ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,624 create simple html email งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Create 3 simple HTML email signatures หมดเขตแล้ว left

  I need to create 3 small HTML files to used for windows live email signatures as per attached.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Create HTML Email Signatures หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a freelancer to create a simple html email signature. Design attached. These need to look good on any email client and be editable text (not just one image signature). I'll provide all assets to chosen freelancer.

  $15 (Avg Bid)
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Project for Harshinder Singh K. หมดเขตแล้ว left

  Hi kohliintl, I need support to create an email Blast in html format. I do have the content in Illustrator editable. I need to convert it to html format. Here the details: - Size: 600 pixels wide and as long as needed - All images must be in RGB format and 100% size @ 72 dpi - File format: HTML - Large images must be broken up into separate slices and

  $58 (Avg Bid)
  $58 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  HTML Landing page for a new website หมดเขตแล้ว left

  Create a simple but cool looking html landing page that isn’t Wordpress. Website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Landing page would include logo and either content and/or links to two press releases and a youtube video. Video link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] These are the PR I was referring to: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  62 การประมูล

  Create a very simple MVP using any HTML template for listing service suppliers for domestic events (BBQ, DJ, Bartender, Clowns, etc). Visitors will enter a landing page where they can search for service suppliers and filter by type. Service suppliers/providers will need to log in, and have the ability to post in different site sections (layout inspiration:

  $145 (Avg Bid)
  $145 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Build me a web application หมดเขตแล้ว left

  ...screen on opening the website(basic simple but pretty) with Username and password(and code as mentioned in point 5 ).authenticated against a hash from DB or any alternate standardised procedure. 2.2 User provides Fname,Lname,email,student Id during registration..stored in backend 2.3 Forgot password component via email. 2.4 safe against injection,and garbage

  $165 (Avg Bid)
  $165 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  To finish existing website หมดเขตแล้ว left

  ...there are html, php, css, and js files. This website is for Thesis defence, i need someone to make a nice design for it, after create a payment system and connect it to xampp. The database is already exits as the website. The name of a website is Car Rental Portal. All i need from you is to create a payment system with nice design as a simple concept

  $166 (Avg Bid)
  $166 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล
  Web application (SendGrid & Twilio API Integreation) หมดเขตแล้ว left

  ...•Admin can send email & SMS through this online platform. •This system is mainly used for inviting people to an event, and get the response (Attend the event or not. So called RSVP). •Admin can edit the email content in this admin panel without HTML knowledge( if they have HTML knowledge, they can edit HTML directly) •Admin can upload t...

  $558 (Avg Bid)
  $558 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล
  German SEO Manager & Content Marketer หมดเขตแล้ว left

  ...services in Germany, Austria, UK, Australia and the Philippines. TASKS ON-SITE SEO Optimize websites for Google and local search queries (local SEO) Create structured and actionable keyword research Create action plan on improving technical/on-site SEO Design or (review current) page and url structure Implement Meta and Schema elements Find and use appropriate

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล

  I have a simple HTML form which has only one field, "email" When this form is submitted, you need to send an email using the sendgrid API and update details in one table and update the email address for the wordpress user. I need you to create this on your local machine and then send the PHP page to me to install. To find the table row...

  $103 (Avg Bid)
  $103 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  HTML Landing Page to Capture Email Address หมดเขตแล้ว left

  1. create a simple responsive HTML page, as per screenshot. PSD will be included. And I've already cropped photos as well. 2. it must look 100% accurate when looked on Chrome, IE, Firefox, and Safari. And look correct andoird and iphone. 3. if email is not entered it must make the field red, and request them to enter the email. No popup!!! it

  $39 (Avg Bid)
  $39 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล

  ...creating to run on our simple website. You will be given FTP access to a folder on our server where the ,[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] webpage resides. You will need to edit the INDEX page to contain a link named -Search Customer Database- linking to SQL.HTML. The SQL page will contain a search box and field where either, Email, Phone or name can b...

  $42 (Avg Bid)
  $42 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล
  Basic Website Project หมดเขตแล้ว left

  Hello! I need a simple one page website building for a new business. This will only be a temporary one page website while the rest of the business is eatablished - then I will replace it with something bigger. We are a specialist supplier of print products to the public sector, for example information guides and directories. All our work is contract

  $230 (Avg Bid)
  $230 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  82 การประมูล

  ...features • Use WordPress CMS Framework: Leverage PHP, HTML,CSS, mySQL and other technologies to ensure a quick­ loading exceptional user experience. This will be built on our AWS account using Wordpress AMI. • Admin Console: Incorporate the WordPress Administrative console so we may make simple content changes as we see fit. • Existing Content: Reformat

  $536 (Avg Bid)
  $536 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  81 การประมูล
  Expert PHP / HTML / Javascript Developer หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  ...working remotely with our full-time, on-staff Senior Developers in a great team environment, and have access to a steady stream of work. You should be available by text/email without much delay and be available for occasional teleconferences/video conferences when working on projects MON-FRI from 8am-5pm EST. Having said that, we'll certainly be

  $525 (Avg Bid)
  $525 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  63 การประมูล

  ...has to be installed on our Server it has a page and a simple controlling script so we can change values in the form You in charge for the validation of the submission and we will tell you what email you send each submission ​1. Create a Landing Page in HTML based on EMAIL WITH HTML Make it much nicer and clean - nice clean font We want

  $123 (Avg Bid)
  $123 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  ...name, Email - we push to our DB with Sub affiliate Site and then send it to the actual affiliate site.. Based on sales info from affiliate we can later reconcile and update all visits with the actual sale Since a sale on the vendor site will ask user for his first name and last name - We want before going to the link - you create a simple script

  $169 (Avg Bid)
  $169 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Create a simple email template for outlook หมดเขตแล้ว left

  I need someone to create a simple html email template for outlook. It should follow a simple color scheme and look modern.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  Create a simple Website with Forms - HTML / CSS site with forms - form content should be forwarded by email (no database) - Timeframe: max. 2 days - Quality and fast delivery must be guaranteed - Reference site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] /// [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] /// [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $64 (Avg Bid)
  $64 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  54 การประมูล
  Event Registration Page หมดเขตแล้ว left

  ...registration page 2 as well as confirmation page #3 and email Part C: Display Confirmation page " Pulls information from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file as well as writes information to Registration table. " Displays successful registration message. Part D: Sends Email confirmation " Sends a php (html) email which confirms registration to recip...

  $518 (Avg Bid)
  $518 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  65 การประมูล