ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  161,191 cost gotoassistant งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  scheduling problem หมดเขตแล้ว left

  solver หาค่า minimize cost จากการจัดตารางเวลางานของพนักงานเข้างานเป็นรายชั่วโมง มีจำนวนงาน 4,459 งานแต่ละงานมีกลุ่มพนักงานที่เหมาะสมที่กับงานนั้น พนักงานแบ่งเป็น 3 กลุุ่ม จำนวนพนักงานแต่ละกลุ่มมี 51, 42 และ 89 คน มีข้อมูลเวลาโดยประมาณการที่ใช้ในการทำแต่ละงาน และเวลาจริงที่ใช้ และลองเพิ่มจำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มว่าจะส่งผลกับต้นทุนอย่างไร และในอนาคตมีจำนวนงานและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น จำนวนพนักงา...

  $194 (Avg Bid)
  ด่วน
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสา...

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Starting a Shisha delivery side business. Looking at ordering some flyers to be made similar to what I am going to send through. Thinking about starting with 500 flyers. If I could get a quote of how much that may cost, I’d really appreciate it.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Real estate brochures 6 วัน left

  I need a 4 page bifold brochure per property we are listing for sale. I will supply photos and the wording. Please send me samples of what you have done in the past and the cost.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  1500 words article in the next 4 hours. Pay is 100 INR per 666 words! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an article of 1500 words strictly in the next 4 hours. Pay is 100 INR per 666 words, so total cost of the project is 225 INR. Bid only of you can submit in 4 hours and accept the pay rate. Write in the top of your proposal - "I ACCEPT 100 INR PER 666 WORDS"

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Greetings, PLEASE READ CAREFULLY AND BID IRRESPECTIVE OF THE COST BAND We would like to integrate the traccar opensource GPS based website with the Jtrac Issue tracking system and another form that we have made in dotnet which is a customer signature form. please login to the site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with the user name and password as admin/admin and the same user name and password wherever ...

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  1. Add Inquire Now Manager with membership so seller fulfill that requirements. 2. Add membership with the Inquire system. Vender can view Inquire as per the subscription package. 3. Display all Inquire sort category wise, country, etc. and send a notification to this pannel. 4. Add Some theme like that "www eworldtrade com" if you can customize it as per the given reference site. How ...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Mobile App Development -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mobile app which will be almost similar to other mobile app interms of basic look and feel and nevigation. It includes SignIn, SignUp and Forgot password along with figure print login(only applicable to device which have figure print enabled). Backen API will be provided step by step during development. So expectation is to focus only in App UI. Android and iOS/Hybrid need to be decided based on...

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  referral program 1. add option for referral id on singup 2. provide referral link and username for referral 3. 1% for 1000 and 50% for 50k increase referral income according to sales 4. referral income from user's for 12 months 5. user's information of referral on userdashboard and admin dashboard for referral information including payment how much earning of this month all and mark pa...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Redesign our magazine/news website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want a redesign. You need to justify your design choices based on proven usability/ UX theory. You need to prove why this design is going to increase our chances of selling ad positions to clients. You need an extensive portfolio. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The site has many unfilled ad slots, which is why it looks particularly bad right now. Your design will need to do something clever and eff...

  $3629 (Avg Bid)
  $3629 การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล

  I have an ongoing stream of Beaver Builder sites that I have coming my way. I need someone who is good with Wordpress overall but also has experience with Beaver Builder and it helps if you understand Beaver Themer how it works with UABB & Power Pack Modules. I value efficiency, so if you can't meet deadlines then it wont work. I will need the job to be tracked and I want consistent up...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Rebranding iptv app 6 วัน left

  Hi i want a stb emu app for iptv rebranding i would like the portal to be pre configured to mine and hidden, and also mac address to pop up when the app is opened please let me know if this can be done and how much it will cost

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  POS For Food sector 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a complete POS system cloud based for a restaurant business for multiple outlets preferably on dot net technology. UI should be new and appealing and user friendly. Just to give you an idea please view following POS Main Features: • SALES o Record and track sales: ♣ Able to filter down to: hourly, daily, weekly and monthly sales o Login ID ♣ Attendance will be maintaine...

  $649 (Avg Bid)
  $649 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Business website is called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] which is an online platform that connects tutors and students. Tutors can post their advertisements with us with a low cost and students can use this website for free to find the most suitable tutor for themselves.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need an Android app like Myntra and time frame is 3 months. How much would it cost to build one..

  $2444 (Avg Bid)
  $2444 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need to be able to import products into Woocommerce from Multiple Suppliers via CSV, XML, XLS feeds. Need to be able to import Cost Price and be [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] use it to add margins via Percentage or Value. The plugin must support different fields and be flexible to map and create new fields that will also be usable and functioning in the overall site. Different suppliers have differen...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Trashtros App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an iPhone/iPad and Android app. I would like it designed and built. When the app is opened, the logo appears and the picture people can tap on for the sound. I will provide the photos. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The first sound is at the 15 second mark. It’s real fast and only lasts about 1 second. In the app we are going to call this sound “The Bregman” The 2nd sound ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Our school is hosting a BBQ and outdoor movie night and we would like a flyer/poster for our newsletter and bulletin boards. Date: Friday March 20 Time: BBQ from 5:30pm, movie starts at 7pm Venue: St Bernadette's School, Castle Hill Cost: $15 per family Please include the following details: *Tickets available from Trybooking - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [please make this a hyperlink and sligh...

  $19 (Avg Bid)
  รับประกัน

  What I’m looking to create is a platform where a host (game master for role-playing games) can load a grid map and elements they control (like monsters or traps) and they can insert characters that other players are controlling. The host should be able to control the game elements they load, as well as modify or override controls of the other players. The players should be able to make chara...

  $2972 (Avg Bid)
  $2972 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Selenium Webdriver Java - Extract data from a PDF file -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project has been republished due some misunderstandings in the requirements. - Only people with experience in Selenium. - There´s a PDF with 600 pages, every page contains 24 employee´s credentials. - Every credentials have 4 values to be extracted. - Once extracted the data, must be exported into a CSV file. What I need: - How much would cost to extract and convert the data ext...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  UK APPOINTMENT SETTINGS CPL 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  UK appointment setting CPL basis. Raw data and calling tool with script will be provided. Need people with experience and it’s a cost per lead job and not hourly.

  $1229 (Avg Bid)
  $1229 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Look forward IoT solution water tank automatic controller 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I needed the solution for control motor , water tank full or empty. if tank reached certain level low, the motor should turn on if tank reached up, the motor should turned off. If anyone have ready made projects also welcome.. I needed this for college project, *Education purpose*. so training and docs required. Please comment your estimated cost expectation. thank you

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We currently receive telephone calls inquiring about products we sell locally. We currently hand write the leads onto an excel spreadsheet and cross them out after the sale is complete. The current input fields include name, state, received date, item of interest, telephone number and notes. We would like to make an android app that allows us to key in the information into a tablet. With re...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hello, Hope everyone doing well. I'm looking for experienced individuals or companies to let me know what all involved in "Online and Mobile marketplace" and how much it will cost me to build one like Airtasker(Replica), time frame, ongoing maintenance...etc Website, Android and IOS apps. This will be my bread and butter so please don't screw it up as I want it to be user fri...

  $1837 (Avg Bid)
  $1837 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Plastic Surgery Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  —PLEASE EITHER READ OR DON'T APPLY— Seeking highest quality content on cosmetic surgery. Hoping to develop long-term high-workload relationship via Freelancer platform. Writer will routinely receive a bulleted list of points/questions to write about for a specific cosmetic procedure, in a specific location, and by a specific provider. Whoever we end up hiring will have long-term, ...

  $366 (Avg Bid)
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Cosmetic Surgery Website Pages 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  * Seeking highest quality content on cosmetic surgery. Hoping to develop long-term high-workload relationship via Freelancer platform. Writer will routinely receive a bulleted list of points/questions to write about for a specific cosmetic procedure, in a specific location, and by a specific provider. Whoever we end up hiring will have long-term, consistent work flowing their way. Freelancers can ...

  $898 (Avg Bid)
  $898 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I’m a local home builder in Durango, Colorado USA. I would like to advertise my services (which is home building and remodeling) to my local area through Facebook and Google. I would also consider Linkedin as well. This would probably be adverting that is turned on and off. I’m a smaller company and I don’t want infinite growth. When I make sales, these are high cost projec...

  $279 (Avg Bid)
  $279 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  My penguin face 6 วัน left

  All i need if for my penguins face to be white, his face turns transparent when i remove the white background. I'm attaching the original and the one that was created from the original. Also when I make the background black on the penguin the outline of the penguin and the letters are white when everything should be solid. How do I remove that so this does not show up on my t-shirts. I also w...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Sell online my Personalized Trading Algorithms (Trading Robots) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am a computer programmer, specialized in Financial Markets and I am writing trading algorithms, trading robots. I am seeking someone who wants to team up with me on selling "Personalized Trading algorithms", also called "Personalized Expert Advisors" to execute orders on Metatrader 5, Metatrader 4 and Alveo Platforms.... this is my Fiverr page with description of what I am t...

  $3650 (Avg Bid)
  $3650 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Money Transfer project- Fixed cost --650CAD 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an experience full stack developer for money transfer solution front end and backend on fixed budget and tight deadlines high security mentality Angular8 node js mongo db APIs Pricing, FX rate and Payment expertise

  $406 (Avg Bid)
  $406 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Cost: 20USD. Description: Simple job to create out canvas VueJS component This is a coding challenge for ongoing VueJS project.

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We have an existing script that continuously monitors a remote server using WinSCP, and grabs files remotely and pulls them to a local drive. We need to expand this script to do the following: Launch TransactionPro (Quickbooks Import Tool), run an import (available via CLI), then move the file to a different folder. To create this script, I will need the developer to recreate our environment, do...

  $725 (Avg Bid)
  $725 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Project for Bruno P. 9 วัน left

  Hello Bruno, you worked on my 117AD website. Thanks for the nice work. I have another project now: I bought a Wix template, filled in all content..... but I don't like the template anymore. I am going to download a new template from Envato and would need someone to copy the content from wix and put it into the new Envato template in a way that looks great. Can you help? Let me know how much i...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We are developing an IoT based Home Automation System based on ESP32. We are developing the hardware and embedded side ourselves. We require you to develop the Android and iOS applications including the interfacing with AWS IoT core. Please let me know the estimated cost and time required to complete this work

  $2669 (Avg Bid)
  $2669 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi, I'm looking to build a Pinterest-styled website with full of Quotes and Sayings but within the budget to start with. 1) Main page will have cards or large thumbnails of categories. 2) When one clicks any of these Main category card, it will open a new page that will have all cards/images with quotes written in it under that category. No or minimal text. 3) Each card should be able to be...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Consult and Build Advertising Free and Paid on Google 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi We are looking to launch a clearance outlet ecommerce website. This will be a shopify website that sells within the United Kingdom. We are looking for the following 1. SEO who can give us cost expectations of using google adwords specifically percentage sell through rates from clicks. 2. SEO who can optimise our google campaigns for maximum sales and minimum cost 3. SEO who can optimise our w...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Translate website from Croatian to French and (or) Italian 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Greeting! I need to translate website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] into French and (or) Italian, Can you make it for me and how much would it cost? Thank you!

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built. I want an app in which user can chat with random people's. It cost 1rs for install it and users have to reference it and after a year we can distribute some gifts according which reference most and the other person have to install it. Select some cool names. like bottled-message in a bottle app

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Looking for FRESH LinkedIn contacts in high quantity! The LOWEST acceptable quality come from the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] website (as you see "unlimited" data cost ---> $79.40 / User / Month x 5 accounts = $397/month)! - Please DON'T over price your data. - Please DON'T try to sell me OLD (older than from 2020)! - I'm interested ONLY "from US, CEO, Owner, Founder&...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Urgent RFQ Foot Disease in Japan Hello, Greetings for the day! We have a RFQ for telephonic interviews to be conducted in Japan. Can you please share your feasibility and a competitive cost? Detailed spec is as below: Field Country: Japan. Start date: 17/02/2020 End date: 03/03/2020 (can be extended) Target/Sample: Plastic Surgeon x2. Cardiovascular Surgeon x2. Orthopedist x2. Fina...

  $1400 (Avg Bid)
  $1400 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  App Building 5 วัน left

  Hi ? I am currently building an app which I believe will be a huge success which every business in the world will benefit from having. As I’m sure you are aware you cannot patent/copyright an idea so I can’t go into to much detail as of yet. I have had estimations from companies which will cost me £50’000 plus to build which I do not have so I’m trying to find someon...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I have a shop of 120sq ft. need to do the interior for the same. What will be the cost of design as well as 3d view and timeline and actual working drawings for the same.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  i want digital gold buying and selling website in low cost and include razorpay payment gateway.. with support with normal designs instant buying and selling with some time period in different costs with admin panel and supporting team panel

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Need To rebuild and redesign the existing webpage The existing page is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need an existing rebuilt, The content and the structure will from the existing page, The developer need to build on the latest version of wordpress using the elementor page builder so that everything is customizable via elementor. I mainly need 2 page, 1st is for the homepage and the 2nd is for the ...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  More info for the project, please read the post please pm me and offer your best timeline as well as how much would it cost so i can compare it with other devs [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $295 (Avg Bid)
  $295 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Trophy icon Logo Design 5 วัน left

  Ncube Burrow (Pvt) Ltd provides Engineering and development consulting services throughout Zimbabwe and the region. We specialize in, airports, roads and bridges, water supply and reticulation, sewage treatment and reticulation, foundation engineering and cost effective structural engineering for multi-store building. Would love something in 2D.

  $60 (Avg Bid)

  Hi, I am looking for an experience to build a cryptocurrency trading bot. 1) The bot will support at least 10 cryptocurrency trading exchanges such as Binance, Bittrex, etc. 2) The bot will support arbitrage trading between different exchanges. 3) The bot will support multiple currencies. 4) The bot will support backtracking, paper trading, and live trading. 5) The bot will support high trade fre...

  $858 (Avg Bid)
  $858 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล