ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  789 create dbf file python script งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I need to convert mdb (ACCESS) file to dbf , using c++ win32. The mdb file can consist of a single table as well as a lot of tables. Dbf converted file must have same field name,same type (int,char,doubles...), same records NO User interface required DO NOT Esrow payment I pay once I have cheked the results Budget 80$

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Potrebna mi je pomoć u izradi projekta/aplikacije koja radi na slijedeći način : - iz poslovnog sustava ( trenutno dbf tablice) "puniti" MySQL tablice ( web hosting ) - MySQL bazu podataka "kreirati" prema podacima/potrebama koji se pojavljuju u poslovnim procesima - web aplikacija za korisnike bi bila napravljena pomoću Scriptcase "alata" - cijeli

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need to convert a .csv file with 1500 lines to .dbf file. Who can help me?

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...dedicated server with windows plesk hosting for a MS SQL dbf that has 44M records. We currently have 16gigs RAM. Way too slow. 250 files each having about 55K recs were used to import to1 dbf. Realized today that some of those files had the fields shifted so some data is in the wrong fields on the dbf. Our data guy is currently working to fix this. We need

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  We need to update a .sql database getting info from a .dbf database regularly, based on a Cron. Need to standarize database fields to existing Prestahshop format

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  we have a billing and accounting software in visual foxpro 9 we need a application which convert dbf files into xlm files for tally erp9 and json files for e-way bill

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I will provide a basic source code that I want to improve taking it interface to form/graphs. The program just opens 1 DBF file (main) and from a 2nd dbf file updates some in the first. I need to add some functionallity as well, but simple one, like preview/sort/select/unselect from the changes that are going to be made, and others to discuss. DO

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Estimate of cost to code a daily scrape of a table from "[login to view URL]" to a vfpro9 .dbf table. would appreciate an estimated cost of project. (I have 20 years vfpro9 programming experience. . . using vfpro9. . .)

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Can you take the [login to view URL] script you've created and tweak a 2nd version of it so that I can list the 50 or so datasets I have in it? so that the input_FC that contains the land parcels to be checked against the 50or so datasets, when it runs, it creates 2 columns in the dbf output that advises: 1. the dataset name it was checked against

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...program that accesses data in a DBF file. This DBF file is output by a restaurant Point of Sale system. There is an issue with the DBF file. When an item is sold in the Point of Sale system, a new row is added to the DBF file with the date and time of the sale. For example, if an item is sold June 18th at 9:20pm , the file will ...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...simple program that will move a DBF file from one directory to another, and then update the time stamp on the file that was moved. Here's how it should work. The DBF filename has the prefix "OR" followed by today's date. For example, the file today is named OR060718.dbf The file tomorrow will be named OR060818.dbf 1)...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...information and can provide the same report with a different application, I will be also interested. Our reports are made to retrieve data from our accounting program from .DBF files (data base easily readable with Excel). The reports are use to view invoices&statement, to see the deposit on specific project and see all the deposits on all the active

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Tenemos un sistema que esta funcionando con archivos DBF y un desarrollo en Clipper 5.3, que necesitamos continuar manteniendo y generando algunas modificaciones. El mismo está entrando en una fase de reconversión y es una tarea de mantenimiento y colaboración en la reconversión de alcance amplio en tiempos.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...contenido de este tipo de archivos .dbf (mismos que pueden ser visibles con Open Office) hacia un libro de Excel por medio de código VBA. Tengo muchas tablas de este tipo de las cuales necesito extraer información, entonces el número de filas y columnas con contenido sería variable Anexo un ejemplo de mis archivos .dbf y un Excel que reflejaría ...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need someone to create a small application to generate a monthly report, from 2 dbf files

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Migrar o sistema Protheus de DBF para SQL e da versão 11 para a versão 12.

  $1874 (Avg Bid)
  $1874 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Wir müssen Daten aus einer .txt über eine SQL Abfrage einer bestehenden .dbf hinzufügen. Verbunden sind die Daten über einen zusammengesetzten Index aus zwei Datenfelder

  $609 (Avg Bid)
  $609 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I have a software in .bat file it will be a simple CMD interface software and connect with database files with extensions .DBF files. I need some one who can extract that original code from that file and need one change in code. That is need to remove old license credentials to new one. That is the work.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...from two different backups, but we are receiving the following error message: ORA-01122: database file 13 failed verification check ORA-01110: data file 13: '/gers/live/dbs/temp_1.dbf' ORA-01207: file is more recent than control file - old control file ERROR: ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress We need a Ora...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...from two different backups, but we are receiving the following error message: ORA-01122: database file 13 failed verification check ORA-01110: data file 13: '/gers/live/dbs/temp_1.dbf' ORA-01207: file is more recent than control file - old control file ERROR: ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress We need a Ora...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  i have dbf or text file wanted it open in excel file with group and with sub totals

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  CREATION OF DBF TABLES Ended
  ยืนยันแล้ว

  CREATION OF DBF TABLES CODING. REQUIRE CODING FOR SIMPLE DBF TABLES

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We have a database files with extensions cdx, dbf, dbc, dct, dcx. We need to export information from this files to .csv, .excel.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  Hi there, here is the specification of my window application 1. read an existing .DBF file 2. manipulate data 3. show reporting 4. print report 5. Framework can be .Net 2.0 or .Net 3.5 should support windows xp service pack 2 and windows 7

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  My team is going to take part in AIAA DBF Challenge. We are the students of Aerospace Engineering and looking for the logo to publicise us. We have made a temporary logo for us but I need little modification and clarification in that. Also, I want our logo in transparent form.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  This project is to create a simple C#.NET application that allows a customer to choose search criteria (a variable and a value) and then searches FoxPro (.dbf) tables to find a match. When a match is found, it displays several fields (7) from the database on the screen. For example, the user chooses to search by Order #, enters an Order #, and

  $441 (Avg Bid)
  $441 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  This is plain vanilla skill set (very simple) data entry project in wh...to 14 fields that need to be updated and once the logic is been established in process than big volumes can be archived. Input would be in JPG format and output should be in DBF format with best accuracy. In start six months according to volumes price would Rs. 800 per 2k forms.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...feel free to contact me and pay attention first of all to demonstrate yourself to fit this job. 1) You know DBF file? and how to export dbf file in php. We have to export our MySQL data into dbf file formart, because we have already too many dbf files. 2) if you have done the above work before , please write your budget for a month and workday ...

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  $190 - $569
  0 การประมูล

  I have an old database that used .dbf files. I need those records imported into our new access program.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  The project is easy,define a execute a procedure and deliver a database with information extracted from zip file that contains .SHP, .SHX and .DBF files. Where there is two kind of files principally 'TRAMOS' that include a short number of points on the street and 'PORTAL' that includes the numbers of the street. Define a procedure: Explain with

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...got crashed and wish to restore it onto the new server. The files present are [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] system01.dbf undotbs01.dbf example01.dbf [login to view URL] sysaux01.dbf temp01.dbf users01.dbf If you are an expert in restoring Oracle database and can confidently execute the above requirement...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Hi, I am looking for someone to convert a python (.py) based GUI interface created using Tkinter to a standalone executable (.exe). The GUI interface includes/needs the following packages to operate: import os import tempfile import cv2 import numpy as np from dbfread import DBF import string import tkMessageBox import tkFileDialog #from PIL import

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I am using a Point of sale software, which uses the .dbf format data base, I want a simple custom program so i can upload the data manually from the excel file into the database. I am uploading the supporting files. In these files I want to upload the data from [login to view URL] into the [login to view URL] file.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We currently have a patient payment portal that is completely out of date. We want to have it updated and with a much better look and feel. I have attached a file of our current patient payment portal(1-Current Patient Portal Attachment) and this link will show you what we would like our patient portal to be like([login to view URL]

  $667 (Avg Bid)
  $667 การประมูลเฉลี่ย
  131 การประมูล

  I need a php file (sample) which will access a MS Visual FoxPro Database (DBF) and e.g lists filtered records. Database will be delivered.

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...of access user add/edit based on manager location/ department and access level. 1 input table to create user timetables for example Monday - Sunday with 4 fields within each to record start and finish times. a few pdf reports import module from dbf files to db with a table showing raw imported files based on a search filter. I will not increase

  $295 (Avg Bid)
  $295 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  Avem o baza de date cu produse in format dbf, dorim exportul acestora in csv sub un anumit format.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...development is a reverse engineered version of a DOS application that the client has been running for nearly 20 years, originally written in Clipper with a first generation .DBF backend. All the original source code is available. The goal was to modernize the code base and reporting while maintaining the older, keyboard driven interface. The project

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  We currently have a patient payment portal that is completely out of date. We want to have it updated and with a much better look and feel. I have attached a file of our current patient payment portal(1-Current Patient Portal Attachment) and this link will show you what we would like our patient portal to be like([login to view URL]

  $665 (Avg Bid)
  $665 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล

  hi Need a time manmament system built. consists of login portal for 4 diffrent user levels, 2 input tables , some reports like pdf, import to tables from dbf files and a some other basic things. project is low budget and no payment upfront, only on completion. First offer will only be the accept amount. no crease on payment after bidding.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  Hi. I need an application with the following things in it:...tables are for each week. please assign each week a number for example 17th - 23rd April is week number 0417 and an import feature for dbf files. Low budget, if intrested let me know. Thanks

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Hi. I need an application with the following things in it:- login levels:- basic...to show what the time tables are for each week. please assign each week a number for example 17th - 23rd April is week number 0417 and an import feature for dbf files. Low budget, if intrested let me know. Thanks

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Hi. I need an application with the following things in it:- login levels:- basic user department manage...reports to show what the time tables are for each week. please assign each week a number for example 17th - 23rd April is week number 0417 and an import feature for dbf files. Low budget, if intrested let me know. Thanks

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...(October). I have a client, sending me .dbf files periodically. So, I need to fill in the SQL tables with some specified columns from this dbf file. E.g. we have a persons(well, and their corresponding IDs) and their goals on our website. Every week/month we have an update on this goals. And we have a .dbf file coming by email, that has these columns:

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...that is used for generating an inventory reorder report, based on data from the POS software database. The Access database is in .accdb format and pulls the info it needs from .dbf files located on a shared network folder on the POS that hosts the POS software database. Please excuse any incorrect software terminology in the following. Currently, when

  $750 - $1500
  ปิดผนึก
  $750 - $1500
  32 การประมูล

  ...integrate a .csv file with .shp file polygons of countries in a Database (.dbf) format to be easily-uploaded onto a PostgreSQL server for mapping visualization. We would like a quick turnaround for this project of two days (if possible). These datasets are quite large (the .csv file is 175 MB). Please see attached a sample .dbf of what we would like

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hi everybody. I'm looking for a Visual Basic 6.0 programmer, able to creato a simple software that imports a DBF database to an MDB database from source code. Everyone can do it, please contact me soon.

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...de la sphera grup srl insa acestia nu se mai ocupa de acest domeniu si am ramas fara suport tehnic la acest soft. Am nevoie de cineva care imi poate adauga intr-un fisier .dbf cativa expeditori, insa numele si cnpul sunt codate din cate am inteles de la ei cu o codare proprie. Vreau sa stiu daca exista vreo posibiliate de modificare a acestui fisier

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I am using a postal software where sender name and one more filed are coded. I wanna add few more senders but i don't know what encoding are used.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล