ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  123 convert asp php script งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Web scrap project หมดเขตแล้ว left

  script language: PHP front end: html/javascript database: mysql NO FRAME WORKS Table Structure: ALL TABLES: id (auto insert) createddate (auto insert) modifieddate (auto update) Table A (entities) name varchar state (varchar) 2 letter us state code type varchar(city, county, school district, university, college) url varchar table B (url) datasource

  $504 (Avg Bid)
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  CHECK sdk and หมดเขตแล้ว left

  i have a sdk for time attendance device. idk in which language it is, i thik is asp net or c# idk,, so can u check it how it acept the data from it ,(binary) and make same script in php (u need just the part that get binary and convert to ascii)

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need a classic ASP developer to convert these pages [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to ASP. Need someone to convert, test until it works.

  ASP
  $10 - $100
  ปิดผนึก
  $10 - $100
  9 การประมูล
  Create Form with Classic ASP หมดเขตแล้ว left

  This project has three parts: 1. Convert an Excel form to an attractive HTML/CSS form. 2. Insert the data into a SQL table using classic ASP script. 3. Load the form with data from a specific row. I have attached an Excel spreadsheet that is has a form to collect data. I would like you to convert this form to an attractive and functional

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Convert php script to asp หมดเขตแล้ว left

  There are plenly examples for alexa api in php. ( i will provide a working one ). But we need this script to run in asp ( vbscript ). Please check the file before submitting .

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Convert PHP Script To ASP Classic Or VBScript (Around 200 Lines) This is the script: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] will pay 70$.

  $60 (Avg Bid)
  NDA
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Convert Already written excel script to PHP or ASP หมดเขตแล้ว left

  Convert Already written excel script to PHP or ASP - It is a Astrology based script and any previous experience in this field is preffered. I have uploaded the excel script, so plz check before posting offer..

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Yazılım Üret หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] bu script elimde mevcut yüklenen resmin url olarak bir formun icine yazdırmalı ve aspa çevrilmeli english : I have this script it's worked . but I want to" image url " into my form . and script code convert php to asp

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  CONVERT SIMPLE 4 PAGE ASP WEBSITE FROM Access and ASP TO PHP and MySQL Your job is to convert a simple calendar website which exists on a godaddy server from ASP (using an Access Database) to PHP and MySQL using a HostGator account. The website address is detailed in the attached project requirements document. There is no data to port. Only ta...

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  See attached - have very small piece of PHP script that I need converted to run on vb script in ASP Classic web site.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  convert the site from asp in php หมดเขตแล้ว left

  hello I have a site created in ASP and I want to convert to php I will deliver all the site asp to do the job what is lacking is the DB therefore have to rebuild it from the queries that are in the script the DB to be realized will be mysql I do not have the urgency elavoro, it can also be done in 30 days It does not evaluate offers

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  convert the site from asp in php หมดเขตแล้ว left

  hello I have a site created in ASP and I want to convert to php I will deliver all the site asp to do the job what is lacking is the DB therefore have to rebuild it from the queries that are in the script the DB to be realized will be mysql I do not have the urgency elavoro, it can also be done in 30 days It does not evaluate offers

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Convert google calender หมดเขตแล้ว left

  Convert a google calender sync script from google api V2 to V3, the script is written in classic asp and have some php parts. Candidates must have experience in classic asp and google api .

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Convert google calender หมดเขตแล้ว left

  Convert a google calender sync script from google api V2 to V3, the script is written in classic asp and have some php parts. Candidates must have experience in classic asp and google api .

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Convert a PHP ajax contact form to ASP หมดเขตแล้ว left

  ...have a contact page, in PHP, that uses PHP-Mailer, and works with Jquery and Ajax to validate and send me the messeges. This form was made for a Linux host, but things changed, and now the page will e published in a Windows host. I tried to make the contact form work, but it just don`t. The job is to "convert" this PHP form to ASP. I know things ar...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  convert php script to asp.net or classic asp หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced developer with good php and asp.net knowledge to convert a very small script from php to asp.net (vb.net). It's a very simple task for an experienced programmer (less than 15 lines of code) so the budget is quite limited.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Parse XML Stream and Display on Joomla Site หมดเขตแล้ว left

  I have a working site where an XML stream for a calendar ...site where an XML stream for a calendar is being displayed on a web page in .ASP. I am needing to convert that code into PHP and render the results to a Joomla site. The sample site with the ASP code is here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Right Sidebar) The working script is attached.

  $156 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...converting from an ASP based site to WORDPRESS, we have 2 needs. 1> convert a VB (visual basic) mail script to PHP to be called from a Wordpress Page 2> convert a current ASP/html web visitor input form to code mountable on a Wordpress page The Visitor Form (to be on Wordpress) sends output to the mail script. The mail script...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Convert simple PHP script to ASP หมดเขตแล้ว left

  We need a simple script converted from PHP to ASP and have the exact same functionality. The script takes a url variable and appends it to a file specified in the script. ## Deliverables [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] requirements notice: As originally posted, this bid request does not have complete details. Should a dispute arise and this project go into arbi...

  $4 (Avg Bid)
  $4 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We need to convert an existing PHP proxy script to a native ASP script which works on both IIS/6 and IIS/7. (Current) proxy script does more or less the following: 1. A visitor (his browser) visits a webpage, for example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (note: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is not visible) 1.a. If there

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Convert PHP Landingpage Script into .Net/ASP Version หมดเขตแล้ว left

  We developed a landingpage script for apache/php. Now i need the same functionality to work on .Net and .asp servers. The script serve and generates perfect landingpages form specific niche related search strings that are stored in a excel sheet on webserver. Main functions: Read values from an excel sheet and insert it dynamically in placeholders

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  CMS with customize Control Panel หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone who can build a CMS website with ASP or PHP, MySQL Website Description: -Script either run by ASP or PHP -Database have to be MYSQL -Database structure will be provided. -Quality used car website allowed visitors to search for cars -Image file will be provided and convert it into website format. -No flash animation required

  $191 - $573
  ปิดผนึก
  $191 - $573
  27 การประมูล
  PHP to ASP.net conversion หมดเขตแล้ว left

  ...folder on the server as an xml file. Adobe has released php scripts that perform this task, however because I can not use PHP I need to try and convert these scripts to an asp script. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - When the user presses the submit button the module will post the details to this script that will then create the xml directory and the xml

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Fix ASP upload/download script หมดเขตแล้ว left

  ...originally a php script but they had us convert it to ASP and then strip it down to do only allow people to upload and download files to it. Here are the two problems with it. 1. It won't show folders or directories just individual files. If the client logs in via FTP and creates a folder (in the media directory) it doesn't show up when the script...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1. The PHP files converted into Classic ASP files. see files /examples/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] see files /examples/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. A single upload script be created. On their website examples, you can see the upload queue for uploading multiple files at once. We require a script written that will allow a sin...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am looking for somebody who can be able to make a simple script in php or asp net to convert any scanned image into editable Word document as this site: onlineocr DOT net

  N/A
  N/A
  0 การประมูล
  426817 Convert ASP to PHP script-code หมดเขตแล้ว left

  ...have a simple script in asp that checks a text file and retrieve information on a website. We want to run that on a php server On the website the surfer searched by name or record number and the script checks the text files and returns the results We need the script rewritten in PHP from asp. You will be given the text file and the asp<...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  422885 Convert ASP to PHP script-code หมดเขตแล้ว left

  ...have a simple script in asp that checks a text file and retrieve information on a website. We want to run that on a php server On the website the surfer searched by name or record number and the script checks the text files and returns the results We need the script rewritten in PHP from asp. You will be given the text file and the asp<...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Convert PHP file to Classic ASP or Javascript หมดเขตแล้ว left

  Looking for a Classic ASP developer to convert existing php script in to asp so we may take advantage of our call tracking solution for Windows ASP clients. There are only 2 files and we just need it so one file calls the other when a call is received. When the second page loads, it registers a hit on Google Analytics without any client interaction

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We have one very small web site (Max 5 to 10 pages ) which is developed in PHP and Flash , now we want convert this site into ASP .NET. Required Skills : 1. Expertise in ASP .NET 2.? Expertise in Action Script? 3.? Excellent command over English. 4. Compete the task in given time frame. 5. Bug free and Quality deliverable . ?

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Toksta Chat Integartion - ASP or Cold Fusion หมดเขตแล้ว left

  Hi we need to convert a PHP Script (they also have JS script) to ASP2.0 or Cold Fusion(5.0) so we can use Toksta Social chat You can check their site specs: free to register [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We have all friends tables and data ready in our SQl server database. You project is to make the scripts to connect to toksta chat - so fairly simple and help

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am looking for a script written in PHP that will get a list of lat/long locations from a database that are within a certain box, and then do some server side clustering and deliver a XML file to a application. The script will be used to drive a outside application that works exactly like this webpage: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $488 (Avg Bid)
  $488 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi coders, Attached is a very simple PHP script that takes a file from the form and saves it to a folder.? I want it converted to the following languages: 1. ASP 2. ASP.NET (C# or VB.net does not matter) 3. CFM 4. PERL 5. JSP I will be accepting multiple bids, so if you can just do either of the language, thats fine. When

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...1and1 Linux VPS? install package:? [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] involves compliation and 2 ELF binaries. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] convert one asp script to php to run against this new installation - 1224 lines - machine coding with an automated tool and checking results is ok - all it does is generate codes using Softwarekey

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  convert and display music notes in flash หมดเขตแล้ว left

  hi, i need a flash app that can upload an mp3 file to server then on the server a php script or asp no matter will convert the mp3 file to midi file, after midi file has been created, a music sheet will be made by reading the midi file data. final step will be to display the music sheet notations in flash app as an image or other way, and play

  $126206 (Avg Bid)
  $126206 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Form creation หมดเขตแล้ว left

  ...1&1.com. They support CGI, .asp, PHP, PERL and JAVA, but don't supply base programs for use with add ons. I want CGI, .asp, or PHP but don't really know one from the other. I have a scanned form with table framework, boxes, signature lines, etc. I can convert this to an editable Adobe .pdf form or create a CGI script to get the inform...

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Simple data conversion php or asp script หมดเขตแล้ว left

  Hi Developers, I have this very small data conversion project. I want to convert from this[GIFT Format]: (In my post, it is wrapping but it would be in each line. Find attached two files) ::A team member on the project is consistently delivering her work packages late and below the required quality standards. The issue has been discussed

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  install linux programs, convert asp code to php หมดเขตแล้ว left

  ...1and1 Linux VPS? install package:? [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] involves compliation and 2 ELF binaries. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] convert one asp script to php to run against this new installation - 1224 lines - machine coding with an automated tool and checking results is ok - all it does is generate codes using Softwarekey

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Convert Buddy import script from PHP script to ASP หมดเขตแล้ว left

  The site must be coded in classic asp? ONLY!? ? Your task will be to import buddy list information? from AOL, GMAIL, HOTMAIL, YAHOO, MSN using ASP.? If you can port more buddy lists from sites other than these, then put this in your proposal and I will consider the request.? This task will involve passing login information to the company

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  354276 asp fpdf barcode หมดเขตแล้ว left

  ...issue is Fpdf php class allows to produce a PDF file on the fly from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I use the asp version of fpdf at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The problem is that some extensions available on the php version are not available on Asp version no one has converted the php extension to Asp extension For example the php extensio...

  N/A
  N/A
  0 การประมูล
  convert Fpdf php extension to fpdf asp extension หมดเขตแล้ว left

  ...issue is Fpdf php class allows to produce a PDF file on the fly from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I use the asp version of fpdf at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The problem is that some extensions available on the php version are not available on Asp version no one has converted the php extension to Asp extension For example the php extensio...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi we need to convert a PHP Script (they also have JS script) to ASP2.0 or Cold Fusion(5.0) so we can use Toksta Social chat You can check their site specs: free to register [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We have all friends tables and data ready in our SQl server database. You project is to make the scripts to connect to toksta chat - so fairly simple and help

  $339 (Avg Bid)
  $339 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  342959 Text Ads Generator หมดเขตแล้ว left

  I want a Text Ads Generator script that convert the words to a hyperlink for a site like Clickbank. Here's an example for you. Let's say you have a website about self-improvement; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] On your website, you have an article about "mind programming". It reads: "... One of the best self-improvement methods

  N/A
  N/A
  0 การประมูล

  ...through a script that inserts the lead into our database.? The lead is inserted fine, only we need you to include the affiliate ID of the referring affiliate from the PAP affiliate program so that when we view the leads in our existing report, we can see what affiliate referred the leads. This is the PHP code. You just have to convert it to ASP and insert

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Just an Idea (for now). หมดเขตแล้ว left

  Hello guys... I like RAC because it has so many amazing minds that can think out of the box and convert a merely "idea" into a real working code! OK... I have an idea, and I'm not sure if it can be done or not? The answer that I got so far... is no, it cannot be done. But you cannot imagine how many times I hear this word, then a brilliant mind comes

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล