ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,623 cost flow งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Dynamic flow from ASPEN tech หมดเขตแล้ว left

  คำนวณ Dynamic flow เพื่อดูการ action เปิด-ปิดของตัว Valve ที่ Condition เเตกต่างกัน

  $1055 (Avg Bid)
  $1055 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $9 - $22
  $9 - $22
  0 การประมูล
  Cost Centers & Assistant Center & Sub Account 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Odoo 12 EE & Odoo 12 CE Cost Centers / In operations and reports Assistant Center (Cost Centers2) / In operations and reports Sub Account / Link multiple cashiers to a single Journal, and connect multiple banks to a single journal "In operations and reports" Technical support for work after completion There is a detailed work file

  $544 (Avg Bid)
  $544 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Program Primary function is to recognize an object and based on object name write Html file. For example Object shape is rectangle = <body> </body>. I will provide zip file, which contains 8 folders and in each folder got almost 200 images. There is 8 shape in total. Please text me for more details.

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I m looking for someone to create a website, and social media presence via FB. linked in and instagram. I have never done this before so I don't know what it will cost how long it will take and what is needed to get the job done.

  $2235 (Avg Bid)
  $2235 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  AWS Architect and Cost optimisation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  AWS Architect and Cost optimisation, We are a company working in devops and automation space and right now we are getting requirements from our clients for some help with AWS Architecture and Cost Optimization, so we are looking for company or freelancer to tie up with us, who can work with us on the project basis.

  $366 (Avg Bid)
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...project being proposed by the company’s management. The company is seeking to upgrade its capacity to produce textiles from recycled cotton waste. The cost of the equipment is $2,400,000, and it would cost a further $350,000 in installation and set up costs. The equipment could be sold after 7 years for an estimated $240,000. Use of the equipment would

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Artificial Intelligence Mobile App - Using Tensor Flow 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help with Artificial Intelligence Mobile Development Project. Need help with development and artificial intelligence analysis. TENSOR FLOW KNOWLEDGE NEEDED

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Financial Analyst 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Balance Sheet, Cash Flow, Last Line Cost to the Company, P&L Preparation and Understanding and Preparation of Valuation of our Business

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...avoid all app cost) My Client needs an Event bidding Platform for events and hotel bookings. The major feature of the site is posting event jobs; the hotel/event centre bookings is a separate feature. The reference site for look and feel is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] just that the banner should be a video like that of www.theknot.com. The Job posting flow of the job

  $2295 (Avg Bid)
  $2295 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  binning cost 5 วัน left

  write a python program to solve the optimal binning cost. Already figure out the math solution.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Make Interactive 2D Model Simulation for Electrical System and Mechanical System. Where I can push buttons and see what happens. And if a pumps fails it will show the fault in the simulation. Must be professionally made based off my schematics. I will provide schematics. Need it done in 2 days. You will need to be able to read and understand the aeronautics electrical system schematics and system...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Make Interactive 2D Model Simulation for Electrical System and Mechanical System. Where I can push buttons and see what happens. And if a pumps fails it will show the fault in the simulation. Must be professionally made based off my schematics. I will provide schematics. Need it done in 2 days. You will need to be able to read and understand the aeronautics electrical system schematics and system...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  COMSOL model for a flow battery 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a contractor in a long-term multi-step project. Must have a substantial experience in multiphysics modeling combining fluid flow, chemical reactions, and electric current distribution. Must provide samples of relevant COMSOL 5.2 programs. The physics model will be provided in full by the client, only programing skills are required

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  we are looking for a dialog flow bot developer. Bot is already developed & you need maintain it monthly. message us interested candidates

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Looking for a BA to engineer requirements, Use cases and flow charts 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I am looking for a requirements engineer to create a detailed set of use cases and flow charts for our web app. We are in the process of developing a crowdfunding platform from scratch. With the help of initial requirements, we have developed the platform front end and the CMS front end. Now we have to move to the backend development but before

  $70 - $75
  $70 - $75
  0 การประมูล

  ...aquarium based on a predefined flow. The intelligent system should first take some inputs based on which the recommendation engine should give options for selecting different brands and set of products and then add to the cart. I would like to know if this would be possible by you. And what would be an approx cost and delivery timelines. I do not

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Need a detailed cost estimation to setup a company in UAE freezone 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to estimate the cost of setting up a mobile app based company providing e commerce services in UAE. Business needs to be setup in one of the freezones and need detailed cost analysis from initial licensing fee, registration fee for setting up the business, office space, office supplies and visa cost for 7 people. The goal is to find how much would

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Add music flow system on my music app 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing music app and I want to add machine learning like that of Deezer that will Suggest playlist to users based on the kind of songs they play .

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Website developer- Only bid if you work at low cost for the long term 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Website developer- Only bid if you work at low cost for the long term . Share details at interview

  $396 (Avg Bid)
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  we are looking for a dialogflow bot developer. we only have 5 products on our website. and the budget is $100 75% part is already completed. 1. Integrated on website : Yes 2. Integrated on Facebook : Yes 3. Integrated on whats app : Yes 4. Small talk customized & is setup : Yes 5. Basic support & product inquiry is setup: Yes 25% pending 1. add some new topic. 2. maintain it monthly...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Flow Diagram 1 วัน left

  Hi, We have a concept outlined in doc. Looking for someone to create a flow diagram to represent the project. It would be a plus if you have experience in Wire-frame building as well. $ is just a placeholder.. Let me know your cost. Send your samples please Thanks!

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Single Page word doc. Retyped in clean word file. Need grammar/Syntax/Flow checked. Clean Font. Improve wording where possible Need 2 to 4 hours.. thanks

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  Convert Matlab Neural Network Code to Python 3 Tensor Flow 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You need to import a .mat file into Python and convert my existing code in Matlab to Python 3 which involves replicating the Neural Network Model used in Matlab to a Tensor Flow model in Python 3. The original code in Matlab is around 150 lines. Note: I prefer Python codes that are compatible in Pycharm. The mat file and code will be shared later

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Convert InfoPath / Nintex Application to PowerApps / Flow application 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced PowerApps / flow developer to collaborate with me on the conversion of an existing InfoPath form and Nintex Workflow to a Power Apps application. The new application will need to load dependent controls with data based on user selections (Parent/child) from internet data sources. Fields are shown and hidden based on

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Microsoft Flow Using Microsoft Forms Office 365 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Currently, have youth registration using Microsoft Forms. I want to be able to take the Parents name and email and add them to our Microsoft Exchange External Contacts section and add them to the exchange distribution group No-reply2. We are using Microsoft 365 for all solutions

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Write lambda function to Enable vpc flow logs in all regions thru boto3 below are the points which is required before starting please create workflow chart and SOP also. 1) Check vpc flow logs in all region whether its enable or not if yes exit if not enabled , enable the flow logs create the log group in cloudwatch and store the logs in s3 bucket

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Write lambda function to Enable vpc flow logs in all regions thru boto3 below are the points which is required before starting please create workflow chart and SOP also. 1) Check vpc flow logs in all region whether its enable or not if yes exit if not enabled , enable the flow logs create the log group in cloudwatch and store the logs in s3 bucket

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Blood trail flow effect with text 7 ชั่วโมง left

  While the blood flows from left to right.. The letters should slowly appear one by one with white font and have to fill with the red color of blood

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Write lambda function to Enable vpc flow logs in all regions thru boto3 below are the points which is required. 1) Check vpc flow logs in all region whether its enable or not if yes exit if not enabled , enable the flow logs create the log group in cloudwatch and store the logs in s3 bucket. 2) Cloudwatch logs expiry of 90 days and then export the

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Flow chart กำลังหมดเขต left

  Need to develop a flow chart for import products

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Design and develop a website for me-No high cost seeker. Details will be share at the discussion phase

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  Hello, i need to be a UML designed for a traffic flow prediction system based on machine learning. In this system the traffic of a road is observed using the VDS points and the upcoming traffic is predicted according to the recent flow and the weather conditions as well. I need a full UML design for this. Prediction algorithms are used: SVM, LSTM and

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  FLOW CHART FOR POWERPOINT PRESENTATION ONE SLIDE หมดเขตแล้ว left

  HAVE A FLOW CHART FOR THAT I NEED CHANGING TO THE SAME DESIGN AS A POWERPOINT PRESENTATION

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Helping understand free cash flow หมดเขตแล้ว left

  Calculating net asset value Per Share Finding the true Net Income of a company Understanding Warren Buffet Owner cash flow ratio = (Net Income + depreciation + amortization+ non-cash charges - average annual maintenance capital expenditures)

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Anyone who is good in Matlab project on supersonic fanno flow with graphs and calculations can do this

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Matlab project on supersonic fanno flow หมดเขตแล้ว left

  Anyone who has good understanding in matlab and supersonic fanno flow can work on this project

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Low cost smart target localization หมดเขตแล้ว left

  the project : The aim of the project is for you to create a small, hand-held, battery-powered IoT device. This will entail interfacing a microcontr...features of smart system is up to you as the designer. Use your imagination and engineering skills to come up with a product that is reliable and easy-to-use. 15593675 Low cost smart target localization

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need to take real-time prices from low cost airlines and show them for sale on my already existing website

  $486 (Avg Bid)
  $486 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  he design and implementation of an automated liquid observation and controlling method utilizing an affordable liquid flow sensor and the microcontroller are presented here which has the ability to assist the health care provider to control the saline circulation rate using Matrix keypad or Android phone. The Arduino Mega (2560) platform has been used

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Help with fixing shipping cost หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have an online store and I need help working on shipping cost. when users purchase a product the shipping cost seems to be too high. I believe it might be calculating shipping for each individual product but maybe we can group them together.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  VM Cost Optimisation หมดเขตแล้ว left

  Want to Develop Cost optimization technique and Tracking status for VM's - Azure, AWS & Goggle Cloud.

  $836 (Avg Bid)
  $836 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...Size Drop Down Attribute must establish base price. 2. Color Drop Down attribute must add percentage cost to base price for specific colors. 3. Optional Effect Bullet Attribute must enable child attribute for color 4. Effect color must increase total cost by varying percentages.<br> Must be built as a plugin that can be added or removed from store. No

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Aspen Capital Cost Estimator Consultant หมดเขตแล้ว left

  We are seeking a Consultant with an expert level in Aspen Capital Cost Estimator (ACCE formerly KBase / Icarus) to assist in template development and participate in active projects. What past project or job have you had that is most like this one and why?

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Ideas about cost reduction หมดเขตแล้ว left

  I need some help with my business.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Need expert for Sharepoint, Powerapps, flow หมดเขตแล้ว left

  Hi, We are Hassan Omar Al Gotaim Est in Saudi Arabia. Weare handling Construction and Technical projects. Short desc: We will use powerapps and Power BI to build a CRM Sharepoint site. I have several tasks to be done in this case, and please tell me about your Sharepoint / powerapps/ PowerBI experience, and I will send you the complete scope of the project. Please give me your best possible hou...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล