ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  18 convert asp net mysql php งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...NET, ASP.NET Core, C#, MVC, .NET design patterns and other Visual Studio-related posts (also including UNITY, Xamarin and so on) - HTML5, CSS/SASS/LESS, JavaScript, JQuery, Mootools, Angular, ReactJS & client-side development - Node.JS, IIS, Apache, MSSQL Win2kServer, Azure & MS-based server-side hosting - PHP, MySQL/MariaDB, Linux, CentOS and

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  I need to develop an application using PHP & MySQL on provided SDK, there is a readymade working application built on the same SDK using ASP/.Net language, I just need to convert it into PHP OOP. I mainly need only two commands/functions within SDK to be converted into PHP, the rest are not needed right now, Get Enrolled data from device GET...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ด่วน ปิดผนึก
  Script Code and Database conversion from .NET to PHP หมดเขตแล้ว left

  Dear Sirs, We are looking for .NET, ASP and PHP Expert We have small application - Metric Calculator Conversion The Application is in .NET + Database I attach the code in .NET ... all html, css, javascript, and database ... And we have to fully convert this application into PHP and MySQL ... and to integrate it in Wordpress we...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Php Mysql Website หมดเขตแล้ว left

  My existing website is in Asp Dot net MSSql2008 I want convert it into PHP MySql No change in designing required Features needed: (1)User registration (2)News Posting with ajax functionality (News refresh without page load) (3)One Day old news become history and show on History page (4) File(exel, doc,pdf, jpg) Uploading (5)Feedback page

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Question Writer Collator in asp .net หมดเขตแล้ว left

  - convert the Question Writer provided collator from php platform to asp .net (C#) platform. - convert the collator database from mysql to mssql. - for who interested, you are please to download the trial version and the collator from Question Writer official website.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  convert MSSQL/ASP to joomla 1.7 or good php/ajax cms หมดเขตแล้ว left

  Convert existing .net asp ms sql site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to joomla1.7 or another cms that will be easy to update in the future. The php/mysql/ajax site must match the current design same design - client is an artist and very picky about changing the way the site looks. BUDGET IS FIXED AT $300. You can bid less if you really think this is too easy

  $1533 (Avg Bid)
  $1533 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  jsp to php conversion ++++ หมดเขตแล้ว left

  ASP, .net, PHP, Java (jsp site), mysql, mssql, flash We have a medium sized project that requires someone to take a site that was 80% completed in jsp and convert to php + add some new things we want to do with the site. Part of the new add ons are a shopping cart system that will send socket commands to a game server engine and pull data from

  $1567 (Avg Bid)
  $1567 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  ASP/.NET Web Maintenance หมดเขตแล้ว left

  ...these: 1) Classic ASP 2) IIS, Server 2000/2003 3) .Net/VB 4) MS SQL 2000 , MYSQL and MS ACCESS 5) XML, T-SQL, Stored Procedures 6) HTML 7) Some CSS and willing to learn 8) Java Scripting 9) Some Flash, Some Swish experience and willing to learn ( we do not use these heavily ). These are a plus but not necessary: 1) PHP 2) Oracle 3)

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  custom command line FLV conversion project... หมดเขตแล้ว left

  I want to use an FLV converter such as this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] To automatically convert video files which have been uploaded to my website. I then want the program to automatically post the FLV video files to my site. If you check on the sothinkmedia 'demo' you can see? what I'm after.

  $2786 (Avg Bid)
  $2786 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Multimedia comment widget หมดเขตแล้ว left

  ...email with audio and video files attached. The MobaTalk system was developed using HTML, ASP, PHP, JavaScript, VBScript, ActionScript, Flash, Java, MySql, SQL, and Visual Basic. It might just be easier to say that it is using everything except for .NET, Ruby, and C++ :-) This version of the MobaTalk Multimedia Comment System will soon be released

  $1500 - $5000
  ปิดผนึก
  $1500 - $5000
  0 การประมูล
  123853 PHP Script to ASP .NET หมดเขตแล้ว left

  ...written in PHP but I need it to be in ASP .NET and I need it done soon. I have seen the tools to do this online, but I want someone who can do this correct. Files: 33 PHP files The script works flawless in PHP, but I want to use this on a ASP site. If you can do this please let me know the cost and time-frame. DB: MySQL convert t...

  N/A
  N/A
  0 การประมูล
  Amazon - XML Search Page หมดเขตแล้ว left

  The sample ZIP file below is written in PHP using an old version of Amazon’s API. Would like this to include all Amazon's main categories (no sub-categories needed at this time). Project is to convert this one page into a search page. Would like a Coldfusion or .NET version. Coder must have an ID Key from Amazon to run this script, which

  $30 - $100
  $30 - $100
  0 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  ปิดผนึก
  62309 PHP MySQL Human Authentication หมดเขตแล้ว left

  ...web programmer experienced in coding secure PHP & MySQL applications with add-on skills in SSL, HTML & JavaScript. Who has the ability to integrate scripts into web-based forms and widely used Content Management Systems. SCOPE OF WORKS: This project is small in size requiring the creation of a single PHP server script to authenticate access to web

  $700 (Avg Bid)
  $700 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  11699 ASP to PHP conversion หมดเขตแล้ว left

  URGENT!!! URGENT!!! URGENT!!! I NEED IT VERY QUICKLY!!! I need a PHP expert to convert an existing application that is written in ASP and .Net to PHP. The existing application works with MS Access and MS SQL Server, so the converted application must work with these, as well as with MySQL. There are 57 scripts needs to be converted.

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Convert two simple PHP scripts to APS Scripts หมดเขตแล้ว left

  This is two projects in one. I have two older php scripts on my web server that I want to convert to ASP. Script 1- quick stock quote script This script grabs our companies stock symbol and post just the stock name and current price on a web page. I just take that small page and show it in an inline frmae on a Windows Sharepoint Services site. I only

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  70147 Convert asp to php หมดเขตแล้ว left

  No offence *.asp .net Programmers but windows hostings are very expensive to maintain plus i have all my sites on *nix and i need to convert my asp script to php. Project Spec are:... Convert/re-write Asp to Php MDB to Mysql or PGsql :.... If you have the time to port ..or re-write ...do bid Nothing is wrong with the script ...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล