ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,127 confluence atlassian liferay งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Needs to hire 3 Freelancers Our requirement: Must Have: • Java/J2EE , Full Stack, Node.js • AngularJS • RESTFUL Service • JSON • Good understanding of Microservices architecture and Spring boot development. • SOAP/HTTP • Exposure to or knowledge of Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) of code into production • Exposure to Agile Methodology &bul...

  $3986 (Avg Bid)
  $3986 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  We are looking for a Project Manager with extensive experience of Atlassian JIRA. Ideally, you will have used JIRA in a software development environment - (Android App development). We are looking for assistance with the setting up / configuration of JIRA and some training for our developers on how to get the best use out of JIRA. We expect this assignment to run for a couple of days, but thi...

  $1351 (Avg Bid)
  $1351 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Java Liferay (hasta 31 de Dic-SITIO) หมดเขตแล้ว left

  PROYECTO QUE FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE, EN SITIO CON CLIENTE EN MÉXICO (SÓLO SI VIVES EN LA CIUDAD DE MÉXICO) NO POSIBILIDAD DE TRABAJO REMOTO. Experiencia requerida: Desarrollo y mantenimiento de portlets en la herramienta Liferay Desarrollo de sistemas de información orientados a objetos con bases de datos relacionales Desarrollo de sistemas utilizando herramientas...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  JIRA set up & Project Management training หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a Project Manager with extensive experience of Atlassian JIRA. Ideally, you will have used JIRA in a software development environment - (Android App development). We are looking for assistance with the setting up / configuration of JIRA and some training for our developers on how to get the best use out of JIRA. We expect this assignment to run for a couple of days, but thi...

  $647 (Avg Bid)
  $647 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Auditoria y mantenimiento web (Liferay) หมดเขตแล้ว left

  Hola, Mi nombre es Marta Bueno y soy directora de proyectos en [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Estoy buscando a un perfil con el que llevar a cabo un proyecto web para uno de mis clientes. Se trata de una web recientemente creada y programada en Liferay. Podríamos dividir el proyecto en dos fases: 1. Una inicial de auditoria de usabilidad, estructura web y diseño y la posterior impleme...

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Technical Consultant หมดเขตแล้ว left

  About Hop: Hop is working towards building the next generation digital banking platform for seamless and economical currency exchange, with technology at the crux of it. In a technology driven era, many financial services platforms still lack the customer experience and are cumbersome to use. Hop aims at building a ‘state of the art’ tech-centric, customer focused solution. About...

  $23 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  Looking for expert in kubernetes, EKS AtLassian tools ,Devops

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Codeigniter Developers Wanted Urgently หมดเขตแล้ว left

  Proficient in PHP and Rest API Development PHP Frameworks: Laravel , PHPStorm, Symfony, CakePHP, Zend, CodeIgniter, Yii2 Front End Technologies: JavaScript Frameworks like React.js / Ember.js / Angular.js / Vue.js, etc. Exposure in Google Cloud Platform (GCP) and Amazon Web Services (AWS). MVVM and MVC Design Patterns Experience of Object Oriented Programming Skills Development and Integration of ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Project for Marcelo M. หมดเขตแล้ว left

  Hi Marcelo M., I noticed your profile and would like to offer you my project. I am looking to build an EA with the main part being detecting and using RSI divergence. For confluence I will be using the following other aspect to confirm price movement anticipated by the divergence. The other parts are Currency strength , Dynamic trend line, MA that changes color base on it's strength(green ...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello. We are looking for a Scrum Master and full-stack developer with the ability to lead others and grow with our team. We are a translation and technology firm that is rapidly growing and very progressive when it comes to technology. We need someone who understands many things. You need to be a natural leader, In this position, you will start by joining the team of developers, marketers and mor...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I am looking to replace the search bar within the existing Microsoft Azure JFK demo application with a new advanced search bar. The existing application can be found in the following location: • [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Furthermore, a demo of the application can be found here: • [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The new search interface will provide functionality for: • Querying of any s...

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Project Manager Web Application หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a detail orientated Project Manager with a primary to collaborate with Product Owner to define product roadmap and create backlog and key business partners. As an Atlassian aficionado you'll be working with our designer and developers across a specific element of our platform, we are however looking to identify the right candidate for ongoing/new projects. Currently our d...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are looking for a talented and experienced JavasScript developer with strong experience and competency in ReactJS, NodeJS, and MongoDB. An ideal candidate would also possess knowledge in REST API, PHP (Laravel framework), and WordPress. Familiarity with Atlassian suite (Jira/BitBucket/Confluence) considered an asset. This is a full time position that involves building and maintaining complex w...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล
  Migración Liferay 6.1 a Liferay 7.2 หมดเขตแล้ว left

  Tengo un portal en Liferay 6.1 con 33 portlets, 1 theme, 5 plantillas de página y 33 plantillas de contenido que quiero migrar a Liferay 7.2 No es necesario pasar todos los contenidos del actual portal, tan solo el código para que funcione en la nueva versión de Liferay

  $2570 (Avg Bid)
  $2570 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Build an Atlassian Jira plugin หมดเขตแล้ว left

  This work is for a Consulting & Product company specialised in implementing Jira implementations. The project is to create a simple plugin in Jira to rank in Jira. Atlassian provides its SDK and is Java based and very easy to implement.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Buscamos un especialista en QA para realizar testing exploratorio de una aplicación web desarrollada en PHP y JavaScrit. El trabajo debe realizarse en español. Queremos documentar todos los bugs que se identifiquen en nuestro servidor Atlassian Confluence para que los desarrolladores puedan valorarlos y corregirlos si es el caso. Los errores deben capturarse con [เข้าสู่ระบบเพื่อดู ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Android Mobiel Application หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a talented Android Developer to join an exciting mobile development project. The core skills required are: Programming Languages: • Kotlin • Focus on Unit/UI testing Source Control: • Git • Bitbucket Continuous Integration/Deployment: • Bitrise • Codacy AWS Services: • Cognito • API Gateway • AppSync External Services: • G...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 การประมูล
  Solution Architect / Project Manager หมดเขตแล้ว left

  **Must be in the US, Eastern time zone and native English speaker. Thank you!** 360Alumni helps organizations doing amazing work unlock the potential of their networks. Our SaaS fundraising and engagement platforms are used by universities, nonprofits and high schools in the US and overseas. We are seeking a very experienced and technical project manager / architect to lead several key pro...

  $39 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Atlassian plug-in -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I’d like to develop a simple Atlassian or Jira Plug-in. Here is some info regarding the platform. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I have some of the code already in python but need a person with experience building atlassian apps or similar and python knowledge

  $759 (Avg Bid)
  $759 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Atlassian plug-in หมดเขตแล้ว left

  I’d like to develop a simple Atlassian or Jira Plug-in. I have some of the code already in python but need a person with experience building atlassian apps or similar and python knowledge

  $736 (Avg Bid)
  $736 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Project for Mateus Hara P. หมดเขตแล้ว left

  Hello Mateus, I am looking for an "indicator" that at the confluence of two or more indicators, a single signal. I even have one that does this, but it just shows up at the arrows and doesn't give me a signal on a connector I have for MT2. If you need to send it to you to see how it works. Thank you, Rogério

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello everyone, I have a VM on which it is installed NGINX as reverse proxy. I have others services like Jira, confleunce ... etc installed on different VMs. All the VMs are running CentOS. What I need is: 1) For every service a step by step description on how to configure the system on both sides ,the Nginx VM and the service VM, so that I will be able to access the services like the example bel...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Mobile App Development - Ionic Framework หมดเขตแล้ว left

  Hi, I'm looking to develop a mobile app in Ionic Framework. The overview of the project; * up to 50 screens to design as initial scope of the project * No need to develop back end, integrate through APIs to the Back end platform * Check the UX designs [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] * Use Ionic Framework and set up all configuration * Integrate with the core platform (which will also have 4 integr...

  $1113 (Avg Bid)
  $1113 การประมูลเฉลี่ย
  73 การประมูล

  We have a atlassian confluence server and the scroll viewport add-on. We would like to have designed a custom theme for our confluence spaces. We are looking for an experienced freelancer working with confluence that can show us previous themes done with Scroll Viewport. Bids from freelancers without specific experience will be silently discarded. thanks

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Atlassian JIRA plugin หมดเขตแล้ว left

  I need an existing python script translating into an Atlassian JIRA plugin written in Java using the Atlassian SDK

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Senior Front End Web Developer หมดเขตแล้ว left

  The ideal candidate will have experience with modern web application development principles including user experience design best practices, navigation systems, form validation, responsive design considerations, and accessibility concerns. This candidate will work collaboratively in an agile based work environment to develop new platform features. Skill and experience qualifications: - At least 5+...

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Liferay DXP Development หมดเขตแล้ว left

  Liferay DXP Developmenet Tasks

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Install Atlassian Servers on a KVM VPS หมดเขตแล้ว left

  Installing Atlassian servers on a KVM VPS. Jira Core (Server) 10 Users: Starter License Jira Service Desk (Server) 3 Agents: Starter License Jira Software (Server) 10 Users: Starter License Confluence (Server) 10 Users: Starter License Bitbucket (Server) 10 Users: Starter License Bamboo (Server) 10 jobs, 0 Remote Agents

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Liferay project หมดเขตแล้ว left

  we need build a liferay website

  PHP
  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  Create a Service Desk workflow on Jira Atlassian หมดเขตแล้ว left

  I would like to create a Form on Jira Service Desk to help on guiding the service desk support and to send notifications to the right people, depending on the issue. We must use interactive forms, with questions depending on the previous answers. We have this Google Form as a template. Please ask for access. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We have a atlassian confluence server and the scroll viewport add-on. We would like to have designed a custom theme for our confluence spaces. We are looking for an experienced freelancer working with confluence that can show us previous themes done with Scroll Viewport. Bids from freelancers without specific experience will be silently discarded. thanks

  $15 - $25 / hr
  $15 - $25 / hr
  0 การประมูล

  Iščemo osebo za nastavitev procesov in delovnega okolja v produktih Atlassian (Jira, Confluence, Service Desk) za klasično IT podjetje. Pričakujemo izkušnje iz optimizacije poslovanja procesov v IT podjetju. Nevron je uspešno mednarodno podjetje z 20-letno tradicijo in lastnim razvojem zahtevnih IPTV-produktov. Prisotni smo na globalnih trgih, kjer zagotavljamo uporabo &scar...

  $6041 (Avg Bid)
  $6041 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hallo zusammen, als Support für unsere Entwicklungsabteilung suchen wir für 6 Monate einen Java Entwickler auf Projektbasis für unseren Standort in Düsseldorf. Idealerweise hast Du bereits erste Berufserfahrung und möchtest dein Wissen in neuen Projekten einbringen! Als Junior Java Entwickler arbeitest mit Du bei uns mit internen Kollegen an Schnittstellen zum Datenausta...

  $42867 (Avg Bid)
  $42867 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Project for Ramin B. หมดเขตแล้ว left

  Hi, I hope you doing well!! I have 3+ years experience in Liferay portal developing. I have strong knowledge about Liferay 6.2/7/DXP/7.1. I have also knowledge about the CI, Load balancing, caching techniques etc.. Thanks Yashpal

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Vu D. หมดเขตแล้ว left

  Hi, I hope you doing well!! I have 3+ years experience in Liferay portal developing. I have strong knowledge about Liferay 6.2/7/DXP/7.1. I have also knowledge about the CI, Load balancing, caching techniques etc..

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Atlassian Bamboo expert to help setup basic tasks หมดเขตแล้ว left

  We are migrating from Jenkins to Bamboo. We would like to have help to start working with Bamboo

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Our company is one of the leading comparison services in Australia, aiming to empower individuals to make better financial decisions. We are looking for a Client Services Support gun to join our team. You will work with our partners to implement end to end tracking solutions for all performance activity on site. This role is heavily focussed on click and conversion tracking, analysing conversion...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Analista funcional y QA para desarrollo web หมดเขตแล้ว left

  Analista funcional y QA para desarrollo web -Relevamiento de requerimientos -Diseño funcional, confección de documentación de especificaciones técnicas -Pruebas de la aplicación, pruebas unitarios, pruebas integrales. -Confección de manuales e instructivos. El desarrollo es similar a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 10 horas semanales Jira y Confluence

  $566 (Avg Bid)
  $566 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Cities are complex systems, and across Africa, are growing at a rapid rate unprecedented in urban history. While the scale and pressure of urbanization is overwhelming, this agglomeration of activity offers an incredible opportunity for development. At the same time, the confluence of efforts to promote financial inclusion, urban development, infrastructure investment, and macro-economic policy at...

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Front-End Entwickler (m/w/d) in Berlin หมดเขตแล้ว left

  IHRE AUFGABEN • Unterstützung unserer Kunden vor Ort • Aufnahme von Kundenanforderungen sowie Erarbeitung entsprechender Lösungen • Bewertung und Auswahl neuer Technologien • Analyse und kontinuierliche Anpassung bestehender IT-Systeme an geänderte Anforderungen • Erstellung von Unit und Integration Tests • Zusammenarbeit mit Software-Architekten/-Entwi...

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  WiKi/knowledge center Confluence หมดเขตแล้ว left

  We are a Digital Transformation Company looking to implement a new knowledge center/ intranet. We have trialed a very poor one, but are looking at Atlassian products as we are growing. We also are considering implementing a ticketing system and Pipe-drive CRM(which we are using currently) down the track and having these integrated into Confluence. You should be fast and familiar with how to set ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Building confiforms using confluence หมดเขตแล้ว left

  Need to build interactive confluence pages using confiforms

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Cover design for a book หมดเขตแล้ว left

  Investment Professor at Duke University in North Carolina: Need a cover design for an investment book on financial markets. Book is about the confluence of two major factors on financial markets: 1 - global central bank intervention to lower interest rates in the last decade 2 - accelerated pace of technology disruption of industries (Amazon vs. retail, etc) Title: Active Investing in the Age o...

  $210 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน

  I Need you to: Configure PostgresSQL Create Database and User Restore Confluence WIndws Data install Duo Security on Linux Confluence Make Conflunece default Port 443 make redirection to port 443 from 8080 and isntall lets encrypt cert on linux confluece

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Python developers needed หมดเขตแล้ว left

  We are currently looking for 5 full time developers plus one senior dev located in US. Technics: Kanban / Jira / Confluence / Trello Python Angular.JS React.JS Postgresql Requirements: Very good analytical skills Very good python skills Okay postgresql skills Nice to have or willing to learn: React.js Angular.js, scum experience, docker experience, gitlab experience Please provide: - Code samp...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  LIFERAY SOBRE CLUSTER OPENSHIFT หมดเขตแล้ว left

  Tunning de la plataforma OpenShift e instalación de clsuter Liferay con ElasticSearch y Postgress en entorno PRO e INT. En Barcelona. Solo persona en España local. No persona desde fuera de España.

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We are trying to setup our jira and confluence system to allow clients to only access their respective projects

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Design a logo for a recruitment company หมดเขตแล้ว left

  ***MAJOR UPDATE 2**** You asked for it, here is further direction: 1. MUST have an ICON (as well as the words 'the sales recruitment company') 2. Needs to scream CONFIDENCE - confidence is the number one thing we want the logo to project. IT should almost have 'over the top' confidence 3. What we really like are logos which has a confident animal in it - this is sales so we...

  $338 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  JIRA ITIL implementation หมดเขตแล้ว left

  Requirements management, change mgt, transition planning, release mgt and knowledge mgt. Jira, confluence and Bamboo

  $6978 (Avg Bid)
  $6978 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  JORA ITIL implementation หมดเขตแล้ว left

  Requirements management, change mgt, transition planning, release mgt and knowledge mgt. Jira, confluence and Bamboo

  $8917 (Avg Bid)
  $8917 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล