ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  228,878 collection of data and fill in spreadsheet งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Do some data entry หมดเขตแล้ว left

  I need you to fill in a spreadsheet with data. ทำงานค้าขายตามตลาดนัด

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Do some data entry หมดเขตแล้ว left

  ทำงานเกี่ยวกับ Excel Fill data entry

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need you to fill in a spreadsheet with data and all excel work from home

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  See attached requirements. Pls tell me about yourself: 1) Part Time or fulltime freelancer? 2) How long the php experience do you have? 3) How much and how long you need to take for this project? Thanks

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  ...([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) is a knowledge-based collection of articles/tutorials that can help people to learn programming. We cover everything from Web development, Machine Learning and many others. We are looking for freelance content writers who can provide SEO rich content in this niche. Things we do not accept if hired: Plagiarism

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need you to fill in a spreadsheet with data and all excel work from home

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 การประมูล

  ...knowledge-based collection of articles that can empower individuals to make the best healthcare decisions. We cover everything from Hospital chains, Pharmaceuticals, Healthcare practices, Diseases and Diagnostics to reviews on Medical products and services. In addition, we also provide research-backed information on Healthcare laws and healthy lifestyle

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Wordpress Website 0-5 Pager 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to build a Website in Wordpress. Total number of Pages is 4. I have the domain. Following are the specification: 1. Chat bot Integration 2. GA Added 3. Mailchimp Lead Collection Form Integrated 4. Instagram Live Feed 5. Email Ids Configures 6. Creative Icons and Background Designs 7. Mobile Responsive Design

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  data entry job. 6 วัน left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  98 การประมูล
  Project for Maciej B. 9 วัน left

  ...a small startup of mine and I hope that you will be a good fit. The web app we are working on is a financial management application for small/medium enterprises specifically operating in Mongolia. Our imagination for the app is that it will have dashboard style design with performance graphs, sales figures, tables of financial data etc. There will be

  $3000 / hr (Avg Bid)
  $3000 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  C++ project 6 วัน left

  This problem is based on the classic puzzle of how you can measure out a specific amount of water using buckets of different sizes and a hose. Initially, all of the buckets are empty, and at each point, the only legal moves are: filling up a bucket, dumping out a bucket, or transferring the water in one bucket into another. Note that a transfer wi...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Html website add content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello i need some one to add and edit content on a new html template. Small amounts of information, (images,text,small videos) Images on aslider I frame code will need to be added. Also contact us page,will need Facebook and Google so user doesn't need to fill all the information. Thanks

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Manage cable network in Bangalore covering: 1) Online activations and Deactivations of channels in the network 2) Manage customer interactions 3) Notify customers about expiry 4) Manage 2 on field employees driving 100% collection, activation

  $379 (Avg Bid)
  $379 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Do some data entry 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Spreadsheet

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล
  Do some data entry 6 วัน left

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Spreadsheet

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Haskell project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to create deterministic finite automata using haskell. I am given starter types and functions and need to fill them in

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...list of leads, I need somebody to go to the website and find the contact name for each lead. Simple, straightforward task. Let me know if you have any questions. Thank You! I'm open to an hourly or fixed price. Each list of leads is about 300 contacts. I will provide an excel sheet with the answers to all of these. It's simple to follow and enters

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Internal Chatbot / QnA Bot for Office 365 environment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Skype for business and Microsoft Teams a few requirements 1) Must be easy to update info and to give it new information preferably the information would be kept in a SharePoint list and would periodically (nightly) update its knowledge base. 2) Must log questions it was asked but didn't know the answers to so that we can fill in the information ...

  $1341 (Avg Bid)
  $1341 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  This is a T-shirt design. The design elements are already done. I just need the 2 design elem...design with the logo design - as per my mockup. 2. Truncate (cut off the arm) so just a little bit of wrist is showing. 3. Fill in the tattoo markings - but perhaps include a wrinkle mark in the wrist. Hi Res files required. PSD, jpeg for printing and web.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Our website needs some fixes and additions in a few areas listed below as well as I'd like instructions on how to change the meta tile, meta description of each page: SEO 1. Show me how to change the meta tile, meta description of each page Home Page: 2. Banners - resize or frame so not so wide on page 3. Change logo 4. Yelp update image Above brands

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Downloading an online website so it will fully function offline 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for the user to fill and then exports a zip file which is later converted to apk through [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and lastly uploaded to the stores. I need someone that will help me download this builder so i'll be able to create zips or edit them offline without using their expensive service. see screenshots to learn about the builder and it's functions *T...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hey Guys, I need these images to have white backgrounds. The image needs to fill the entire canvas 1500 x 1500 pixels Between 100k and 200k There are about 125 images Thanks [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล

  Hello. I have a very simple spreadsheet with four questions and roughly 25 respondents. Unfortunately, the first question is on a 1-5 scale and all others are an a 1-4 scale. I would like the scores for the first scale to be normalized (I think that is the right term) with all other scales. In other words, if the average for questions 2-4 is 3.5,

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Data Entry Work 6 วัน left

  I have a list of records on PDF that I’d like entered into an excel spreadsheet. The info to be added to the spreadsheet are the Address, Beds, Baths, Property, And other stuff. There are approximately 190 total records to be [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $338 (Avg Bid)
  $338 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Fast data entry -- 2 6 วัน left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Fast data entry 6 วัน left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...area and be able to access it anytime they want. There needs to be option to select any of these photos for public display in a gallery on the front end of the website. The idea is to create a database of clients' information and' photos that can be access by the client anytime. The photos may or may not be displayed in the front end g...

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I need a site coded with HTML and CSS. This has to be hand coded HTML and CSS. It will be to recreate two pages i have a jpg for. A grid css file and a style css file. A [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] fill will be needed for the code to have a poll on the home page. The size needs to be responsive and keep all proportions as in the images. All image files will b...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  ...complicated spreadsheet that i am looking for help cleaning up and simplifying formulas to display the data cleanly. I have a number of math formulas driving some data i need separated onto additional tabs to be then exported into individual CSV. I'm looking here for someone to help get the results from the original tab organized and displayed on

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Spreadsheet 6 วัน left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...pitch: "We help people from the United States prepare for domestic and international air travel with their pets by providing a comprehensive and personalized checklist of pre-flight to-do's with airline, country, veterinary, and health certificate requirements to help their pets travel and arrive safely." For people who want to travel by air do...

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and Aweber to provide this same email marketing platform for businesses. I have used multiple different platforms and I’m not happy with them. They have never been easy enough to use where you can quickly have campaigns and landing pages etc. created smoothly with the right features in place. So I want to fill this gap in<...

  $5266 (Avg Bid)
  $5266 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  We are a high-end tile and stone company looking for someone who can take our specification drawing and .dxf/.dwg file to turn that into a realistic and possibly interactive image/file to help us refine and develop our collection further. Unfortunately I cannot upload images due to the sensitive content, however, I will be happy to provide additional

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Excel spreadsheet with formulas to add cells 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have some work, in an Excel spreadsheet. I need an excel spreadsheet with 10 categories and with formulas adding each of the cells in the columns.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  Trophy icon I want a logo for a new business 4 วัน left

  I am a Body Artist and am looking for a logo. My company name is Beachside Brows We do Ombré/Powder-fill Permanent Eyebrows for clients Incorporate something like Fine Arts etc. MY MISTAKE: I ORIGINALLY SAID "BEACHFRONT BROWS" ---SHOULD BE "BEACHSIDE BROWS"

  $60 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Export Data from Zillow for Excel 1. Use an Excel file containing Zip Codes to look-up the property record on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], export the data, and paste it into the address source spreadsheet in the appropriate columns. 2. Assume the method is a VB Macro embedded in the spreadsheet. 3. If creating a separate CSV file containing the data...

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...all, Kindly bid for data collection and data entry in website of latest smartphones, laptops, cameras etc along with images. The website is basic product catalog and based on wordpress. You can check it here : gizmohopper[dot]com The website is similar to gsmarena[dot]com, or 91mobiles[dot]com etc. Scope of work: 1. No. of items...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Education consultance 6 วัน left

  ...NOT HAVE REQUIREMENTS: Requirements : 1. You must be very good in English and Bengali 2. You must have good knowledge about higher education system in Bangladesh 3. You must be able to communicate and give a talk to student 4. You must be well educated, at least graduation 5. Very good in computer office package work Project description: 1. You have

  $129 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Data entry 6 วัน left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Excel pvoit 6 วัน left

  I have some work, in an Excel spreadsheet.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Do some data entry 6 วัน left

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Calculate and store the data in spreadsheet

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Build a website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...business. we are a manufacturer and reseller of workbenches for the industrial and mining industry's. there are 4 main product categorys 1. Racking Workbenches 2. Bolt Together workbenches 3. Welded frame workbenches 4. Accessories each category would have approx 30 different products. each product has a specific part number and can be ordered. Custom made

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  111 การประมูล

  ...com/tools/find-a-redbird and fill in a marketing spreadsheet that contains all of the information that pops up on each geographic site displayed on the Google Map there. I have attached a starting spreadsheet with the first few lines/locations filled in with data from central Texas. There will be about 400 locations/lines in the com...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Create a profitability calculator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a developer who is familiar in financial modeling, to create a profitability calculator in Angular or React on the frontend, and Python on the backend. To give you an idea what the website should look like (in terms of layout, not in terms of design), I have attached three mockups. (Two more for the remaining sections can be agreed

  $719 (Avg Bid)
  $719 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I need you to fill in a spreadsheet with data and all excel work from home

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  Data Entry clerk needed to handle data and spreadsheet

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล
  excel.. word 6 วัน left

  I have some work, in an Excel spreadsheet.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล