ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  16,833 component using งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ทำการเรียกข้อมูลไปยังหน้าเว็บโดยใช้ Stored Procedure ที่ทางเรากำหมดให้ โดยใช้ Component ของ DevExpress

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need a quick https server in delphi 2006 using clever internet components. they have an httpserver. component and support for tls 1.2 Would like it enhanced to load a self signed .cer an d key and accept a request. ASAP

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Need help getting GSR sensor to work using python in raspberry. It requires the use of an ADC which I am trying to do with ADS1015. Component used are listed below. GSR sensor used: [login to view URL] ADC used: [login to view URL] Hoping to find someone with experience to help with this simple task.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Vue.js/Vuetify simple component development [urgent job] 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an expert guru to create a vuetify component in few hours, feel need to hire a right candidate and start up immediately. This is the first step to build vuetify form generation tool.

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Packaging Design for Manufacturer 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...Products Designed in 3D format: - Business name: 'El Dorado' + "1620" under title in middle smaller font. - Font: 'Memphis Medium' - Image of Front, Back and Sides X each component will be needed for manufacturer. Product 1: El Dorado | 1620 - “The Original Moon Dots” Referencing a pack of Dentyne Gum the Product contains X5 circular pucks ...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Looking for an Angular developer (can be also JS) to build a component that will let the user to choose each part of the diagram (single or multiple) and manage those selections (change color to selected from outside of the components - binding). Each part should be highlight (borders) while mouse cursor is over it. Parts can be filled with solid color

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...Clearly show your work rather than using final EVA numbers from another source. • Analyse the Total Shareholder Return (TSR) of the company for the past 5 years, including any key events and compare with a similar company or appropriate benchmark. Undertake a current valuation of the equity in this company, using the following methods: • Net Asset

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  need texteditor component 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need an component texteditor that support media also. I already have a design for it, I just need it to be built.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...instantiation. The e-mail server has not been defined yet. One if the examples uses Sendgrid, but I dont want any cloud-based system. An option is to configure IIS Send mail component and use this as e-mail server. Deliverables: Visual Studio 2017 solution with one DotNet Core 2.1 library encapsulation the e-mail sending software, created with the patterns

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Upload component for Vue JS 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need an upload component for Vue like JIRA's uploader one. See attachment for more details. Budget: $100

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need a footprint for a specific SIM card socket in Altium Designer. Datasheet of the socket attached.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...lidate-jsonschema (a vue mixin validator based using vuelidate). The sample has validation already working i.e.: - typing non-valid data raises error - submit button displays the error when there is an error The job is to extract formSchema and formObject so they become vue properties of the component, i.e. props: { formSchema: { type: Object,

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...camera, and object. Every one of these parts has its own coordinate frame attached to it. We use RVIZ tool for visualization purposes, and in RVIZ, we visualize these parts using ROS Markers. The robot, camera, and object are visualized as a cube, arrow, and cylinder, respectively. The base has no visualization marker associated with it, as it solely

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Fix PCB Design 3 days left

  We're using a PCB connected to an adafruit bluetooth feather board to power LEDs and to charge an iPad. We have a few designs that aren't working well, and are in need of someone to produce an improved design that fits our requirements. The board just needs to power LED lights, charge an iPad, and connect to a bluetooth component with firmware.

  $486 (Avg Bid)
  $486 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...smart, and a tool using animal. The honey badger should not look vicious or angry. The honey badger should look determined and confident. The honey badger should look at the viewer. The honey badger wears a piece of safety equipment such as a hard hat, or respirator appropriate to the oil field industry. Safety is a critical component of the business

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  Use Electron based on Vue and Typescript [login to view URL] Integrate Monaco Editor with Typescript LSP into a Vue Component [login to view URL] [login to view URL]

  $2722 (Avg Bid)
  $2722 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...to zoom. I have been using this js Pinchzoom. It works but all the time. [login to view URL] I have been using the js in the script tag. sometimes it loads before render hence zoom function don't work . Here is the link to the application [login to view URL] any other react component for double tap zoom and

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  task 1 com_minisite changes ….. please call this component ‘Manage Events’ in the admin menu i need event date on the table here : [login to view URL] on x_site we need a new dropdown / select with 3 options Event type : European Days (1) Euroschool (2) Other (3) ALTER TABLE `eu_site` CHANGE `type` `type` INT(1) NOT NULL

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Build a component of a website 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Angular 4 project with backend node.js

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  ios component 18 hours left

  1. We would need to build an IOS component for OCR and face recognition integrating with Google vision

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Changes to zoolander search plugin within Joomla 17 hours left
  ยืนยันแล้ว

  We are using zoolanders [login to view URL] for a job for searching items within the component Zoo from yootheme [login to view URL] We need to customise this to do the following: 1. When filtering it needs to be only showing brands within that category example: [login to view URL] then

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  We need a project template created in C# MVC with code. The application should look like outlook without any third-party component (Using CSS , BootStrap). The template should be responsive to any device Also it should have sample code available to consume web API.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need audio component react-native to stream audio from online and play local files . Play , pause , play in back ground mode . Audio load time should be quicker . We already have app built in react-native but audio Load time is poor . Either need to build custom audio component in Xcode or use any better react -native audio component This should

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Description: I'm looking for a programmer to program below java application:- Main Features: - The app should contain a server and a client component, by running the client component, - The client should connect to the server and should allow the server to remotely execute commands on the client and the client should send the response back to the

  $546 - $1092
  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  $546 - $1092
  12 การประมูล

  ...journal article of your choosing. Using 600-750 words, examine the article and determine which statistical tests of significance this article used. Defend why they used the appropriate test. Were the results significant? How do you know? Was there an appropriate effect size? This assignment should include at least 1 component of each of the sections assigned

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We use Adobe sign to sent out statements to customers daily (around 100-200) and need to be able to extract all the answers of th...able to extract all the answers of these PDFs to process hourly into a SQL database. I know this is possible to do through the use of Adobe sign API. I would like a custom component to be able to use within SSIS for this.

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  This project must be done in Angular 6. To start create new project using Angular CLI to generate new app. Then generate a new component using command 'ng generate component lib/gauge' This new component is where custom chart must be created. It should look like PNG attached in this project which is basically a combination of the advanced pie chart

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi Mukesh S., As per our chat this project is to amend a Joomla component (Rs Form Pro) to allow for 12 column rows instead of 4. Forms should still be responsive using 12 columns. I should be able to install on other sites via a zip file (like other components). This will be completed by the 14/09/2018. I will attach a PDF of a sample form so you can

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  use a select box to select one of 3 users and automatically load pages based on selected user and their data.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I have a joomla website and I have a separate php script, that I would like to work with my Joomla users. Basically, a bridged database for users and a module where the music plays at the bottom like soundcloud. The module should be responsive at the site and should stay on every page. My website here: [login to view URL] The php script iframe is here : [login to view URL] The php script: [log...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We are looking to build a customer web portal that will give the customer the ability to look up availability and pricing for components, as well as track installed component warranty information and invoices. Live help for parts lookup, and lookup by machine. CUSTOMER MACHINE LOOKUP - When a customer signs up he will list all of his types of equipment

  $5393 (Avg Bid)
  $5393 การประมูลเฉลี่ย
  71 การประมูล

  ...controller. Best practices for testing and manufacturing must be in mind at all times. Through design innovation and creativity of the engineer, this system should be constructed using inexpensive but reliable parts. The controller will be used to indicate and control: -Low water level -Nutrients schedule -LED Lights on/off timer -Water pump on/off timer

  $1008 (Avg Bid)
  NDA
  $1008 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  ...Controls and Navigations should be into respective folders (See folder structure and files sample) 5. Independent [login to view URL] file should be created for each component, UI and 6. Assets should be referenced using const and should not be hard corded into UI 7. Navigations should be working correctly thoroughly throughout the application and should be end-to-end

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...Design must be built with this starter template that uses framework7/vue/webpack [login to view URL] 2) Each page is its own vue component (.vue) 3) I need a new theme design. I would leave it up to you that is appropriate for a dating app. I would love to use bright colors/background gradients..Must use White

  $572 (Avg Bid)
  $572 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Need the text and style of an electronics component Photoshopped. Should be a quick job for someone with good photoshop skills, text must be sheared/rotated appropriately, color/texture of the component must look realistic. Please provide a single example of your best work Please dont autobid these will be deleted

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Looking for a quick rendering of an electronic component with some design elements (ie logo, color) This is just for a concept meeting. Ideally, you have designed circuits and can use a preexisting PCB design on eagle or and render out a PCB with chips and style one of the chips. More detail provided on application. Please provide 1 single example

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...for it, I just need it to be built. I’m looking to have a specific app built using ionic 3+ and firebase as the backend. This is non negotiable as I’m not at the stage of wanting a fully native app. I’m looking for a developer or team that is able to build a component based app with proper understanding of angular best practices and reusable components

  $914 (Avg Bid)
  NDA
  $914 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  ...for web application using Angular 2/4 and .NET Core WebAPI. * Collaborate daily with a cross functional team in a distributed environment Required Skills and Experience: * Experience delivering high value, heavy UI front-end products * Experience with Redux (ngrx/store or ng2-redux) * Good understanding of front-end component based architectures

  $578 (Avg Bid)
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...developer feels constrained base requirement can be enhanced no more than lollipop. The project should be able to be built using Android Studio 3.1.4 No custom libraries are to be included, Ads are also not required. For web component open source charting and javascript libraries can be used. (PHP, JQuery, Bootstrap are required. MVC is not requred but

  $563 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  We are looking to expand online with a web 2 print solution built into our existing website. Our current website is using Joomla! 3.6.5. We would like a component to be created that would allow us to add, edit, receive PDF templates that have been chosen by a customer on the front-end of our website. We would like a simple design tool for our customers

  $1288 (Avg Bid)
  $1288 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...choose delivery address Order payments: * cash at delivery * online via [login to view URL] Actually 5 main food groups - in the future there shoud be possibility to add more groups using back-end panel * pizza * pasta * salads * others * drinks Delivery time * just now * customer time * Rapid delivery - with extra payment Languages - translations

  $1609 (Avg Bid)
  $1609 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล

  ...system, which would be a secondary component to the website design. Could you please provide us with examples which reflect the look and feel of the four main pages (general home page, individual seller page, business seller page and buyer page) which convey the feeling of trust, reliability and security.. We are using hyper ledger an open source blockchain

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  96 การประมูล

  I have a bunch of component images, and a list of kits in a spreadsheet with the components that make up that kit. I need someone to combine these component images into a kit image. There are approx. 250 kit images to start with.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I am looking for a reusable native Android Google maps component with the following specs: 1. minSdkVersion 16 2. Two finger zoom enabled 3. Must be embeddable in a page scroller 4. Home marker - on Drag-and-drop - returns the new location - moves the primary marker and the radius indicator 5. Primary markers - onClick - maps the route

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...Assistance position provides both internal and external marketing administrative support using frequent and effective communication through virtual client interactions to implement and manage various marketing platforms and tools. This position is a crucial component of the marketing ecosystems implemented and designed by the Marketing Manager. This position

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a responsive website. I would like it designed and built.

  $7150 (Avg Bid)
  $7150 การประมูลเฉลี่ย
  118 การประมูล

  I've created a Google Maps API key, and I need to add it to the map on this page: [login to view URL] Page layout uses the WP Bakery Page Bu...on this page: [login to view URL] Page layout uses the WP Bakery Page Builder plugin, and I do not see a method for adding this API key into the Google Maps component in WP Bakery.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...made it like this menu item named editable stocks. Those products are from admin user. [login to view URL] Registered users can edit, add or remove product quantity using + and – field. + field adds provided number to current quantity - Field removes provided number from current quantity. [login to view URL] But all modifications he

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  We are looking for a frontend developer to support our team of developers. Goal of the current project is the development of a listing grid component with filters on an existing web application, based on specific parameters.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Design and develop a 1-pa...the attached photos (zip file > Pictures) Project requirements: 1) Replace "address" component into 2 download buttons directing to google play and app store. 2) Replace app screenshots with the ones will be supplied. 3) Develop should include front-end only using HTML5+CSS - Not WordPress. 4) Responsive to mobile devices.

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  128 การประมูล