ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  217,509 cross browser dropdown css menu งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Markozso Stdio หมดเขตแล้ว left

  1.ช่วยล้าง Junk File 2.เป็น Browser ได้ ฯลฯ แต่ยังไม่เสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการเขียน Code

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Markozso Stdio หมดเขตแล้ว left

  1.ช่วยล้าง Junk File 2.เป็น Browser ได้ ฯลฯ แต่ยังไม่เสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการเขียน Code

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  minify CSS & JS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to minify CSS & JS File

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Update my UI with CSS, SCSS, 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please update my availability and price component to look like the attached photo. This component needs to be reusable and optimized for mobile and web. You will be provided with designs and functionality.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Hello, I am looking for somebody to write me some code. I would like an image to be revealed when clicked/tapped on. At the moment the reveal for the offer looks like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] However, I would like to have it simpler. The image should be blurred directly on the page and once tapped on, made visible. I have seen there is something like: "img { -webkit-filter: blur(5p...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need my website re-configured.I need you to design and build a landing page. Please check out our travel website ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Needed. 1. Cross-selling features e.g pop-ups to elicit more buying 2. Upselling features e.g popular tour this week or related tour or option of upgrading accommodation etc 3. Looping the pages to each other

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Web browser automation 6 วัน left

  Web Browser Automation Requirement 1. Simple HTML front end for user to enter information 2. Script to run the automation 3. Provide output log on the front end 4. Code Documentation (commenting the code) Flow 1. User input data on the front end 2. Script execute according to the data user input 3. Script logs the output on front end

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  I need a simple iOS app. 13 วัน left

  I need an app does simple work. It should catch the visited URL on the web browser such as Chrome, Safari. if you could do it, then bid...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...interact with an existing open browser. I mean I have 3 forms, the second one has to take the last session of the first one and the last one with the second one. The first form is filled using selenium and then return the second form which is necessary to lauch another instance of selenium using the same instance of the browser otherwise the system blocks

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Create a Facebook 30 sec video Ad 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...design and user friendly tools, Amplify will create for new visitors the Urgency to BUY NOW They will instantly become your customers, and with its inbuilt Upsell, Downsell and Cross sell functionality, you will get the most bang for your Ad spends By using all the tools provided in Amplify; you would not only increase your sales, you will also benefit by

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Website Error Resolution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...comparison criteria applied ( Attribute Comparison ) - Enhance Check out Design - Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content - 1 Page with 4xx response - Optimize images - Leverage browser caching - Leverage browser caching for the following cacheable resources: - W3C HTML validation - 4 Images with 4xx status - 17 External links

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  App development 6 วัน left

  Im looking for a team of developers that can help me develop a system for assessing employees in the maritime field. The system among other consist of: A cross plattform app: ios,android and windows 10 (not phone) A server side development with a web fronted, a connection to a CRM system and a business intelligence reporting system. All required information

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Brand Design Work for a Website and Browser Extension. Specifically, need a custom branded logo for a website, Twitter thumbnail and banner, and logos for use on Chrome/Firefox webstores. Also need several screenshots of the browser extension being used on different websites.

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Project for Vartan P. 9 วัน left

  Custom branded logo for a website, Twitter thumbnail and banner, and logos for use on Chrome/Firefox webstores. Also need several screenshots of the browser extension being used on different websites.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build WebRTC voice chat 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a browser-based voice and text chat app that runs on all WebRTC supported platforms. In addition to the participants being able to hear each other, the voice must be saved to my server in mp3 files that is identified by user and time stamp. The code should be structured so I can easily add functionality to the chat.

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Improve my vue.js Availability CSS / SCSS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please update my availability and price component to look like the attached photo. This component needs to be reusable and optimized for mobile and web.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Frontend developer CSS changes for 5 pages & Pricing | Laravel + Vuejs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Vuejs developer who can update the existing site as the design. We have a simple, but working well VPN website developed using Laravel + Vuejs and need to upgrade the site(mainly style sheet) You need to... Update the style sheet of existing 5 pages as I indicate(design is ready). Create a new page(ordering) - UI only for the first step and payment will be the next step. ...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  RFP Frontend 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...quickly calculate the value of a property and their portfolio. SUBCONTRACTOR MISSION Develop an Angular 7 hybrid app for Android, IOS and the browser; well focus on the mobile for the first version. The HTML + CSS template will be provided. Mockups will be provided. ABOUT THE PROJECT The project is a mobile application that will run on Android and IOS

  $3265 (Avg Bid)
  $3265 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  WASM Developer FFMPEG FFPLAY 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...FFMPEG development, into a web browser. FFPLAY is a highly robust command line video player that can give a lot of details of a stream. We are looking for a developer that can take FFPLAY and make it into a WEB player, so that we can play and test various live or file streams in various formats inside the web browser. Specially, and most important

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon CSS Redesign 13 วัน left

  CSS redesign of my website to make it look modern and user-friendly. website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This would be a full website interface redesign. Not just the logo. Thanks!

  $60 (Avg Bid)
  รับประกัน NDA
  Improve Speed and Other tasks for Wordpress BeTheme Woocommerce site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...website . a/ www...........inprogress : resources could not be loaded. b/ www.......backup : emails from contact form are sent from this www.....backup 2/ a/ Product page, cross selling, related products pictures do not have the right ratio length / width , therfore pictures look fuzzy b/ Have a search field in product page c/ Double search field

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  I need to resolve my wordpress website issue on Pingdom, Pagespeed or GTmetrix. For now, the few issues I need to solve on GTmetrix are: 1. Leverage browser caching 2. Defer parsing of JavaScript 3. Minimize request size, and 4. Minimize redirects My website is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] On my wordpress website I use W3 Total cache, Cloudflare

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Update CSS and Bootstrap on HTML site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for dev to update CSS and Boostrap on HTML site

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  132 การประมูล

  Note : Bid only Company who develop ERP application and who has ERP app...web app progressive so u can make apps from any third party tools so u will create just icon for android and ios which they can install but internally apps will run through browser there is lots of third party tools Check both attached file for POS and restaurant Feature list

  $4346 (Avg Bid)
  $4346 การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล

  project for user juha k. based on these repos: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] i need an extension that grabs the user-list and implements the following functionality: # function getChatuserlist() : [<User>] # kick a user # ignore

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Create Desktop Icon as 2. Desktop Interface Switch -- 8 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create Desktop Icon as 2. Desktop Interface Switch for WIN8, WIN10. Icon Graphics ...desktop area again. We have couple of similar but more complex projects coming, looking for long term interaction development, also in fields of building eCommerce plugin and browser addons. We need another small addon feature within it. Please no time wasters thanks

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  DATA ENTRY 6 วัน left

  ...technological product environment, as well as system integration skills. Our strength and originality lie in its ability to combine these two areas of expertise. Our unique cross-sectoral approach and multidisciplinary and mechatronic skills allow us to stimulate innovation in all our industrial sectors, taking full advantage of the best solutions and

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  changing design of menu, form, tables in existing admin panel theme(HTML,jquery,css), make it mobile friendly (bootstrap) auto adjustable , modern

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  We are looking for a front end developer to code the html and CSS of our sketchapp designs. We will provide the desktop and mobile designs. We will need the code to be responsive. We would like to ask one question. What past project or job have you had that is most like this one and why?

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  NEED An ANDROID BROWSER APP converted in to native IOS PHONE app for apple store... in few hours only proffessional apply with best knowledge of ios development and upload on our ios store properly and get approved......asap in 24 hours

  $265 (Avg Bid)
  NDA
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  ...WITHIN 24 HRS! ** START IMMEDIATELY - Live dating website needs multiple CSS, html, design revisions on multiple pages - Landing page design revisions, signup box, colors, text, mobile revisions, etc - Environment = custom php, codeigniter, bootstrap - Seeking expert in CSS, creative web designer, typography, elements, UI, etc - All coding MUST BE

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  1. Update Vue.js from CLI 2.0 to 3.0: We are running an older version of vue, we need to update this 2. We need to refactor and rewrite our time / date picker. 3. ...CLI 2.0 to 3.0: We are running an older version of vue, we need to update this 2. We need to refactor and rewrite our time / date picker. 3. Optimize SEO with NPM 4. Fix CSS / SCSS

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Trophy icon Build me a website and design a logo 6 วัน left

  ...Homepage one-page Scroll website for freelancing Navigation menu Home, About me, Services, Work, Experience, Blog, Contact us The page should have the following sections: About me Content: Hi, i am a front end developer with 6+ year experience with Wordpress, Html, Css, Bootstrap,  Javascript and JQuery. Angular 2+,Typescript, Express

  $21 (Avg Bid)
  รับประกัน
  DATA ENTRY 6 วัน left

  ...technological product environment, as well as system integration skills. Our strength and originality lie in its ability to combine these two areas of expertise. Our unique cross-sectoral approach and multidisciplinary and mechatronic skills allow us to stimulate innovation in all our industrial sectors, taking full advantage of the best solutions and

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  Conversion of Designs to Responsive HTML templates for emailers. Partial Templates are ready and will be provided. Cleaning up of templates including changing content and HTML, CSS has to be done in accordance with the designs provided. Quality of work is most important. The conversion has to be immaculate and an exact replica of the designs.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Need a single page food web in html/css/js 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi i need a single page mobile/tablet responsive food web in html/css/js like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with complete functionality NO PHP or database work require. NO Login, No register, No checkout. The design should be like the attached image. Budget is max $50.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Deal Website Project 6 วัน left

  ...should be receiving updates on their posts if they wish. 5. Website must be accessible through major / popular browsers. 6. Website must be accessible from any mobile device browser. 7. Ability to create alerts, wish list so if somebody posts an item, they are searching for they get alert via email. 8. Website administrator / moderator can block / delete

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  I need someone who can add my filter from my website into my mobile design

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Kami bergerak di bidang F&B industri yang tengah melakukan pengembangan brand dan outlet kami. Saat ini kami berencana untuk membuat menu board dalam bentuk gambar / poster yang akan ditempatkan dalam frame di atas meja counter cashier outlet kami. Kami memerlukan freelancer yang memiliki kreativitas yang tinggi serta memiliki kemampuan design graphics

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...in terms of making the API robust (with 100% test coverage!) and the front-end ready for production. - Build a browser bookmarklet. - Build a browser extension (Chrome / Firefox). - Build an Android / iOS app. - Build an Electron cross-platform desktop app. NOTE: if you don't master all of the above skills, don't worry and apply regardless! You're

  $732 (Avg Bid)
  $732 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...Builder. I need someone to perform some small code and css changes on the staging site. The code/css changes are as follows: Product Page 1 - Style the 'add to cart' button, dropdown bag size, price, and quantity button. This is currently being handled by BeaverBuilder Woopack module. CSS work. Cart page 1 - Currently using a Woocommerce subscripti...

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Edit css on wordpress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need to add a button to request a quote on a page. Also small bug fixes. Thank you

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล
  Need iphone apps and games developers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in a week even then its fine for us. As we are looking for multiple freelancers What kind of apps we need 1. App must be native i.e. made in objective c or swift only. No cross platform. 2. App should not be using any server like php, dot net, java etc. 3. No firebase like platform. 4. In general we need app like games, photo edit app, utility app

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I want a promotion/discount rule engine in Javascript (Jquery/ionic framwork) format for use in a Ionic Framework mobile application (should be usable via a browser also). A suggestion would be to use node-rules open source as a framework. The final solution would be scalable, modular and tested by seeing it work in a simple IONIC framework application

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  30 การประมูล
  help me with css 6 วัน left

  I need you to help me with css changes on my client sites.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล
  Restaurant Menu Designing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, Looking for a content writer/designer who can assist in designing the menu format and design for a restaurant. We need paper design for restaurant as well as online menu. Format should have details of the ingredients, usage and nutritional details. Menu will be Indian cuisines and few mixers. Please share sample as as well if worked on similar

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล