ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,064 convert vb desktop app web based asp งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  The purpose of the application is to track current activities. A master detail grid allows the users to take actions on activities. The action you can take depends on the status of the activity. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] new activity -- Status = Created (initial info required -> Activity creator - ActivityDescription - ExpectedAmount - VendorId/name - Productline - ClaimExpiryDate ) [เข้าสู่ระบบ...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Translate desktop software to Norwegian 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to translate multimedia player to Norwegian. Please make a bid and we will give you the project details.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Macro excell vb coding 5 วัน left

  I need you to develop some excel sheet with vb coding

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Desktop automation with UiPath RPA Outlook, PDF and MS Excel 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to automate an approval process via MS Outlook. This is part of my project assignment and just require to run on desktop using Robotic Process Automation on UiPath community edition license. Intro. - Currently, I received email from claim system to notify me there is new claim application that i need to approve. - I have to open the email

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Junior VB developer 4 วัน left

  Working part of the development team for USA company. Requirements: 1. 2-3 years experience 2. English level - high 3. Working hours - until 1 PM EST

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Convert VB6 Desktop App to VS2015 (in VB) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to convert a VB6 Desktop Application in to Visual Studio 2015 VB app. The app has primarily one main form with some simple modules. Some net connectivity, json, and some SWF's

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  Need some to create a simple excel based scheduling system. Which identifies job start and finish time based on hours need for the job. Contact for more details

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Developer Wanted: Build a QuickBooks Desktop Connector 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  *** Do not bid on this project UNLESS you have already built a QB Desktop connector and can send example of it. *** We currently integrate with QBO but now we want to integrate our online SaaS program with QuickBooks Desktop. We sync; Projects, Expenses, Estimates, Payments, Purchase Orders, Invoices, Tax Rates, Bills, Customers, Employees, Contractors

  $3672 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $3672 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  I have a desktop application that I want to put online so that it can be accessed from anywhere as long as there is an internet connection

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We have got a crech fee management software which is not running. Can sombody repairs it and put it in function. Once functioning annual maintenance can be considered favourably Software is with source code.

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  I need a notepad. with using vb.net and vb.net form which using inputbox andmessagebox

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Betting WebSite/WebApp/Desktop app 9 ชั่วโมง left

  I need to create betting web site, or/and or mobile app, desktop app. Bet data can be used from sport exchange like betdaq or betfair. User will be able to bet for real money or just for fun.

  $3364 (Avg Bid)
  $3364 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล

  Witam, Poszukuje programisty VB, który napisze makro, skrypt, moduł który: 1. W tekście wykadrowanym w obiekt tekscie wyszukał wszystkie jednakowe określone ciągu cyfr, dodał do niego +1 i zastapił znalezione ciągi cyfr nowym powiększonym o +1 2. Po zastąpieniu nowym ciągiem cyfr zamknął edycje tekstu w kadrze, powielił kadr z tekstem 1 raz z przesunięciem

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Reading Txt file to populate DB tables in Vb 6 หมดเขตแล้ว left

  I have 2 files and a table attached to this project. With a 1) TImer 2) Progress bar Do the following: Table 1, Table 2 and Table 3 has been named according to the name on the text file except for Name that is EName and Date that is EDate and Time that is Etime on the tables The filename is the name of the text file in the folder. Each txt file has the same structure. Read the text files and p...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Convert Excel VBA to VB. หมดเขตแล้ว left

  I currently have a Microsoft Excel 2016 XLAM file with VBA designed determine if another loaded XLAM has an updated file intended to replace it. In total, there are two XLAM files (plus the potentially updated XLAM). Three XLAM files: 1. Loader xlam (loaded/enabled in Excel) 2. Core xlam (loaded/enabled in Excel) 3. Updated Core xlam (saved in local folder. Evaluated by Loader---if newer than cur...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Building desktop app หมดเขตแล้ว left

  Building a desktop app working like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for sunglasses company. Then a mobile app will be developed

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  VB 6 Month Solution หมดเขตแล้ว left

  In Visual Basic 6 using the following controls 2 Textboxes A combo box A listview A user selects 18 from the combo- or any number, and enters (3) Month - referring to March and (2019) Year referring to Year, Once the 2 textboxes and the combo box are populated display the months and the year in separate subitems of the listview from the starting month specified - in the case March 2019 so the co...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  As a Fintech in Mexico we are launching new products constantly, we require a web developer to create from a Mock-up the website of one of our products.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Excell VB Macro to load data on SQL หมดเขตแล้ว left

  I need some support on creating macro from excel to generate file from template that upload and download data to a SQ...be stored on a SQL. You need to: 1. create a sample SQL on Docker for development purpose. 2. Build template over the provided file. 3. develop VB macro to generate file from the template. 4. develop VB macro to upload data on SQL.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Arranging VB project หมดเขตแล้ว left

  I have the code for the project in VB, but i want an "EXPERT" to arranging my code and making very working software.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Manutenção em sistema legado em VB หมดเขตแล้ว left

  Procura-se programador VB para manuteção frequente em sistema legado

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  So far I have created a a few forms that allows one user to log in. I have also created a quiz but need to store scores in an access database. I also need store fictional stocks in a database that will rise and fall in value over time, and will do so unpredictably. I need to allow the user to buy and sell the stocks and store whichever stocks they buy in an access database. I also need a search fu...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...creating a map file, but I cant get all of the fields out. We have an old RSS Feed in our app that I cant get individual fields exported. If I view it in Google Viewer, it looks great, but I still have to cut and paste the data. I would like a simple, maybe VB macro to import into Excel and to parse out the 10 or so fields in each instance. There are

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Project (VB and SQL needed) หมดเขตแล้ว left

  Stock Market Simulator Login Page with hashing, and connection to databases, with a create account form 100 fictional stocks with live charts allowing user to buy and sell live. Quiz with 10 questions to ask user about responsibilities of trading and store scores in database [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Othe...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  VB Groups. หมดเขตแล้ว left

  We are a group of students and we want to make a group which provides solution to all the problems of client

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows, using VB script and .NET environtment. Modifikasi aplikasi pengiriman file multicast (misal pakai UFTP) di lingkungan windows, di sisi server pengirim maupun klien penerima. (lebih lengkap lihat flow chart yg disertakan sudah disertakan) Aplikasi di

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Excel VB Form Development หมดเขตแล้ว left

  Brief: I am seeking to put my MI in Powerpoint as |I am currently, sending ppt files out to different people to fill in and then it collates the feedback and updates the summary sheet. I want to be able to send them an excel form that asks them the questions, they populate it and then it automatically updates the underlying spreadsheet and allows us to import it into powerpoint straight away. The...

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Small VB script to capture keypress หมดเขตแล้ว left

  I need VB script to capture keypress. Whenever user press any key on their keyboard, this script should track what keys were pressed. For example, when user press CTRL + SHIFT + O, the script should show "You have pressed "CTRL + SHIFT + O". When user press ALT + SHIFT + C, the script should show "You have pressed "ALT + SHIFT + C"

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  asp.net/VB web app tuneup หมดเขตแล้ว left

  READ BELOW BEFORE BIDING!!!! SUBMIT SAMPLE ONLINE HELPDESK/TICKETING/CASE TRACKING YOU DEVELOPED OR WORKED ON TO BE CONSIDERED!!! Whats provided : VS 2015 Project with files What needs to be done: 1) SQL Server Back end Script: PDF Format only (you need to ocr or type in script and create db on back end to make it work). Some of it is in txt i will provide, other parts you need to recreate. 2)...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Test and Verification Solutions is a leading "Proven Cloud Solutions" Provider and are executing large system integration projects. We have good experience in Migrating Legacy Client Server Applications to the latest Cloud Platform

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  vb .net ssl localhost server หมดเขตแล้ว left

  Very small and simple task. I need a localhost vb.net server that support https. So if I put in my browser https://localhost i won't see any security exception. The goal is to get a answer to https call from my site (ajax with jQuery) to https://localhost.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  web scraping to excel vb หมดเขตแล้ว left

  hi looking to web scrape some data into excel via vb code/addin/reference, It must be clean and fast and reliable vb, not clog resources and take less than a second. i should be able to set the refresh rate in vb. Let me know if you can do it please? pm for more info

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  two forms y VB 2017 หมดเขตแล้ว left

  Hello, experts I have a small development, in which it requires two form...file b. Button2. Call another .BAT file c. Button3. You must call a .PHP file d. Button4. Exit application. 3. Place the same options in a top menu. The project and the forms in VB, that can open the project in Visual Studio 2017. It's that simple. How much would you charge me?

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  edit vb code หมดเขตแล้ว left

  fix object type in vb project with crystal report from int32 to string char

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Astrology Software in VB หมดเขตแล้ว left

  ...rating is... doesn't matter) Time Line : 2 Months Job type : Part time This program needs to be based on swiss ephemeris. It has a programmers manual available. This DLL is developed using C/C++. The manual has given sample programs for C/C++ and VB (I know its very old but Microsoft still supports it). The DLL only provides Calculations and no GUI

  $944 (Avg Bid)
  $944 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I need 2-3 programmers who build a complete website by tomorrow 08:00 o'clock. Teamwork is important. I pay $ 40 to each team member. It is built on WPBakery

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I am looking to get a react desktop view built with a single component that is repeated multiple times, these components will then load in data from a firebase database. Also needed is the ability to query the database for a keyword search then restack the loaded data based on this.

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  We need experienced VB scripts consultants. The work requires slight modification to existing macros.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Multiple choice questions and platform will be VB หมดเขตแล้ว left

  Can someone help me in designing a multiple choice question bank and the platform will be visual basic. Once it is answered then automatically the result will come up with the correct answers.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  converting asp classic to VB .net small project หมดเขตแล้ว left

  There is ASP classic code (VB Script) for adhoc reporting as attached, need to convert to Vb .net code with minor modifications

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  vb .net small server หมดเขตแล้ว left

  Very small and simple task. I have a localhost vb.net server that my web site visitors download and run in order to work with my website. In my website I have ajax calls to localhost and i can verify that the server (my small app) is running. Everything is working well with http. Now i'm moving to https so the browser not allow my script (on my https

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I have an Excel file while calculates three columns based on some logics , having random strings . Every time a random set is calculated , some logics create a new set in a sheet . For the combination I use F9 key. I want to automate this to save every new value to a CSV. Create a VB script such that it creates a number random combinations to

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ## The Project ## It‘s a bigger .Net Winform Business Application for German customers. We‘re searching for an experienced VB C# developer who likes to join the team. The team is communicating in English. ## Tasks ## - Coding new features on dedicated areas of the application - Check ticket system multiple times a day - We normally make a daily

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  python,vb or C# script for grasshooper -- 2 หมดเขตแล้ว left

  The project is part of a research which will need further optimisation. I hav a loft surface generated by a bunch of curves in grasshooper. I need to extend the surface along the planes of its faces until those faces unite and close a volume or extend at infinity and than i must hav the option to cap the volume/mash at a controlabil distance.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  This app would auto-level the sound when watching a tv series, movie, documentary, etc.. It would get louder during dialogue and would get quieter during action scenes, for example. It brings louder sounds down to my comfortable level, or lower sounds up to my comfortable level.

  $1225 (Avg Bid)
  $1225 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  I need who have knowledge on selenium and vb script หมดเขตแล้ว left

  I need who have knowledge on selenium and vb script

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล