ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  25,078 codeigniter งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Build a Easy website with codeigniter+sql. Built it as easy as you can. สร้างเว็บไซต์ด้วย codeigniter+sql.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  แก้ไขเว็บไซต์ ด้วย php codeigniter

  $454 (Avg Bid)
  $454 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  Codeigniter. พิมพ์รายงาน pdf จาก mysql โดยวรรณยุกต์ ่้๊่ ไม่ลอยสูง

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  Codeigniter fpdf Thai Lang. ดึงข้อมูลจากMySQL พิมพ์รายงานเป็นภาษาไทย ตามฟอนต์ที่กำหนด สระ และวรรณยุกต์ต้องอยู่ถูกตำแหน่ง 1.ใช้ ci 2.ใช้ fpdf 3.ใช้ mysql

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Update my website 6 วัน left

  Hope to modify my old Codeigniter website into Laravel framework and add a few new pages and functions. Finding skilled web expert with strong experience of up-to-date front end tech.

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา

  Looking for integrate payment gateway and minor changes to CodeIgniter website. payment gateway, refer the api "Pdf" attached. 2.I would like to change the layout of Hompage like the attachment image "LAYOUT-DRAFT". slideshow with no limit images at home page, and i can manage it at backend too. the URL /admin to other custom name like /customnameadmin

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  web-script - 7 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Nouvel fonction ..A discuter... Exigence demander Savoir tavailer avec..... Le Bureau à distance Google Chrome ...Bureau a distance Connaitre parfaitement Codeigniter Logiciel a disposition pour faire le travail Visual studio code travail directement des fichiers sur serveur et travail local du paquet installation script local Pour le Rendu final Transfert copie en local au paquet installation du script et correction du fichier installation pour son bon fonctionnement Il est inutile de répondre a cette annonce si vous remplissez pas ou accépte pas les exigences...Merci!

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Hello, I have a Codeigniter website working all go, but when I moved it to another server it return Internal Server Error, I need someone expert to check it and fix it

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  All edits are explained in the attached file. If any point is not clear doesn’t hesitate to ask us.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I have Perfex CRM, a CodeIgniter application that I'd like to have converted to become a SaaS or multi-tenant application. Currently, it's possible to manage only a single company with Perfex. However, I want to create and manage multiple companies in it.

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  CodeIgniter to swoole php 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  transfer / recode / convert entire CodeIgniter to swoole framework and mysql to mangodb

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Looking for Full Time Remote CodeIgniter Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Full Time Remote CodeIgniter Developer with experience of min 3-4 years for 3 months (contract) to help us finish an existing project. The contract might get extended as well depending on situation Working Hours : 8-9 hours per day Working days : Mon to Saturday Timezone : US Time (Preferably) Role & Responsibilities Plan and build scalable and hassle-free web solutions Develop stable and high-performance web applications, as well as APIs with real-time features Optimize applications for speed and usability on different platforms Identify potential blockers and troubleshoot them for successful project delivery Create application features in a fast-paced environment Keep documentation of all tasks performed across the development stages Perform code rev...

  $718 (Avg Bid)
  $718 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Vue.js, Laravel and CodeIgniter work 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Vue.js, Laravel and CodeIgniter work Requirement 1. Api Access Seupt in VeuJs Project with(GET,POST, ALL Request TYPE) 2. Solve CORS Error 3. Fetch Data From Multiple HTTP URLs with GET,POST Data

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I have two issues with my web app build on Codeigniter that I need to work on: 1. Resolve issues with a Dynamic dropdown list that is not working in a form 2. Add two dynamic charts (i.e. reading data from MySQL DB) using on my dashboard

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Individual Codeigniter Developer Required 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need Individual Codeigniter Developer for Helping existing codeignter project Should be experienced, Anydesk Remotely Working must

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  Hello everyone. I have a work from a previous developer. Its a multiplatform application developed in xamarin and with backend created with CodeIgniter. App its at 90% of completition, it requires some more development to finish it. I need you to fix issues and to develop a few changes. You would have to take a look at the app and the list of things to do. Thank you very much in advance for your time reviewing this project!!

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  convert Project from CodeIgniter to Django & React Front end 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have One application related to Education Management in PHP CodeIgniter need to modernize it front end and convert backend in python django

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Hello, I need to hire a full stack developer to customize my current business networking website (like Linkedin). It’s developed using PHP, MySQL, Codeigniter and was purchased from itechscripts 3 months ago. I do not have the website live currently. I need a freelancer or group of developers who can develop a scheduler system from scratch and integrate with the website. Database schema, design files and file structure will be provided after selection.

  $1494 (Avg Bid)
  $1494 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I need to integrate 5 payment gateway API, one SMS gateway API into my eCommerce website. The script was purchased from itechscripts and developed using Codeigniter. So, I need someone who is having expertise in API integration. The integration should be flawless and complete. After testing I will release the escrow. The job must be done within 3 days maximum.

  $3001 (Avg Bid)
  $3001 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  React Developer needed 3 วัน left

  We need a well experienced developer to create a new React Native app for our Stockphoto website. The website is made in the PHP Codeigniter framework which was purchased from itechscripts. We need this done within 30 days. The design files will be provided after selection. Also we will provide the database schema.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Strictly 10 Minutes! PROJECT! I want someone who can quickly give me an .htaccess code to block external redirects caused by malware in Cpanel some malware/virus in my Cpanel is redirecting my Websites and Codeigniter Scripts to some funny external site () I have noticed, the malware seems to be altering my files and .htaccess files by putting some line of code there. i need urgent help

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Full Stack PHP Developer on Hourly Basis for full time -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a PHP developer who has good experience in Codeigniter and React Framework on hourly basis. budget is less than 150 INR / hrs

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  CodeIgniter Developer with Version Control Exp. -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a CodeIgniter develop who have good knowledge of version control software to make some changes and work as a team member in an existing site.

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  ...and its app for users and the administrator, we need to be able to upload products and services we want to sell by ourselves simply and intuitively. Moreover, Products on the website will be purchased only by registered users. Also, we would love to be able to interact on apps and social media as well. However, there is already a bone structure to work on (completed at the ~70%) using Codeigniter c# and CI (Ecommerce (biotically. me). This website has the following sections that might need some tweaking: Home - About us - products and services - News - work with us - Contacts - User area. On each website page, we need to incorporate a contact registering form (generate by the CRM system). Then their information will autofill the Address Book section. Our project goal is ...

  $2235 (Avg Bid)
  $2235 การประมูลเฉลี่ย
  148 คำเสนอราคา

  We have our own system used internally by our staff. We need to create a customised PDF file (template provided) from our DB & send email when using a specific function. We already has this functionality implemented in other parts of the software. Server is native Ubuntu (no cPanel), MySQL, PhpMyAdmin. CodeIgniter framework. Estimated cost AUD $70

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Mejoras y solucion de errores en aplicacion web 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Requiero de reparar e implementar mejoras a aplicación web realizada con CodeIgniter.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  DPD Shipping and Sofort Payment API Integration in Codeigniter - 1 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Codeigniter web developer to integrate Sofort Payment method and DPD shipping API integration in Codeigniter based eCommerce Website. Please bid only if you are able to do it and your bid amout is under my budget. bid of freelancer who will asked different amount than their quoted amount will not be considered..

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hello Freelancers, I need some modifications for a PHP website based on Codeigniter 4.2.1 Please only place a BID if you have worked before with Codeigniter. Please PM me for more information about the project. Happy Bidding!

  $464 (Avg Bid)
  $464 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  DPD Shipping & Sofort API Integration in Codeigniter - 4 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Codeigniter web developer to integrate Sofort Payment method and DPD shipping API integration in Codeigniter based eCommerce Website. Please bid only if you are able to do it and your bid amout is under my budget. bid of freelancer who will asked different amount than their quoted amount will not be considered..

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hi Shaheryar T., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $825 (Avg Bid)
  $825 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Codeigniter developer needed หมดเขตแล้ว left

  Need to add some more functionalities to my existing project.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Hotels API integrations - SOAP API หมดเขตแล้ว left

  We are a travel company that wants to integrate a few APIs for our hotel supplier onto our website. It is the Codeigniter framework and Native PHP. Around 6 API to be integrated

  $1194 (Avg Bid)
  $1194 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  I am looking for a social media manager หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a social media manager who have experience in managing websites and its social media accounts (fb pages/groups, twitter, reddit, insta, pinterest, tumblr, ticktok, discord) These are my website: Wordpress: Codeigniter: Hosting is namecheap and domain names are namecheap/godaddy I want someone: 1. who has experience in both codeigniter and WordPress. 2. knows SEO marketing. 3. Blog writing 4. Can post website links on social media for me on a regular basis. 4. Can post my amazon affiliate links on social media for me on a regular basis. 5. Manage social media groups and remove spammers. 6. Set up automation tools wherever possible.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  PHP Codeigniter Composer Library -- หมดเขตแล้ว left

  I need a hand to to implement a Composer library and use example code in there. I had install library and need test example code before implemente in my project. ** We can start with single example test to hire you to implement all other example code and my project integration. ================>>>>>My current budget is: $2 per hour to start <<<<<<=========== I am looking for long termn relationship and keep going forward with more task and projects.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Need an Expert in Codeigniter framework. หมดเขตแล้ว left

  Actually we have to develop a website Need to use codeigniter framework and xamp Mysql php,MVC (Model view controller) Please apply if you have the required expertise.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  PHP Codeigniter Composer Library -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need a hand to to implement a Composer library and use example code in there. I had install library and need test example code before implemente in my project. ** We can start with single example test to hire you to implement all other example code and my project integration. ================>>>>>My current budget is: $2 per hour to start <<<<<<=========== I am looking for long termn relationship and keep going forward with more task and projects.

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Hiring laravel Developer for long term Associations หมดเขตแล้ว left

  Looking for a Laravel developer with experience of more than 4 years. You must have experience in Codeigniter as well. Individual developers can apply. Need Min. 40 hrs a week. If you can't give that much time then don't bid. Thanks

  $1 - $5 / hr
  ปิดผนึก
  $1 - $5 / hr
  20 คำเสนอราคา
  Codeigniter file upload modification หมดเขตแล้ว left

  Hello, I’ve been modifying a codigniter script for a while now and it’s almost ready to launch, it’s multivendor, currently when adding listings it allows multiple images to be added, but I’ve altered the image preview on listings page so when they add more than 1 image it breaks the preview page and everything is all over the place… I want only 1 image to be added to each listing I’ve added 3d effect frames to wrap the uploaded image so it only needs one image uploading as I’ve created multiple previews with different image backgrounds based on that one uploaded image I know this is an easy quick job for someone who knows what their doing, I’ve just learned html and css and basis js just while working on this and tbh I don’t know ho...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Need help with a session script for codeigniter 4 หมดเขตแล้ว left

  Hello, im porting a core PHP project to Codeigniter 4, but i got a problem, since i need to keep the session open as the page its open i was running two scripts in core PHP 1.- -> this script loads with the page and evety X seconds call to a php file named reload session 2.- reload session its quite easy script only runs: <?php if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) { session_start(); } ?> But in Codeigniter i cant use it so i need someone who can modify the php file to make it to run with Codeigniter syntax to keep the session open as the web browser its watching the webpage

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Laravel and Codeigniter Developer หมดเขตแล้ว left

  We are looking for PHP Web Developer for a Senior level position who will be responsible to work on our client projects of different domains. The candidate must be comfortable working within a large scale project with may be developed using Frameworks, CMS, or custom code. The candidate needs to be well versed in Core PHP, Laravel, Cake PHP, and/or Codeigniter . Kindly send me your best work samples looking for long time work .

  $8 - $15 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  $8 - $15 / hr
  39 คำเสนอราคา

  We have Billing & Accounting Software on PHP CodeIgniter Framework , we need to integrate E-Invoicing, E-Way Bill & GST Return API in Our Software. Apply Only if you have hands-on Experience of E-Invoicing, E-Way Bill & GST Return API Integration

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  CodeIgniter Developer with Version Control Exp. หมดเขตแล้ว left

  Looking for a CodeIgniter develop who have good knowledge of version control software to make some changes and work as a team member in an existing site.

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา
  Fix bugs in codeigniter หมดเขตแล้ว left

  I would like to get a fix for a bugs in the expiry feature in the software. Problem: Transfers:---------- 1. Information about expiry Date of items is not included in transfer from a location to another. 2. You must always choose date even when transferring to another location. Instead of having a drop down list of available expiry dates to choose from. 3. When a returned item is entered through receiving, there's no deduction in expiry. Solution: 1. Must be able to transfer expiry date of items from a location to another and should show in that new location with that transfer of quantity. 2. Transfers / Returns mode must not have options to choose new expiry dates but only from a drop down list, an already entered expiry date with available quantity. If quantity expiring is Zero or ...

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  32 คำเสนอราคา
  PHP CodeIgniter หมดเขตแล้ว left

  I want to add a function to the PHP CodeIgniter website

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  Part Time CodeIgniter Experinced Developer หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for an experienced CodeIgniter who can work with me on a few Codeignator projects on a part-time basis. Only experienced developer with quick problem-solving skills.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I need to add a button so that my clients can press it from my site and the button function can be sent through the api, the provider has a method by api to create that button on my site.

  $695 (Avg Bid)
  $695 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Codeigniter developer required หมดเขตแล้ว left

  We have built a codeigniter-based LMS portal, We want you to develop a few features for this portal. PFA attachment.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Sistema Contable หมดเขตแล้ว left

  Herramientas: Codeigniter/MariaDB/Javascript

  $128 / hr (Avg Bid)
  $128 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Need a php codeigniter expert หมดเขตแล้ว left

  I have a website where pages have errors suddenly. It was running fine. Don't know how. Need an expert in php codeigniter now so that we can discuss by sharing screen and resolve the issue.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Codeigniter website to shopify integration หมดเขตแล้ว left

  Need to integrate codeigniter website to shopify with new theme

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน codeigniter ชั้นนำ