ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 computer network engineering projects งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  consultant & implement หมดเขตแล้ว left

  ให้คำปรึกษา และติดตั้ง โปรแกรม Datadog เพื่อทำการวิเคราะห์ และสั่งการ ร่วมกับ Application สำหรับระบบ Monitor Network ที่ติดตั้งใช้งานอยู่แล้ว

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Server ผ่าน network กระจายอยู่หลายๆจุดในโรงงาน/คลัง a. คลังวัตถุดิบ รับสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง เข้าระบบ i. ทำงานบนมือถือ Android ii. Print Sticker barcode หรือ QR code กำกับ พร้อมรายละเอียด แยกตามประเภทดังนี้ 1. สินค้าสำเร็จรูป ติดทุกชิ้น 2. สินค้าระหว่างผลิต ติดทุกชิ้น 3. วัตถุดิบ บางประเภท ติดทุกชิ้น, บางประเภท ติดเป็นพาเลท 4. วัสดุสิ้นเปลือง ติดทุกชิ้น iii. สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังไ...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  รับเขียนแบบโทรคมนาคม เน็ตประชารัฐ,เน็ตชายขอบ, Copper Network,Optical Network,FTTx Network,เขียนแบบ Section ส่งอาจารย์,ฯลฯ

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ ออกแบบและแก้ไขงานทุกอย่างเกี่ยวกับMikrotikและงานระบบNetwork

  $972 (Avg Bid)
  $972 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Social Media Marketing หมดเขตแล้ว left

  Travelers business network marketing.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ออกแบบสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมแฟลชหรือเขาเรียกอีกอย่าง ว่า computer-assisted instruction รับทำทุกบทเรียน ทุกวิชา

  $1666 (Avg Bid)
  $1666 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ผมสามารถช่วยเหลือเรื่องการลง Windows OS, setup computer, สามารถออกแบบ specification of computer สามารถสอน computer เบื้องต้นได้

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  สวัสดีครับ ผมกำลังหาคนเขียนโปรเจคเกมส์ออนไลน์ โดยที่ผมมี Source code เกมส์อยู่แล้ว ซึ่งซื้อมาจาก Unity assert store แนว MMORPG (Offline) Link !/content/15552 มี Demo ให้ทดลองเล่นอยู่ครับ โดยความต้องการของผมมีดังนี้ครับ 1. สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมส์ของผู้อื่นได้ (Animation network) เช่น เดิน , วิ่ง ,เอฟเฟ็คตอนใช้สกิล , ฟันมอนสเตอร์ , เปลี่ยนแปลงอาวุธของตัวละคร 2. ใช้ Unity Network 5 , Javascript , C# ในการเขียน (หากใช้ Tools อื่นก็ลองเสนอมาได้ครับ) 3. สามารถกำหนดจุดเกิดมอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นมอนสเตอร์เหมือนๆกัน 4. กำหนดการดรอปของไอเทมเวลาฆ่ามอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นไอเทมเหมือนๆกัน 5. ระบบ Inventory สามารถดึงข้อมูลไอเท็มของตัวละครแต่ละคนได้ ใช้ database mysql หรือ ms sql ครับ 6. ระบบแชททั่วไป และแชทส่วนตัว

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องเพื่อนที่มีใจรักด้านการทำเว็บมีความคิดสร้างสรรรักงานบริการไม่เห็นแก่เงินไม่ขี้โกง มาเป็นหุ้นส่วนพัฒนาเว็บ แนว Buy & Sell ในรูปแบบ Social Network มี Code ให้แล้วเพียงแค่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น มาเป็นหุ้นส่วนกัน 50/50 ดูตัวอย่างได้ที่

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Google Ads Campaign for Website Traffic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...focus will be to channel the right audience to my site. - The target audience for this campaign is professionals aged 25-54. You should aim to tailor the strategy and ad content to suit their preferences and interests. - The campaign will be running on the Search Network. Therefore, you must be well-versed with this platform and be able to create compelling and effective search ads. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in creating and managing successful Google Ads campaigns. - Strong understanding of the Search Network and its best practices. - Experience in targeting and engaging specific demographics, particularly professionals in the 25-54 age group. - Excellent communication skills to understand the essence of my business and translate it into impactful...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...construction and engineering sector. this is a fulltime Dubai based project Key Responsibilities: - Craft compelling bids that aim to secure contracts in the construction and engineering realm - Translate our expertise, capabilities, and unique value propositions into winning proposals - Collaborate with our teams to gather relevant project details, ensuring the bid is comprehensive and persuasive - Maintain a thorough understanding of the construction and engineering sector, tailoring each bid to the specific requirements of the project - Work closely with our project managers, engineers, and designers to ensure all aspects of the bid are aligned with our capabilities Ideal Skills and Experience: - Proven history of writing successful bids in the construction and...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Siemens NX Expert for 4-Bar Linkage Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Title:Four-Bar Linkage Analysis using Siemens NX Description: I am seeking a freelancer proficie...the report. Requirements: Proficiency in Siemens NX software for 3D modelling and motion analysis. Ability to derive and analyze analytical equations for mechanical systems. Experience in technical report writing with a focus on engineering analysis and comparisons. Additional Information: Detailed instructions and dimensions will be provided for the four-bar linkage mechanism. Regular communication will be required to ensure alignment with project requirements and milestones. Note: Only freelancers with proven expertise in Siemens NX and mechanical engineering analysis should apply. This project requires a meticulous approach to both numerical simulation and analy...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Remote Network Security Firewall Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can implement a network security firewall with web filtering remotely. I'm also interested in understanding the process and performing the tasks under your guidance. Key Requirements: - Implement a network security firewall with web filtering remotely - Provide guidance and help in understanding the process - Involve me in the tasks so I can learn Ideal Skills: - Expertise in network security and firewall implementation - Proficiency in web filtering solutions - Ability to guide and teach effectively Please note that I'm looking for a high level of involvement in the project.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional to help develop a web portal that will serve as a marketplace and community platform. Key Requirements: - E-commerce: The portal will need to facilitate the buy...will require a social networking component, such as user profiles, messaging, and possibly a forum. - User Registration & Authentication: Users must be able to register and log in to the platform, with appropriate security measures to ensure user data is protected. Ideal Skills: - Proficient in web development - Experience in e-commerce platform development - Strong understanding of social network features - Skilled in user registration/authentication systems - High focus on security and data protection. Please get in touch if you have the skills and experience to help bring th...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm in need of creative video producers to develop our new TV show focused on news and current events. It ne...minutes long, including 1 or 2 segments, an intro, and an outro. - Expect to produce 2 to 4 videos per month, with 1 to 3 filming days. - This project will require interviews with guests. Knowledge in conducting engaging conversations is a must. - We will be filming mostly in London but also in the US and India. We ensure smooth operation by employing local teams in each location. Strong local network is advantageous. - Ideal skills include high-level creativity, attention to detail, excellent time management and organizational skills, and proficiency in English communication. Bring your expertise and creativity to the table and let's develop a TV show that garne...

  min $65186
  พื้นที่
  min $65186
  0 คำเสนอราคา

  ...efficiency. The presentation will be given during three days, after approximately 10 days there is a 2 hr summary meeting online to ask final questions. The exam results will be reviewed and communicated by us. We provide Power Point slides upfront while we need someone presenting and being able to answer critical questions of technicians and engineers. Expertise Needed: - Mechanical and production engineering - Comprehensive understanding of German language and overall machine safety regulations - Experience with safety audits - Fluent in German (English is an advantage, as we are planning to offer the certification in English, too). Responsibilities: - Prepare trainees for final exams - Answer practical related questions from participants - Show how to develop and implement ...

  $1641 - $3282
  $1641 - $3282
  0 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced engineer specialized in impedanc...electrical signals, ranging from 0-5V. Key Details: - The primary function of the designed impedance sensor would be to monitor electrical signals primarily, with a focus on low-voltage ranges (0-5V). - This sensor would need to be integrated with analog devices. - Possess strong background in Electrical Engineering or related fields - Solid experience with analog devices & low voltage impedance sensor design is a must. The ideal candidate should have proven experience in similar projects. Mastery of impedance sensor building, ability to work with micro-controllers is important. This is an excellent opportunity to showcase your skill set in a technical, challenging scenario. Let's create so...

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...environment. The software will be hosted on a main computer and has to be capable of connection with various other computers for both monitoring and providing challenges. Key Features: - The software must deliver interactive lessons to engage the learners. - It should include speaking and listening exercises, allowing learners to practice their practical language skills. - The application must feature progress tracking so that both learners and instructors can monitor progress. Hardware Requirements: - The software should be compatible with headsets with microphones and webcams to facilitate interactive learning experiences. Capacity: - The application needs to be designed in a way that allows any number of computers to connect to the main computer without compromise ...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient engineer with substantial expertise in industrial unit design to conceive an effec...manufacturing unit. Key Facilities: - Testing Lab: Since we are dealing with technology equipment, a well-designed, ergonomic, and safe testing lab is vital. - Kitchen: Ensure the planning of a hygienic and efficient kitchen area to cater to employee's necessities. - Office: A suitably located space for the administrative task should also be included. Ideal skills and experience: - Structural engineering - Industrial design - Experience in technology manufacturing environment - Knowledge of manufacturing safety regulations Your understanding of manufacturing workflows and ability to design considering safety and productivity would be extremely valuable ...

  $2356 (Avg Bid)
  $2356 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled and creative logo designer to help me with my branding. The logo is meant to be modern and minimalistic in style, with a preference for Blue and Orange color shades. ( Main Word : ALTITUDE, Tagline : Infrabuild Projects LLP ) - For the logo Letter ALTITUDE have some construction related elements. (Basic Requirement) Feel free to showcase your portfolio of similar projects and share your ideas for how you can bring my branding vision to life. NOTE : LOGO IS RELATED TO CONSTRUCTION SERVICES

  $5 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of an Azure expert to assist me with setting up virtual machines and creating and managing storage accounts in Microsoft Azure. The primary g...stored in Azure must be encrypted at rest to meet our security standards. - Multi-factor authentication: Enabling multi-factor authentication for access to our Azure resources. - Network security groups: Configuring network security groups to control traffic to our VMs and storage accounts. Ideal skills and experience: - Strong experience in Microsoft Azure, particularly in setting up virtual machines and managing storage accounts. - Expertise in cost optimization within Azure. - Understanding of security practices in Azure, especially encryption and multi-factor authentication. - Prior experience with configuring ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Trophy icon VEX RICBUILT GROUP Email Signature Design 6 วัน left

  As VEX RICBUILT GROUP, we're in need of a skillful designer to create our email signature designs. The ideal candidate should be familiar with creating professional yet visually appealing email signatures. Key Requirements: - Incorporate the Vex Engineering Services and Ricbuilt Heavy Industries logos underneath our new VEX RICBUILT GROUP logo. - have a powerful one liner in the signature, ideas for the one liner are listed below - Utilize a color scheme of blue, white, grey, and black. - Include the following contact details: Phone number, Email address, Website URL, and Job Role. - Use the "ethnocentric" font style for the email signature. Ideal Skills: - Graphic design expertise - Email signature design experience - Proficient with incorporating logos into design...

  $128 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Marketplace & Community Web Portal Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional to help develop a web portal that will serve as a marketplace and community platform. Key Requirements: - E-commerce: The portal will need to facilitate the buy...will require a social networking component, such as user profiles, messaging, and possibly a forum. - User Registration & Authentication: Users must be able to register and log in to the platform, with appropriate security measures to ensure user data is protected. Ideal Skills: - Proficient in web development - Experience in e-commerce platform development - Strong understanding of social network features - Skilled in user registration/authentication systems - High focus on security and data protection. Please get in touch if you have the skills and experience to help bring th...

  $639 (Avg Bid)
  $639 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm seeking a worldwide network of distributors to sell my skincare products. The ideal candidates will have a passion for beauty and a desire to deliver high-quality skincare to a diverse clientele. Key Responsibilities: - Distribute my skincare products across your region - Develop a client base and establish long-term relationships - Execute sales strategies to drive revenue growth Your target market will be all genders and all ages. This is a unique opportunity for those who are well-connected in the beauty industry and have a proven track record in sales. Your experience in skincare and beauty products is a plus. If you're enthusiastic, driven, and looking to become part of a successful skincare brand, I'd love to hear from you.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled professional to assist in generating leads...experience in lead generation, especially within the HR/TA space. Additionally, understanding or experience in the Chemical and Allied, Semiconductors, and Electronics industries will be highly beneficial. - The target professionals include those at various levels of seniority - from entry-level positions to mid-level management and senior leadership. - Excellent communication skills and a strong network in the HR/TA or relevant industrial sectors will be a plus. Experience in managing international leads will also be beneficial. If you're confident in your ability to help us efficiently expand our talent pool, improve our recruitment process, and are well-connected within the sectors mentioned, we'...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  OpenCV Chess Automation Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...moves created by the computer to steppers motors and an electro magnet to output to the user -basically the board should play chess with the player. The players' moves will be inputted manually, and your main task will be to ensure that the system can accurately interpret and translate these moves into the computer's responses. Ideal candidates for this project should have experience with: - OpenCV and computer vision - Previous work on automation systems - Experience with custom hardware integrations -Experience with raspberry pi projects. The board should also be able to perform promotion, castle, and move the knights, through the pieces slowly, so special code will be created for that. If you have a background in creating similar systems or have exp...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...Bug-fixing: responding to problems encountered by the customer, triage, followed by presenting solution strategies and ultimately implementation/deployment of said solutions in a timely manner. • Optimizations and improvements of the existing code base. • Advising and supporting the customer about the various aspects and functionalities of the application. JOB REQUIREMENTS: • Bachelor’s degree in Computer science, Information Technology, or equivalent work experience. • 2+ years of experience with database architecture and design - Oracle APEX. • Experience with Oracle's PL/SQL or similar. • Experience and / or strong knowledge of scripting languages such as JavaScript/ jQuery and CSS. • Excellent analytical and problem-solving skil...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...great Affiliate marketers to support our affiliate marketing efforts at BorderlessHR. Affiliate marketers can make up to $1,000 promoting our Canada Engineering Launchpad! The Canada Engineering Launchpad (CEL) program helps skilled tech professionals relocate to Canada while keeping their current jobs. What You'll Get: High Commissions: Earn up to $1,000 per referral. Easy Sign-Up: Become an affiliate with a simple registration process. Support: Access to marketing assets and support to help you succeed. How It Works: Sign up for our program here: Share your unique affiliate link with your network. Earn commissions for every successful referral. Join us today and start earning by helping tech professionals achieve their dream of relocating to

  $397 (Avg Bid)
  $397 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...must be capable of sending alerts directly via SMS. To do this efficiently, proficiency in working with various mobile network providers and understanding of SMS gateways will be advantageous. - Geofencing Capabilities with Specific Functionalities: The geofencing system should notify when a subject exits a predefined virtual boundary. A deep understanding of GPS, geolocation and geofencing technology is essential. Familiarity with real-time tracking and advanced geospatial analytics would be considered a strong plus. - Compact Form: The GPS module should be designed in compact form. Skills in miniaturizing electronic devices and knowledge of compact design engineering will be beneficial. This project requires a blend of technical expertise in electronics, programming,...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Cybersecurity Specialist and Investigator (do you need one ?) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need...project involves a variety of tasks, primarily focused on securing sensitive data, identifying and preventing cyber threats, and investigating security breaches. Key Responsibilities: - Implementing robust network security measures to safeguard sensitive information - Conducting thorough investigations to identify and prevent potential cyber threats - Assisting in the investigation and response to security breaches - Providing expert security consultation to individuals in need Ideal Candidates Should Possess: - Recognized certifications in cybersecurity - A proven track record in network security and incident response - Experience in providing cybersecurity consultation - Excellent communication and problem-solving skills - A strong commitment to data p...

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...of Electrical Engineering, specifically revolved around the EV charging. - Objective: The objective of this research paper is to address the efficiency of the wireless EV charging system, focusing on improving its charging infrastructure. Your paper must stress optimizing the efficiency. - Specific Aspects: The research paper should comprehensively cover the following areas: 1. Charging efficiency and effectiveness 2. Safety and reliability 3. Cost-effectiveness and scalability The ideal freelancer for this job will possess superb writing, research, and analytical skills, coupled with an in-depth understanding of Power systems and EV charging infrastructures. Experience with previous academic research writing, particularly in the field of Electrical Engineering...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...contract - $50 upon model's arrival in China - $50 after one month of the model's work - $50 upon contract completion Job Overview: We are seeking experienced professionals in the modeling industry to join our team as Model Scouts. Your primary responsibility will be to identify, evaluate, and recommend models for our agency. Successful candidates will have a keen eye for talent and a strong network within the modeling industry. Responsibilities: - Identify potential models who meet our agency's requirements - Collect and submit models' portfolios (book), unedited photos (snap), and videos for our review - Communicate with potential models regarding our agency's expectations and opportunities - Coordinate with models to ensure they have all necessary do...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Expert Ethical Hacker Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert ethical hacker to evaluate our network security and web applications. This project is focused on identifying vulnerabilities before a potential breach occurs. Key Tasks: - Conduct a thorough Network Security Assessment - Perform Web Application Penetration Testing - Utilize Social Engineering testing techniques Ideal Candidate: - Must have a high level of expertise in ethical hacking - Previous experience with Microsoft Azure domains and flipper xero is crucial - Proven track record in identifying vulnerabilities - Ability to think like a hacker and anticipate potential intrusions - Strong problem-solving skills Note: The primary goal of this project is to ensure the security of our systems by proactively finding and fixin...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Deep Learning Trainer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...days training project for Deep Learning . An ideal candidate is expected to have below mentioned qualifications: 1. Educational Background: A strong foundation in computer science, mathematics, and preferably a graduate degree in a related field such as artificial intelligence, machine learning, or computer vision. 2. Expertise in Deep Learning Frameworks: Proficiency in popular deep learning frameworks such as TensorFlow, PyTorch, or Keras, and experience with implementing various deep learning architectures (CNNs, RNNs, GANs, etc.). 3. Practical Experience: Hands-on experience with real-world deep learning projects, including data preprocessing, model training, optimization techniques, and deployment considerations. 4. Programming Skills: Proficien...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Oracle SQL Remote Access Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help configuring my Oracle SQL server running on Windows for remote access. Key Tasks: - Configuring firewall settings - Enabling network connectivity The goal is to ensure that I can access the system remotely without compromising security. I'm looking for a freelancer with the following skills and experience: - Proficiency in Oracle SQL, especially in setting up remote access - Strong understanding of Windows operating systems - Experience in firewall configuration and network connectivity - Adept at ensuring remote access while maintaining security and data integrity.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Structural Engineering Consulting for Hospitality Venue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Project Details: - Excluded Element: A metal shroud around existing windows does not require structural analysis. - Specific Needs: I need detailed structural analysis and engineering consulting for the following elements: - Prep Kitchen - Entry Canopy - Outdoor Seating Pergola Key Requirements and Constraints: - Building Codes and Regulations: Compliance is a must. - Existing Site Conditions: The design must be in line with the current infrastructure. - Budget: Adhering to the project budget is essential. Ideal Freelancer: - Experience in Structural Engineering: Proven track record in structural analysis for similar projects. - Knowledge of Building Codes: Must be well-versed in local and industry-specific regulations. - Attention to Detail: Ability to provide...

  $817 (Avg Bid)
  $817 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Technical Paper on Modified Bajaj RE Auto -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a comprehensive tec... including tests conducted, results obtained, and implications. - Pros and Cons: A thorough examination of the vehicle's fuel efficiency, cost effectiveness, and environmental impact. The paper should be crafted for an audience consisting of engineering professionals, academics and researchers, and automotive industry stakeholders. The aim is to provide valuable insights, findings, and implications that are relevant and engaging for these groups. Ideal Skills: - Technical writing experience, particularly in the Mechanical, automotive or engineering fields. - Strong research skills to gather and analyze relevant information. - Understanding of vehicle design and fabrication processes. - Ability to present complex technical information in a ...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  RS485 Schematic for Industrial Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for an industrial automation project. Key Requirements: - Schematic Improvement: I need an expert to suggest a modified schematic that will effectively solve the supply voltage fluctuations. The new design should ensure a stable and reliable power supply for the entire RS485 network. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in RS485: Strong understanding and experience in working with RS485 networks is essential for this project. - Industrial Automation Background: Prior exposure to industrial automation projects will be highly beneficial, as this will help you understand the specific requirements and challenges in this context. - Schematic Design: Experience in circuit design and the ability to rework schematics to improve stability and performance. - Problem-Solving:...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Smart Contract Development for Ethereum 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a solidly expert in smart contracts, specifically for the Ethereum network. The primary purpose of this project is to develop smart contracts for the creation and operation of a front runner bot. Key Requirements: - Proficiency in smart contract development on the Ethereum blockchain - Prior experience in creating front runner bots or similar trading systems - Strong understanding of blockchain technology and its applications - Ability to write secure, efficient, and optimized code Your application should showcase your experience in smart contract development, particularly on Ethereum. Please provide details of previous projects you've worked on, especially if they involved trading bots or similar financial applications. Watch this video and tell...

  $717 (Avg Bid)
  $717 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm currently utilizing Palo Alto Networks and Fortigate as my firewall provider but I've found that we have too many unnecessary rules in place. Such an extensive rule set is proving difficult for my team to manage and maintain. The desired outcome is to si...many unnecessary rules in place. Such an extensive rule set is proving difficult for my team to manage and maintain. The desired outcome is to simplify our firewall rule management, and this requires an expert who can help trim down the rule set without compromising our network security. **Main Task** * Streamline current firewall rules **Skills and Experience Required** * Experience in managing Palo Alto Networks firewall rules * Excellent understanding of firewall rule optimization * Ability to adeptly man...

  $1156 (Avg Bid)
  $1156 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Home Network VPN Setup on Grandstream Router 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional who can help me set up a VPN connection on my Grandstream router GWN 7003. The primary goal of this setup is to ensure secure remote access to my home network. Key Tasks: - Configure the Grandstream router GWN7003 for VPN connection - Ensure the setup is secure and reliable - Provide clear instructions on how to connect to the VPN from my laptops Key Requirements: - Proven experience in configuring VPNs on Grandstream routers - Strong understanding of network security - Good communication skills to provide clear instructions

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced Recruiting Specialist who can help me streamline my hiring process. Ideal candidate will undertake these tasks: - Sourcing and screening candidates - Interviewing and assessing prospects - Coordinating and scheduling interviews Applicants should h...the following qualifications and experience: - Prior experience in recruitment and talent acquisition - Strong communication and interpersonal skills - Familiarity with different applicant tracking systems There are 1-5 positions to be filled through this process. Fluency in Spanish would be appreciated but is not a mandatory requirement. Proactivity, excellent organizational skills and adept computer skills are required to foresee potential issues and solve them before they escalate. Are you up for...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Entry-Level Private Personal Secretary Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of an entry-level personal secretary to assist with various tasks. Here are the main responsibilities of this role: - Assisting me in managing my schedule and appointments No specific qualifications or skills are required, but I need someone who is: - Organized - A good communicator - Comfortable with basic computer tasks The ideal candidate for this position would be someone who is looking to gain experience and is willing to learn.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert to install Peering-Manager 2.0 on my Debian VM. The primary purpose of this installation is network automation. This is a straightforward installation job; there's no need for further configuration or setup after installation is complete. Ideal Skills: - Proficiency in Linux and Debian - Solid experience with Peering-Manager installations - Understanding of network automation Please note that the version of Peering-Manager that needs to be installed is 2.0.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Data Science Manager for Finance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a growing finance company, we are seeking a Data Science Manager with 3-5 years of experience in the industry. The ideal candi...underlying data, data structures, and business problems to ensure analytics deliverables meet stakeholders need - Experience developing state of the art algorithms using machine learning, statistical and optimization methods to power various aspects of highly complex business models - Experience working directly with cross-functional teams such as leadership, product management, design and engineering - Strong problem-solving skills with an emphasis on product development We need a proactive, results-driven professional who can take our data science team to the next level. If you have the right experience and skill set, we look forward to hearing...

  $1140 (Avg Bid)
  $1140 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm setting up a startup centered around a mobile app tailored for professionals seeking to network, with an integrated job portal. This social networking platform will focus specifically on offering job postings and application capabilities. - Ideal for freelancers experienced in developing multi-platform mobile apps. - Knowledge in integrating networking forums and job portals is prefered. - Prior work on e-commerce and social networking apps will be a plus point.

  $520 (Avg Bid)
  $520 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  We're looking for a proficient freelancer to handle our Share A Sale affiliate management and promotions. Please note that this is an ongoing project with weekly reports, so a reliable and proactive approach is highly valued. Your tasks will include: - Recruiting new affiliates - We are particularly interested in improving our affiliate network by attracting new, high-quality affiliates. Your strategies should focus on expanding our network and reach while optimizing our program - Performance optimization - This involves enhancing the performance of our current affiliates. Specific goals include increasing conversion rates, improving click-through rates, and maximizing the revenue generated by our existing affiliates. Your expertise in these areas will be crucial for a...

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Qradar Basics Tutor for Aspiring SOC Analyst 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm a SOC Analyst entrant looking for a patient and experienced professional who can help me grasp the basics of Qradar. As I'm completely new to Qradar, I would prefer one-on-one sessions for learning. The areas of Qradar that I am particularly interested in include: - Log management - Network activity monitoring - Threat detection and response Ideally, you would have: - Extensive prior experience with Qradar - Proficiency in explaining complex concepts in a simple way - A track record of successfully training others in the basics of Qradar or similar tools Please provide your credentials and the approach you would take in teaching me Qradar. If you have any relevant teaching materials, such as guides or presentations, do share them.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา