT&C and Financial disciplines; ...I have a prestigious development environment, for partner use: - we have Premium, 4 years, WordPress/WooCommerce and many AI/tools for your use; ...I'm looking for a new line for future .EUs and to present to World Skills and experience needed: - Web design and development - Graphic design and layout - SEO optimization - CMS, preferably WordPress Your role: - Design and build a set of 10 portfolio websites (one project on more domains) - Incorporate a clean, professional design style across all sites - Ensure the sites are optimized for showcasing graphic designs and written works - Provide a easy to use interface for portfolio update and management. I'm excited to see your previous portfolio of simil...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  152 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน cms ชั้นนำ