ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  24,721 construction contract administrator certification งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 การประมูล

  แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are a commercial construction general contractor in need of Construction Proposal Writing services from someone who is a talented writer with knowledge of the construction industry, vocabulary, compliance. Please feel free to send over past written works and your hourly fee.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  We are looking for someone to assist us in finalizing our plans by creating the construction documents in the program Chief Architect X10. I can send you a sample of our plans so that you can review. We are a small business that is very busy and we need to free up our designer's time. You must be proficient in Chief Architect X10 and work quickly. We

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello everyone. I am Chris. Actually ...Actually I am from Taiwan so I may need someone to teach me English online daily. This is long term and it's all about relationship. The freelancer don't need to have any certification. I am a student myself so students and new freelancers are also welcome. Will provide more details with right candidate. Thanks.

  $421 (Avg Bid)
  $421 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I am looking to hire a freelance/contract Wordpress developer with skills in linux, php and some e-commerce to build more than one website for me. Looking for someone locally in Phoenix willing to work in our corporate office, on our projects full time for each contracted project. Must also be able to do some minor IT/server work as well and understand

  $2340 (Avg Bid)
  $2340 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Vekmari is a construction company. We like a simple and modern TEXT-based logo. No need for additional elements. (But like cutting text in shape of a house roof would be OK, but not mandatory) Company name: Vekmari Company name: Vekmari Logo format: .ai format (Vector) Logo color: Blue or Dark Blue

  $11 (Avg Bid)
  รับประกัน

  As a database administrator, you'll be responsible for the performance, integrity and security of a database. However, depending on the organisation and your level of responsibility, the role can vary from inputting information through to total management of data. ... Sustaining the security and integrity of data. The name of the Company is Digital

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Tableau developer (8 weeks onsite contract project) 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Independent Tableau Developer and Architect - Experience in Different components of Tableau views - Experience in Performance optimization. - Strong functional understanding- Development of Tableau dashboards. - Location – Ohio (US) - Duration – 8 week - Exp- 7 to 10 Years Note:- This position is for client location and selected candidate has to visit Onsite and work from Client loca...

  $3333 (Avg Bid)
  $3333 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  a well established consulting company based in Centurion is looking for a Project Administrator who will work on an "as needed" basis (project dependent). Successful applicant can work from home/remotely or make use of the office - no set working hours, will be on an "as needed" project basis and will be based on outcomes. The successful candidate

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  IT administrator Plesk 12,5, Bind 9.9, postfix 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  We have some IT administrators as freelancer. We need to have one more very good freelancer to help us then we have som issues. Our servers is pleks for mail and domains, Bind for DNS. Right now we have an issue: one of the domains (Mail) on the server will not send mail. We can recieve mails but not reply or send....

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  help me creating erc 20 smart contract

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Brilliant server setup/ administrator 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a skilled person that can handle our servers and also setup new servers for high traffic domains. Skills needed : Ansible, Git, Elasticsearch v2, Apache/Nginx+php-fpm, MySQL tuning

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  There are stored Procedures in mysql and some golang codes to be worked on. I need an experienced expert on these two stacks

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Promo document for construction company 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  We would like a nicely arranged promo document for our construction company. The document is to be re-arranged a lot nicer.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I will provide all the base drawing, notes, etc. Most packages are 8-12 drawings. I need an AutoCAD person the draw certain sections of floor plans on some occasions. I have a small telecom business which specializes in fiber route design and real estate.

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We are online education provider and provide Professional training like AWS Certification, CCNA, JAVA, Linux and many other, you can check on [login to view URL]

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...verification and cross-device validation, design and execute accessibility test cases, and prioritize defects based on priority and severity all of this focused on WCAG certification. Interact with the product owners and dev to define and manage the UAT process, as well as research bug reports and log the bugs, as necessary. Responsibilities: - Conduct

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  We are looking to retain a contract Web Developer. Our basic needs are: Help manage our 3 websites (WordPress, AMS, - 5 hours/month Help track and analyze website traffic, audience behavior, audience acquisition, bounce rate, and the effectiveness of marketing campaigns. - about 2 hours/month Help manage Search Engine Optimization - about 1 hour

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...be considered as a completely new drawing. See Attachments as examples of finished ‘Deliverables’ (products). Cover Sheet: This is the standard template format for the construction drawings. This information is new per location Sheets 2-6: These are the standard ‘TYPICAL’ & ‘NOTES’ pages; they are the same for every package/Deliverable. Sheets ...

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 การประมูล

  ... I would like to download HTML from www.freelancer.com using Python 2.7. However, when I used 'requests' to request and read the URL, it presented errors and said the certification is needed. I found out that the freelancer.com require me to log in first and then access the specific URL. I have tried different ways (such as with [login to view URL])

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...that end in a signed contract. We need partners to call local businesses, hotels, Barbershop’s, hospitals, and other locations to initiate contact. What that involves is a call to the location of choice, and a brief description of the services we offer. A script is sent to all new partners, and payment is sent as soon as a new contract is signed (usually

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  We are US Recruitment Company. We have over 500 jobs open from our multiple clients all across USA. We are looking independent recruiters who can work with us on construction roles. Wisestep is the fastest growing talent sourcing network of Recruitment Agencies. We have strong relationships with Engineering, Finance and IT other consulting companies

  $4416 (Avg Bid)
  $4416 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Digital Analysis (6 months to 1 year onsite contract project) 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Urgent requirement - We have urgent requirement of Digital Analysis (Adobe Analytics, Web Implementation, DTM, JavaScript, SiteCatalyst) Position-1 location- Bangalore Duration- 6 months to 1 year Year of experience- 4-5 years Skills required:- Adobe Analytics, Web Implementation, DTM, JavaScript, SiteCatalyst. Note- Please don't reach out us for remote [login to view URL] it is mentioned it...

  $944 (Avg Bid)
  $944 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Data science (6 to 1 year on site contract project) 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Urgent requirement - We have urgent requirement of Data science (R, Python, Machine Learning, AI, NLP, Deep Learning) Position-1 location- Bangalore/Gurgaon Duration- 6 months to 1 year Year of experience- 4-5 years Skills required:- R, Python, Machine Learning, AI, NLP, Deep Learning, Note- Please don't reach out us for remote [login to view URL] it is mentioned its a onsite job

  $848 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $848 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Smart Contract 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Smart Contract in Solidity on Ethereum, for a token that references a claim against a property.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Data engineering (6 months onsite contract project) 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Urgent requirement - We have urgent requirement of Data engineering (Big Data, HDFS, Hive, SQL, JAVA/Python, Spark,) Position-1 location- Gurugram Bangalore Duration- 6 months to 1 year Year of experience- 4-5 years Skills required:- Big Data, HDFS, Hive, SQL, JAVA/Python, Spark. Note- Please don't reach out us for remote [login to view URL] it is mentioned its a onsite job

  $864 (Avg Bid)
  $864 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Looking an experienced Ethereum smart contract developer. 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  We need to hire someone who can come in and fix smart contract related issues. Currently there is some problem in deployment process. But you need to figure out what’s wrong. You must expertise in -solidity, [login to view URL], truffle, javascript. And someone who has skill in React.Js, Node.js would be great. Not required. Best.

  $1163 (Avg Bid)
  $1163 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  A website and applications for a private construction company 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Want a website for A-ONE BUILDERS AND CONSTRUCTORS. A complete website with android and ios applications.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I am uploading coming soon page designs, which I want to be build exactly same. it is very simple one page, with some animations. There is mobile version as well, so needs to be responsive. I will prefer to be build with bootstrap 4. there is no need to use any server side framework or coding. I need only html, css and js files. Please view the designs and tell me if you can do the exact same as s...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  MULTIPLEX BUIDERS INC., IS CONTRACTOR COMPANY AND WE NEED COST ESTIMATOR FREELANCE ONLY.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...to employ talented individuals on our team who are self-motivated, positive and energetic. If this sounds like you, we encourage you to apply! JOB SUMMARY The Payroll Administrator (Level I) is responsible for processing the biweekly payroll for union and non-union employees across multiple locations. This position ensures the accuracy of the payrolls

  $545 (Avg Bid)
  $545 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  i need legal contact form .. to make it between my company and the people i hire them , what ever freelancers or normal hiring .. i need to secure my rights .. the DUTY OF LOYALTY AGREEMENT

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  construction Resumee 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who has a sound background in construction to change my resume cover letter and Linkedin vocabulary. using good catchy vocabulary is main and resume is going through application tracking system (Ats) so I need good catchy vocabulary.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  SAP- HANA (6-12 month contract job) 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  Urgent requirement - We have an urgent SAP-HANA resource requirement. Position-1 Location-Bangalore Duration- 6 to 12 month Year of experience- 3-5 year

  $803 (Avg Bid)
  $803 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  UI-UX product development(onsite contract) 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  Urgent Requirement: - We have an urgent UI-UX resource requirement Position – 2 Location – Pune, Duration – 3 months, Year of Exp. – 3-5 year [Note: Should have experience in the product development. Software life cycle knowledge]

  $808 (Avg Bid)
  $808 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  OBIEE and ODI certification 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  Whoever which will apply need to have certification for OBIEE and ODI.

  $805 (Avg Bid)
  $805 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We are currently in search of someone to compose a full set of lecture materials for our Fiber Optics Installer Certification Program. Such should comprise of a course outline, lecture slides, lecture notes, and labs(lab worksheets), along with 5-10 quizzes and 1 final exam. We are aspiring to be accredited by ETA International which is why we would

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  SharePoint Designer (4 month contract) 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  Urgent Requirement Post: SharePoint Designer Location: Riyadh Duration: 4-6 months (can extend) Exp: 4-7 Year Skill Set: Candidate should be good enough to support in portal development, e-services and [login to view URL] needs to have extensive hands on experience in design, configuration and development. Preference: Arabic language is a preference but it is not a must. Perks: Apart from Salary ...

  $8389 (Avg Bid)
  $8389 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  A contract analysis (any kind; rental agreement, lease car, etc) contains four paragraphs, the first one is summary of the entire contract. The other three analyzed contain three different clauses in the contract (one per paragraph)

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Provide ongoing AWS support for our SAAS application 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  Production supp...system monitoring and remediation of issues. Occasional application changes. Happy to consider a monthly retainer for the support, and an hourly rate for code changes. AWS certification preferred. Ideally we'd be working with a company rather than an individual, so that we have coverage if one of the support personnel is on holiday.

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  We are looking for a professional, who can get us a certified as a reseller or authorised support provider for below mentioned brand names: 1. Microsoft 2. Lenovo 3. Dell 4. Asus (Optional) 5. Acer (Optional) 6. HP 7. Cannon 8. Brother 9. AVG 10. Avast 11. Norton 12. Symantech 13. Panda (Optional) 14. McAfee 15. Bitdefender 16. Trend Micro 17. Webroot 18. Eset 19. AOL 20. Comcast 21. Roadrunner 2...

  $5321 (Avg Bid)
  $5321 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  40 positive reviews abou IT Certification study provider 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  hi, we are looking for 40 reviews about IT Certification study provider . each review must not be more then 50 words . this will lead to more projects in the future .

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  Manage Google Service ADS for construction company 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking from someone to manage our GOOGLE SERVICE ADS for our company to generate construction leads.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  4 unit apartment building using 4 shipping containers. I have drawings in DWG. JPEG. file and other hand drawn details I need working Drawings

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Contract drafting 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone that can layout contracts, with verbiage and proofread. Will also need them printed. We have the contract designed in an indd. format We will need a final version in PDF and Word format. We will need someone to add verbiage from revisions and remove any redundancy.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล