ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  173,113 convert asp database html งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 การประมูล

  ต้องการซื้อ database ท่องเที่ยวในประเทศไทย

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Convert .NET Core to .NET MVC or winform. Hello, Our CMS code is in .NET core 2.0 and we want to convert it into MVC 4 or 5. or winform .NET4.6 Please bid only if you have done this. Write in details your proposal. Thanks!

  $178 - $535
  $178 - $535
  0 การประมูล
  Expert database administrator needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a mysql db, i need someone to manage it and to write scripts to help me generate reports. I need a real expert to understand our database and make reports accordingly

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  convert invision files to html 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i am looking for html developer who can convert invision files to html, please bid only if you can start the job now. total no of pages is 34, header and footer is common in all pages. Thanks

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hello, I have the design of a total of 9 pages that are going to be part of a new we...3. Mobile 4. Tablet The assumed dimensions for each of those will be provided as well. The end goal is to have a responsive design for each of the 9 pages with appropriate HTML and CSS code. The task should be quite simple for an experienced front end developer.

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  150 การประมูล
  Retrieve Website Source File and Database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Freelancer, I have an website that not able to login using admin access anymore. It has some important files in the webserver. I need help to retrieve the database and the entire site files. You will need to send me few sample files for me to verify your job has completed and the list of files that you successfully being retrieved. Once i am sure

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  24 การประมูล
  I need a USA Canada lawyer database. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a USA Canada lawyer database. I need name email etc [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] must valid and recent list. I need a sample few entries if ok then I will buy.

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I have html and php website development with in 2 days with looking corporate. also having matrimony project with online registration process with database user and admin module

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  PSD to HTML convertion - 4 pages - Mobile Friendly 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 4 psd files (pages) - I need html of them. Must be mobile friendly. 2 samples jpg is attached. PSD will be given on finalizing candidate. Need it ASAP.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  114 การประมูล
  Create a database 6 วัน left

  ...need a database that can calculate the combined cost of these component SKUs. The list of kit SKUs can be uploaded. The make up of each kit, including the qty and cost of each component SKU needs to be looked up via the API for our website. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The database must be

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Website Coding in HTML from photoshop document 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have created a Photoshop .psd file for a website. i want to code it in HTML so need a freelancer to code it in HTML. and also if having good experience with .js, mostly angular.js then would be great for further work, as i also want to design front end of the web app.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  I need html expert and designer to create 2 boxes. Each box should look appealing. Each box will have 1 column and 10 rows. Each row will have a word . so 10 words total per box You will need to place these 2 boxes beside a youtube [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] will need to center youtube video on website and have a box on each side of the video. Below this you will

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  I have a database project for a bank system and I need a GUI Interface for the bank, where I add customer with an automated Account number in the bank, add a loan, add a bank, add a project to the bank and add a relationship between the bank and another bank

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  MS Access Convert to Open Source DB for online access and use 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have an application written in Access circa 2011 We want to convert it to an online use product and no longer us access but using a solid open source DBMS (MySQL for example) We need the Programme converted and the Database templates but not the data There will be a need to u[load data from a different application source once DMBS is functioning

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  A two part project, first convert a rule parser from Squaak to Python objects and finish parse execution code, keeping it short and simple, in a month. Second use use it to build Bible analysis rules needed for automatic learning of more rules to answer a person's Bible questions using analysis, not simply searching of existing commentary. This first

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Convert MS Word with citations to clean HTML, EPUD, and MOBI files 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...articles in MS Word that needs to be converted to HTML, EPUB and MOBI files. The HTML file will be integrated in a Joomla CMS article. The ebook format will be available for download. Requirements: 1) Start by creating a clean version in HTML. Remove Microsoft Office and any custom styling. Preserve basic HTML tags such as bold, italicized, headers, paragraphs

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  php code to upload an excel file and convert it to an xml file 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  php code to upload an excel file and convert it to an xml file - need to have interface to upload the excel file - the xml output should follow an xml template provided

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  hi i nneed af sat frrelancer to convert my logo to a good quality without pixels

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Build bootstrap v3 html same as psd/image 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...coder, only using the framework (html, css) and the images I think. (But I have the high-resolution psd and font-information given by professional graphic designer and the final design should look exactly the same - I also have the font-information and color-information). * I expect a high quality easy to use/read html that follow the best design principles

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล
  Simple HTML Signature 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a email signature ( currently image file) written as HTML. Simple project- shouldn't take loner than 1 hour.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  This requirement is to redesign and convert existing cricket club MVC website into PWA to make it suitable for Mobile device. It must contain below basic features:- Live Scores Commentary Scorecard Highlights Match Facts News Photos Live Scoreboard when match is being played. The scorecard, commentary would be updated through the Mobile App (Functionality

  $464 (Avg Bid)
  $464 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Convert an Illustrator File to an Interactive HTML 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an Illustrator Proposal and I want to convert it to an interactive HTML with the possibility to export the pdf at the end. I thought of having defined elements which I can add then edit the text with fixed space between each element. For example: Add Headline -> Edit Headline Add Bullet points with Header -> Edit Headline then Edit Bullet points

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Convert cloud to a mesh 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  C# wpf code is required to convert point cloud and color texture to a mesh, then save it to *.obj file. please bed with the actual price.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Encrypt PHP HTML output 6 วัน left

  I have a website that is PHP. It offers digital items for sale. The HTML output shows the download links when "view source" is selected, so anyone can just go straight to the download without paying. It is not as simple as having PayPal encrypt the buttons, as the way the software works, it is not placing the PayPal info myself. I just set my PayPal

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  I need html expert and designer to design 2 boxes to put on website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need html expert and designer to create 2 boxes. Each box should look appealing. Each box will have 1 column and 10 rows. Each row will have a word . so 10 words total per box You will need to place these 2 boxes beside a youtube [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] will need to center youtube video on website and have a box on each side of the video. Below this you will

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Create PSD to html 6 วัน left

  I need psd to html pixel perfect as per my requirement and responsive with all browser and mobile ....

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Convert Complex Adobe InDesign to Responsive HTML > 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to convert complex InDesign pages (tables / grids, images, etc.) to CLEAN, responsive HTML. Need candidate vendor to do 1-2 pages as a demo before proceeding to a larger project. HTML links must be preserved. sample pages can be found here. Complex examples [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] https://www.usabluebook.c

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  develop a prototype of a software application with a database component. You will need to produce and provide 2 files: (1) documentation explaining the purpose and characteristics of your application; and (2) your prototype as a MS Access file (.accdb), that should include the database component, forms (user interfaces), reports and queries.

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I need to create 7 tables with 2 columns using divs and css. Table have a heading with different colors. Please see attachment. You will submit a html with css embedded in the head section. Font is Lato. Edit based on questions received: Layout should be 100% width to page (responsive), height according to content. Icons should be delivered as PNG

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Troubleshoot my HTML email signature with SVG file 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Attached is my html email signature. When I send it to some recipients the logo (a .svg file), which should display as a 200 pixel width, explodes to a much larger image. I need you to either edit the HTML to keep this from happening, or if possible, edit the .svg file to limit its size.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  request for someone design android program can connect with Oracle Database remotely and local for restaurant and i need it with source code

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Convert existing MVC website built using MS .Net & MS SQL to PWA or Redesign Frond End completely.

  $744 (Avg Bid)
  $744 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...are needed for this project. Also a template is already in use. In the existing React environment, there needs to be created new components to fill the landing page. The CSS/HTML structure of this components can be copied from existing components. The design (color, fonts, images) of the platform is already in place. On the platform, users (clients

  $1444 (Avg Bid)
  $1444 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  Need database expert MySQL and SQL 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for freelancer having experience in the database for MySQL and sql. Companies welcome.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Hi, We require a front end developer with expertise in EJS,HTML,CSS along with NOSQL for an ongoing project. The developer should be able to create JSON object from HTML pages. The backend is already being developed in node.js by the backend developers, front end UI work needs to be continued from the middle of a project. Please connect with me if you

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Wordpress database and high end plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  advanced lever programmer with full database knowlwdge wordpress plugin . save data from feed into local server then api call to update that data every day ,then develop a wordpress plugin to filter and use that data on pages .

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  PSD to HTML CSS Jquery 6 วัน left

  Convert PSD template to HTML 4 pages - news page, property detail page, contact page and team page Fix HTML issues for homepage and property listing page Fixing HTML issues need to be started now and completed today itself. They are alignment and responsive bugs. Other 4 pages need to be delivered within Friday. PSD image samples are [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  convert PSD file to wordpress theme 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have PSD (photoshop) file want to convert it to wordpress theme. it is Mobile Application landing page

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  i want ecommerce website design psd with html code.i will convert it ecommerce site lavarel. only want 3 pages design .home,category page , products details page. our reference site togofogo

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  convert a programme which uses flash and convert to apk file which can be used with a android device.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have a website in Java. I am not able to connect Mysql database. Tomcat is in docker container.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hi, I need to transform this file to HTML I can upload it to nopcommerence emailing service, Html and css must be in the same file. the text is in Arabic so please be aware of that, I will explain each component in chat. Thank you

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  ...Quotation for below; My aim is to achieve an API setup which can connect to an already existing piece of software's database - MYSQL. I want the API to be used on external websites which connects via a user account's API key to the existing database for users to create a quotation. All I need is the creation of the secure login and after login to redirect

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  convert an html ecommerce template to a wordpress template.

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  103 การประมูล
  Convert a excel in a web page table 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I'm looking for someone who can convert a excel table in a simple web page where two people can edit the table in same time. The two people are the admin and the other the employee. I attached the file, you only need to reproduce EXACTLY the file and the two users must be able to edit it when they want without needing to login. Thank you

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I already have a contact us form (in .asp) I need to add a way customers can send a picture and need it secure with captcha or similar. Also if customers are on a product on my website I need a way so when they email me from that page it adds the SKU or product details to email so I know what they are asking about.

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล