ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 crm งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Implement ระบบ OPENERP ODOO ตอนนี้องค์กรณ์ต้องกรใช้ระบบดังนี้ 2.CRM Warehouse สามารถเชื่อมต่อระบบคลังสินค้ากับ Prestashop ได้ และ สามารถสร้าง SO มายังระบบ Odoo ได้ ปัจจุบันใช้ระบบดังนี้ 1.โปรแกรมบัญชี Express CRM Prestashop สิ่งที่ต้องการ 1.ทำ Work flow หรือ Standard Work สำหรับงานแต่ละแผนก 2.ย้ายข้อมูลจากระบบ Express แลพ CRM มายัง Odoo 3.เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Prestashop และ สอยวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลเนื่องจากมีหลายเว็บไซต์

  $4066 (Avg Bid)
  $4066 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ทำการเรียกข้อมูลไปยังหน้าเว็บโดยใช้ Stored Procedure ที่ทางเรากำหมดให้ โดยใช้ Component ของ DevExpress

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Personalizacja Odoo 6 วัน left

  ...rozwijającą się firmą działającą w sektorze ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Nasze operacje rozwijają się szybko, a w związku z tym coraz bardziej potrzebujemy dedykowanego systemu ERP. Szukamy doświadczonych specjalistów oraz początkujących informatyków, którzy chcą zdobyć doświadczenie, do współpracy nad dostosowywaniem systemu Odoo do naszych specyficznych potrzeb, w tym wdrożeniem modułu CRM. **O nas:** - Specjalizujemy się w zarządzaniu odpadami i ochronie środowiska. - Zależy nam na efektywnym i nowoczesnym zarządzaniu zasobami. **Czego szukamy:** - Osób lub firm z doświadczeniem w implementacji i konfiguracji systemów ERP, preferencyjnie Odoo. - Początkujących informatyków, którzy chcą zdobyć praktyczne doś...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I am seeking a highly organized and efficient freelancer to assist with data entry, particularly with a specific CRM software, and document management tasks. Your responsibilities will include: - Data entry into the CRM. - Maintaining and managing spreadsheets. Ideal skills and experiences: - Proficiency using CRM software. - Strong data entry skills. - Proven document management expertise, especially with spreadsheets. - High level of organization and attention to detail. The project will require highly efficient and accurate work. Your understanding and utilization of CRM software will be crucial to your success in this position. Past experience in a similar role would be highly beneficial.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Experienced Laravel PHP Developer Needed for CRM Completion -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in ne...experienced developer to complete the CRM for my ecommerce business. The current developer has done an incredible job, with 85% of the project completed. However, there are a few functions and bugs that need to be fixed. The ideal candidate should have: - A strong background in Laravel - A proficient understanding of PHP & MySQL - Experience in handling complex CRM systems - Excellent problem-solving skills - A good eye for detail - Previous experience in eCommerce development would be a plus Your main task will be to: - Fix the remaining bugs in the system - Implement missing functions. - Ensure the system is fully operational, functional and secure Please only apply if you have a strong portfolio of Laravel projects and can demonstrate a deep und...

  $1030 (Avg Bid)
  $1030 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  sales and marketing tech stack advice 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer to help design the optimal sales and marketing tech stack for b2b consulting business Skills and experience required: - Knowledge of the sales and marketing technology eco-system - Experience deploying CRM and other tech within B2B consultancies - Experience building B2B cold prospecting processes for B2B consultancies (e.g. SDR teams, lead gen and appointment setting) - If you have the skills and experience necessary for this project, please submit your proposal.

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...experience with Perfex CRM The module provides the syncing of customers, products and orders. Features: 1. Admin can synchronize the customers manually. 2. Customers will be auto sync when any customer registers on your store. 3. Customers will be auto sync when admin creates a new customer. 4. Customers will be auto edited at Perfex CRM when admin edits customer. 5. Customers will be auto edited when customer edit's their information. 6. Admin can delete the customers from Perfex CRM. 7. Customer will deleted automatically if it deletes from opencart. 8. Admin can synchronize the products manually. 9. Products will be auto sync when any new product will be added. 10. Products will be auto edited at Perfex CRM when admin edits product. 11. Admin can de...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Odoo CRM Customization 6 วัน left

  I am looking to hire an Odoo consultant for 50 hours, to help me customize Oddo Enterprise for my real estate business via screen sharing sessions to help me customize different views and forms.

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Comprehensive CRM Web Interface 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer to create a CRM webpage focused on robust customer management. This webpage should include the following features: - Account Overview: Users should be able to get a quick overview of all relevant customer information. - Contact History Tracking: The solution should facilitate tracking of all past interactions with customers to provide seamless service. - Ticketing Support: An integrated ticketing system will allow for easy tracking and resolution of customer issues. The CRM webpage should be accessible through a secured login portal to ensure protection of sensitive customer data. Ideal candidates for this project would have prior experience in CRM development, profound understanding of customer management systems, and a soli...

  $1122 (Avg Bid)
  $1122 การประมูลเฉลี่ย
  176 คำเสนอราคา
  B2B Video Marketing Site: Figma/Webflow 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...feel of the template with photo and video assets, while also creating some basic customization for my unique business. I'm looking for someone with a keen eye for design as the site will market to marketing companies. I have a subscription to Vidzflow that I would like to use to host videos for the site. I will also need someone who has experience with the various APIs to move analytical data to my CRM and through a few Zapier automations. It's helpful if you have experience with SEO optimization. I need to make sure all pertinent data is collected and funneled properly for lead generation. Ideally the site would go live in 7-14 days. Thank you for your interest.I'm looking for a talented Designer and Developer highly skilled in both Figma and Webflow platform. The...

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา

  Proyecto a largo plazo en Agencia de Marketing en expansión. Se necesitan varios perfiles para formar parte de nuestro equipo, en este caso hemos abierto convocatoria para 3 personas. Trabajo a realizar: - Hacer búsqueda manual de correos electrónicos, en las webs de potenciales clientes e introducirlos en el CRM de la agencia. - 4 Horas al día de lunes a viernes - Horario flexible - Posibilidad de escalar dentro de la agencia - Formación por parte de la agencia - Paso a paso y todos los softwares por parte de la agencia Necesitamos: - Personas muy metódicas, con alta capacidad de concentración y constantes. - Personas que busquen un proyecto a largo plazo. - Es un trabajo muy repetitivo y muy monótono, la persona que lo...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา
  Business Development for IT Professional Services 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for business development people who can help in lead gen and acquire new clients for it professional services. Our experience includes: - software development - saas web apps, windows apps, backend/web services - setup tools and support - crm, gitlab, etc. - tech docs - guides/manuals, sample apps, tutorials - custom services like solana smart contract, gmail plugins/scripts, counterstrike/game server plugin, etc.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Seeking an expert with a minimum of five years’ experience in web development and digital media, with exposure to Zoho CRM. Tasks involved: - Complete Website Design and Development: A clean and minimalist approach, well-optimized for Google. - Search Engine Optimization (SEO): To help increase online visibility and organic traffic. - Social Media Management: Frequent content creation and scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, and YouTube to increase engagement, traffic, and lead generation. Ideal candidate should showcase a record of prior success in similar projects. Deliverables are an up-to-date, professional, and easy-to-navigate website, and a robust social media presence.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Marketing Executive 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently seeking a Marketing Assistant to join our team and assist with various marketing tasks across three subbrands of a Wellness Brand. The ideal candidate will possess experience in email marketing, SEO, and lead generation, with a solid understanding of landing pages and Google Ads. Familiarity with CRM systems, webpage management (specifically WordPress), and tech tools like Zapier, Mailchimp, and HubSpot is preferred, though training can be provided for the right candidate. **Responsibilities:** - **Website Management**: This includes SEO optimization, design, copy/content updates, creating pages, and managing the blog. - **Email Marketing**: The Marketing Assistant will create and send email campaigns targeted at potential customers and existing clients to drive...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Urgent PHP Developer Needed for Minor Addons 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing crm , where i need modifications and addons I'm in need of an experienced PHP developer to help me with some minor addons for my project on an urgent basis. Specifically, I need help with: - Email Notification: Implementing a feature that sends email notifications to users when certain events occur within the platform. - Captcha Integration: Adding a Captcha system to enhance the security of the project. - Social Media Sharing Buttons: Integrating social media buttons to allow users to easily share content from our platform. I'm looking for someone who is proficient in PHP, has experience with developing addons, and can work efficiently to deliver the project as soon as possible. Your attention to detail and ability to meet deadlines will be greatly a...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Remote Point of Call Coordinator 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Ongoing weekly work opportunity up to 60 hours per week I'm looking for a dedicated professional who can serve as the primary point of contact for my company, overseeing both customer su...charge of setting daily schedules for teams, ensuring everyone's tasks are balanced. - You will be required to answer phone calls send text messages to team and customers for up to 50 hours per week. - you will need to be the point of contact for all team or customer service Ideal candidates should have experience in customer service, team coordination, and VoIP systems. Experience in setting up CRM systems and handling scheduling and calendar tools is a plus. You should be detail-oriented, possess excellent communication skills, and be able to operate as a professional point of cont...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled web developer with experience in healthcare platforms who can build a telemedicine website with high profile features. Among the features that should be included are: - Online appointment requests and interface ability with electronic medical record to auto-populate patient info directly into a patient's record. It should also be able to function with CRM software. - A system for potential patients to provide their information for callbacks. This should be managed through an online form where patients can also upload relevant documents. We don't want patients to be able to directly schedule appointments into our provider's calendar, instead they will receive a call back to confirm their info, appointment date, etc. to reduce the number of ...

  $1150 (Avg Bid)
  $1150 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา
  Google & Facebook PPC Marketing 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled digital marketing professional to develop and execute a PPC marketing campaign. Key Project Details: - Target Platforms: The campaign is primarily aimed at Google and Facebook. - Social Media Inclusion: The campaign should also encompass Facebook specifically. Desired Skills and Experience: - Proficiency in Google Ads: The ideal candidate shou...drive relevant traffic to our site, convert leads, and ultimately boost our return on investment. Their ultimate goal will be to enhance our brand's visibility, attract new customers, and increase our overall revenue. Initially performance data will be evaluated based on number of inquiries. later the campaign metrics will be evaluated with sales data using visit meta data feed directly into our crm application us...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Long-Term Bubble Developer Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...platform. When applying, please provide examples of your past work to showcase your expertise. Ideal Skills and Experience: - Expertise in Bubble development - Strong understanding of project management and collaboration - Proven track record of delivering high-quality projects - Excellent problem-solving and communication skills - Proficiency in Bubble development - Experience in creating LMS, CRM or any other management apps - Knowledge of AI integration and analytics - Familiarity with WYSIWYG editors - Ability to work with APIs for AI integration - Understands the importance of user-friendly interfaces Key Features you will be working: - Content creation and delivery: The app should allow for easy creation and delivery of LMS content. - AI-powered analytics and personalize...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Bubble Developer needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced Bubble developer to work...suggestions as they search for content. - WYSIWYG that can insert tables: A user-friendly WYSIWYG editor that can insert tables would be ideal. - AI integration via API: The app should be able to interact with other AI tools via API. - CMS: A Content Management System should be included to manage the system effectively. Ideal Skills: - Proficiency in Bubble development - Experience in creating LMS, CRM or any other management apps - Knowledge of AI integration and analytics - Familiarity with WYSIWYG editors - Ability to work with APIs for AI integration - Understands the importance of user-friendly interfaces If possible we would need the bubble developer on a long term basis either as a part-time or full-time if the price...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I need a skilled WordPress developer to help me integrate my WordPress instance with Casafari CRM (i have their api docs and also the authorization. This is an urgent requirement so please only apply if you're available to start immediately. Key tasks include: - Extracting lead details from a WordPress post - Ensuring all relevant data (such as name, email, etc.) are seamlessly integrated into Casafari CRM Ideal skills: - Proficiency in Wordpress development - Strong understanding of APIs and data integration - Ability to work efficiently under tight deadlines Please only apply if you're confident in your ability to deliver a high-quality integration within a short time frame.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Buenas tardes, Requerimos una persona que sepa administrar la plataforma Zoho (CRM) y que nos ayude adecuar procesos comerciales, ejecución y administrativos

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I need an experienced appointment setter for my health and lifestyle fitness challenge and webinars. - Purpose: Your key role will be to schedule appointments - Quantity: I am aiming to set 21 to 30 appointments per week. I need someone who can handle this volume starting immediately (first webinar is Tue 4/16, Wed 4/17 and Thu 4/18) - Industry: Yo...and expected than simply sending them the Zoom link to enroll and hope they do. Lastly, 150 leads received emails inviting them to the webinar on 4/11/24. All leads are former attendees of various bridal shows throughout New Jersey and may or may not have been recently married so invite their spouse, their maid of honor, their mom to attend webinar and join the fitness challenge with them. HubSpot CRM experience preferred but not...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm looking to automate the data entry process for order confirmations into my CRM system. I need to ensure that data accuracy is improved through this automation. Key Requirements: - Automate the process of inputting order confirmation emails into my CRM system - Ensure that the data is accurately captured - The system should reduce the need for manual data entry This project is ideal for someone with experience in CRM automation, data entry automation, and a good understanding of order confirmation processes. Skills and Experience: - Proficiency in CRM systems - Experience in data entry automation - Good understanding of order confirmation processes

  $1955 (Avg Bid)
  $1955 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I need a freelancer with expertise in installing SuiteCRM v. 7.10.4 on a Linux operating system. The aim of this project is to ensure a sophisticated and smoothly running CRM solution at the earliest. Specifically, here's what I'm looking for: - Speed: The project should be completed ASAP. Please only bid if you're able to deliver within a short time frame. - Expertise: You should have past experience installing SuiteCRM, particularly on Linux. We will: Set up SQL database Provide database username and password. Provide cPanel access The project is to install SuiteCRM v. 7.10.4 No modifications or importing of data is needed Set up one Admin account – we will provide a username and password When your installation is complete we will (within one business day...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled Zoho CRM trainer to provide advanced online training, with a particular emphasis on Customer Support Management. Key Requirements: - Extensive expertise in Zoho CRM. - Ability to instruct at an advanced level. - Strong understanding of customer support management in Zoho CRM. - Excellent communication skills with the aptitude to convey complex instructions lucidly. The ideal candidate would be patient, detail-oriented and have a knack for making complex topics easy to understand. Previous experience teaching Zoho CRM at an advanced level is highly desirable.

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  ISO 27001 Certification for CRM Company 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a professional with extensive knowledge in ISO 27001 certification, with the ability to evaluate our data security management and risk assessment processes. Your goal will be to guide us through the certification process. Skills and Experience Needed: - Understanding of relevant ISO standards - Experience with data security management - Ability to perform risk assessment Project Details: - Our data security management and risk assessment processes are well-defined and documented. - We need certification in Data security management and Risk assessment and treatment. - Please note that at present there are no formal audit processes in place, you will need to implement these. Potential applicants should have a record of successful ISO 27001 certification projects and experience in...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Mid-Level Operations & CRM Manager Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of a diligent and proactive Operations & CRM Manager who can oversee daily operations and effectively manage customer relationships. By streamlining various processes, you will provide strong customer support and successfully lead management operations. The ideal candidate should have: - Mid-level experience in Operations and CRM management. - Proven track record in managing daily operations in a fast-paced environment. - Excellent aptitude for customer support and relationship management. - A knack for streamlining processes to increase efficiency and performance. - Strong data analysis skills and inventory management expertise. This position requires a keen eye for detail, an enthusiastic problem-solving attitude, and a determination to enhance customer...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I need a WordPress designer who can solve two specific issues. I need someone who knows how to use Elementor, Houzez Theme and CRM (with XML format) automatic imports. I require assistance with integrating specific functionalities: · Including a customized search page that allows users to filter by categories and provides advanced search options. · Implementing a customized template for automatic uploaded properties with a CRM (template is already designed). Key Requirements: - Strong experience in crafting business websites on WordPress - Proficiency in implementing a custom search page functionality - Expertise in strategizing advanced search options and category-based filtration - Elementor and Houzez Templates The ideal candidate will understand how to...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Zoho CRM Developer Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Zoho CRM developer to integrate specific functionalities in the platform. These include: - Customer segmentation: based on purchasing behavior, geographic location and feedback - Sales forecasting: to predict and plan the sales strategy - Email marketing: to reach out to our customer base effectively Your proficiency in Zoho CRM is key in this task as well as understanding how to utilize customer data effectively. If you have the necessary skills and experience, we’d love to hear from you.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Complex CRM & Affiliate Integration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Summary: We are seeking an experienced CRM and affiliate marketing integration expert to design and implement a robust solution for tracking deals and managing a multi-level affiliate program. - The integration must seamlessly track deals generated via submission links, provide affiliates clear commission visibility, and handle multi-level affiliate hierarchies. - The chosen CRM needs to comfortably handle a database with several million contacts. Key Requirements: - CRM Expertise: Demonstrated experience with large-scale CRM implementations and integrations. - - - Familiarity with CRMs suitable for multi-million contact databases is essential. - Affiliate Marketing Integration: Extensive knowledge of affiliate marketing platforms, deal ...

  $43 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $43 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced CRM software developer to create a customized solution for my company. Key Features: - Customer Contact Management: The software should facilitate effective organization and tracking of our customer contacts. - Email Marketing Capabilities: Integration with our email marketing efforts, allowing us to streamline and automate our campaigns. - Sales Tracking and Reporting: Robust tools for monitoring sales activities and generating comprehensive reports. Additionally, successful applicants should have the following: - Experience in CRM software development, ideally with a portfolio of past projects to showcase. - A comprehensive understanding of the needs of customer service representatives, as this will be the primary user group of the softwar...

  $713 (Avg Bid)
  $713 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Online Life Coaching Business Setup 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Development of CRM including auto emails to clients on different stages, Developing funnel system Setting up an integrated booking and scheduling system to allow clients to conveniently book and manage their sessions. implementing a live video call system for delivering coaching sessions. Build and maintain a user-friendly website. email marketing system Set up of landing page Help us start pre-designed video templates in Haygen for YouTube and social media. system of creating and sending newsletters to our mailing list. Develop digital marketing strategies (social media campaigns, webinars, workshops, blog,). Generate leads through targeted ads and lead magnets. Set up and manage affiliate programs. Please also suggest what im missing. Experience: Proven experience in CR...

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  We need a proficient ERPNext developer or implementation specialist to help with integration and utilization of different modules including Sales, Inventory, Purchasing, CRM, BoM, and the Healthcare Module. We would like to integrate with Zenoti, our current platform. Zenoti currently recommend NetSuite but the implementation would require multiple third-party tools and vendors with significant cost. The project requires immediate attention and is desired for deployment within next month. We are looking for an ongoing relationship to continue support or development needs as the business grows. Ideal Skills: - Comprehensive knowledge of ERPNext and its modules - Previous experience with ERP integration and implementations as well as subject matter expertise to help recommend tool...

  $2193 (Avg Bid)
  NDA
  $2193 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Caspio Bridge CRM Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project is to develop a specific module / function in a Caspio Bridge based Learning Management System for an existing SaaS startup which provides digital transformation for basic supplementary after-school education settings. Further details to follow.

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  ... its clear what the sum is. I'm looking for an expert in both WooCommerce and Elementor to build a dynamic and user-friendly site. Key Requirements: - Customizable product pages which can handle more than 100 different products. - Seamless payment gateway integration. - Sophisticated shipping options. - Incorporation of Zoho CRM, Bigin and Inventory - - Social media sales. Ideal candidates should have experience in WooCommerce, Elementor, and Zoho CRM, demonstrating a clear understanding of how these platforms can be synergized for maximum efficiency and user friendliness. Please include a total sum in your quote. Requirements for website and webstore The site is hosted on Hostinger (), and login will be provided when a contract is done

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Trophy icon Custom HTML Form Development 4 วัน left

  Ou website is leads guru dot ai - currently we use form from the CRM but we want to convert it to simple HTML form. When people click schedule demo now it brings them to a new page where the form should be hosted and then to a suvery so we need 2 steps form / survey to match our design of our website. The form should be designed to look like the website, same colors and style. Form Headline; Please fill out the form below First Name Last Name Phone Number Email {Submit} What you see in <> are the placeholders Page 2 Company Name: <Fox’s Plumbing> Industry: <SPA,HVAC, Beauty Salon, Pluming> How much do you spend a month on adverting? <$5,000> - can accept only numbers, must properly show thousands, max should be allowed 10,000,000 How many leads d...

  $20 (Avg Bid)
  Real-Time Zenbooker and ActiveCampaign Integration 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced API developer to integrate Zenbooker and ActiveCampaign seamlessly. Pri...experienced API developer to integrate Zenbooker and ActiveCampaign seamlessly. Primary Tasks: - Develop a strong integration that syncs customer contact data in real-time between the two platforms. - Implement email marketing automation capabilities through this integration. Qualifications: - Proven expertise in API integration specifically with both Zenbooker and ActiveCampaign. - Familiarity with CRM systems and their functionalities. - Reliable and efficient, with a track record of delivering on tight deadlines. The objective is to have a smooth and consistent data flow between the two CRMs, ensuring all customer data is real-time and our marketing automation efforts are ...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...physical products, so the selected theme must accommodate this aspect in terms of design and functionality. Moreover, a number of Shopify apps are crucial to the success of my store. The ideal candidate must have the ability to integrate CRM apps, analytics apps, and social media apps. These will aid in managing customer relationships, tracking store performance, and boosting visibility respectively. Ideal Skills and Experience: • Experience in Shopify store setup • Proficiency in app integration • Knowledge of both custom and pre-designed themes • Background in CRM, analytics, and social media apps • Understanding of e-Commerce businesses selling physical products The perfect freelancer for this role should have a solid understanding of the e-...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Sitio web corporativo 6 วัน left

  ... -Blog de noticias y consejos -Adaptado a diferentes dispositivos móviles -Botón de WhatsApp -Mapa de localización -Plataformas de fácil gestión -Módulos de seguridad y optimización -Seguimiento del tráfico del sitio para analizar el comportamiento de los visitantes. Te ofrezco como bono una plataforma CRM en la nube conectada a tu sitio web para tener una base de datos de tus posibles clientes y realizar seguimiento comercial. Si quieres conocer más acerca de mi trabajo escríbeme y te envío una propuesta más detallada (Presentación en PDF con propuesta). Una página web es una h...

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert who can effectively integrate an API from Github on my Wix site to communicate with my Metricwise CRM. This integration is critical to my business. The main functionality we require is the seamless sending of form fills from our website to the webleads section of our CRM. Key Requirements: - Extensive experience with Wix site development - Proficient knowledge of API integrations - Previous experience with Metricwise CRM specifically, and understanding its functionalities - Github experience This project is more than just integration, it's about optimizing my website function in line with my CRM. I value a proactive approach and recommendations to enhance the integration are very welcome.

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา

  Company Overview: Fanclap is a dynamic and rapidly growing SMMA Agency company dedicated to delivering exceptional [services/such as web design, SEO, Paid Social Media Ads, And CRM Automation, SAAS. We are seeking an experienced and versatile Executive Assistant who will play a key role in supporting our team and driving the company's growth. If you are a proactive and detail-oriented professional with expertise in Go High Level, WordPress, SEO, paid advertising, sales, graphic design, video design, project management tools, Google Workspace, workflow automation, and business development, we want you on our team. Position Overview: As the Executive Assistant, you will work closely with our leadership team to provide administrative support, manage projects, and assist with var...

  $732 (Avg Bid)
  $732 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Enhance Podio Investor CRM With Automation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will work with Podio (preferably). I'd be open to looking at a Zoho package as well. I'm in need of a highly skilled developer who's familiar with Podio Real Estate Investor CRM, and its related third-party tools. The project involves: - Automating Lead Generation: Generates prospects consistently. - Deal Analysis Automation: Offers insightful analysis of potential investments. - Setting up Follow-up Reminders: Prompts to engage with leads at optimal times. - Contract, Letter, Offer, Email Generation: Streamline communication and paperwork. - Performing Financial Calculations: Assists in decision-making. Furthermore, the CRM should be integrated with: - Podio Apps: Seamless workflow with other applications in the Podio ecosystem. The system should be abl...

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  Create Zoho widget 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I need a widget for Zoho CRM home screen The widget should include a simple toggle button that will save (somewhere) a binary field called isVecation. the slider will be in the homepage and will be editable (sliding will change the data field) if the field value is switched to off it will pause all automations and scheduling.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Real Estate CRM Custom Features Implementation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an adept developer or development team to implement a bespoke CRM system for my real estate and construction loan business. This system needs to support fewer than 10 users with intermediate level access control, including roles for Admin, Manager and User. Key Features required are: - Contact Management - Lead Tracking - Project Management - Acquisition Protocol and Management - Property Management - Investor Management Ideal applicants possess proven expertise in CRM systems development and implementation, with particular attention to customisations that cater to the real estate and construction loan industry. I am looking for professionals who can expertly weave these specific features into a reliable, user-friendly system.

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  151 คำเสนอราคา
  Excel CRM for Contact Management & Sales 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert who can help me create a custom Excel CRM system tailored for my business. Key Features: - Contact Management: The CRM should allow me to store and manage a database of customer information, including contact details, interactions, and any other relevant information. - Sales Tracking: The system should also help me keep track of sales activities, such as leads, opportunities, and revenue generation. User Base: - The CRM will be used by a small team of 1-10 members. Integrations: - While I currently don't have any specific integrations in mind, a CRM expert who has experience in integrating with other tools or platforms will be preferred. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in building Excel CRM systems, e...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Administrative Officer 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...we will spend all the time in the world to train you thoroughly until you feel comfortable in the role. Tasks • Phoning customers based on various criteria such as reminding them about events and event requirements. • Being aware of events, key dates and ensuring all relevant staff and customers are informed and interacting with these accurately • Data and Document checking • Data Entry • Keep CRM tidy and accurate • Prepare and sort out paperwork ahead of events and distribute within the organization And more… Position Requirements • Experience in an admin role • Spelling accuracy • A good eye for fine details • A perfectionist • Passionate about being organized • A well-performing desk-based PC environment &bu...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Marketing and Web Assistant -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a Marketing Assistant to join my...Ability to work independently and as part of a team. Skills Required - Developing and managing advanced marketing strategies - Content creation for various platforms - Formation and execution of compelling advertising campaigns The main focus of your work will be on generating meaningful leads that can be converted into a loyal customer base as well as managing our Website and connecting it to our CRM. A deep understanding of the market dynamics will be ideal for successful lead generation. Your superior skills in website management, creative content development, and effectual advertising campaign construction could make a significant impact on the business. Your broad yet profound experience in the aforementioned areas will set ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...have some experience with ZOHO CRM and now I'm looking for an expert who can provide me with effective coaching. My primary focus areas are Sales Automation and Reports & Dashboards. I have three main goals in mind for using ZOHO CRM: - Increasing sales productivity: I aim to utilize ZOHO CRM to make my sales processes more efficient and streamlined. - Improving customer relationship management: I want to leverage the CRM to enhance my understanding and engagement with my customers. - Analyzing sales performance: I aim to gain actionable insights from the data generated within the system to optimize my sales strategies. To help me achieve these goals, I'm looking for a professional with the following qualities and skills: - Extensive experi...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...digital products, the saas offering and some hardware – ( customer will purchase the monthly saas offering that will include 1 or more digital products this process and flow will need to be worked and developed) Full automated payments and commissions ( mainly done via WP jobster and already developed just needs set up) API connectivity connects so all data flows both ways fic the CMS / Hubsport crm and WP ( hubspot already connected the api will need to be developed for connection and and account set up from the CMS) Search and trending tags for search connected A list of mirror fixes on the attached document. For clarification the theme will take care of all the back end functionality required. End users who buy the service plus additional content. Cont...

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  277 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน crm ชั้นนำ