ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  85,993 configure cisco router nat isp งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  เขียนโปรแกรมตามความต้องการ config อุปกรณ์ ของ cisco

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  In this job, is need to complete and finish the installation and configuration of OpenStack Victoria using RDO and the packstack installer with CentOS 7.9 or the latest OpenStack capabilities on a stable platform such as CentOS 8.3. I will provide all settings that are possible to set up a Hetzner root server, in which I will prepare an environment for OpenStack . I need to add a floating ip su...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Recompile Apache 2.4.8 with new customization for Virtualmin to match Cpanel Apache settings and suexec patch. RPM is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need someone to recompile apache rpm and configure the installer to include custom suexec patch to this rpm package. The version of Apache on Cpanel, and suexec, have settings compiled in that I need, that Virtualmin's standard apache does not con...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Woocomerce Shipping configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey there im looking to configure my woocommerce shipping and posting - currently a bit of a mess with shipping calculated on products for some vendors and coming up with multiple shipping options at check out. Also would like to add proper shipping calculation on Post to USA, UK and UAE but can't get shgipping calculator working properly - this is a muli vendor site with 70+ vendors and 500...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  shell script is ready for now we need to deploy exsisting shell script into salt master and we need configure crontab formula Only salt experts are needed please @IM Thanks

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา

  Hi Ali U., I see that you have experience with Vcarve. The CNC router I'm considering comes with Vcasrve Pro. I have no experience, but I am enthusiastic about designing guitars and building them with a CNC machine. I need the services of an expert. Is this something that would interest you? I also have ideas for other CNC projects. I'm not sure about hours/week

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Industrial workshop wall design 9 วัน left

  This is an odd one! I'm looking for a really cool design for some walls which will be installed in my workshop behind an industrial cnc router. I am looking for an industrial feel to the design which may include a robotic arm, blueprints of a porsche 911, Riva boat and aircraft. The idea is to provide an interesting background where I will be filming the cnc router at work and publish youtub...

  $58 (Avg Bid)
  Cisco siwtch config 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I need a cisco professional to configure my cisco switch its just 30 minutes or 1 hour work My budget is 40$

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Set UP Telephony IVR with Bitrix 24 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi. I need with a rented number from Bitrix24 to configure: - An IVR. Something that welcome and give options like: Reservation press 1, Service press 2. - Transfer calls with rules like: Working hours, number rings without answer. When a customer pick call there will be a welcome message then two options English Spanish and if English transfer the call to me and of Spanish transfer to the avail...

  $10 - $100
  $10 - $100
  0 คำเสนอราคา
  Configure subdomain 6 วัน left

  We have a website and now the job is to create a sub domain. we already have the codes you just have to create a new subdomain on ther server and upload the files. we r using mongodb, angular, node and hostinger vps.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi. I need with a rented number from Bitrix24 to configure: - An IVR. Something that welcome and give options like: Reservation press 1, Service press 2. - Transfer calls with rules like: Working hours, number rings without answer. Thanks

  $10 - $70
  $10 - $70
  0 คำเสนอราคา
  Sangoma FreePBX - Expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We a person who can Configure, Setup API, Customize and Train Support Team for Sangoma Free PBX

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  eCommerce portal for online business. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a professional freelancer/company to build an eCommerce portal for our online supermarket business. Technology: WordPress With Wocommerce Features: 1- All standard eCommerce Functionalities 2- Shipping - No need to configure any courier partner right now. We deliver items using our trucks and therefore would like to deliver the items to a set of preconfigured postc...

  $995 (Avg Bid)
  $995 การประมูลเฉลี่ย
  146 คำเสนอราคา
  configure trafficbotpro software 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have trafficbotpro from whitehatbox, but I am unable to use it, need someone to start it for me

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Networking Solution 5 วัน left

  I need a solution. I have a router that broadcasts over a 1km range. I want to charge people for connecting to it. how would I go about this? I want to charge according to data transferred. for example they can buy 1GB for 1 dollar. after that they have to buy another bundle to continue browsing. Will i need to use mac address to know data transferred to a user or what exactly will i use. or maybe...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  create groups, users, configure and integrate with firewall for network access.. build a Complete AAAA system

  $5 - $10 / hr
  $5 - $10 / hr
  0 คำเสนอราคา
  3D cnc router carving project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an stl file create for a cnc router project. The last person that accepted this project did not complete it and I'm out of time. This is a project that needs for be completed before the end of the weekend. My customer needs to see a sample by Monday morning.

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Configure Rankmath to work after wordpress upgrade 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The wordpress was upgraded to version 5.8. Rankmath stopped working after that.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  amazon ses account setup 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need to setup and activate amazon ses and configure with atompark mail sender. 6 domains need to be configured

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Configure Poli Payments so nudge works 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  magento 2+ Cant figure out poli payments nudge. Cannot get it working. Need help please . Module already installed working but just nudge

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello, I work in a company that distributes parapharmacy products to pharmacies in France. We are currently developing an e-commerce website to allow our customers to place their orders online. We are currently working with a UX/UI design for the front end which will be delivered under figma. The site will be available in desktop and mobile versions. I am looking for a Woocomerce developer to in...

  $1394 (Avg Bid)
  $1394 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I need someone to recompile apache and configure the installer to include custom suexec settings. The version of Apache on Cpanel, and suexec, have settings compiled in that I need, that CWP's standard apache does not contain. If you have expert knowledge of Cpanel Easyapache4 provisioner and configuring directives in Apache 2.4 I need someone to configure and install a matching installatio...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I want to configure grafana as below: * Multiple users * Seperate dashboards * Same datasource

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Need to plan & bootstrap infrastructure on AWS along with basic CI/CD for a client. The client wants to have a Dockerized Node js app (monolith) running securely. The client expects to have a manageable, easy to configure and secure design for his infrastructure & CI/CD. After initial discussions, the following deliverables have been identified for the POC: A VPC setup on AWS which inclu...

  $1141 (Avg Bid)
  $1141 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Experience : 4-6 Years Hours : 40 / week Expected Start Date : Immediate Compensation : Fixed Monthly Duration : Long Term (~1 year or even more) Work Exp: - o 4 - 7 Years of experience of day-to-day monitoring and management of SAP landscapes (L2 / L3 Support) o Experience of Migration from Oracle to HANA database and S4HANA migration o Experience of installation, upgrade of S/4 HANA, B/...

  $1242 (Avg Bid)
  $1242 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I have my report ready (RDL). I need assistance in some one configuring email delivery of the same report

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Zoho Consultant/Developer/Administrator 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Responsibilities Create/document ZOHO system architecture that meets current business needs and anticipates future needs for enhancements and upgrades. Improve the current configuration of our database to streamline and automate sales, marketing, operations, and delivery of products and services (inventory and finance). Configure permission, roles, and layouts for multiple user types and depart...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Configure Magento 2 Rabbitmq + Elasticsearch 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  >>> Budget $40 <<< Using a dedicated server. Rabbitmq and Elasticsearch are already installed on server but need to be configured for 3 sites. 1. Install latest Elasticsearch and configured for each site. :: Elasticsearch shows in Magento Admin Catalog Search 2. Install latest Rabbitmq and configure for each site and provide: a. username b. password c. port ...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hi, we have a Cisco ASA and we want to setup VPN to MS azure, but the connection is intermittent. We need someone who knows Cisco ASA and MS Azure VPN gateway extremly well.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Need a Site to Site VPN setup on a Fortigate 60F router. Customer site has a public external IP and their LAN is on a 192 private IP network. Vendor Site has a Public IP for their External Interface and a Public IP for their internal IP. Vendor wants customer to NAT their Internal Private IP from a 192 to a 172 network. Traffic must flow in both directions. Vendor is using a Cisco VPN concentr...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hi, we need to configure Woocommerce to send to an API orders if they are on specific shipping zone.

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  configure outlook desktop (office 365) with a 2nd email account 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi we need a 2nd email account setup with its own file, and send/receive (not sent on behalf) within my profile as I run 2 businesses from it.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I have a website that employs Cloudflare on it yet the wp-admin has begun working very slowly lately. I'm looking for a freelancer who can solve this problem as well as optimize and improve my page speed for this particular website without sacrificing functionality or losing the advertising which I know may slow things down a little. Perhaps I am using a bad cache program; either way, the ri...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  NO PLACE MARKER BIDS - ONLY REAL BIDS FROM ACTUAL DETAILS OF THIS PROJECT. We have a tremendous amount of microscope photography - close-up images of paper. We have some images which we know should be the standard (to create training) and we want to compare all images to standards. Some photos show papers with tiny black specks from black and white printing or plain paper and some images show ...

  $1500 - $3000
  เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  $1500 - $3000
  3 คำเสนอราคา

  Hello, we have a marketplace where our customers (merchants) receive orders that are placed in our website by users. We need to notify the merchant in their computer desktop with a Custom Branding Popup and a sound when the order is created. We need the notifications every 5 minutes until the merchant opens up the order. The merchant itself is a user that can access the backoffice and see all t...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  How to facilitate the appropriate infrastructure for high performing applications using hybrid cloud approach with help of bright cluster manager software. Below is the requirement What is the best solution to host a number of high-performance applications that would benefit from High-performance computing (HPC)-like systems offering increased flexibility with cost optimization? Use hybr...

  $11 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Hello "Go through the project carefully before bidding" We are a small technology contractor, who execute their projects through freelancers, and are looking for Full Stack Developers with knowledge about following (5+ yrs of experience with atleast one, minimum 2+ yrs of experience with others) 1. Web Stack : Codeignitor, Laravel, PHP 2. Mobile Stack: Flutter Payment Scheme: 1. Submi...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Life Coach Website 4 วัน left

  Hello, I will need help to configure a template on the server and to personalize it. This is the template I wanna use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I would like to get a budget for a complete service, letting the website to work, complete.

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm Claude Marcel, I need help to speed up my writings, I've started to write courses Section 1 and Section 2 , and I need the rest of the section to get it done more quickly so that I can focus marketing. I uploaded a ZIP Folder called Outsourcing CCNA Courses. Inside the folder you will find: - CCNA Courses: describes all the topic to write (I've written Section 1 and 2) Use th...

  $714 (Avg Bid)
  $714 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Modify ISP Website. 4 วัน left

  If you have created a website for an ISP in the past will be a plus.. We want to update our website so it can be more intuitive. We want the website to be the goto for our customers.. We are planning to roll out a product.. We want someone who has done this before.. and can provide ideas to help a good roll out via the website.

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Install and configure ibm connect direct 6.1 for windows and file agent.

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] terraform repository for deployment of nexus firewall ----- all most done [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the classifiers repository to include nexus firewall type [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] firewall/IQ server integration [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ansible role for nexus firewall --- working on it [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ansible playbook for nexus firewall ------ Done already small ...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Communication 4 วัน left

  I have a home security system Which has 4 camera and 1 sensor each one has a different IP number so total 5 IP All connected by Ethernet cable to a 4G router TP link Archer M200 then to relay all Data to my home computer

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Instructions and declarations: All the names mentioned here have no resemblance to any real person or organisation. They are fake and used for ‘gamification’ of this capstone project. Evaluation is through Rubrics which are mentioned as Question and Highlighted in yellow. Client Organisation Urban Sloth Food Delivery Highlights of the Organisation UrbanSloth is an up and coming unic...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  I need a Cisco Engineer now 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to configure a CISCO 2801 router for bridged passthrough into our main system and VPN. I need someone who has experience in command line configuration of older Cisco routers.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Helium HNT Network - Port forwarding issue 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Any Helium miner experts? I have a few miners where i need to forward the ports - but for some reason i cant do it on any of my routers I need the following done remotely Change your NAT settings to OPEN Port Forwarding 44158 in your router Enable UPnP and delete Port Forwarding

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Good WordPress Developer Wanted -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  WeI need 12 tasks done on our music website. Our budget is 30 for this project. The project must be completed within 3 days of being awarded it. We have uploaded a screenshot for task 3 and also a more detailed scope of work in Word doc attached. See 12 tasks below dotted line. ----------------------------- 1. AUDIO PLAYER We just want fans to buy the albums NOT singles (As is currently t...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Anyone know Easy Post.com ?? 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a web site called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and we use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] API for USPS prepaid labels on our web site. We need you to help us configure shipping prices and get [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] working.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา