ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  283,377 convert psd template css งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hello, I'm looking for a PHP developer that could customize and convert a complete and fully functional standalone PHP script into a SaaS solution, so by adding basically a payment system (PayPal, Stripe), users' management, transactions/invoices, subscriptions, custom plans, team members etc. which are currently missing. There is no framework, pure

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Mobile application 6 วัน left

  Simple mobile app . Or you can convert site into app

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  CSS - Costumized Style Sheet Editor needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need for email and software a professional to edit and structure CSS for us. Please do not contact us if you are not an expert in that field. We can pay per project or per hour. Please send us an message with 3 examples of your best CSS work. We will contact you if we are interested.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Hi I am looking for a Data Scientist, Machine/Deep Learning or API Developer to programme an API. This API is to convert a user face into a cartoon and then place this into an illustrated book. See the attachments.

  $606 (Avg Bid)
  $606 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Porting code from C# Api to Lua Api 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Taking old C# code and converting it to the equivalent w...meant to work on a similar C++ apps as wrapper. Before it was C++ with C# wrapper. Now we migrated to Lua. You dont need to have any contact with the C++ app at all. Just convert C# to Lua properly. Its not a simple code port, but anyone with good knowledge should be able to just do it quick.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  iPhone Swift App 6 วัน left

  ...is pointing to a fixed location on the earth (Qibla or Kaaba the direction where Muslims pray). Attached to this project is a working project in Android Java you need to convert it to Swift latest version. Please place your final bid after you read the project description and download the attached project and do not start chat with me asking for what's

  $438 (Avg Bid)
  $438 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ive got a basic web app that was developed for me that does hashtag research for instagram. there a few things that I wou...for me that does hashtag research for instagram. there a few things that I would like added, changed and corrected. Need new template installed, features added, backend built for the admin, design changes to the template

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need to convert my static website to a wordpress theme. Please see the attached doc about other details.I need to convert my static website to a wordpress theme. Please see the attached doc about other details.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  ...spearheaded brining the platform to Canada. I now have a growing team on entrepreneurs that I am am so successfully training on how to effectively capture leads manage them and convert them into paying customers using this innovative subscription based web platform that includes a mobile app for Android and iOS. Things are going so well, that I am now taking

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Shopify Expert - Fix Slider JS LIQUID CSS HTML PHP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello everyone, My website is Shopify E-Commerce. I need some fix regarding a slider and other little fixes. If you are expert in Shopify and can work now, please contact me asap ! Looking for long term collaboration and around 30€ for this work. NEED SOMEONE WHO UNDERSTAND AND TALKS GOOD ENGLISH Please contact me so I can send you the tasklist and my website. Thanks

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hi Imobiledevz S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I want to create static ionic...static ionic 1 app with my design. I already done design of my app on photoshop. Need to create a static taxi app of 4 pages. Please apply who is good on UI design to convert into html css of ionic1.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  PSD 2 HTML mobile app 12 pages 20 ชั่วโมง left

  I have PSD design of an app ordering system for mobile. I need every page to be coded into html and css very clean and sharp with clean coding there is 12 pages I will deliver the link when applicant is found I need ASAP around 48 hours time delivery

  $321 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I have a CRM system i need some maintenance and small developments for now. I also want to gradually start rebuid it. Right now, just small parts but in the future a full new version. I am looking for a long term relationship with a coder with very good communication skills and, most important, very organized code because current code has some messy parts and Its very important we start to organ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  i need someone who has experience and has done this before to help convert my Facebook page to store using my Amazon products send me your previous Facebook store work you have done for me to hire you

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Convert Website To Webview App For Ios And Android 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a responsive drupal website. We want a first quick delivery of this platform to Android and IOS App markets using Webview. - Include Source Code. - App submission to both markets. Support in getting developer accounts for our company. - App icon (based on our company ones, no design needed). - Splash Screen - Push notifications for messages (we use Privatemsg in drupal). Service proposal w...

  $582 (Avg Bid)
  $582 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  need html and css design done for website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi i need html code and for website made only need html code and design functions will be done separately...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  I have super simple design on this site. But it is a static html website. I need it to be in wordpress format and responsive Searching the original logo files for the moment [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Home page will contain NEXTGen image slider ALL pages underneath Realisaties will be NEXTGen image galeries Nieuws = News = Blog Contact = contact page If you have inspiration, maybe modernizer it a ...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  We have an Excel spreadsheet which with some basic VBA code we have written to check customer emails against a physical address key so that we can get all emails associated with an address to enable us to better exclude customer or target customers from email campaigns, where customers or households have used multiple emails and/or multiple physical addresses. We have around 250k unique combinati...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Hey, We have this template: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need to include a ar mod, and convert the template to a mobile app. The plugins we use is the plugin of this template: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $438 (Avg Bid)
  $438 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  We are asking for proposals for the appearance of a website. The website is based on moodle and uses a moodle template. We would like to change only the CSS, so the request is both proposals for the graphical appearance and the relative CSS.

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Design a home page psd 6 วัน left

  BUSINESS NAME- LCK HOMES ADDRESS- 1821 Walden Office Square, Schaumburg, IL Phone- 815 469 7449 Real Estate Agent in Schaumburg, Illinois Email- kmunoz@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] a real estate agent. 1. put this link on the website. link with relevant photo [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. design a basic logo 3. pages- home, about us, Contact 4. put this link as well [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  build a website with html5,php,javascript,css 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Front end: - search page with categories - allow cookies (remember me) -allow comment on post (similar as FB) User Panel: 1. new post 2. profile setting 3. follow and unfollow setting 4. notification function 5. report function 6. one click go to another user page admin panel: 1. report system 2. delete,edit,add post/user function 3. available to send notification to all user Not a rush project...

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Project for Josip P. 9 วัน left

  TSQL Script to Import multiple flat files to SQL then convert them to our standard and update the data on a 2nd SQL server.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Attached to this project is just a small Compass project written in Java I need to convert it to Kotlin Now, It is a simple few minutes job. Please download the attached project, it is working and running in Android Studio, you will provide the same project working without any issues but converted to Kotlin.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  50 css bugs need to fixed in magento store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for someone who can fix css bugs in magento store. who can work today only bid.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...company in the UK and we deliver training to the NHS. We have just developed a new clinical skills course. I have written the content into workbooks and need someone to convert this content into a powerpoint slide deck for us to use during the face to face delivery of our new clinical skills course. I would provide all text and images. I have uploaded

  $419 (Avg Bid)
  $419 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  converting project 6 วัน left

  I need to convert some pdf files as word files and some word files as pdf files. if you are interested in this project then bid.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล

  Attached to this project is just a small Compass project written in Java I need to convert it to Kotlin Now, It is a simple few minutes job.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Build Scrappers and Custom CSS for Wordpress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a wordpress site built with some custom scrappers and css for wordpress. experience with 'dooplay theme' is a plus.

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Fix Mobile Nav Menu and Center Header 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  On our website, we'd like to someone to fix the navigational menu for mobile devices and also center the logo, number, and credit card items. (see the attached photo). ...fix the navigational menu for mobile devices and also center the logo, number, and credit card items. (see the attached photo). URL is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Static css not showing up in Spring Browser 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For my Spring package, I have static css & image files in my resource folder which am able to preview in STS ide correctly. But when I run Spring Application, the web browser does not display the css or image files. Need someone to help me with this simple fix.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Trophy icon Save the date template 5 ชั่วโมง left

  Looking for a save the date template design The color scheme is Turquoise. Looking for something simple and elegant. I am looking for the editable with file along with any fonts that are used and images used. I do not want to give out my personal info here, so after the competition is done, i would like to input the information in. The winner of

  $50 (Avg Bid)
  ด่วน รับประกัน

  ...an array name"HireTableTotal" in C#, and I need the final output in HTML to show tree view; the above hierarchy is an example, I need to have something writting in C# that convert the hierarchy as per below: <ul id="myUL"> <li><span class="caret">Beverages</span> <ul class="nested"> <li>Water</l...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  WEBSITE TEMPLATE DESIGN www.heartsmarry.com 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I NEED DESIGNEE SOME TEMPLATES FOR MY WEBSITE [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Single web page needed in js css html 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need single web html page designed like in attachement 1:1. Project should use javascript, css styles and html. Graphics are done and will be delivered to developer. Right list on the picture with people should be scrollable by mouse scroll.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I need the project that is attached and can be seen at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] converted from visual basic to C# using Visual Studio 2013. The applications must be C# WinForms.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Wants to create a customized Ledger platform in which identity and product - an...crypto currency form of the flat form. main reason if the work is to create ledger personal system - we need create systems of SmartContracts including PoW System How ( convert ) valute in our ICO crypto currency system the ledger we need to create particular sections

  $4436 (Avg Bid)
  $4436 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  customize ajax search pro plugin in word press as Facebook search 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to customize ajax search pro in my social site and can search in post,page,group ,activity and event I install peepso plugin to convert word press to social network I purchased ajax search pro to used it as search in my site problem this plugin can search in group post only I need it to search in all website like facebook search can search in

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  i have a drawing i did up and im wanting it to be vector and to be cleaned up. Im also wanting some stuff deleted in parts.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Digital signage template design I need 4 slides, one with Crypto prices, the next Gold and Silver, then next with weather and the last with an ad for our signage player This will be HTML CSS, PHP and photoshop exp needed.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I have a logo that is delivered to me in low jpg quality. Can you vectorize this? Exports needed: Vector Png with transparant background PSD

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  Hey there! I have a squarespace website and a certain section where i need a css animation. see my video for a full explanation: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] THIS IS WHAT I NEED: - the $105,000 and 500 figure to be in Roboto font and colours behind them changing constantly, flowing like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (google it) https://daneden

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need some changes to an existing website. Index page css and responsive

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  We are a Retriever training facility looking to have a photo of one of our dogs converted to look more like a drawing or artwork for printing on a new T-shirt design. I’m including the original two photos as well as the looks I played with on an app and a T-shirt photo that I kind of like for guidance.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need some small changes in HTML, CSS Pages 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, How are you? I am going to find out someone who has 4+ years of experiences in html, css designs with a pixel perfect design and is avilable to start this work immediately and can deliver it by the weekend. Here is some issues list to fix on my existing html page. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  This is an NGO namely Mission Smile Foundation which works on various issues for the welfare of society and now we are in need of an app which helps thousands of people in different ways. Anyone who is interested and have experience in Android app development can apply. Remember, we need to raise financial support for this app from various sources and that's possible only after a beta versio...

  $404 (Avg Bid)
  $404 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  DO NOT BID IF YOU ARE FROM INDIA PAKISTAN BANGLADESH have some work, in an Excel spreadsheet.

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล