ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,160 create msaccess application web based งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Modfi MsAccess application

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Prosta mobilna strona oparta na php/sql หมดเขตแล้ว left

  Stworzenie prostej, przejrzystej mobilnej strony do umieszczenia na naszym serwerze IIS (Windows 2012 R2 server) z obsługą php 5, prezentującej dane z tabel w pliku MsAccess (połączonych przez ODBC z lokalnym serwerem MSSQL) na podstawie zadawanych na stronie filtrów. Mapa strony: 1. Logowanie (użytkownik i hasło) - pobierane z tabeli "użytkownicy"

  $198 (Avg Bid)
  $198 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  I need you to design and build a landing page to collect data from webuser (employment application to apply for a job with our company) THIS PROJECT NEEDS COMPLETED WITHIN HOURS. Its simple enough to complete. CODING: The technology to build this page will be done with vb and or java. This will need to be done in CLASSIC asp only. Not php, not dot

  $123 (Avg Bid)
  $123 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  VBA-function to adjust/create namespace: from default namespace to prefix . I use MSAccess 2010 to insert some elements with a namespace in a existing xmlDom. I want namespace prefix with the new elements but get a default namespace in the mother element. Pls see the attached instruction. Give you € 50

  $100 (Avg Bid)
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Job application short form หมดเขตแล้ว left

  ...landing page. This landing page will be graphically appealing to teens and young adults. It will have a form that collects the following information then uploads it to my msaccess database. The picture will be uploaded to a directory on our windows server. I will want the user to login with facebook if they have one so there will need to be a one click

  $173 (Avg Bid)
  $173 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Web Application หมดเขตแล้ว left

  We are looking for experts to develop front-end web application in ASP.Net. The requirement is to replace existing MSAccess based desktop front end with the web application. The web application is required to be hosted on Azure and needs to connect to our existing SQL -Azure server. The web application is required to provide ac...

  $771 (Avg Bid)
  $771 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  66 การประมูล
  Windows Application to Store Data in MSAccess หมดเขตแล้ว left

  Hi , I need very simple windows application to store some data in ms access, user should be able to add record, delete record , edit record and list all records option to extract all selected records in teh form of text/ rich text immediate requirement; complete in next two days including weekend max budget SGD 200

  $119 (Avg Bid)
  $119 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  65 การประมูล
  $114 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล

  ...all are very simple and easy and I am sure if you have experience in a node, bootstrap, express you can do it in very quick time and this is not like the real-time projects. based on the priority you can deliver one by one. I need deliverables as per mentioned tasks. I would be happy to discuss more on this, please reply back after seeing my max budget

  $126 (Avg Bid)
  $126 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  msaccess relational database - 26/04/2018 06:07 EDT หมดเขตแล้ว left

  I require a simple msaccess template that allows the following:- 1: Login for my staff - this will be required so a diary system (see 6 below) will relate to person dealing with enquiry 2: To create agents in a table - this includes email addresses - and some agents may have several staff and each staff member/ email address needs to related

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Passionate Database Designer Required. หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Database Exert who is good with multiple DBMS. Specially SQL Server, MYSQL, Oracle SQL, SQLite, MsAccess.

  $125 (Avg Bid)
  $125 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  MSAccess set1 - open to bidding หมดเขตแล้ว left

  I have built an MSAccess db and wish to add functionality to it (tables, linking, menu & query screens etc). If successful I would like to go to 2nd project. ( MYSQL).

  $485 (Avg Bid)
  $485 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  MSAccess set1 หมดเขตแล้ว left

  I have built an MSAccess db and wish to add functionality to it (tables, linking, menu & query screens etc). If successful I would like to go to 2nd project. ( MYSQL).

  $250 (Avg Bid)
  $250 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  module of internet banking หมดเขตแล้ว left

  The following assignment should be done using any JEE Application Server and servlets. Introduction: We are maintaining accounts and statements in MSAccess data base (accountsdb). The data base contains two tables. - Account table: describes the accounts with their account id, number and type. - Statement table: describes statements which belong

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Freelance Jobs for ASP websites หมดเขตแล้ว left

  We have a number of websites using ASP platform that need extra programming work done. Most would be fast turn-around tasks. You will need to be familiar with MsAccess and SQL Server.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  61 การประมูล
  freelancer : 8 hours per day EST time หมดเขตแล้ว left

  ...development using C# 3. MSSQL 4. t-sql 5. Entity Framework 6. WPF 7. LocalDb 8. MVC and WEB API 9. responsive web applications 10. SSRS 11. MySql 12. business analysis 13. Silverlight 14. mobile applications 15. Magento 16. MSACCESS / VBA 17. visual studio team services Being available every day between Monday to Friday and

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  MSAccess VBA project หมดเขตแล้ว left

  We are having one project. in that small changes need to be done. It was done by 3rd person. Need help in debugging and adding one form. 1 hour work let me know any one can help in this. Need to debug in my environment. using teamviewer.

  $14 (Avg Bid)
  $14 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  module of internet banking หมดเขตแล้ว left

  The following assignment should be done using any JEE Application Server and servlets. Introduction: We are maintaining accounts and statements in MSAccess data base (accountsdb). The data base contains two tables. - Account table: describes the accounts with their account id, number and type. - Statement table: describes statements which

  $52 (Avg Bid)
  $52 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  MS Access forms หมดเขตแล้ว left

  you're required to create a switchboard that contains a logo, picture, and buttons to open other forms, one of the forms should be a split form, a form with multiple fields from multiple tables etc.. full details in phase4 file do corrections (if any) to the msaccess db based on the ERD and phase3 file if you can't deliver it ON or BEFORE Saturday

  $36 (Avg Bid)
  $36 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  update MSAccess database หมดเขตแล้ว left

  I have an MSACESS database that I wrote several years ago. My MSACCESS is rusty, and now that i am the latest version, when it opens it falls over as cannot find [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and as I understand it this is a now defunct date picker - so what i need is the date picker objects inn my database to be replaced/updated.

  $42 (Avg Bid)
  $42 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  .../debtors from the accounting system. I want to do it in MSaccess(2016) instead of EXcel as access more robust CSV can be imported from excel into a Access table as a linked table. What I want to do in Access is have extra columns on the database(linked table) to write updated comments or create two new fields which can be worked on to give a status

  $41 (Avg Bid)
  $41 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Production Information Gathering Database หมดเขตแล้ว left

  ...studying Electrical and information technology and as a part of my curriculam i have taken up a project which is to create a database using MSaccess. AIM : I want to create a database in MSaccess for the fields i wanted and to create a query according to my requirement(Which is replica of excel Sheet). And later i will export the query to excel for

  $172 (Avg Bid)
  $172 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  I need you to edit my [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file and add a model to read data from a Ms Access database and display it on a webpage

  $15 (Avg Bid)
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Information Database - MSAccess หมดเขตแล้ว left

  I need you to create an easy Access program. Details will be given once contact is made

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Project for VladimirLilenko หมดเขตแล้ว left

  Hi VladimirLilenko. A client of mine has a time-keeping programme written a long time ago in MSAccess 2003. It is no longer compatible with modern OS environment. Would you be able to upgrade this to Access 2013 and how much time do you think it would take you?

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  I am looking for an experienced web developer who can build a site like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need to sell the torah letters, words and parts. We need to test buying random letters, words, phrases and paragraphs. I want to see that once something is bought and some tries to click on that word or

  $166 (Avg Bid)
  $166 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  Hi, I have a MsAccess db. I need a module (or form, or other) in MsAccess where i can edit my products, pictures and product categories, and upload them to mulitple prestashop websites. So they need to connect db and ftp prestaahop site. Daily press a button, and the database should link and upload the products. I have currently a table with products

  $205 (Avg Bid)
  $205 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  I have an MsAccess database I use for my warehouse articles and orders. I also have an ecommerce site in Prestashop. I was tired of having to write the articles and images into my db and then write them back into the back office of the e-commerce, so I would like to automate this work. I need an expert to create an form (or module or 'other'

  $8 - $54
  ปิดผนึก
  $8 - $54
  12 การประมูล

  I have an MsAccess database I use for my warehouse articles and orders. I also have an ecommerce site in Prestashop. I was tired of having to write the articles and images into my db and then write them back into the back office of the e-commerce, so I would like to automate this work. I need an expert to create an form (or module or 'other'

  $179 (Avg Bid)
  $179 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  I would like to hire a Website Designer หมดเขตแล้ว left

  We own a outdated windows website that needs redesigned and given the ability to ...certification site that applicants go to to be tested, graded and awarded certification which they would then need to pay for after succesfully passing the test through an old MSAccess Database Test Module. The site is www.trainohio.com. Need cost estimates right now.

  $2407 (Avg Bid)
  $2407 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  81 การประมูล
  Move Company Web to a GoDaddy Windows VPS หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a web programmer that can move all of the web services running from one hosting provider to another as soon as possible. (Note: Actual domains are blocked for my clients privacy.) Web server with: MySQL 5.1.46 Community PHP 5.2 Four (4) web sites: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Open Source VTiger CRM - php Uses MySQL backend -

  $161 (Avg Bid)
  $161 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Modify a C# .Net calendar หมดเขตแล้ว left

  ...com/Articles/38699/A-Professional-Calendar-Agenda-View-That-You-Will I need the above calendar to be modified. What I need is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] of XML the data should be fetched from MsAccess Database (2 tables- I will provide) 2. Change the calendar to display on the bottom in the left 3. Show users instead of day at the top [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4.

  $10 - $100
  ปิดผนึก
  $10 - $100
  9 การประมูล

  ...com/questions/19807081/how-to-connect-php-with-microsoft-access-database [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $1 - $5 / hr
  ปิดผนึก
  $1 - $5 / hr
  15 การประมูล
  Modify a C# calendar หมดเขตแล้ว left

  ...com/Articles/38699/A-Professional-Calendar-Agenda-View-That-You-Will I need the above calendar to be modified. What I need is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] of XML the data should be fetched from MsAccess Database (2 tables- I will provide) 2. Change the calendar to display on the bottom in the left 3. Show users instead of day at the top [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4.

  $10 - $70
  ปิดผนึก
  $10 - $70
  21 การประมูล
  Create reports from MSACCESS Database หมดเขตแล้ว left

  I have an application which is generating some data and it is getting stored in a MS-Access database. All I want is an Application which will create reports from the MS-Access database and store it in some folder. From the Database you have to read records for 5 job completed with a Trend report followed by a table with the values recorded for those

  $159 (Avg Bid)
  $159 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  MS Access 2010 Database Entry Form หมดเขตแล้ว left

  I need you to fill in a spreadsheet with data. MSAccess 2010 Access Form that allow worker to select from drop down list the following: 1)select date A) Month ( Example: Feb) B) Day ( Example: 14) C) Year ( Example: 2017) 2) schedule ( Example: Day, Morning, Night) 3)shift name ( Example: Monday, Tuesday, Wed) 4)shift department ( Example: Apple,

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล

  use MSACCESS to create cash receipt voucher , Payment voucher and reed data from Excel file to create time sheet , to print customized report and save the records in external excel for each report created with unique document number

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  windows forms application xml หมดเขตแล้ว left

  ...windows forms application Assume Threre are 100 clients. Each client is having their own values. ex: Client 1 ------------ Field1=500 Field2=Rathode Field3=10/10/1966 Field4=5566.00 like Field999=56666.00 So need one table to store Client details and one table to store clientdetails in depth. Back end as MSAccess I need windows

  $18 (Avg Bid)
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Make a database in MSACCESS หมดเขตแล้ว left

  It is a Microsoft Access basic data entry project all the step by step procedure is given to you in the word document attached. I need this project to be completed by 19th April.

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล

  Application in developed using Visual Basic having Microsoft Access as database. Access database connection needs to be changed to MS SQL Server. Application has Approx. 150 Forms and 30 Reports.

  $939 (Avg Bid)
  $939 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  transform an msaccess application to SQL and .NET

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  77 การประมูล

  Hi, I need some to help writing some reports and papers about: 1. CRYPTOGRAHY [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ANALYSIS, DESIG... I need some to help writing some reports and papers about: 1. CRYPTOGRAHY [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ANALYSIS, DESIGN AND DEVELOPMENT (Diagram, Database Design and interface design by MsAccess or any program related) Please contact me for more details.

  $90 (Avg Bid)
  $90 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  ...on and off on it Im sure ive forgotten bits and pieces which will come back to me as we progress. For that I apologise in advance. Summary : Connectwise PSA software application is used to enter online tickets for support work. once these tickets are completed they are converted to a connectwise invoice. this invoice contains both labour (by specific

  $397 (Avg Bid)
  NDA
  $397 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  Create or implement a VBA function to select an Excel worksheet for OLEUnbound display in MSAccess report. Worksheet name is dynamic and stored in MSAccess table. OLEUnbound function exists and functional, but Excel file name is static. I need to use file name from MSAccess table. Alternative is to use same concept except OLEUnbound to graphic

  $192 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน
  $192 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  MsAccess vba procedures หมดเขตแล้ว left

  ...procedures to: Part 1: Using the query, qrstImp2Std, create a Microsoft Access procedure to dynamically create a table with the name and fields found in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and qrstImp2Std.DestinationFld. Part 2: Using the query, qrstImp2Std, create a Microsoft Access procedure to dynamically create and execute an append query from the SourceTbl to

  $111 (Avg Bid)
  $111 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  emissão nfse หมดเขตแล้ว left

  Emissão NFSe em lotes Belém - PA. Integração em MsAccess

  $454 (Avg Bid)
  $454 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Development of Supplier Management Database with MsAccess

  $114 (Avg Bid)
  $114 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  [URGENT]CRUD in MSAccess หมดเขตแล้ว left

  CRUD in MSAccess.

  $15 (Avg Bid)
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล