ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  91,072 construction monitoring งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  วาดภาพประกอบ หมดเขตแล้ว left

  I love to design character and Scene Design by illustration. I would like to continue to develop my skills in character construction as if is applied to animation and games. ทั้งนี้ได้แนวไฟล์แนวทางทีสามารถทำได้ เป็นงานที่ทำที่ออฟฟิตมีลิขสิทธิ์เลยใช้ภาพจากเกมและที่สร้างเองบางส่วนค่ะ

  $1250 (Avg Bid)
  $1250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Create course material for lessons in Cloud Backend devops (.net) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The project is to create m...the cloud • Be able to explain the use of a cloud solution using the UI, API or CLI. • Be able to reflect on the safety risks involved in coughing application in the cloud • Be able to argue for how the security of an application can be improved in the cloud. • Be able to account for cloud services and what distinguishes them from traditional operation and development • Be able to report on monitoring of cloud applications • Be able to account for scaling (up, down, out or in) of applications in the cloud • Be able to report on network security in the cloud • Be able to account for software implementation in the cloud • Be able to account for how development towards the cloud can increase an application stab...

  $750 (Avg Bid)
  $750 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Logo Design for a Construction company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The company is called:- VESPA - Finishings, Lightnings, Construction The logo should have all of those and should be designed with the construction industry in mind.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  Freelancer - New Projects / 12 minutes ago I am looking for professional Portuguese to English translators to translate 4 documents totaling 80,000 words. The subject matter is technical and legal (public tender for a construction project). It is mandatory to have experience in this kind of fields...

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am looking for professional Portuguese to English translators to translate 4 documents totaling 80,000 words. The subject matter is technical and legal (public tender for a construction project). It is mandatory to have experience in this kind of fields. I don't know the deadline for the completion of the project yet, but I expect it to be at least 20 days. I need decent and committed translators, that is why I will NOT pay less than $0.03 per word (maximum $0.05). Anyway, please let me know your best rates and availability during the next 20-30 days. IMPORTANT: To verify that you have read the description of this project, start your bids with "I am a decent and committed translator". Otherwise, they will be discarded. Thank you!

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Wordpress website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional developer to create a WordPress site for construction and oil and gas company with data entry for the first time. We will discuss in detail later.

  $404 (Avg Bid)
  $404 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา
  Doing research 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project description and format: Introduction and background  General overview of application of Bill of Quantity (BOQ) in building construction industry  Brief description of history and evolution of bill of quantity to present time (Max 500 words) The main body of the report  Classification of existing BOQ software based on extensive literature review (this part should be including at least 15 article).  Select a software of your interest and provide following information (graphical content could be included for better demonstration of software performance) 1. how does the software operate (operation procedure)? 2. Applicability of the software in construction industry 3. Cons and Pros of the software in compare to other BOQ software (Max 3000 words) References

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  SEO local for construction company in USA 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for onpage and off page seo! Need articles written and submissions and need press releases written and submitted. I need everything. I do not want to have to do anything off page and on page. You will be responsible for all activities. I would say this is easy keyword phrases and possibly medium. Not hard at all. Just need high quality work! On-page SEO keyword research (up to 20 keywords) content creating copy-writing technical SEO tittles, descriptions, meta-tags and etc markup and images optimization and so on Off-page SEO link-building (with 60+ DA dofollow links and even 90+ links) competitors analysis and market analysis social signals (creating and posting in the business social profile you will create Facebook, Linkedin) Local SEO full manage of Google My Bus...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  Need someone with Basic Routing/Switching and Network Security Engineer/Firewall Engineer background to complete the task. Good Experience wit... Switching VLANS, STP, VTP etc ● Firewalls, Virtual Private Network (VPN), VLAN's, URL and Content filtering, Bluecoat Proxy etc. ● Managing and setting up rules/policies, Site to Site VPN, network settings when required ● Software upgrades on Firewalls ● Understanding of Change Management Process using ServiceNow, Remedy etc to do change requests/orders to firewalls in the network ● Network Monitoring tools such as SPLUNK, Wireshark, Tufin, Solarwinds etc. ● Migration from one vendor firewall platform to another(Ex: Replacing all Cisco ASA FW's with Palo Alto etc.) ● Troubleshooting network connectivity issues within constraine...

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  jes jesus projects 6 วัน left

  ...the work necessary to achieve the stated objectives of the project. For example: Obtain and manage project resources; execute the tasks as defined in the project plan; implement the quality management plan; implement approved changes according to the change management plan; implement approved actions by following the risk management plan; maximize team performance. Controlling and Monitoring the Project Monitoring project progress, managing change and risk, and communicating project status. For example: Measure project performance using appropriate tools and techniques; manage changes to the project scope, schedule, and costs; ensure that project deliverables conform to the quality standards; update the risk register and risk response plan; assess corrective actions on t...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Add Script to WordPress/Woocommerce for drop ship 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a WordPress site under construction that uses the Woocommerce shopping cart. I'm integrating inventory from a vendor that will drop ship and need the cart modified to send the appropriate messages to them to kick off the order. I need to add a script (WSDL, PHP, or XML) to the cart based on my vendor's Direct Ship API, allowing for orders to be placed for drop ship. I will provide the documentation on what the vendor requires. This script can be custom or through the use of an plug-in. The price quoted in your proposal is the fixed price I will use to select a winner and what I want to pay. If you plan on quoting then renegotiating for an hourly rate, I will cancel.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  Aim -------------------------------------------------- We are creating a weight monitoring app, which needs to connect to a set of WI-FI Tuya Scales and sync measurements via the Tuya network. The user shouldn’t know Tuya is involved. Requirements -------------------------------------------------- 1. The user installs the app. 2. The user connects the Tuya Scales to their Wifi network and sets up the scales via the app (The user shouldn’t know Tuya is involved ) 3. The app saves the authorization details needed to query the users weight using the Tuya API. 4. Every time the app is opened, it queries the Tuya Api and displays the latest weight measurement. Platform -------------------------------------------------- 1. Development platform - Xamarin ...

  $787 (Avg Bid)
  $787 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Seoul. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $25 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Phnom Penh Cambodia. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Trinidad & Tobago. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $21 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Challenge 6 วัน left

  Build a Logo with three Letters MST - Associate it with construction

  $10 (Avg Bid)

  ... I want this calculator to be branded as well so that I can sell it to building companies. I also want it flexible so that I can easily edit it and for example use it for kitchen renovations and other types of renovations. I guess we can use gravity forms for this but I look forward to your suggestions. The important thing is to be able to sell it as a "white label solution" so building and construction companies where they will pay a monthly fee for the tool since it will allow them to get more leads and jobs with less effort. Of course it's then important to do it in a way that it can be implemented without any risk of the company "stealing the code". What solution do you offer for this? Gravity forms (or whatever system you use) must also be able to...

  $594 (Avg Bid)
  $594 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Magento2.3 speed optimization over remote connection 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi All, I need some one good in Magento2.3 speed optimization over remote connection. (i will check if you can fix some, then we can go for big work) i need fix - Avoid an excessive DOM size - Serve static assets with an efficient cache policy I'm looking after your speed optimization my - Google Page Speed - GTmetrix | Website Performance Testing and Monitoring resolved most of the below issues : - Eliminate render-blocking resources - Remove unused CSS/JS - JavaScript execution time - Defer offscreen images - Minify CSS/JavaScript - Enable text compression - Uses efficient cache policy on static assets - Reduce the impact of third-party code - And many other things. with regards,

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Good afternoon, I am looking for professional Spanish to English translators to translate 4 documents totaling 80,000 words. The subject matter is technical and legal (public tender for a construction project). It is mandatory to have experience in this kind of fields. I don't know the deadline for the completion of the project yet, but I expect it to be at least 20 days. I need PROFESSIONAL translators, that is why I will NOT pay less than $0.03 per word (maximum $0.05). Anyway, please let me know your best rates and availability during the next 20-30 days. IMPORTANT: To verify that you have read the description of this project, start your bids with "I am a professional ES into EN translator". Otherwise, they will be discarded. Thank you!

  $1204 (Avg Bid)
  $1204 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  $50400 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  IT Project Management Task --2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Develop a project management plan The Project Management Plan should include (but not only): 1. Project Charter 2. Sta...according to chosen methodology, if necessary, add new issue types and update workflow) • Team members added to projects • Create project issues (assign, estimate, organize in components and versions) [at least some part of task] • Configure project board • Create a dashboard for team use 9. Confluence (reports): • create page structure to move teamwork documentation to the confluence 10. Project monitoring processes • Traceability matrix / Control chart / Review and status meeting I will explain the business case in the chat. It is very easy, I want to hire someone because I don't have time for that and I don't have that...

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Need to write content for a Construction company, This content is mostly regarding company profile. This include company mission, vision, strengths, work culture, infrastructure etc..

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Desktop App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a desktop app to be built for employee monitoring that can run on any of the OS.

  $20 - $168
  $20 - $168
  0 คำเสนอราคา

  We are an e-commerce company and sell private label brands via Amazon FBA. We are looking for a Business Development Freelancer as soon as possible. Tasks - purchasing - customer support - monitoring - Product optimization (on Amazon) Conditions - 25-35h a week - Remuneration by hourly rate on invoice (monthly) If you are interested, we will be glad to hear from you. Please also tell us what experience you have with the Amazon Marketplace.

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I can do $7 / plan 7 x 5 = $35 (+ $15 bonus if completed on time = $50) 1st ) Floor plan (interior) 2) Lighting plan for 10134 Rockingham 3) Kitchen top view (birds' eye) plan 4) Kitchen elevation (East Wall) 5) Kitchen elevation West Attached please reference; 3 Samples for reference of Kitchen Elevation plan format (10th ave)

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Ubuntu 20.04 linux nginx install app from source (check description) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Ubuntu 20.04 linux nginx install app from source you must to do that job under teamviewer or chrome remote

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I would like to hire creative interior designers who can design the interiors for a new house. The house comprises of 2 bedroom, hall, kitchen, 3 bathrooms. It is an under-construction apartment on 12th floor of a building. CAD drawings will be provided. I am looking for someone who can create practical, low maintenance, subtle, and interesting interiors for the space. Detailed requirements and expectations can be discussed if needed. We would need 3D layout with renders and virtual staging.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative writer who loves researching, dedicates enough time to understand a topic, come up with headings & subheadings, and finally, write an well detailed and structured article for a topic. Topics You will be writing on, including but not limited to: Home improvement. Skilled trades & construction. Blog articles about interior & exterior design. Occasionally about online marketing. I will provide resources, keywords, and detailed guidelines. Some SEO experience is required. Rates will vary but I pay around $25 for 1000 words. Bonuses for the right candidates after they've proven themselves and rate hike. NO AGENCIES PLEASE. PROVIDE SAMPLE OF PREVIOUS WORK PLEASE.

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Animators Needed for StarCraft 2 Mod 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...art tools is from 2015, and again is only compatible with 3DS Max (also released in 2015) The work being performed will be: - Taking existing textures for these models and converting them into a new format (this format will be provided) - Taking the base building model and breaking it apart into 3 chunks (per building) and then creating 3 separate simplified meshes for each building's "Construction" animation (which is shown when it is being built in the game) - Apply changes to these units (after the above) to a template that will be provided to you What is complete presently?: - Building meshes - Building base textures - Scope of animation (We know what and how we want it animated, just need someone to execute that) - Base 3DS Max Files Any bi...

  $2388 (Avg Bid)
  $2388 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Hello Designers, I am looking for unique website design for my small business, I want to build a website which works as portfolio for my work ; My business is engineering services like design and construction my suggested main tabs are About us(who we are-vision-mission-core values) ,Services, Projects, Team, Company social responsibility , Careers, Contact us I attached primary profile from which we can extract some data I need to languages English and Arabic To have a clear idea of what I want , there are some examples for website that I want to have one like them I want to know completion Time, total cost which includes (full design and good and fast domain ,source code), previous projects Thanks

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Trophy icon Develop our logos requirements 8 วัน left

  Introduction: Neom Real Estate Establishment and Advanced Construction Establishment are working in real east sector; NRE is buying land, designing houses and ACE is building and sell it to customers. Each establishment have separate logo. We are deciding develop our logo by doing some changing. Current situation: We need to contract with one of creative freelancer to do the following: - Write our slangs as customer values proposition under each logo (Arabic and English) and have it as separated file. - Having marketing stickers for each establishment (more than three approved stickers for each establishment) covering our logo, CVP, contact number as well as QR code retrieving our social media addresses. - Develop our letter head for each establishment. We attached both of them...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Wordpress maintenance CTO CRYPTO (https://thecointimes.net/) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  An excellent opportunity for an experienced WordPress Developer / Web Developer to join a fast-growing crypto newspaper in a fully remote position. Reporting directly into the Director the main responsibilities of the Web / WordPress Developer/ maintenance director will include: Website & Database Backups. WordPress, Theme, & Plugin Updates. Security Monitoring Scheduled Maintenance Updates Notifications & Alerts. Check and Delete Spam Comments Keep track of updates for the themes and plugin Conducting bi weekly audit to check everything working properly Audit any loophole and set trackers to block anyone who attempt to login Set up Advanced security parameters to prevent malicious activity Find and Fix 404 Errors Working closely with a Designer, Project Manager, and Tec...

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  All discussed via chat. Amama B. agrees about it barely accept the hiring.

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are looking to add exceptional graphics using scrolling parallax effect on our updated website home page. Our, under construction, website is new.SolarPorts.com. Attached is our initial idea for scrolling. We are open to your new ideas, or implement what we propose. We have, or can show you where to get, nearly all of the graphics, and are open to you suggesting others that we can use (and purchase). If you think you can help us, please reply with websites that you created that show parallax effect and graphics, along with your estimated cost. Feel free to reply with questions, if needed. Thanks, Joe

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Technical Paper / Research Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A very well structured project required 3250 Words Subject: Develop a strong marketing strategy for a construction company to boost their work. More details to be shared later

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I need a simple monitoring script, could by Python or Perl or Bash, that would do an snmpwalk and alert if an interface was down.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Web app that has an interactive construction site map for scheduling activities

  $1222 (Avg Bid)
  $1222 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  GIS construction map 5 วัน left

  Web app that has an interactive construction site map for scheduling activities

  $1169 (Avg Bid)
  $1169 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative writer who loves researching, dedicates enough time to understand a topic, come up with headings & subheadings, and finally, write an well detailed and structured article for a topic. Topics You will be writing on, including but not limited to: Home improvement. Skilled trades & construction. Blog articles about interior & exterior design. Occasionally about online marketing. I will provide resources, keywords, and detailed guidelines. Some SEO experience is required. Rates will vary but I pay around $25 for 1000 words. Bonuses for the right candidates after they've proven themselves and rate hike. NO AGENCIES PLEASE. PROVIDE SAMPLE OF PREVIOUS WORK PLEASE.

  $404 (Avg Bid)
  $404 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  architect for drawing 5 วัน left

  we have a project in need of construction detail plans for an office TI [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions]

  $965 (Avg Bid)
  $965 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Content Writing - Article Writing 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a creative writer who loves researching, dedicates enough time to understand a topic, come up with headings & subheadings, and finally, write an well detailed and structured article for a topic. Topics You will be writing on, including but not limited to: Home improvement. Skilled trades & construction. Blog articles about interior & exterior design. Occasionally about online marketing. I will provide resources, keywords, and detailed guidelines. Some SEO experience is required. Rates will vary but I pay around $25 for 1000 words. Bonuses for the right candidates after they've proven themselves and rate hike. NO AGENCIES PLEASE. PROVIDE SAMPLE OF PREVIOUS WORK PLEASE.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Enfield, North London 5 วัน left

  We need to resubmit/amend the roof and timber substructure and cladding and simpler flooring to Enfield Council. Please note that we have ordered the 4 m wide by 2.1 m high aluminium bifolding door, 20 mm timber cladding and 40 mm deep insulated panels (1 m wide by 5.5 m long) for the roof which can not be refunded. Can you confirm that your fees will cover the following: 1.Pr...Structural drawings will be ready on Wednesday/Thursday this week the latest if you receive your instructions and payment today. 50% of the fees will be paid at completion. 4. Deal with Building Control / Enfield council resubmission/comments and request for amendments and revision, if applicable. 5. Consult, help and advice by emails or phone to the contractor and the Owner the duration of the construction...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hi! I am an embedded developer. I am working on a project "Indoor air quality Monitoring system". I need a circuit designed for this one. I will be using a microcontroller for driving various sensors. This product is in its RnD phase, as of now will requiring only a circuit, if the circuit works , will be requiring lots of them, will be ordering them accordingly.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Senior DevOps Developer 5 วัน left

  ...scalable and highly available - Implement detection and alerting of anomalous behaviors - Work with internal “customers” including the product team, developers, architects, product owners, and QA to understand their platform needs and build software tools to enable developer productivity - Work with the team to take operational responsibility for their services and to establish processes and monitoring which drives incremental improvement. - Experiment with new tools, techniques, and practices to improve our process, infrastructure, and platforms - Create and maintain documentation...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...Basic Functions: • IT Support relating to technical issues involving Microsoft’s core business applications and operating systems. • Support of disaster recovery solutions. • Basic technical support at the network level: WAN and LAN connectivity, routers, firewalls, and security. • Basic remote access solution implementation and support: VPN, Terminal Services, and Citrix. • Monitor the remote monitoring and management system alerts and notifications, and respond accordingly through service tickets. • System documentation maintenance and review in ConnectWise. • Communication with customers as required: keeping them informed of incident progress, notifying them of impending changes, and outages. Additional Duties and Responsibilities: &bu...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  $13895 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Travel content Writer 5 วัน left

  Hi Namaste from India !!! I am looking out for a content writer for my travel website named Indian Experience. The website is under construction currently. The write must be SEO friendly and close to culture and traditions. Includes targeted keywords and Meta description Also we would appreciate if you can share samples of your writing to understand better. Thanks Regards

  $275 (Avg Bid)
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  List of Roofing Companies, Construction companies in Australia information Organization Name : First Name Last Name Title: Owner,Manger,CEO ,Director Email Address Phone number Website Address.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Develop Monitoring Central and Mobile App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey Freelancers, I'm looking for somebody to develop monitoring central for tracking devices and complete several functions within the mobile app that needs to be developed as well. Have you ever created a monitoring central and mobile app for it?

  $1453 (Avg Bid)
  $1453 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา