ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,170 create msaccess application web based งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $1070 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...CSV and import into Microsoft Access. We would like use the features of the eBay API to directly link to and extract the current orders. Solution needs to be written in MSAccess importing only orders that have not already been imported/processed. Orders need to capture all sales information (e.g. buyer names, addresses etc) and order information

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  looking for an expert who can start on the issue right away, it is approx 14 years of the database that we are using to manage our applicants ...approx 14 years of the database that we are using to manage our applicants etc .. there should be a lot of useless documents etc that we can get rid of, Bid with the word MSACCESS pro and can start right away

  $22 - $180
  ปิดผนึก NDA
  $22 - $180
  6 การประมูล
  VBA code to take picture from tablet into MS Access หมดเขตแล้ว left

  We have a single for form in MS Access accdb 2016 for collecting as...nominated directory on the tablet HDD and the image path and name saved in the msaccess database record. Need to be able to review the image in the record when it is taken and if necessary delete it and retake a new image. Will supply the full code for the current MSAccess database

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...Instructions are to be provided; you will work a VB.NET solution. The first step will be to the test solution get it working on your end with my instructions; secondly I need you to create Ms SQL, via Azure by LinqToClasses in Visual Studio. I need the tables to match the structure of attached Ms Access database files, and override the connection strings accordingly

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...vb. net VS2010 msaccess to be website I have built desktop app using VS 2010 vb. Net, I need to run only one crystal report as same as desktop app I will provide the developer with the source code of crystal report of desk top, finaly the same database fields which exist in desktop app is existing on web version but ms sql not msaccess like the desktop

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Project for Ravi C. หมดเขตแล้ว left

  Hi Webxpert4u, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I have a project to create a design document for searching in MSAccess. The ask is to create forms in FormBuilder (with dummy data) and an Entity Relationship Diagram. Would you be able to help me? If it takes more than 2 hrs, we will

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Siarhei A. หมดเขตแล้ว left

  Hi katilinas, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I have a project to create a design document for searching in MSAccess. The ask is to create forms in FormBuilder (with dummy data) and an Entity Relationship Diagram. Would you be able to help me? If it takes more than 3 hrs, we will pay

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Project for Jorge Javier P. หมดเขตแล้ว left

  Hi PigtailXL, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I have a project to create a design document for searching in MSAccess. The ask is to create forms in FormBuilder (with dummy data) and an Entity Relationship Diagram. Would you be able to help me? If it takes more than 2 hrs, we will pay

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Modfi MsAccess application

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Prosta mobilna strona oparta na php/sql หมดเขตแล้ว left

  Stworzenie prostej, przejrzystej mobilnej strony do umieszczenia na naszym serwerze IIS (Windows 2012 R2 server) z obsługą php 5, prezentującej dane z tabel w pliku MsAccess (połączonych przez ODBC z lokalnym serwerem MSSQL) na podstawie zadawanych na stronie filtrów. Mapa strony: 1. Logowanie (użytkownik i hasło) - pobierane z tabeli "użytkownicy"

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need you to design and build a landing page to collect data from webuser (employment application to apply for a job with our company) THIS PROJECT NEEDS COMPLETED WITHIN HOURS. Its simple enough to complete. CODING: The technology to build this page will be done with vb and or java. This will need to be done in CLASSIC asp only. Not php, not dot

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  VBA-function to adjust/create namespace: from default namespace to prefix . I use MSAccess 2010 to insert some elements with a namespace in a existing xmlDom. I want namespace prefix with the new elements but get a default namespace in the mother element. Pls see the attached instruction. Give you € 50

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Job application short form หมดเขตแล้ว left

  ...landing page. This landing page will be graphically appealing to teens and young adults. It will have a form that collects the following information then uploads it to my msaccess database. The picture will be uploaded to a directory on our windows server. I will want the user to login with facebook if they have one so there will need to be a one click

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Web Application หมดเขตแล้ว left

  We are looking for experts to develop front-end web application in ASP.Net. The requirement is to replace existing MSAccess based desktop front end with the web application. The web application is required to be hosted on Azure and needs to connect to our existing SQL -Azure server. The web application is required to provide ac...

  $762 (Avg Bid)
  $762 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล
  Windows Application to Store Data in MSAccess หมดเขตแล้ว left

  Hi , I need very simple windows application to store some data in ms access, user should be able to add record, delete record , edit record and list all records option to extract all selected records in teh form of text/ rich text immediate requirement; complete in next two days including weekend max budget SGD 200

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...all are very simple and easy and I am sure if you have experience in a node, bootstrap, express you can do it in very quick time and this is not like the real-time projects. based on the priority you can deliver one by one. I need deliverables as per mentioned tasks. I would be happy to discuss more on this, please reply back after seeing my max budget

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  msaccess relational database - 26/04/2018 06:07 EDT หมดเขตแล้ว left

  I require a simple msaccess template that allows the following:- 1: Login for my staff - this will be required so a diary system (see 6 below) will relate to person dealing with enquiry 2: To create agents in a table - this includes email addresses - and some agents may have several staff and each staff member/ email address needs to related

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Passionate Database Designer Required. หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Database Exert who is good with multiple DBMS. Specially SQL Server, MYSQL, Oracle SQL, SQLite, MsAccess.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  MSAccess set1 - open to bidding หมดเขตแล้ว left

  I have built an MSAccess db and wish to add functionality to it (tables, linking, menu & query screens etc). If successful I would like to go to 2nd project. ( MYSQL).

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  MSAccess set1 หมดเขตแล้ว left

  I have built an MSAccess db and wish to add functionality to it (tables, linking, menu & query screens etc). If successful I would like to go to 2nd project. ( MYSQL).

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  module of internet banking หมดเขตแล้ว left

  The following assignment should be done using any JEE Application Server and servlets. Introduction: We are maintaining accounts and statements in MSAccess data base (accountsdb). The data base contains two tables. - Account table: describes the accounts with their account id, number and type. - Statement table: describes statements which belong

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Freelance Jobs for ASP websites หมดเขตแล้ว left

  We have a number of websites using ASP platform that need extra programming work done. Most would be fast turn-around tasks. You will need to be familiar with MsAccess and SQL Server.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  freelancer : 8 hours per day EST time หมดเขตแล้ว left

  ...development using C# 3. MSSQL 4. t-sql 5. Entity Framework 6. WPF 7. LocalDb 8. MVC and WEB API 9. responsive web applications 10. SSRS 11. MySql 12. business analysis 13. Silverlight 14. mobile applications 15. Magento 16. MSACCESS / VBA 17. visual studio team services Being available every day between Monday to Friday and

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  MSAccess VBA project หมดเขตแล้ว left

  We are having one project. in that small changes need to be done. It was done by 3rd person. Need help in debugging and adding one form. 1 hour work let me know any one can help in this. Need to debug in my environment. using teamviewer.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  module of internet banking หมดเขตแล้ว left

  The following assignment should be done using any JEE Application Server and servlets. Introduction: We are maintaining accounts and statements in MSAccess data base (accountsdb). The data base contains two tables. - Account table: describes the accounts with their account id, number and type. - Statement table: describes statements which

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  MS Access forms หมดเขตแล้ว left

  you're required to create a switchboard that contains a logo, picture, and buttons to open other forms, one of the forms should be a split form, a form with multiple fields from multiple tables etc.. full details in phase4 file do corrections (if any) to the msaccess db based on the ERD and phase3 file if you can't deliver it ON or BEFORE Saturday

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  update MSAccess database หมดเขตแล้ว left

  I have an MSACESS database that I wrote several years ago. My MSACCESS is rusty, and now that i am the latest version, when it opens it falls over as cannot find [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and as I understand it this is a now defunct date picker - so what i need is the date picker objects inn my database to be replaced/updated.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  .../debtors from the accounting system. I want to do it in MSaccess(2016) instead of EXcel as access more robust CSV can be imported from excel into a Access table as a linked table. What I want to do in Access is have extra columns on the database(linked table) to write updated comments or create two new fields which can be worked on to give a status

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Production Information Gathering Database หมดเขตแล้ว left

  ...studying Electrical and information technology and as a part of my curriculam i have taken up a project which is to create a database using MSaccess. AIM : I want to create a database in MSaccess for the fields i wanted and to create a query according to my requirement(Which is replica of excel Sheet). And later i will export the query to excel for

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need you to edit my [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file and add a model to read data from a Ms Access database and display it on a webpage

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Information Database - MSAccess หมดเขตแล้ว left

  I need you to create an easy Access program. Details will be given once contact is made

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Project for VladimirLilenko หมดเขตแล้ว left

  Hi VladimirLilenko. A client of mine has a time-keeping programme written a long time ago in MSAccess 2003. It is no longer compatible with modern OS environment. Would you be able to upgrade this to Access 2013 and how much time do you think it would take you?

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I am looking for an experienced web developer who can build a site like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need to sell the torah letters, words and parts. We need to test buying random letters, words, phrases and paragraphs. I want to see that once something is bought and some tries to click on that word or

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hi, I have a MsAccess db. I need a module (or form, or other) in MsAccess where i can edit my products, pictures and product categories, and upload them to mulitple prestashop websites. So they need to connect db and ftp prestaahop site. Daily press a button, and the database should link and upload the products. I have currently a table with products

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I have an MsAccess database I use for my warehouse articles and orders. I also have an ecommerce site in Prestashop. I was tired of having to write the articles and images into my db and then write them back into the back office of the e-commerce, so I would like to automate this work. I need an expert to create an form (or module or 'other'

  $8 - $54
  ปิดผนึก
  $8 - $54
  12 การประมูล

  I have an MsAccess database I use for my warehouse articles and orders. I also have an ecommerce site in Prestashop. I was tired of having to write the articles and images into my db and then write them back into the back office of the e-commerce, so I would like to automate this work. I need an expert to create an form (or module or 'other'

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  I would like to hire a Website Designer หมดเขตแล้ว left

  We own a outdated windows website that needs redesigned and given the ability to ...certification site that applicants go to to be tested, graded and awarded certification which they would then need to pay for after succesfully passing the test through an old MSAccess Database Test Module. The site is www.trainohio.com. Need cost estimates right now.

  $2407 (Avg Bid)
  $2407 การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล
  Move Company Web to a GoDaddy Windows VPS หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a web programmer that can move all of the web services running from one hosting provider to another as soon as possible. (Note: Actual domains are blocked for my clients privacy.) Web server with: MySQL 5.1.46 Community PHP 5.2 Four (4) web sites: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Open Source VTiger CRM - php Uses MySQL backend -

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Modify a C# .Net calendar หมดเขตแล้ว left

  ...com/Articles/38699/A-Professional-Calendar-Agenda-View-That-You-Will I need the above calendar to be modified. What I need is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] of XML the data should be fetched from MsAccess Database (2 tables- I will provide) 2. Change the calendar to display on the bottom in the left 3. Show users instead of day at the top [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4.

  $10 - $100
  ปิดผนึก
  $10 - $100
  9 การประมูล

  ...com/questions/19807081/how-to-connect-php-with-microsoft-access-database [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $1 - $5 / hr
  ปิดผนึก
  $1 - $5 / hr
  15 การประมูล
  Modify a C# calendar หมดเขตแล้ว left

  ...com/Articles/38699/A-Professional-Calendar-Agenda-View-That-You-Will I need the above calendar to be modified. What I need is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] of XML the data should be fetched from MsAccess Database (2 tables- I will provide) 2. Change the calendar to display on the bottom in the left 3. Show users instead of day at the top [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4.

  $10 - $70
  ปิดผนึก
  $10 - $70
  21 การประมูล
  Create reports from MSACCESS Database หมดเขตแล้ว left

  I have an application which is generating some data and it is getting stored in a MS-Access database. All I want is an Application which will create reports from the MS-Access database and store it in some folder. From the Database you have to read records for 5 job completed with a Trend report followed by a table with the values recorded for those

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  MS Access 2010 Database Entry Form หมดเขตแล้ว left

  I need you to fill in a spreadsheet with data. MSAccess 2010 Access Form that allow worker to select from drop down list the following: 1)select date A) Month ( Example: Feb) B) Day ( Example: 14) C) Year ( Example: 2017) 2) schedule ( Example: Day, Morning, Night) 3)shift name ( Example: Monday, Tuesday, Wed) 4)shift department ( Example: Apple,

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  use MSACCESS to create cash receipt voucher , Payment voucher and reed data from Excel file to create time sheet , to print customized report and save the records in external excel for each report created with unique document number

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล