ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  28,606 config rpath asterisk งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  เขียนโปรแกรมตามความต้องการ config อุปกรณ์ ของ cisco

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  เขียนหน้า GUI เพื่อสั่งงาน Elastix , Asterisk

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] กำลังจะซื้อ theme นี้มาทำ Blog เลยอยากหาคนติดตั้ง และ config ต่าง ๆ ให้

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  hello, I need a PBX system of Elastix 4 on Linode, including asterisk、GUI management、cdr、apache、PHP、mysql、phpmyadmin、fail2ban。 please help me to build and I need the installation and setup manual for future use. I will provide linode account(ssh) for setup. Elastix iso link for your reference:[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...need to config a mikrotik device model LtAP mini 4G kit I will install it on a bus We are located in Brazil near the border Brazil Argentina the bus travels every day from Brazil to Argentina So will used 2 sims one from Brasil and one from argentina So I can provide free wifi to bus passengers i need step by step guide on how to config the device

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...is in front of the kinect go back to screen1 after 5 seconds All interaction should be both gesture controlled or mouse event triggered. All photos are saved in a folder Config menu or other way to configure the following: Background photos Final photo layout file Capture countdown time Kinect capture distance interval On screen messages in screen

  $744 (Avg Bid)
  $744 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...product details page. I got the following errors and then a whole list of files. How to fix it? My magento version is 2.3.1 1 exception(s): Exception #0 (MagentoFrameworkConfigDomValidationException): Element 'update': This element is not expected. Expected is one of ( attribute, block, referenceBlock, referenceContainer, container, move, uiComponent

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Budget is $500 for whole job Other issues (see spreadsheet attachment) DO (1) first as priority. Can do other issues after. Other issues are listed in no ...understand as might save you a lot of time from doing wrong thing 1/ Site doesn't load ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Line 19 error) Compatability issues of oscommerce & PHP version? Config files error?

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  100 การประมูล
  PowerShell to Automate Deployment of OpenVPN and Soft Phone App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...you actually read this. #Install Certificate and Config 1. Retrieve zip file from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]%USERNAME%/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. Unzip the file. It's an encrypted zip file, the password will be hardcoded into the script. 3. Move contents of zip file to C:Users%USERNAME%OpenVPNconfig #Test Configuration 1. Attempt to connect: openvpn-gui

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Parity Client: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with it from anywhere. Steps: - You will need to login to my AWS instance - Setup the Parity Server (it is already build, you just need to edit the config file) - Edit the Parity Client config file so if I install the parity client it should be able to communicate the parity server instance

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...de estadísticas de los usuarios de un ERP (Dolibar) y de las llamadas realizadas por los mismos. Habría que recoger los datos tanto de la BBDD del ERP como de la centralita Asterisk (Sangoma). Ambas están en MySQL. Esos datos hay que presentarlos en una url para luego poderlo integrar mediante iframe al ERP para cada usuario. El detalle del proyecto

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Pentesting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need a software that can automate the uses of, viproy, sipvicious, wireshark and any other useful tools for testing Asterisk. To gain username, password, I.P and ports, believe Kali Linus is needed Also needed is cc dialer Open VPN with For I have read is good, what do think is possible

  $621 (Avg Bid)
  $621 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  hello asterisk pbx server installation will be done. from mysql database to do text to spech spech to text

  $150 / hr (Avg Bid)
  $150 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I'm looking for an expert in Network Configuration in Rapsbian. I'm developing a prototype of IoT, and I need: Config Raspberry Pi 3+ with Raspbian Stretch, with 2 wifi interfaces: - The internal wifi chip as Access Point - An external wifi dongle as client of a wifi network The Acces Point wifi clients must have access to the internet though the

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Need to deploy/setup 2 opensource web app -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...projects are opensource and well documeneted # One is RR (Ruby on Rails ) based another is Java based # Setup or provide support through chat specialy proxy config (nginx), ssl config and vault config # No modification needed # Remove built-in authentication instead of manual sign up/sign in process # Time only max 24 hours Project details will be provided

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  In it, implement the methods in the rest controller: 1) Task creation method POST with json body type: {"name": "test1", "priority": 1} 2) The metho..."cron_expression": "0 * / 5 *? * *"} where cron_expression is a string with a cron expression that corresponds to the creation time of Task + Period. Period is set in the config.  ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...site will be: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] user of the application will register and make monthly payments to access the application or pick a trial option. 2. User will be presented with initial config page where he/she will click on the 3rd party app he/she wants to integrate. E.g Xero, Google Analytics etc 4. A pop up will launch and will direct the user to Xero Oath process

  $3732 (Avg Bid)
  $3732 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  To create an Asterisk program (to be hosted on our own server that we have full rights over) which our mobile developers (ios and android) could send requests to the new server program via either TCP or HTTP (TBC) that would include; 1. the mobile number to call 2. the desired caller ID 3. the length of the call - short as possible to create a missed

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I have internet connection with 10 Public IP. Behind...me to check : • Verify both firewalls are not blocking ARP requests • Verify both Firewall are not blocking ICMP request • Verify Switch configuration no ACL 's or bad vlan config • Take network trace on Wan interface on FW01 and FW02 to pin point the problem I need someone to do this.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Asterisk incoming dialplan

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Overview: nodejs,javascript, gulp, bootstrap fronted, 1. Problem W...“User can claim 10 MDZA token once each 24 hours” [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We want to switch from using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to “dotnenv”. Application should support both .[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and .[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] So, all config like: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL][[เข้าสู่ระบบเพื่อดู U...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi Dear, need to configuration incoming calls configuration in asterisk

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...while the right side will have the text corresponding to the left logo. When the text speaks of certain sections of the logo (ex. Lockscreen message), will have some type of asterisk in a color coded format to appear on that section of the logo - The topics will be hand-drawn - The body of the text, will come and appear in the screen, like in a 3D format

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...ping time, type(tcp/udp/tor) - user can select one of the servers and connect to it - once user select server, application downloads selected file from ftp server with chosen config and start openVPN with selected configuration...

  $1087 (Avg Bid)
  $1087 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Synway GSM gateway connection with Asterisk / Elastix with 3 way communication.

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Asterisk Automatic dialer to process list of CLID from csv 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a list of UK mobile numbers in csv. These are CLIDs that need to be provided to an automated IVR system and the results need to be recorded. The dialing format will be. 1. Dial fixed external number 2. When prompted, provide the CLID from the csv list 3. When prompted for options, press option 3 4. When prompted for security details, enter 111111 5. when prompted for postcode enter 11 6. ...

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Replicate Nexmo Voice API 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Can you replicate the same API using Asterisk

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Asterisk requirement 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Change error code for our asterisk

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I want to show extra column in Asterisk MySQL DB using CEL reporting. Please reply if you know it. And I will work with you in the future.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Currently looking to get someone work...python networking automation script that would allow to: 1) SSH variety of switch ( HP / Aruba / Ruckus ) 2) Perform some check of the config 3) Compare the running config and base on some define setting modify the config 4) Extract some information into an excel this to be created under a menu for easy usage

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Docker specialist 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We need to install fully working freepbx 11 with asterisk 11 on docker clean image (coreOS) all RTP need to work and mysql on the image as well.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  config WHM con mailgun 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  se requiere configurar whm/cpanel para enviar correos

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Script PHP 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito un script, que al completar los datos hacer click en un boton. 1- Cop...archivos de un sistema php a una carpeta nueva. 2- Cree una base de datos copiada de la base y agrege el usuario y password que se pondran en el formulario. 3- Edite el archivo config del sistema PHP para estar bien conectado tanto en base de datos como en la carpeta FTP.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Azure Rockstar for Tuning and Audit 18 ชั่วโมง left

  Seattle-based startup seeking an Azure guru to help us update our Azure config and provide an audit with a set of recommendations for tuning our site with respect to future health, DNS, VM and cost savings. Our site is still smaller-scale managed by our developers, who are not DevOps specialist. We are seeking a DevOps expert (not a developer) who can

  $518 (Avg Bid)
  $518 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...time, and this is the very first one. The work to be done in this first step is: - Create the initial project and add jQuery Mobile Theme Roller classes. - Create a Grunt config file that will: concatenate, uglify, minimize - To guarantee you read the proposal, Grove, include this word first thing in your cover letter - The Grunt file will do the

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Are you expert in javascript? 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who is expert on javascript, and can help med edit the script to change a squid config dynamically,The address from pppx interfaces and setting outgoing ip address with a random value of priority

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  smokeping config 9 ชั่วโมง left

  Now I config docker smokeping master and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] web cannot display slave site data.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  PHP developer. 6 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, we have several projects wirten on: 1. PHP 5.x & 7.X 2. MySQL 3. Centos 6.x7.x & ubunto. 4. Asterisk 11/13/16 (ARI rest api & AMI) 5. Node.js we work with all kind of REST API. we are looking for 5+ years developer for hourly based tasks.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  138 การประมูล
  Linux Firewall Expert for MASQUERADE 6 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  hi i am running a asterisk server and this 2 command for access local device from server sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o VPN -j MASQUERADE sudo /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] --dport 18246 -j DNAT --to-destination [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] here is IP [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and if i want to accss local device [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] just

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  SIP client app 3 ชั่วโมง left

  We are looking for SI...looking for SIP client application to allow our customers to make and receive SIP based Voice/Video Calls over Wi-Fi using any Android/IOS Devices. Our PBXs are basically Asterisk based & we have SMB & Enterprises level IP PBXs , we are looking for a good app for this , please send me if you have similer solutions for this

  $610 (Avg Bid)
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  I need a function in Freepbx that works as below: While both parties (called and calling parties) are talking, the function pauses the conversation and asking the called party or calling party some questions, if the called/calling party answer the questions correctly, then the function allows the conversation to be continued, otherwise it disconnects the connection to stop the conversation. The ...

  $566 (Avg Bid)
  $566 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Asterisk: Store key pressed on External Database หมดเขตแล้ว left

  Hi, Asterisk: Store key pressed on External Database we have Elastix 2.4 and we want the following: When Agents on Extensions 11, 23, 43, 55 hang up the call, the caller will be transferred to 2 voice messages, the first message asking the caller to press 1 to 5 and then save caller choice on External MySQL table, Second its also play the sconed

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Asterisk and Google Speech streaming with gRPC หมดเขตแล้ว left

  We need freelancer to set-up/config asterisk or similar to run with Google STT streaming via gRPC with a follow up HTTP post to our application. We're building a real time Voicebot. We're already integrated with Twilio but need looking to move to * or similar.

  $958 (Avg Bid)
  $958 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  worpress config install all หมดเขตแล้ว left

  COSTUMIZE THEME AND CONFIG   ADD 20 PRODUCT ALL CATEGORY (alixexpres, amazon, ebay,) COSTUMISE ADD article advertising mode home page CHEK AVAIBLE LANGUAGE FRENCH and english YOU AVE THEME and plugnin

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  worpress woocommerce หมดเขตแล้ว left

  worpress woocommerce add product and config COSTUMIZE THEME AND CONFIG ADD 20 PRODUCT ALL CATEGORY (alixexpres, amazon, ebay,) COSTUMISE ADD article advertising mode home page CHEK AVAIBLE LANGUAGE FRENCH and english YOU ave THEME you ave plugnin

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I'm setting up a form using Cal...{ global $wpdb; $airports = $wpdb->get_results("SELECT airports_name FROM airports_table"); if ( ! empty( $airports ) ) { foreach ($airports as $airports) { $field[ 'config' ][ 'option' ][ $airports->airports ] = array( 'value' => $airports->airports, 'label' => $airports->a...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Memory glitch on website หมดเขตแล้ว left

  ...the server goes up to almost 100%. Then the website become inaccessible and need to be restart. CPU plot are normal. Its a Virtual Server and we do not have access to Apache config but we can retrieve the Apache Log. You will be given access FTP, Apache Logs and the time the glitch happen. No access to the Cpanel will be given. The website is Wordpress

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  iOS SIP client application based on pjsip หมดเขตแล้ว left

  Need an iOS SIP client based on pjsip 2.8 library. iOS client app should seamlessly work with asterisk 15.4.1 i.e should handle registration with authentication and support voice calling functionality. iOS client app should handle NAT64 as needed by Apple for app approval. Code should be in Objective C

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Website script upload and config หมดเขตแล้ว left

  I have a script which needs to be config and installed. Mysql Php Lavarel Mycrypt Pgp Ioncube If you can help please message.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  I have a 2 setups: -Raspbx(Asterisk11 +FreePBX) with 4 chanmobile bluetooth module already working -Grandstream UCM6202 with GoIP-8 Hibertone GSM gateway. I can make and receive calls from my SIP extension to GSM networks with the gateway or with the Raspbx chanmobile. The problem is that i cant use the conference call of GSM (call 2 external numbers with one GSM channel/chip) like i do with a...

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล