ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,337 convert pdf punch file งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Sol's Punch-out Chess Set *Chess board looks like a Boxing Ring Pawns - (w)Glass Joe vs (b)Von Kaiser Kings - (w)Doc Louis vs (b)King Hippo Queens - (w) Little Mac vs (b)Sandman Knights - (w)Great Tiger vs (b)Soda Popinski Rooks - (w)Bald Bull vs (b)Super Macho Man Bishops - (w)Piston Hondo vs (b)Don Flaminco

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Interior Modelling of a Villa 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...you send me the max file, i can design & render it myself. (I'm a designer). So what i need from you is just the 3D space. Please see below layout, proposed angles & sample output i require. I would also like to know the time you'll need to complete them as i will design on top on this base render. I will provide you: 1. A max file containing the above

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล

  ...pneumatic cylinders. The first table will be feeder (it can be pick and place robot or slider), Second table will have pnematic cylinder to punch a hole in our product, third station will also have pneumatic cylinder to punch a circle from a roll. The roll will be automatically forward after punching ( it will have pneumatic feeder attached to it as well, forth

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Campaign Logo 3 days left

  Would like a simple campaign logo for a timeclock implementation at my company. ...of their shift. The term that is used for this is called 'punching', and the campaign is the 'perfect punch' campaign. This logo would be printed on phone backing sleeves that hold the team member security badge and is a reminder for them to punch in and out each day.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  73 การประมูล

  ...tank with choco boards stacked. On the other side is another tank with dry stacked deployment devices. A robotic arm collects one choco board and 1 deployment device and a punch punches three sub choco boards from the main choco board (i.e. each sub choco board is shown by the breaking lines in drawing and each choco board is 280mm x 280mm - see drawing)

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...finished product, ready for use in a tackle box lid as a quick reference guide to fishing. In addition, I need enough space in one corner of the document to allow for a whole punch large enough for a grommet or clip to be attached to the document so it can be clipped to a fishing bag or tackle box lid. In addition, if this can be edited in a way that allows

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...cover with simple professional design (nothing fancy but like professional medical book) Book Title - Internal Medicine High yield Notes Sub title - based on the famous "1500 PUNCH WORDS" website name: [login to view URL] If you are looking for an example how it should like, you can take inspiration from this link [login to view URL]

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  We need a logo for JoyLuk. Punch line is : Look explains everything this will be a web portal just like [login to view URL]

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  hi I need a really upbeat and professional press release for a product that I have agonised over and finally, finally developed after 3 years of hard work and my life savings (possibly very stupid decision!) it is a fully automated interivew pod. the website is [login to view URL] I will need a native english speaker/writee and someone with excellent attention to details as i don't have...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  ...our newest Copywriter. Please take the test and find out if you have what it takes to join us! 1. Erectile dysfunction: misery-inducing medical condition or party-joke punch-line? Discuss (in 100 words or less). 2. Find, draw, or otherwise create an image that represents HIV/AIDS. In no more than 10 words, tell us why you chose this image.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  *I have biomatric machine which i want to configure with cloud *punch should be inserted in to designated table in my database. * person can suggest biomatric machine(available in India) with which i can carried out this task(I am ready to purchase new machine if needed)

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...two-part mechanism for skin puncture: I. First part of the mechanism will incorporate a single use spring loaded lancet/needle. II. Second part will include: auto-loading centre punch style mechanism with mechanical button release. This part will also incorporate a depth control system (i.e a dial) to control the force with which the hammer will impact the

  $2465 (Avg Bid)
  $2465 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  ...LEVEL 2: ○ Add the bad boy that will chase hectico while he walks the maze ○ In-App :: to avoid the bad boy, hectico needs to buy/have big hammer? Gun? ○ When hectico gets punch from the bad guy, he falls to the ground, then after few seconds he is back and the game continue from the same place ○ Different settings e.g. you walk in the dark with a

  $1980 (Avg Bid)
  $1980 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I need a simple punch clock system developed solely in MS Access with VBA. The concept is to have a single screen with only one entry field. This field the user would enter their code and press enter. The app would then log that user into or out of the db, then reset awaiting the next user. The info would be saved in tables so that total time in could

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...during the day. I sometimes do 25 situps, in the morning 15 more around lunch, 40 more in the evening and I lose count, my goal is 100 of each daily. I just need to be able to punch in how many and adjust it through out the day for 3 categories. Please quote this part of the project. Second phase is to save each amount at midnight each day and reset all

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  Hi Muhammad T., As per our chat, please create 1 online advertising...preference would be in order; sales admin, then the website, then property management. max 15 words. The Ad will be in GIF format with 4 rotations for the message. Short, punch, grab attention fast. Existing ad to lure their interest. You have the designs and examples already.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...This novel should be suitable for teens, young adult and above. The writing style should have a punch of details and short, I can refer to some young adult books to relate to. No sexuality or nudity in this novel. Violence will be mild. I plan to convert the novel into a graphic novel (if it come out great) so this is something to consider as well

  $43 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $43 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Im looking for someone with the experience of creating a wor...dedicated page just for that review and have them install our seal of trust logo and link that review page to the page we created. I need to have a back-end page where i can punch in required fields and create the reviewed item page. If you have any questions, please dont hesitate to ask.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Please find attached file (.dwg) of a carton design that we would like to have graphics designed for. Carton Structure: The carton is composed of two parts, a sleeve and a tray. The tray component has an internal dimension of 35mm x 132 mm x 25 mm. The tray will be inserted into the sleeve. Carton Laser Design: On the tray side running the length

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...our newest Copywriter. Please take the test and find out if you have what it takes to join us! 1. Erectile dysfunction: misery-inducing medical condition or party-joke punch-line? Discuss (in 100 words or less). 2. Find, draw, or otherwise create an image that represents HIV/AIDS. In no more than 10 words, tell us why you chose this image.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I'm looking for a talented, ambitious and creative video editing GENIUS to create a powerful, punch 10-15 second video montage to music. The winner of the contest will need to edit together short, snappy clips from videos that we will supply you with, along with a cool full-screen logo, which would animate in at the end. Here is an MP4 which has 6

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  ...will look strong, there will be anger on his face and around him are broken TVs or draw where he punch TV. Intro- If someone can animate that caricature where he punch TV and than somehow name pop out. If you want you can use that moment where he punch TV for banner :). Outro- Outro should look something like this [login to view URL] (link

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  ...alien but wants to be a normal teenage highschooler who just wants to go to school and date a girlfriend but there's always villains in her town that wants to fight. She can punch really strong hard. she tries not to be flashy and she gets flustered easy. she looks human she was adopted though kinda like a humourous superman idea. think yakuza. she dresses

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...must login to the app with his user and password (this validation we will use thru our server thru a webservice) - User must make a 1:1 face matching on device, when the user punch the app will ask for his ID , the ID will send to our webservice and our webservice will send the face to make the 1:1 matching on APP using the camera. - after validation if

  $988 (Avg Bid)
  $988 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  ...all that information must be send thru our webservice if we have connection, if not we need to store on device until device got connection or wifi Module 2: Technician must punch his GPS position , this information will be send thru our webservice if we have connection, if not we need to store on device until device got connection or wifi APP must have

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  We are leading lab furniture manufacturers. In order to add some new products to ou...furniture. He should have some previous experience in designing of sheet metal products (in CorelDRAW). He should be capable of providing us fabrication drawings (for turret punch machine) of our products. we will share detail pictures and dimensions of our products.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Hi, you were speaking with Keedan Punch about performing graphic design and logo branding for SumLaw. He lost access to his account so that is why i am contacting you.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Here is in short, what the app does: - Punch in time card - Beacon Hook (eddystone protocol) - Time in, time out - Out of beacon range notification (Push, Email) - Geolocation map (google maps api) - 3 types of accounts: Admin, Supervisor, User - User registration - Online Dashboard Also putting images on how the app should operate in background.

  $1141 (Avg Bid)
  $1141 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...CSS styles, including adding responsiveness to it (through bootstrap). I've done a lot of the work myself. But I'm comitted to other projects so I'm not able to get to my "punch list" of bugs and things which need to keep enhancing the site (it's in production). For example, I need to fix some of the "remarketing" emails that our SQLServer datab...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  We are thinking about a slider like "Slider Revolution" from Theme Punch. The plugin shall be used with Shopware CMS in the shopping world ([login to view URL] and [login to view URL]). Please only apply if you are experienced with Shopware and writing plugins for this CMS. Let's discuss further questions via chat.

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Trophy icon Bottles need readjusting Ended

  I need our (watermelon & orange) flavor bottles to look less flat and more like the Grape, fruit-punch and lemon-lime bottles that I have attached.

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...strong, there will be anger on his face and around him are broken TVs or draw where he punch TV (like dash punch). Intro- If someone can animate that caricature where he punch TV and than somehow name pop out. If you want you can use that moment where he punch TV for banner :). Outro- Outro should look something like this [login to view URL]

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Winnett Cattle Company buys live cattle a...that customers can download telling our story and reemphasizing the points we are making in our email sales campaign and related advertising. The current brochure lacks design punch, emphasizes our export prowess, and is outdated. It does not tie in with the main image on our storefront and in our email ads.

  $857 (Avg Bid)
  $857 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...read more like 20 delicious short stories of passions and livelihoods rather than a stale company bio. If you have a way with words that is short and concise but packed with punch and personality we would love to hear from you! We also have on-going work to help caption our social media posts....

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need a 1.5-3 minute teaser with key words related to marriage. The name of the product is "Ride Or Die Society" Include UR...up for each other" "YOU NEVER QUIT" RIDE OR DIE That should give you an idea of what we're looking for. You can use different words or some of mine...just pack a punch! :) Please let me know if you need more.

  $100 (Avg Bid)
  ด่วน รับประกัน

  We are basically a digital marketing agency helping clients in their online brand promotion. Company Name: MeRaki Madsan Services LLP Punch Line: To be yourselff Please visit [login to view URL] fo more information.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  ...can't have to many fine lines. We don't want to use any ink on the packaging. Everything needs to be 100% natural. Something that is nice clean and open and that we can make n punch of to emboss it on the carton packaging. The carton will also just be raw carton (brown) it won't be bleached or covered The natural alternative I would like the following

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  ...Device Management * One Super Admin for controlling and watching all * Multi Company Option * Multi Location / Department / Designation / Grade Option * Auto / Manual Download Punch from Machine / Pen Drive (not necessary required by me) * Multi Leave Type * Group wise Master Configuration (e.g. Shift / Holiday / Leave / Category Rules / Attendance Rules

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Hi there, Looking for a content / copy writer to come up with creative writing for our website. Website is almost finished just need some kick ass punch lines. Hit me up with a sample of your skills via PM. Looking forward working with you. Best, Marcel

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  Landing page for vacation rentals needs to be redesigned updated calenders with airbnb witchet post disclaimer and cancellation policy update...links etc. Has to be creative and see where exactly the problems are and fix them, that is the reason we are hiring you. Perfect in english, word and script. Create your own punch list what needs to be done.

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need someone to write fourteen unique craigslist ads simple but will make the phone rings. I rent rooms in Dallas area and wan catchy punch two paragraph ads. I've many more project like this. So, Creative writer needed for this job. If you do great I'll offer you many more. Native English speaker only. No time waster please. More details on chat

  $7 - $36
  $7 - $36
  0 การประมูล

  I need someone to write fourteen unique craigslist ads simple but will make the phone rings. I rent rooms in Dallas area and want catchy punch two paragraph ads. so 14 ads and headlines.. We are close to downtown so a few headlines mention something like that. Summary 14 two paragraph good written copy ads for Clist. Must be very fluent in

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...record updation of punches into our online software 3. Option to block/Unblock the member from the software [ After blocking the member, the member should not be allowed to punch ] 4. Automatic sync of device data with software Only serious developers can get in touch with me.. I don t need any rental software.. I need a one-time solution for my requirement

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Name KUND punch line - 9 hours to save his life. 90 minutes to save theirs ! theme - a tall shrewd man survives a 9 hour snow trek in the mountains . but next day when his area is hit by an earthquake, he has 90 mins to choose to save his friends stuck at advance base camp. need this illustrated on a SIZE S man's tee shirt design elements needed-

  $65 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...did you like the best? I was hoping the answers would have more humor, but most of them are pretty sentimental… so I’ll go with it the way it came in and hopefully we can punch it up with some edgey bits. In terms of length of video, I would like to cut out the best bits of peoples answers and have the thing cut together so the pace is quick, I definitely

  $960 (Avg Bid)
  $960 การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล

  I am looking for a proven animator or editor than has the skills to turn static text...animator or editor than has the skills to turn static text into something engaging and dramatic; someone who can work with other video editors to craft a documentary trailer with punch and attitude. The work will be completed for a top media publishers in Australia.

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล