ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  21 convert asp website joomla งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Convert a website from Personal page ASP to JOOMLA หมดเขตแล้ว left

  I need to convert this websites into joomla or wordpress - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] i have all source code and databases (there are few tables each site) all site are created in the same mode, change only template and content about database ATTENTION !!!! ===>...

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Website copied to Joomla 3.xx หมดเขตแล้ว left

  I need to replicate a website that is currently written with ASP. It must be done in Joomla! Details will be provided to those that qualify for the job. To qualify, please provide some verifiable proof of your experience using Joomla 3.x as well as mysql. The skills required other than joomla installation are: 1. users must register to access

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Custom Project Jan 29 2013 13:57:21 หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] : Flowers 24x7 ( Ecommerce Website ) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We have a first-class reputation for putting you, our valued customer, first with our unmatched customer service. Roles & Responsibilities: Website layout Design, And Some Changes flash Banner and logo Design. Ncr Flowers ( Ecommerce Website ) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Roles

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi, I would like to convert my site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that was setup 6 years ago into a user-editable format. Joomla, Wordpress or even weebly would be great. I want to start introducing elements like embedded videos, downloadable manuals, as I go along but since my budget is tight, I need a CMS style website that my team will keep building in the

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล
  Access and ASP forms converted to MySQL and PHP หมดเขตแล้ว left

  ...then allows us to match drivers to clients for specific trips that are either one time or reoccurring. The current application is ASP and MS Access based and we would like to convert it to MySQL and PHP. You can either convert what we have or create it from scratch, but we have a limited budget as we are solely dependent on donations. We can provide the

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  The website uses Joomla version 1.5.2. There are 3 panes on the Home Page. Pane 1 on the left is the main menu with green background. Pane 2 in the middle is a table with articles. The articles are stored in the external database outside of Joomla. Pane 3 is on the right and has a list of links. The links are stored in the external database outside

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hello, i need to convert a simple asp website front actual to joomla with graphics improvements and different final appareance. link is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the site will have the same framework but with a better graphic impact. the photos will be in a lightbox style. you could download content with an "offline site browser" or i

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Convert website to Joomla - GML หมดเขตแล้ว left

  This Project is to convert a website to Joomla, insert the content and make a few adjustments. The site is [[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]][1] ## Deliverables This Project is to convert a website to Joomla, insert the content and make a few adjustments. The site is <[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]> . The design/layout must be kept exactly the way it is

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Convert ASP website into Joomla 1.5 (V.W) หมดเขตแล้ว left

  See the attached Text file for the URL of the website. Job Description: Convert the asp website into a joomla 1.5 website When completed the Joomla site and all pages from the old asp site will look the same and have the same functionality. (image gallery, embeded videos, media area ( login to download media ) This includes image ga...

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  We currently have several related websites that are currently written in ASP and running on a hosted windows environment. One site is a distributor website with sections for partners, customers and vendors and services. One site is a consulting website with various services advertised grouped by technology and product. The remainder are dedicated

  $1162 (Avg Bid)
  $1162 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  We are looking for a Mortgage website for mortgage calculation and application. Visitors are able to evaluate their property value with the given database, and they will have account and able to apply for a mortgage service. We want to shows our professional image for the website, but it is not a mortgage company website, but a mortgage portal. Bidders

  $2633 (Avg Bid)
  $2633 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Convert my site to Drupal / Joomla(repost) หมดเขตแล้ว left

  I wish to convert an existing website currently in ASP into CMS system (Drupal / Joomla probably). The site is : [[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]][1] The new system should have exactly the same content / logo / colors / flash gadgets (the ticker on the left and similar) I will provide a pre-installed environment if required, or if not i will provide login

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Convert my site to Drupal / Joomla หมดเขตแล้ว left

  I wish to convert an existing website currently in ASP into CMS system (Drupal / Joomla probably). The site is : [[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]][1] The new system should have exactly the same content / logo / colors / flash gadgets (the ticker on the left and similar) I will provide a pre-installed environment if required, or if not i will provide login

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Convert Joomla plugin to stand alone application-but ASP coders please still read!! I have a simple referencing application-students put in book details etc and obtain a correctly formatted reference which they can paste into a list of references. Zipped file gives the URL The reference application was adapted from a series of very simple beginner-level

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...from individuals without at least 10 completed projects - with feedback*** I'm looking for someone who can take a windows asp website with cart32 ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) shopping cart and convert it to a (perhaps created in Joomla) linux platform with an oscommerce cart. I'd like to essentially keep the site design intact. Please send me conta...

  $1918 (Avg Bid)
  $1918 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  260075 MPEG to flash Video System หมดเขตแล้ว left

  We need a system that will convert our MPEG-2 Videos (full quality) to a compressed web-ready flash FLV format to put on our website. The system should take these steps: 1. MPEG-2 Videos (Many 1gb+) will be in a specific directory on a local server (not where our website is hosted). Videos in that directory will be converted to a compressed web-ready

  N/A
  N/A
  0 การประมูล
  convert asp to php หมดเขตแล้ว left

  we are converting our website to joomla. this means that we need to convert 1 page from ASP to PHP. the page connects to a ms-DB, and lets the user chose what he wants to see via 2 dropdown boxes. approximately 400-500 lines of code needs to be converted. see attached file. ## Deliverables 1) Complete and fully-functional working program(s) in executable

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Website re-design หมดเขตแล้ว left

  Hello Guys, I want a help to facelift this website and probably convert to joomla is ok as well, to Add a full room reservation capability (an option for us to enter room inventory for available room tracking) and sercured credit card payment facility (though not need to be connected to any payment gateway as we could manualy charge the guest card

  $100 - $300
  ปิดผนึก
  $100 - $300
  19 การประมูล

  Installing a ready website, correct links, and data base links download files for ends user installation we had a developer who developed a website, but unfortunately, he left for another business, and the uploading task was not completed. attached is the website, which work fine, except for validating users, accepting new regitration

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Convert existing site to Joomla หมดเขตแล้ว left

  ...a Non-Profit organization looking to expand, redesign, and optimize our website. The existing site is running on a windows server, ASP, and MSSQL. We are looking for a developer(s) who can do/provide the following service: Convert existing site and all content into Joomla CMS. The current site will need to be moved from it’s current server

  $300 - $1500
  ปิดผนึก
  $300 - $1500
  28 การประมูล