ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,282 convert 2008 delphi งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB [login to view URL] -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Delphi and OpenCV for Android/IOS -- 2 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  The project is to create a software in Delphi comparing the color differences between two selectable zones of the real-time camera using OpenCV library from a smartphone or Tablet (Android or IOS). The software can save snapshot/picture and send it to a database server. The complete source code should be provided.

  $433 (Avg Bid)
  $433 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need a quick https server in delphi 2006 using clever internet components. they have an httpserver. component and support for tls 1.2 Would like it enhanced to load a self signed .cer an d key and accept a request. ASAP

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Delphi Programmer Needed For Regular Work 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...software engineering experience). I have no intention of searching for a new programmer for every project! :) You MUST be Proficient in Delphi Programming Language - development with Delphi Community Edition (Tokyo) or Delphi Pro - and FMX (FireMonkey). Experience with php, codeigniter, sqlite or LiveCode a plus. NOTE: PAY WILL INCREASE for projects as

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I am developing a client-server application (TCP/IP) for Windows using Delphi XE3 and Indy 10, but have some problems that I can not solve by myself. So I need some expert, with advanced knowledge on this subjects (Delphi and Indy), to help me. Here is a overview on how it works: - Server side application will show all connected clients, and I can

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am developing a client-server application (TCP/IP) for Windows using Delphi XE3 and Indy 10, but have some problems that I can not solve by myself. So I need some expert, with advanced knowledge on this subjects (Delphi and Indy), to help me. Here is a overview on how it works: - Server side application will show all connected clients, and I can

  $566 (Avg Bid)
  $566 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Conectar software en Delphi a API de Google Drive 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Se necesita implementar el servicio de Google Drive en un software realizado en Delphi XE7

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  The code would accept a TBitmap that can be 8 bits or 24 bits pixel format as input, and give the desired output after applying the bilateral filter. If this project is...give the desired output after applying the bilateral filter. If this project is succesfull I have other similar projects that I can commit to you. The code must be written in Delphi.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Delphi WebSocket lib bug hunting 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  There is a Delphi WebSockets library (eSeGeCe WebSockets) with full source codes. There is a hard-to-catch bug (or bugs) in it leading to memory corruption in rare cases The goal is to do hardcore tests to find the bug. You will have to test it in heavy loaded multitheread environment, may be code own WebSocket server (using the same library) to

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Looking for an code of media player able to playback live stream (HTTP, RTMP, HLS,...) Source code on delphi with XE10.2 support

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  My website needs to be updated to Wordpress so that I can edit it easily. I believe that the current platform is Delphi. If you wish to review my website prior to quoting, the address is www.vitalessence.com.au.

  $283 (Avg Bid)
  $283 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  I need a Delphi expert to fix memory and instability issues on my Delphi application ( environment is Rad Studio XE2). Here are some of the issues : 1. Program hangs when I try to import data into the program. 2. Program hangs when I try to close the program 3. Update some external url for time checking 4. Try to make the program more responsive

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Hi all! I have a XMPP (Jabber) service, hosted in a cloud server (with Debian 9 and public IP), and a simple chat software for Windows created with Delphi (7 / XE3). Chat users can already send/receive small files (KB) using in-band transfer (client1<->server<->client2), but this is slow and not efficient at all. I'd like to allow users to share bigger

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ... You should have experience using amazon S3 and CloudFront or at least any CDN - content delivery service. What is needed description below step by step, has to be in delphi to work on my windows server: 1. Upload a file to Amazon S3 2 Check the file size or MD5 if its possible in Amazon S3 (we want to confirm the uploaded file to S3 is

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ***********************************READ THIS FIRST**************************************** INDIVI...abilities and you may have just found the source of unlimited work that you have been looking for. Our company has been in business 20 years. Additional work available with Delphi, Fire Monkey, Dot Net (Winforms, and ASPx MVC) IF you are qualified ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Windows server was compromised due to due to SynAck ransomware attack We need to Decrypt a MS SQL Server 2008 database .mdf & .ldf file (2files)

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ANPR System Project, need to use thirdparty SDK and integrate in to my new application for redistribution in market should have knowledge of C++,C# or Java, Delphi

  $24 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I need help with setting up a small example in Delphi Berlin where I create a dummy simple exe project with very simple an out of process COM server that can control this exe, just by creating it in a new instance or attaching to an existing instance. Registering to ROT is necessary.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...checking rights and sending out push notifications to other clients about changes in the DB. On client side we have a delphi application with a link to Java classes using the same units for the communication on client side. The actual IDE is Delphi 7. There are many external libs included in the application, like tnt classes, pdf generator ...etc supporting

  $2 - $35 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $2 - $35 / hr
  17 การประมูล

  i want a Delphi 10.2 programmer for fix my problem i'm making an web browser using twebbrowser i want to make an app to just to open one url [login to view URL]('[login to view URL]'); but when i open this i have this error "Attention! This page may not display correctly. You are using an outdated version of Internet Explorer. For a faster, safer

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Need applciation that will be able to recognize these sheets's marks - attached. Delphi XE2

  $1324 (Avg Bid)
  $1324 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  looking for a Delphi expert. i want build android app in [login to view URL] already completed.

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We have a small software which has a complex data object...project that we are working on, which will need more help with the development. We are developing our main project with the latest version of Delphi. We prefer to work with a freelancer having experience with: -Delphi Enterprise -RAD Server -Database development -Typescript and Javascript

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I have a Delphi program client that I use to connect to some server and verify some emails. The server is currently hardcoded and can only support only 2 servers. But I want to be able to enter the servers IPs multiple from the program interface rather than being hardcoded. Would be nice if the program can be modified to allow me connect to more than

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Actualmente tenemos tres aplicaciones de escritorio desarrolladas en Delphi 2007 que hace envío de correos, pero ahora que vamos a cambiar de servidor de correo necesitamos modificar la clase de envío de correos para que use SSL ya que para envío de correo a través de office 365 es necesario, además de modificar la clase si es necesario habría que

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need to convert Delphi win to Intraweb. beautify the GUI

  $2021 (Avg Bid)
  $2021 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We have a product developed in Delphi 7 with a SQL server backend. The system has around 500,000 lines of code, and does case management and reporting for U.S. Department of Labor grantees performing employment and training for farmworkers. We are looking for a Delphi programmer to do functional programming in the LA area under our project manager

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Desenvolver sistema e aplicações, determinando interface gráfica, montagem de estrutura de banco de dados e codificação de programas, conforme orientações prévias. Realizar manutenção de sistemas e aplicações. Desenvolver documentação de sistemas.

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Zwei bestehende WinCC Flex 2008 Applikation sollen um ca. 5 seiten und mit insgesamt ca. 100 Variablen erweitert werden. - Anbei das aktuelle WinCC Flex 2008 SP Projektarchiv !

  $989 (Avg Bid)
  $989 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Prefer development language: Delphi General information: The application has to monitor a textfile. That textfile contains 1 line with this syntax: artist – songtitle. As soon as the content of the changes, the content must be send via TCP or UDP (selectable) to an URL (syntax: http://<ipaddress>:<portnumber>). The URL points to a device that will process

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I have a Delphi FMX program that connects to MongoDB hosted on mLab with 3-4 more support functions. It uses 2 DLLs to connect so it is not running on Android. this job is to make the connection and the support functions to work in both. The windows part works fine. I don't mind if you use a Android directive and compile time and not rewrite when

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  6 การประมูล

  Apoiar a integração de Componente de Assinatura Digital (pacote com exemplos fornecido) em sistema legado em Delphi. Estamos elaborando uma alteração no sistema atualmente utilizado em Delphi para integrar um novo assinador de documentos (cujo pacote com exemplos, bibliotecas etc está disponível para consulta + suporte por telefone e e-mail)...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I am using Delphi 10.2, I made a Notepad++ plugin, in which there is a webbrowser, i need to copy the text of webbrowser with the help od command ctrl+c and paste it in the notepad with ctrl+v.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need to move some databases from SQL Server 2008 R2 running on a Windows 2008 R2 virtual server to SQL Server 2012 running on a Windows 2012 R2 virtual server. I copied the first database over which runs an e-commerce website. However it made the website run very slowly taking several seconds to move between pages. I need someone to find out why

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...Portuguese, Dutch,German, Indonesian, Italian,Norwegian,Turkish) 19) C Programming and C++ Programming 20) SQL and MYSQL Programming 21) Microsoft Access Developer 22) Delphi Programming 25) Ruby2Rail 26) HTML 27) Google Sheets 28) MS Project 29) Python 30) REST 31) Twitter 32) UNIX 33) VB6 Programming 34) Wordpress 35) XML and XHTML

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  88 การประมูล

  I need to install a ssl certificate in windows 2008 server for one domain Requirements: 1-sha2 (256). 2- We will work togheter in team view

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need to install a ssl certificate in windows 2008 server and i need: sha2 (256). We will work togheter in team view because i dont have pemitions to give acess to you. I will generate the cert as we make the the cert request.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hello This project is available if you are able to start now. Delphi developer with fast understanding and large skill.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I want read from delphi .pst files that are files of ms outlook. My idea is read file and get the data as plain text for parse it. I can show a project where I do this in C# but I need do it from delphi. very thanks !

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...want translate to delphi. Im making a MS Outlook backuper. The project use a external dll for read .PST files, the dll is coded in .NET link of the dll: [login to view URL] I will share the source if you send me serious proposal about you skill with delphi and if you are sure that you can use this dll from delphi WITHOUT request admin

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Search 500000 text in a rich-edit. For Delphi programmer (run in xe10 version). I need the results in 2 days only and my maximum budget is 50US$. The file could be shared on freelancer's demand.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  The current profit/loss report for 800 portfolios takes about 3hrs. Looking for anyone that can find a way to generate these report under 1hr. Compiled in Delphi 2007 NexusDB engine

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi, I cannot call the namespace, and any code from added Web Reference to my project in VS2008 for smart devices (windows mobile 5.0). I have the Web Reference (not service reference) retrieved from Microsoft Dynamics NAV 2015 and I want to integrate this system with my project in C#. I was trying many solutions to call this Web Service in code. For example: - tried to enter the following: We...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  looking for excellent delphi Tokyo programmer for customization of existing reservation software. Only apply if you have delphi programming in your portfolio.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...to access kinect using Delphi 7 or delphi xe5 the gospel of this project ia create source code with the exe apppication see this video for reference [login to view URL] Delphi human skeleton tracking, so i can get the 20 Human skeleton describe as shape1 until shape 20 or label1 untuk label20 component using Delphi and kinect so when some

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล