ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 creative writing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  (Translated in Google↓) เรากำลังมองหานักเขียนสื่อเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น * เพราะฉันต้องการให้คุณเขียนเป็นภาษาไทยฉันจะ จำกัด เฉพาะคนไทยหรือผู้ที่สามารถเขียนบทความเป็นภาษาไทยใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา [สรุป] - สื่อ: สื่อทางเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น - บทความจากบทความ: ประสบการณ์การเดินทางไปญี่ปุ่นจากรายงาน Bangkok-Travel (เช่นรายงานการเดินทางบน ) - ตัวละคร: ประมาณ 1,000 คำต่อบทความ (ภาษาไทย) - จำนวนบทความ: 3 ถึง 5 ทั้งหมด (หนึ่งภาพก็เป็นไปได้) - ภาพ: โปรดใส่รูปภาพการเดินทางจริง ๆ ที่ถ่ายด้วยตัวเอง . - ตัวอย่างชื่อบทความ:“ ไดอารี่ 7 วันแรกของการเดินทางไปโตเกียว”“ ฉันไปฤดูหนาวที่ฮอกไกโดและเทศกาลหิมะซัปโปโร” ฯลฯ [วิธีการเขียน] ไดอารี่การเดินทางไปญี่ปุ่นที่ฉันมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง - โปรดเขียนประสบการณ์ ==========================================...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  ...research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด . ในการสมัคร โปรดส่งตัวอย่าง...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  forum phpBB หมดเขตแล้ว left

  ผมผมทำเว็บบอร์ดโดยใช้ phpBB ผมโหลด extension ชื่อ " recent topics " แต่มันไม่ทำงานในเทมเพลตที่ผมซื้อมา ผมอยากให้มันทำงานได้ phpBBเวอร์ชั่น:3.1.3 ผมดาวโหลดจาก นี่คือลิงค์ของ " recent topics " เทมเพลตของผม : Flatboots

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  เขียนบทความ Fiction writing $ 10 each time, 20 lines

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Speak Basic English Familiar with all the tourist attractions in your area or clubs,nightlife. Ideas to make tourists happy for secretarial jobs by being creative, smart, honest, punctual and hard working (10-12 hours daily). Should be currently living in Pattaya or should make his/her own arrangements for staying in Pattaya during internship. The testing phase is between September 29 to October 9, 2017. We are looking forward for people who love their work and are courteous and have good strong personality. Send in your resumes and your exp...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Writing -- 2 หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $955 (Avg Bid)
  $955 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Writing หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $988 (Avg Bid)
  $988 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Design a Website Mockup (Thais only) หมดเขตแล้ว left

  Hi there, We are looking for a Thai (!) graphic designer to support our Design department. We are currently working on a few exciting projects and need your creative help. You will need to create three options for a homepage layout + 3 additional designs once we chose one of the homepage options. You will need to allow us at least three (3) review rounds, where we will ask you to adjust the options based on our feedback. We will provide you with a company profile, a list of items that have to appear on the homepage, as well as a list of websites we like. If this sounds interesting, please contact us asap. Thank you!! P.s.: No agencies, and no copy and past cover letters please. ต้องการหา Graphic Designer ออกแบบ Layout เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 1. ออกแบบ Layou...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $750 (Avg Bid)
  $750 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'...An estimate of the time and resources needed to complete the project - Your expertise in delivering apps on multiple platforms, particularly iOS, Android, and Web. Ideal candidates will have: - Proven experience in creating similar apps - A solid understanding of video streaming technologies - Strong communication and teamwork skills, as you will be part of a team of three developers. - A creative approach to problem-solving - Ability to meet deadlines and manage time effectively. - A portfolio that showcases your work in mobile app development, particularly for iOS and Android platforms. - Demonstrated experience in working with backend systems and frontend development. If you feel you have the skills and experience to work on this project, I look forward to he...

  $7921 (Avg Bid)
  $7921 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Event Photographer Needed NYC -- JUNE 2nd -- 6-10 PM 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled photographer to capture a 4-hour open mic event primarily featuring musicians. The event will be fast-paced and the ideal candidate will have significant experience with event photography and be able to work well under pressure. Key aspects of the project include: - Capturing the musicians in action: It will be cr...adaptability in photography style is a must. - Coverage of the entire event: I would like a comprehensive set of images that document the event as a whole, in addition to specific performer shots. Ideal candidates for this project should have a portfolio that includes event photography and/or live music photography. The ability to work well in a fast-paced environment, strong communication skills, and a creative eye are all essential fo...

  $600 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Smart Kitchen Jar IoT App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a smart kitchen jar. The chosen freelancer should be experienced in developing applications for smart home devices and familiar with IoT. Key Features: 1. Ingredient Inventory Management: The app should be able to track and manage the quantity of various ingredients inside the smart jar. 2. Recipe Suggestions: Based on the inventory, the app should provide recipe suggestions, offering users creative cooking ideas using the available ingredients in the jar. 3. Real-time Nutritional Tracking: The application should keep track of nutritional information of the stored ingredients in real-time, helping users maintain a balanced diet. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Flutter and IoT app development - Experience in smart home appliance application development - Knowl...

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Multi-Platform Digital Marketing Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a highly skilled digital marketing executive to assist in various tasks for my healthcare tools and online courses business. The ideal candidate will have a deep understanding of social media management, content creation, SEO optimization, web design, and AI. - Specific Tasks: Your role will include managing...to focus on include Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik Tok, Youtube, and Twitter. This project offers the opportunity to work with a well-established brand in the healthcare industry and help drive its online growth. Professional experience in the healthcare industry is a plus but not mandatory. If you have a proven track record of successful multi-platform digital marketing campaigns with a creative and data-driven approach, I'd love to hear from ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Undergraduate Paper Proofreading: Special Needs Assisting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an academic paper that requires skillful proofread...proofreader who exercises a good command in the academia and more specifically in Special Needs Assisting. Ideal Skills and Experience: - Proficient in academic proofreading - Experience in proofreading Undergraduate level work - Familiar with Special Needs Assisting (preferred) - Attention to detail - Strong command of the English language Please ensure all text is correct, and the academic writing conventions are adhered to. This includes but not limited to grammar, punctuation, structure, and consistency. Your job will be to confirm the text is readable and self-explanatory, ensuring a well-structured academic paper worthy of an undergraduate level. Your input can create a pivotal difference, so let's make this p...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I've already applied for Google AdSense for my two educational websites, but unfortunately, they weren't approved. I'm looking for a professional who can help me get my sites successfully approved by Google AdSense. Key Requirements: - Experience with Google AdSense: I need someone who has a proven track record in getting websites approved by Google AdSense. - Understanding of...updated daily, the freelancer should be able to recommend strategies to maintain the sites' daily updates while meeting Google's requirements. Ideally, the freelancer will already have experience in getting educational websites approved by Google AdSense. I'm looking for someone who can deliver results quickly and efficiently. Note* You have to take all resposibility like website s...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Fix 503, PayPal Errors & Firebase 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a reliable and experienced developer to help resolve several issues currently affecting my website. Key Tasks: - 503 Errors: There are issues on my website that are leading to 503 errors. It's important to troubleshoot and fix these errors to ensure the website runs smoothly. - PayPal Integration: I'm facing problems with the P...resolving 503 errors. - Strong experience with PayPal integration and fixing payment processing issues. - Proficiency in Firebase hosting and resolving hosting errors. - A track record of fixing website crashes effectively and efficiently. - Good communication skills and the ability to provide regular updates on the progress of the project. Please indicate that you have read these instructions by writing "Paypal" at...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...nature of my business. - The logo should have a modern and contemporary feel. Ideal Skills: - Strong graphic design skills. - Experience in creating modern and sleek logos. - Understanding of color psychology. - Previous experience with nature-inspired design elements (e.g. mountains, trees, etc.) is a plus. Feel free to share your portfolio of similar projects. Looking forward to seeing your creative ideas! I attached our current logo...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี
  Photo Editing: Add/Remove Elements 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled photo editor to edit some document pictures. Specifically, I need to add or remove elements from my personal photos. Key Requirements: - Experience with photo editing - Proficiency in adding/removing elements - Understanding of personal photo editing needs The ideal freelancer for this project should have a keen eye for detail and a creative touch to enhance the aesthetic of the images.

  $23 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I'm in search of a skilled animator who can create a captivating 2D animation that's tailored for children. Key Requirements and Skills: - Experience in 2D animation: You should have a portfolio that demonstrates your proficiency in creating engaging 2D visuals. - Understanding of child psychology: The animation needs to be not only entertaining but also suitable and appealing to children. - Creative approach: I'm looking for someone who can bring fresh and imaginative ideas to the table for this project. Additional Information: - The animation will primarily serve as an entertainment piece for kids. - The ideal candidate must be able to bring this project to life in a way that resonates with young viewers.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Create Website 6 วัน left

  I'm looking for a skilled and creative website designer/developer to help me create a webpage. What I need is very simple to create from an already existing webpage and have it running for the duration of a week. I will send you the sample of the website if you can mimic the webpage exactly great. If not you'll have to design the webpage yourself using the sample as reference. Ideal Skills: - Proficient in web design and development - Experience with creating informational websites - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality work - Adherence to agreed-upon timelines Please share your previous work/portfolio, along with your approach to designing an effective informational website. Looking forward to your proposals.

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Professional Animated Pitch Deck Redesign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a creative and professional pitch deck designer to transform my current 18-slide deck. The main goal of this pitch deck is to captivate potential investors. Key Requirements: - The pitch deck should be corporate and professional in style, reflecting my business vision. - I'm looking for an experienced designer who can make use of Morph transition, zoom effects, and Mouse Click Effect to bring the deck to life. Key Animation Elements: - The designer should integrate graphs and charts, text transitions, images, and icons. These animations should be subtle, enhancing the content without overshadowing it. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in pitch deck design, especially for attracting investors. - Proficiency in animation tools, particularl...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  As a music enthusiast, I am looking for a talented lyricist who can write catchy and meaningful pop music lyrics. The theme of the songs should be based around personal experiences. Here's what I ideally need: - Proficiency in English, especially creative writing - Experience in writing lyrics for pop music - An empathetic writer who can translate personal life experiences into a captivating song The right freelancer will have a knack for spinning engaging stories around everyday life experiences that will resonate with a broad audience. I look forward to working with you to create some really special music.

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled 3D video designer who can create captivating visualizations and virtual reality experiences for entertainment purposes. The targeted platform for these videos will be social med...both realistic and engaging - Virtual reality experiences that are immersive and interactive Ideal Skills and Experience: - Proficient in 3D animation software such as Blender or Maya - Experience in creating VR experiences - A strong portfolio of previous work in the entertainment sector - Understanding of social media video formats and trends I'm keen to collaborate with someone who can bring creative ideas to the table and execute them with finesse. If you're a 3D video designer who can deliver high-quality content that resonates with a social media audience, I...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Short Movie Script Writer - Hindi 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a creative and talented Hindi language scriptwriter for a short movie. Key Requirements: - Ability to write engaging and meaningful short movie scripts in Hindi. - Proficiency in translating from English to Hindi. - Good attention to detail and understanding of the nuances of scriptwriting, particularly for film. - Understanding of cinematic language and the ability to translate that into written form. I'm specifically looking for someone who can create a compelling 10-15 minute script, which can be done by someone with or without prior experience. A fresh and innovative approach to storytelling is highly appreciated. If you think you have the skills to breathe life into my vision, I look forward to hearing from you.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  MERN E-Commerce Web Design - 3k 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of my MERN-based e-commerce site. The main purpose of this website is to present the services I offer to both businesses and individuals. Key requirements: - A sleek, modern, and user-friendly design that reflects the nature of my services - Incorporation of e-commerce functionalities including shopping cart, payment gateway integration, user registration, and login - Attention to detail and a creative approach to make the pages stand out The ideal freelancer will have: - Extensive experience with MERN stack development - A strong portfolio showcasing high-quality web design - Previous experience with e-commerce functionalities and payment gateway integration - A good understanding of user experience and interface design - Excellent communication skills to ensure a smooth proje...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative and experienced designer to create a bespoke car racing suit. The suit needs to be specifically designed for car racing and must meet certain key features. Key Features: - Fire Resistance: The primary concern is safety. The suit should be made of materials that are flame-retardant to ensure the utmost safety of the driver. - Sponsor Logos Integration: It is crucial that the design allows for the seamless integration of sponsor logos. The suit is essentially a moving billboard, and the visibility of these logos is important for our sponsors. - Custom Color Schemes: The design should allow for a wide range of custom color schemes. The suit should be visually appealing, and the ability to customize color schemes would be a huge advantage. Materials and...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...will be for personal use, so the more unique and creative the shots, the better. Key Responsibilities: - Deliver high-quality photographs and videos in an indoor setting. - Capably handle lighting and space constraints of indoor shooting. - Capture memorable moments in a creative and unique manner. Required Skills and Experiences: - Substantial experience in both photography and videography. - Proficiency in using professional equipment for indoor shooting. - Demonstrable expertise in capturing images and footage for personal use. Please include your portfolio in your bid to showcase your experience and provide the highest quality services for this project. Your ability to skillfully capture indoor events in a brilliant and creative manner will be highly adv...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Digital Fantasy Art of Nature-Captured Ruins 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a creative and proficient digital artist who's capable of crafting breathtaking fantasy art. The salient features of this project require: -Commercial license sold with the art pieces - Specialization in digital works, specifically in the fantasy genre. Your portfolio should visually demonstrate this. - Capability to create an enthralling scene of old ruins partially overtaken by nature. I want the art to resonate with a sense of timelessness and serene melancholy. - Masterful use of earthy tones, creating a natural and harmonious visual palette of greys, browns, greens, and blues to set the mood and atmosphere. An ideal candidate possesses expertise in digital art, a deep understanding of nature aesthetics, and a knack for storytelling through art. Experi...

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I have an existing Unity mobile game that needs some significant enhancements and optimisations to improve gameplay experience and performance. Key Requirements: - **Optimisation for 60 FPS**: Achieving a consistent 60 FPS target on a range of mobile devices is crucial. - **Day/Night Cycle*...programming. - Experience in game optimisation and performance tuning. - Knowledge of day/night cycle and weather system implementation. - Familiarity with mobile game development best practices, especially in terms of battery consumption. This project is best suited for a freelancer with a strong track record in Unity game development, particularly in mobile games. A keen eye for detail, a creative approach to game design, and the ability to work within performance constraints will be high...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned video editor who can skilfully enhance my footage. Your role will involve: - Basic editing: This includes trimming and cutting footage as well as integrating text. - Advanced editing: Here's where your eye for enhancing visual aesthetics comes into play. You'll be tasked with applying color grading and designing special effects to give the video a polished fi...graphics: In addition to the aforementioned duties, you'll need to create engaging animations and titles. The total duration of the video is approximately 20 minutes. The ideal freelancer should have ample experience in all aspects of video editing as described above and be able to work within tight timelines. I expect the final work to be of high quality, demonstrating attention to detai...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Ghostwriter for Contemporary Romance Novel -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented ghostwriter with a passion for romance novels to help me craft a compelling contempo... adding depth and complexity to the relationship between the main characters. - Point of view: I'd like the storytelling to be from the first person perspective, to help readers connect more deeply with the protagonist. The ideal candidate should have experience in writing romance novels, particularly with a focus on character development and conflict resolution. A knack for crafting engaging, believable dialogue and a good understanding of how to build tension and keep the reader interested are also key. Comfortable writing steamy scenes -You'll be required to sign NDA Agreement Please provide samples of your work or references that demonstrate your...

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Design for a Skin Clinic 2 วัน left

  ...IllustratorI'm seeking a skilled and creative logo designer to craft a unique and distinctive logo for my business. Key Requirements: - Specific Colors: The logo should incorporate a color palette of white and brown. However, I'm open to subtle variations within these colors. - Style: I'm looking for a professional, clean and minimalist design. This means that less is more – the logo should be simple, yet memorable. - Symbol/Icons: While I don't have any specific symbols or icons in mind, I'm open to suggestions. If you have an eye for detail and can suggest an emblem that represents my business of Skin Clinic. I'd be keen to explore your ideas. Ideal Skills: - Proficiency in graphic design softwares like Corel draw & Adobe - Experience ...

  $36 (Avg Bid)
  การันตี
  WEB DESIGN/FRONT-END DEVELOPER 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...development across multiple digital channels in support of client goals and company success. Responsibilities Effectively designs, codes and builds websites, landing pages, and other digital mediums Knowledge and ability to design for digital and print mediums is a plus Understands UI/UX and the importance of SEO in design and programming Creates quality, effective design mockups Prepares written Creative Briefs based on client and team input, feedback and approval Prepares well-thought-out information architecture sitemaps and wireframes to help clients visually understand the solution tied to their goals Create cascading style sheets (CSS) that are consistent across modern browsers Work with backend developers to create a smooth experience for admins and users of websi...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...file Habibis pouch, and change the Background colour, the Logo KEY MATRIX and the DESCRIPTION writing completely. The rest of the image should be the same dimensions and exactly the same design. * To help you, I have attached my logo which reads (HABIBIS,YOURS TRULY). I have attached two files so you can see what my logo looks like so you can try to add this logo onto the Habibis Pouch file. my brand logo should be nice and clear and blended into the pouch image. * The description writing should read as follows: “From Our Hearts to Yours: At Habibis, we believe that a genuine connection is built on trust and quality. * The background colour combination should be black and gold with white text (writing) - I have an urgent need for this task to be complete...

  $12 (Avg Bid)

  I'm in need of a skilled graphic designer to create a set of visuals that will help in building my brand image, as well as some key informational graphics. Key Requirements...Incorporate specific images that resonate with the brand's identity. For the informational graphics: - Create designs that help clearly and creatively communicate information. - Ensure the design is professional, modern and engaging. - Deliver high-quality, editable files that can be used for print and online purposes. Ideal skills for this project: - Proficiency in graphic design tools such as Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator). - A strong portfolio that demonstrates experience in branding and informational graphic design. - Excellent communication skills to ensure the designs align wit...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...touch - Color Palette: Blues & greys - Design Elements: Primarily focusing on the incorporation of our initials (C & L) Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating minimalistic logos - A strong understanding of color psychology and the ability to incorporate blues and greys in a visually appealing way - Experience with designing logos that incorporate letters or initials in a creative manner, possibly within an abstract shape. - A portfolio that showcases previous logo design work is highly preferred. - The ability to combine both the classic image of tax advisory firm and agile, data driven techno companies in one single logo. We're looking for a designer who can bring a fresh, yet professional perspective to our brand. Please share samples of ...

  $108 (Avg Bid)
  Warren Buffet Investment Strategy Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced and insightful financial writer to conduct an in-depth analysis of Warren Buff...to solve each case. 2. Try to keep your write-up to 2 pages or less. Two pages should be enough if you follow item #1. Calculations or spreadsheets won’t count in the 2 pages. Your experience in finance, particularly in investment analysis, is crucial for the success of this project. Your ability to write clear, engaging, and well-detailed content is equally important. Prior experience in writing investment analysis reports would be a huge advantage. Please note that the quality of your analysis and insights will be the primary criteria for evaluating the success of this project. I'm looking forward to working with a freelancer who can deliver a top-notc...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I am in need of a proficient and sensitive writer to help me convey my marriage journey to the home affairs to grant my wife a visa to join me. This is a personal project, somewhat of a message to show the sincerity of our bond and ...circumstances of me meeting the love of my life marriage journey. I need an essay expressing the story from my wife’s side first and another side one from my side as well. Once i am connected with the writer i will layout the details of my story. Ideal Skills: - Excellent narrative skills - Ability to convey emotions through writing - Previous experience in autobiographical writing The final output is expected to be in textual form. Please submit a portfolio of your previous writing work along with your proposal. I look forward t...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Instagram marketing expert who's capable of creating engaging reels and posts for my company's prayer mat line. Requirements: - Utilize provided high-resolution product images, product descriptions, and company branding guidelines to create visually appealing and informative content. - Implement classic minimalist style in all marketing materials. - Ability to dri...content a few times a week to keep the audience engaged. Ideal Candidates: - Prior experience in designing and executing successful Instagram marketing campaigns. - Proficiency in minimalist design and branding. - Strong understanding of e-commerce and sales-driven marketing. - Proven track record of increasing conversions through social media marketing. - Excellent communication skills and a...

  $417 (Avg Bid)
  $417 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Blog Writing Project 6 วัน left

  I'm seeking an experienced writer to create a series of engaging and informative blog articles for my website. The project involves developing between 6 and 10 articles. Key Tasks: - Writing 6 to 10 high-quality, SEO-friendly blog articles - Ensuring the content is engaging, well-researched, and aligns with the target audience's interests - Meeting agreed-upon deadlines for each article delivery Ideal Skills and Experience: - Proven experience in writing engaging and SEO-optimized blog articles - Understanding of different writing styles and tones - Ability to conduct thorough research on various topics - Strong grammar and proofreading capabilities If you believe you can deliver high-quality, compelling content that resonates with readers, I look forward ...

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Design - ProDesign 6 วัน left

  Hello everyone, I am a designer as you can see on my profile. But I want to go through the entire competition procedure from this side so that I can help future employers with the procedure. This competition will be completed to the end, the winner will be chosen and the whole procedure will be completed. You design a logo for me Logo name: ProDesign Color: Be creative Most likely, the winner will be chosen by someone who does not have a grade yet, in order to help someone else get their first grade. Good luck everyone!

  $10 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I'm seeking a skilled freelancer with strong experience in anime edits, especially video montages. I have... especially video montages. I have all images prepared for the project and require assistance with compiling them into a visually appealing montage. - You should be skilled in video editing, with a focus on montage creation. - A deep understanding of anime style is essential. - I have a specific theme and style in mind that I would like to discuss with you. It's important that you can follow creative guidelines and bring my vision to life. - The ability to meet deadlines is crucial. Attention to detail and commitment to the project will be required to ensure the final product is perfect. Bring my anime vision to life with your editing skillset! Let's create so...

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I am in need of a creative and knowledgeable designer for men's undergarments particularly focused on boxer briefs and briefs. Design Requirements: - Creation of versatile styles that cover classic, athletic, and fashion-forward trends - Designs should appeal to both young adults and middle-aged men Ideal Skills and Experience: - Past experience in fashion design, specifically men's undergarments - Ability to incorporate current fashion trends into designs - Understanding of the needs and preferences of young adults and middle-aged men - Great attention to detail and quality Your application would be stronger if you can provide previous work samples especially in men's undergarments design. Looking forward to see your creative takes on redefining undergarm...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Professional Logo Design - S&P 6 วัน left

  I'm looking for a skilled logo designer to create a logo. Key Requirements: - T...should represent trustworthiness and elegance, as well as establish a sense of professionalism for my brand. This is for an HVAC (heating and cooling) company with the name - S&P Heating and Cooling. Sample logo idea is attached, but you do not have to use this. Go wild and show me what you can do. We would like a rebrand based off the attached logo. Will give feedback as ideas pour in. Be creative. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing logos with a focus on attracting adult customers. - A keen eye for conveying trustworthiness and elegance through design. - Proven track record of creating successful logos that establish a sense of professionalism. We look forward to...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of an experienced professional in A+ content creation for my Amazon listings. The content will be targeting general consumers. I have detailed branding guidelines available that need to be followed strictly. Key Requirements: - Produce high-quality and engaging product images - Develop clear and effective comparison charts - Adhere to detailed branding guidelines Ideal...branding guidelines Ideal Skills: - Proficient in Amazon A+ content creation - Strong graphic design abilities - Understanding of general consumer preferences - Ability to deliver on detailed instructions and guidelines Your expertise will be highly appreciated in ensuring that the final A+ content is not only visually appealing but also aligns with our brand's identity. Looking forward to your ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am seeking an expert to develop a construction cost management system that will replace my current manual spreadsheets. This system needs to ensure efficient and detailed t...digitize and organize physical documentation for seamless incorporation into the system - A user-friendly interface that simplifies tracking and management of expenses This project is an opportunity for any freelancer who can revolutionize the way costs are managed in custom home construction. It demands both understanding of construction operations and proficiency in software development. Your creative software solution will streamline our operations, improving accuracy and productivity. Before I send documents, can I speak to someone about pricing of the project and what would be the proposed timing for c...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Logo Design for Brand Recognition 2 วัน left

  I need a modern, minimalistic logo for my online platforms to enhance my brand's recognition. It should be related to the colors of the Jamaican FLAG, beaches, and color scheme of the island. Doesn't have to be all green, yellow and black but a mixture of some kind would be nice. I have attach...NOTHING unoriginal please) Your primary goal is to create a logo that will help boost brand awareness and recognition across my online platforms such as websites and social media. Things to consider: - We also have a STAR that is a part of the brand design - This is mainly for a feminine clientele (but no always, softer is better) This project is a part of a larger project so looking for a creative designer that can understand the scope of work so more work can be offered to co...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I need engaging technology content to be created. The content should be informative, engaging, and should be centered around cutting-edge technologies and innovations. Key Requirements: - The content should be well-researched and up to date on the latest technology trends. - The writing style should be captivating, accessible, and suitable for a wide audience. - Expertise in a variety of technology topics would be beneficial. Ideal Skills: - Proficiency in technology content creation. - Strong research skills. - Ability to write in a clear and engaging manner. - Familiarity with the latest technology trends. Please feel free to suggest any type of content that you think would be relevant and engaging.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Bright & Colorful UI/UX Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...primarily aimed at enhancing user engagement. Ideal Skills and Experience: - Proven UI/UX design experience with a strong portfolio - Proficiency in Sketch, Photoshop, Illustrator, or other visual design tools - Good understanding of user behavior - Strong eye for bright and colorful design - Creative flair and a good sense of aesthetics - Excellent communication and collaboration skills. Your main tasks will involve: - Understanding my website's user engagement goals and coming up with creative design solutions - Translating complex concepts into user-friendly designs - Creating wireframes, storyboards, user flows, and site maps - Designing visual elements like logos, original images, and illustrations - Conducting user research and evaluating user feedback - Adh...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced, creative web developer to design and produce a vibrant website for my events rental company. The core requirement is to have a unique way to provide information about the company. The website's spotlight will be our rich history, which has to be displayed innovatively through a video or photo gallery. Key project objectives include: • Building a visually-appealing and engaging site with a top-notch user interface. • Creating a video or photo gallery to showcase the company's history. Ideal candidate should possess: • Conglomerate skills in web design and user-interface optimization. • Ability and experience in embedding video and photo galleries into website designs. Your proposal should detail your experien...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน creative writing ชั้นนำ