ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,801 create lan based system net งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...หรือจบปริญญาตรีสาขาอื่นและมีประสบการณ์ทางด้านไอที 1 ปีขึ้นไป - มีความรู้ในระบบ IT ทั่วไป เช่น การติดตั้งกล้อง cctv, การประกอบคอมพิวเตอร์, การติดตั้ง Windows, การตั้งค่าระบบ LAN เป็นต้น - พร้อมค้นคว้าและเรียนรู้ความรู้ที่ไม่คุ้นเคย เช่น ระบบกล้องอ่านเลขทะเบียนรถยนต์ และสินค้าอื่นๆของทางบริษัท ค่าตอบแทน: โปรดเสนอ ตัวอย่างเช่นรายการต่อไปนี้ (เลือกมากกว่า

  $26 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Small Quick Job.. Configure Cisco router 1841 with static public IP & local LAN & forward all ports to local IP (DMZ)

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  i need configure Vmware for share a virtual machines with other pc in lan

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  install LAN on LUBUNTU 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  some why my LUBUNTU doesnt recognize the lan card im using now a usb lan and i need to make the LAN work what i need from you is to install the drivers for the lan using teamview i will supply i need it now ,bid ONLY if you can do it now

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  A RaspberrPi is placed inside a customer LAN. The RPI must contact our TCP server at the internet and contact a TCP device inside the LAN. Then the RPI must bind these in a way that makes the server have a TCP connection to the TCP device innside the LAN.

  $1083 (Avg Bid)
  $1083 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello, Please help us to configure our Lubuntu 1. Screen resolution fix Our lubuntu is not connected with a monitor(our lubuntu is only connected with lan) . We use our Lubuntu via teamviewer and in this case Lubuntu only shows 1280 x 720 resolution. You need to configure it to be up to 1920 x 1080 We found some reference on the internet you may

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Local LAN Paging System 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need an android local lan paging system. sender has fixed ip address, and receiver displays the sender on screen. See attached powerpoint for graphical explanation of my request.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Gerber Design: Dimension of PCB : 140 mm X 100 mm Major components : Microchip control PIC18F family Display : 3.5" TFT display MICROCHIP LAN : ENC23j60 SPI FLASH Memory USB FTDI series Maxim series of ADC

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Can you configure VLANs on Wireless LAN Controller for laptops connecting to 3 different SSIDs to get VLAN tagged with 3 different tags?

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Wireless LAN Controller is mostly configured but APs not getting IP from router WLC configured with 4 VLANS -- VLAN20 is for VOIP, on the LAN not wireless -- VLAN30 1st SSID -- VLAN40 2nd SSID -- VLAN50 3rd SSID 2 Cisco 3502i Aironet Access Points already in LW/CAPWAP mode

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Trophy icon LOGO and a Company Profile 9 days left

  We are looking for a new Logo and a Company profile(power-point or Acrobat Reader)for our Call Center Company. The logo that we are looking for should be a name based logo which should look elegant and reflect a touch of the call center industry. The name of our Company is SYNOTRIX GLOBAL PVT LTD. We also want you to make a Company profile in power

  $10 (Avg Bid)
  HIRING: IT Support Technician - Ville-Marie, Canada 5 hours left
  ยืนยันแล้ว

  The skill set that we are looking for is : *Knowledge of Routers Configuration (LAN/WAN) *Strong hands-on experience * Good English Communication Skills * Visit our customer for onsite support & replace/install parts * Hardware / Software Maintenance, Configuration & Installation * Troubleshoot Routers & Replace components (Network cards/SPA etc)

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I use wordpress wherein I have the WPERP accounting plugin (you can check online - its freely available) - . I need the sales entries passed in the wordpress plugin to be exported and imported TO and FROM TallyERP9 as needed. So I need someone who has worked with TDL (Tally language) and also PHP. Currently I am looking to export SALES INVOICE only for a start. . If there is a ready software avail...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...communication" Requirements. Source code. The code must well be commented and open for later change. Setup guide for Raspberry PI to set it up. The system must be able to run without an internet connection. Only local lan. Software used Node.js 8.12.0 LTS node-red-contrib-s7 - npm 1.51.0 Or other you need. The sampelIdea is just for ideas and is copied for

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Required: - Two product descriptions for Amazon - 5 bullets + 2,000 characters as description for each - a short r...descriptions for Amazon - 5 bullets + 2,000 characters as description for each - a short research on each product - Both products are RJ45 LAN 2 LAN 1 is a female to the female connector and the second one is Lan protector to wall

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I have a small network with a RV...computers from here access to a server in another location, we access via 3389 port. I wan't to give this port full priority, because our remote desktop is slow in all of our lan computers. I want some one who can solve it today via teamviewer/ultraviewer/anydesk so I can watch the changes that are made to my router.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  App should be developer...like About Bus , Safety , Video, Audio folders 3) every folder will have Videos list 4) this list should come from a another window system connected through lan card and android tv also will be connected through lan so we will set the IP on APP so app can take the video and show on that folder and video can play on that app.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have a DS1512+ in my LAN, giving weird network issues. When I shut down the network connection works perfectly. I can upload / download files (in NAS and anywhere) at about 200-500Mb/s without any problem. When I power on the NAS, the upload and download connection in all LAN gives 40kb/[login to view URL], the ping to my local NAS and also my local IPs can

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...(tutaj grafika/wykaz innych norm w odniesieniu do odporności) KRÓTKI OPIS DO SEO/WSKAZANIE ZALET - Porty Tutaj powinien być stworzony pakiet grafik z portami np. (COM, USB, LAN) + Ilość jaka występuje. Jest to po to żebym mógł każdy opis dostosować do danego urządzenia, - WYMIARY PRODUKTU Tutaj chciałbym bryłę graficzną (zbliżoną do wyglądu monitora)

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Technique: Bootstrap + graphic elements Purpose: Product descriptions on prestashop Product type: Monitors / Computers with a built-in monitor I want to create a graphic description of the product that clearly explains the capabilities and parameters of the device. The whole template should be universal and adaptable in products that differ only

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  i want to be able to sniff trafic, intercept, alter on fly (change packets using hexinject or something...something simillar) and transmit read attachment for detail we can use some pc like [login to view URL] for this work

  $546 (Avg Bid)
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...Wireless LAN controller with about 10 wireless access point needs to be configured from scratch. This is a straightforward configuration. No complicated setup. It should not take more than 1 to 2 hours The successful bidder will need to: 1. Dial in remotely to a PC and install whatever software is needed to access and configure the wireless LAN controller

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...(debian, ubuntu) system administrator who can help and set on my Proxmox based server PASSTHROUGH nVidia graphic card on the correct way. I have a lot of installed virtual machines, I need a "real graphic card" inside the VMs. Please bid ONLY if you have previous experience!!!!! You need to work over teamviewer, while the server on my LAN. Thank you

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...telefono, pag web, correo. Un fondo agradable, para la Vista y que se acorde a los productos y servicios que prestamos Somos Una Empresa en el Area Domotica, Smart Home, Redes Lan y Wan, Electronica, HVAC, Iluminacion. Nos Gustaria que en la parte de atras tenga imagenes o texto referente a los productos y servicios que ofrecemos Adicional a eso Tambien

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  ...REALLY fast, I'm running a event this weekend that requires it. Just so you know how its going to be used: - The request will be received in an equipment that runs on local LAN (can't test in it without a build) and be used to switch functions in that equipment, in other words its a remote control. I attached a picture of what my previous program worked

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...contracts/agreements of borrowers with total history for each contract >> No limitations in number of Reports, Receipts or any other statements >> You can send mails directly from the system (to be integrated with Gmail or Outlook) including options of automated/scheduled mails >> Necessary custom options to manage access permissions for each user by different

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  ... Cisco Console cable , USB to Serial converter whoose driver should be properly installed in the laptop , Data card or Mobile with atleast ` GB of internet at site and 1m LAN cable Qualification requirements : CCNA or equivalent knowledge , Knowledge about Remote desktop tools like team viewer , Skype , Webex etc Kindly quote the price per hour

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi there, I need some help with creating static NAT rules to allow my users to access our security camera software from wherever they are - not just on the internal lan.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  troubleshoot 2 windows pcs: connect scanner and printer over lan, fix problem with Dragonspeak using teamviewer for remote access to my computers

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...Doctor in Australia, and we are having shocking problems with internet ADSL-2 Failures and NBN Failures. In order to see what is taking place I have a remote TXT-Based Monitoring System. As part of the Remote Monitoring I have implemented is to have the modems remotely monitored by using the (LED Status outputs within the Modems) paralleled with LED/Photo-resistor

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I have recently obtained a new NAS, and need some help to setup backups (from PCs and Server, over LAN and internet) and also setup TV (DS Video Station). Possibly also configure it as an FTP server as well (with access from the internet).

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi, I am looking for ready made scripts of any Online server to LAN printers.. What it should do is,get the data from server(live) and print with POS printers Multiple Templates,Multiple Printers. Anyone has done anything like this bid. if you dont have experience do not Bid. any i need this word at top " Printer Software)..Automatic bids will

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi, I am looking for ready made scripts of any Online server to LAN printers.. What it should do is,get the data from server(live) and print with POS printers Multiple scripts,Multiple Printers. Anyone has done anything like this bid. if you dont have experience do not Bid. any i need this word at top " Printer Software)..Automatic bids will be

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi, I am looking for ready made scripts of any Online server to LAN printers.. What it should do is,get the data from server(live) and print with POS printers Multiple scripts,Multiple Printers. Anyone has done anything like this bid. if you dont have experience do not Bid. any i need this word at top " Printer Software)..Automatic bids will be

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi Lan L., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Quiz maker with a summary analysis of results, include MCQ, short answer, can insert pictures, videos, and audio results to be sent later by the examiner analysis...insert pictures, videos, and audio results to be sent later by the examiner analysis of choices without correct answers to allow discussion, can be accessed by internet or LAN, or offline

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  LINK: [login to view URL] Dear All, I am planning to set up a Charity Fund in the near future. The funds will be sent to...believe that together we can change the future of the thousands of poor people in Mauritius and help them go in the right direction. Thanks and best regards, Jason Pang Kin Lan

  $4460 (Avg Bid)
  $4460 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  LINK: [login to view URL] Dear All, I am planning to set up a Charity Fund in the near future. The funds will be sent to...believe that together we can change the future of the thousands of poor people in Mauritius and help them go in the right direction. Thanks and best regards, Jason Pang Kin Lan

  $3888 (Avg Bid)
  $3888 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Tôi đang cần tìm nguồn cung cấp đất sét tại Thái Lan để làm hoa đất sét.

  $535 (Avg Bid)
  $535 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...a single player game that we have [login to view URL] following needs to happen. 1. One player hosts and plays the game on their computer ... starting a server that is connected by Lan / Wifi. 2. Other players (Up to 9 total. More if able.) join the game on their computers by entering in the IP address of the host (We use Unet for our other projects) 3. Each

  $1269 (Avg Bid)
  $1269 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...to my SIP server over the WAN 2 x LAN connected SIP clients 1 x FreeSwitch Server on Windows You're free to change the setup, but this was working using FreeSwitch fine on my lan until i changed things over. Youll need: NAT & Voice skills on Cisco So far, I've been successful in getting all calls to work on the LAN only. And sucessful in getting my

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  This should be done in MS word. It is based on Networking(LAN WAN).

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...pending. *) setup proxy server to block HTTPS traffic (pfSense software firewall) *) setup intranet mail server to receive and send mail to the internet (currently works fine for LAN) (intranet mail server is running on postfix, dovecot and roundcube) *) setup gitlab server to send email to intranet emails and outside *) setup svn server *) customize roundcube

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Objetctive: we have 4 collectors, we want to give them 4 iphones with filemaker go so they can : 1. in office within wifi LAN, import today route for collection, with GPS dirección. 2. Be able to get the best route with the different GPS addresses, calculate estimated time and best route 3. if they want to get the best way for only one address be able

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...behind a 4g LTE router with dynamic IP. It should work as roadwarrior. We need a nailed up VPN which route all internet traffic from LAN ports on Zywall USG 100 through VPN. In other words we need that computers on ZYwall LAN use the public static IP of the Pfsense to surf the web. A partial configuration is already in place. Phase 1 of VPN ipsec is ok

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล