ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,559 cryptography งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Buat artikel -- 2 2 วัน left

  ...menerbitkan satu token," Dr. Sulistya Putra pendiri Digital Asset Academy menjelaskan kepada Arahkata, Kamis 21 Juli 2022. Rakyat, Jiran Blockchain Technology Development from NFT to GTN Judith Aflianto 23:10 on July 21, 2022 WIB Bitcoin Blockchain Bitcoin / ARANKA - Blockchain as a technology that is used in systems for sending or receiving bank data electronically and that is connected to cryptography is still growing today as a result of public demand. Relictum is currently advancing blockchain technology by creating applications that are decentralized and integrate with NFT as well as other applications. "Typically, the companies who create Blockchain don't create applications themselves. Contrarily, businesses creating decentralized applications (dApps) ty...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Buat artikel 2 วัน left

  ...menerbitkan satu token," Dr. Sulistya Putra pendiri Digital Asset Academy menjelaskan kepada Arahkata, Kamis 21 Juli 2022. Rakyat, Jiran Blockchain Technology Development from NFT to GTN Judith Aflianto 23:10 on July 21, 2022 WIB Bitcoin Blockchain Bitcoin / ARANKA - Blockchain as a technology that is used in systems for sending or receiving bank data electronically and that is connected to cryptography is still growing today as a result of public demand. Relictum is currently advancing blockchain technology by creating applications that are decentralized and integrate with NFT as well as other applications. "Typically, the companies who create Blockchain don't create applications themselves. Contrarily, businesses creating decentralized applications (dApps) ty...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  encryption algorithms 16 ชั่วโมง left

  Building an encryption algorithm. need mathematicians freelancer must have knowledge and understanding in cryptography and algorithms related to encryption.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Blockchain Development หมดเขตแล้ว left

  ...blockchain developer to design, implement, and distribute a secure blockchain-based network. You will be analyzing our blockchain needs, designing customized blockchain technologies, and launching and maintaining our blockchain network. To ensure success as a blockchain developer, you should possess extensive knowledge of programming languages used for blockchain development and experience in cryptography. An outstanding blockchain developer will be someone whose expertise translates into secure, fast, and efficient digital transactions. Blockchain Developer Responsibilities: Collaborating with team to determine blockchain technology needs and envisaged functionalities. Creating application features and interfaces by using programming languages and writing multithreaded co...

  $5699 (Avg Bid)
  $5699 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Principal Application Security Engineer หมดเขตแล้ว left

  ...against attacks and securing highly sensitive data. Responsibilities Your primary goal will be to create and preserve environments where employees, clients and assets are monitored, safe, and well-protected. Your day-to-day projects will involve: Participate in application security reviews including security code review, architectural design review, and dynamic testing. Implement security and cryptography solutions Detect design and logical vulnerabilities Build and maintain threat modeling framework Help Software Engineers in security best practices. Own and perform application security vulnerability management. Support the bug bounty program. Facilitate and support the preparation of security releases. Support and consult with Product and development teams in the area of appli...

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Block Chain Developer -- 3 หมดเขตแล้ว left

  ...personnel on blockchain features that allow secure digital payments. Documenting blockchain development processes and complying with best practices in data protection. Keeping up with current blockchain technologies and cryptography methods. Blockchain Developer Requirements: Bachelor's degree in information security, computer science, or related. At least 3 years of experience as a blockchain developer. Advanced proficiency in programming languages, such as C++, Java, and Python. Extensive experience in back-end development, algorithms, and data structures. Knowledge of cryptography and blockchain protocols. In-depth knowledge of best practices in blockchain management and data protection. Advanced analytical and problem-solving skills. Superb organizational skills ...

  $740 (Avg Bid)
  $740 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Block Chain Developer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...personnel on blockchain features that allow secure digital payments. Documenting blockchain development processes and complying with best practices in data protection. Keeping up with current blockchain technologies and cryptography methods. Blockchain Developer Requirements: Bachelor's degree in information security, computer science, or related. At least 3 years of experience as a blockchain developer. Advanced proficiency in programming languages, such as C++, Java, and Python. Extensive experience in back-end development, algorithms, and data structures. Knowledge of cryptography and blockchain protocols. In-depth knowledge of best practices in blockchain management and data protection. Advanced analytical and problem-solving skills. Superb organizational skills ...

  $595 (Avg Bid)
  $595 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Block Chain Developer หมดเขตแล้ว left

  ...personnel on blockchain features that allow secure digital payments. Documenting blockchain development processes and complying with best practices in data protection. Keeping up with current blockchain technologies and cryptography methods. Blockchain Developer Requirements: Bachelor's degree in information security, computer science, or related. At least 3 years of experience as a blockchain developer. Advanced proficiency in programming languages, such as C++, Java, and Python. Extensive experience in back-end development, algorithms, and data structures. Knowledge of cryptography and blockchain protocols. In-depth knowledge of best practices in blockchain management and data protection. Advanced analytical and problem-solving skills. Superb organizational skills ...

  $1938 (Avg Bid)
  $1938 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Cryptography & Hash project หมดเขตแล้ว left

  * Experience in C++, Python * Principle of Symmetric & Asymmetric Cryptography, Hands-on, Technical, Problem Solver. * Can easily crack hash & decrypt strong encryption * Evaluate, Analyse and target weakness in cryptographic security system and algorithms. Investigate, research and test new cryptology theories & applications. Develop and update methods for efficient handling of Cryptic process * Knowledge of cryptography is required.

  $1557 (Avg Bid)
  $1557 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  I need a cryptographer หมดเขตแล้ว left

  Cryptography work, small challenges need doing.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Cryptography หมดเขตแล้ว left

  Hi, I'm looking after tutoring in relation to the Cryptography subject. Let me know if anyone can help me.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  RFI - Post Quantum Cryptography for Storage Platform หมดเขตแล้ว left

  This is an RFI - Request for information We are looking to custom develop a online storage platform using National Institute of Standards and Technology (NIST) approved Post Quantum Cryptography algorithms. Post Quantum Cryptography techniques such as Kyber, Bit Flipping Key Encapsulation (BIKE), and Supersingular Isogeny Key Encapsulation (SIKE). We have zero'd in on 'CRYSTALS-Kyber' We are looking to take advantage of Hybrid post-quantum TLS 1.2 method. Here are the questions and requirements: 1. Which cryptography method is suitable for a data backup recovery and storage platform? 2. We don't want to compromise on speed uploads/download speeds, is this possible compared to conventional methods? 3. We would like a test platform developed a...

  $697 (Avg Bid)
  $697 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Senior Android Developer หมดเขตแล้ว left

  Please do not apply if you do not have the skills mentioned below. Thanks ! atleast 6 Plus years of industry experience which includes Native Android, Hybrid and J2EE based web applications. ● In Depth understanding of security framework using encryption, security analysis, handling credentials and cryptography. ● Experience using Retrofit and Volley for network operations. ● Hands-on experience in Native Android application development and hybrid application development using PhoneGap. ● Extensive experience in application development, bug fixing, porting and publishing on Android applications. ● Extensively used Android SDK and Eclipse IDE, including plug in such as Android ADT, as well as using Android Studio. ● Good knowledge in designing and developing adaptive UI compon...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  CryptoTokenKit provider and installer for macOS หมดเขตแล้ว left

  ...provider that can be used by Xcode, Xcodebuild and codesign, and that talks to our backend service for actual signing operations. We also need an installer that does not require user interaction. We already provide a cross-platform C++ library that connects to the backend, which does the actual crypto operations. A few modifications might be necessary on our side. You will need basic applied cryptography knowledge. You must understand the concepts of code signing, certificate management, and smart card key access in macOS (although no physical smart cards will actually be used). You will contribute platform-specifc knowledge to a team of experienced software developers. Proposals must show required skills (crypto and macOS systems programming). Proposals from applicatio...

  $38 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Information Technology and cyberSecurity หมดเขตแล้ว left

  I have a project in the subject of information technology and cybersecurity I need help with it need help with subjects in: 1 - Systems and Networks (IT) 2- Enterprise Cyber Security 3-Cryptography and Secure Development its a few questions

  $503 (Avg Bid)
  $503 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Coding and cryptography -- 2 หมดเขตแล้ว left

  create a message by converting each of these digits 02457801010 to the equivalent (mod 2), so even numbers are written as 0 and odd numbers as 1 Use matrices to describe the full process of sending and receiving this message using a Hamming (15, 11) code, including how the message is encoded, how the parity is checked, how an error is corrected and how the original message is recovered, giving in full all the necessary matrices. Demonstrate the error-correction operation by changing the fifth bit of your encoded message and showing how the correct message can be recovered. Show what happens if the first and second bits of your encoded message are both changed, and comment on your answer.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Coding and cryptography หมดเขตแล้ว left

  This question is about how many codewords there can be in a ternary linear code. Note that m is the number of codewords, not the length of the code. A ternary code uses the symbols 0, 1 and 2 with the properties that 1+1=2, 1+2 = 0, and 2+2 =1. Note that m is the number of codewords, not the length of the code. For each of m = 1, 2, 3, 4, and 9 write down a ternary linear code of length 2 containing m codewords, or explain why there is no such code. In general for what m does there exist a ternary linear code with m codewords? Justify your answer, referencing any research you have done. Marks will be deducted for failure to reference research correctly using the Harvard system.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  cyrptography -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need a cryptography tutor.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Cyber Security Trainer หมดเขตแล้ว left

  Looking for a cyber security trainer with experience in one or more of the following domains. 1. VAPT 2. Network Security 3. Risk analysis and Mitigation 4. Information Security Auditing 5. Cryptography

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Modify Data on a Given application หมดเขตแล้ว left

  ...hacker to modify Data on a application. You will be responsible for testing our company network, servers, and infrastructure to identify vulnerabilities. As a certified ethical hacker, you will be required to know how to use network and security tools and have an expert-level understanding of computer and network security. This will include an understanding of topics related to encryption and cryptography. Responsibilities Below are some of the responsibilities a certified professional ethical hacker is expected to assume:   Ethical hacking and penetration testing Vulnerability assessment Malware analysis Work with other penetration testers and information security analysts Web application security Social engineering Database security Reverse engineering Network sec...

  $6750 (Avg Bid)
  $6750 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Modify Data on Application หมดเขตแล้ว left

  ...hacker to modify Data on a application. You will be responsible for testing our company network, servers, and infrastructure to identify vulnerabilities. As a certified ethical hacker, you will be required to know how to use network and security tools and have an expert-level understanding of computer and network security. This will include an understanding of topics related to encryption and cryptography. Responsibilities Below are some of the responsibilities a certified professional ethical hacker is expected to assume:   Ethical hacking and penetration testing Vulnerability assessment Malware analysis Work with other penetration testers and information security analysts Web application security Social engineering Database security Reverse engineering Network sec...

  $2583 (Avg Bid)
  $2583 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  ECC or RSA Cryptography Encoder/Decoder in C หมดเขตแล้ว left

  Hi. I need a cryptography programmer who can code for me a highly sophisticated elliptic curve cryptography key generator (preferably using OpenSSL) which I can hash with SHA-256. If ECC is too complex, RSA may also be substituted as a replacement as I believe both of these methods use a public and private key. I already have the working SHA-256 hash code but I need someone to help me with the ECC or RSA code. The idea would be that we would hash the data and then sign the hash. This will prove that whoever generated this hash has the private key. Then you get the data that you want to verify, calculate the hash on it and then check that. If the calculated hash matches the one in the signature then the signature is valid. At this point we will have have high confidence that...

  $487 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $487 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  blockchain + js dev หมดเขตแล้ว left

  Strong software development background Experience working with large codebases Experience working with open-source projects Proficiency in one of the following languages: C++, Java, JavaScript {{ Depending on the project }} Strong knowledge of common algorithms and data structures Familiarity with basic cryptography Familiarity with P2P networks Strong knowledge of bitcoin-like blockchains Strong knowledge of concurrency and writing efficient and safe multithreaded code Strong knowledge of STL, C++11 {{ In the case of a blockchain based on C++ }} Proficiency in the Qt Widgets module {{ Applies to projects where a GUI wallet application is needed }}

  $802 (Avg Bid)
  $802 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I’m looking for an expert to help me to mix some problems that I faced in cryptography. Please find attached file for more information

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  INDIAN Blockchain Developer Fulltime หมดเขตแล้ว left

  #Broadcasted Blockchain Developer - Create dApps on 4th generation BlockChain networks (Solana, Polygon) Write smart contracts and be able to find & fix bugs in existing smart contracts - Be part of teams building marketplaces and social communities driven by Web3 technologies - Collab...Web3 technologies - Collaborate with team members to build solutions based on scalable and reusable design patterns - Research and innovate for next-generation architectures - Create functional and non-functional use cases for every solution - Proficiency in programming languages, such as C++, Java, and Python. - Knowledge in back-end development, algorithms, and data structures. - Knowledge of cryptography and blockchain protocols. - Knowledge of best practices in blockchain management and da...

  $1704 (Avg Bid)
  $1704 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Message Cryptographer for Brand Project หมดเขตแล้ว left

  Bit of a unique project, but looking for any hobbyists or experts in cipher building and cryptography to help out on building a code to be cracked. I'm working a brand that is looking to release a new product in a fun way. They want to display a coded message for followers on social channels to decipher. Think Zodiac message cryptography but something that the average person could solve if they spent a few days trying to crack the code.

  $2200 (Avg Bid)
  $2200 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello, We're hiring Blockchain developers to work on Monthly Basis. Should have hands-on experience in Web3, NFTs, Payments, Metaverse, and etc. Should have good knowledge in C++, Java, and Cryptography. Extensive experience in back-end development, algorithms, and data structures. Knowledge of cryptography and blockchain protocols. In-depth knowledge of best practices in blockchain management and data protection. Advanced analytical and problem-solving skills. Superb organizational skills and keen attention to detail. Excellent communication and collaboration abilities.

  $986 (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $986 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Cryptography project หมดเขตแล้ว left

  please Take any cryptographic algorithm( like stream ciphers or block ciphers or El gamal or ... ) then Implement it using any programming language ( orginal algorithm can be simplified in any possible way but must not be too "toyish" ). and publish source code to the github and also a little demo with screenshot and profit .

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  cryptography project หมดเขตแล้ว left

  first need any cryptography algorithm ( block ciphers, hash functions, key exchange , el gamal encryption and etc...) then need to use ant programming language ( orginal algorithm can be simplified in any possible way , but must not be too "toyish" then publishing source coude to the github At the end a little demo of implementation with screen shots and the last profit !

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Modified AES algorithm for Information security หมดเขตแล้ว left

  I need a freelancer who can work on cryptography information security using the modification of AES algorithm. I shall share the related details about the work. I shall share the concepts of modification of AES. The main aim is to represent this modification of the AES method on the system visually. I have attached the modification of the AES. Understand it and If you any interested ping me. Prices may increase according to your progress.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Cryptography หมดเขตแล้ว left

  Cryptography project include cipher-text solving and discrete logarithm

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  RSA Public-Key Encryption -- 2 หมดเขตแล้ว left

  implementing the RSA algorithm using the C program language. covers the following security-related topics: • Public-key cryptography • The RSA algorithm and key generation • Big number calculation • Encryption and Decryption using RSA • Digital signature • X.509 certificate

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Cloud Developer หมดเขตแล้ว left

  • Hands-on with Cloud SDK: Azure, AWS & GCP. • Authentication: OAuth, OpenID, or SAML. • Design: REST architectural style, Object-oriented programming, and design patterns. • Development: Python, Web Development, HTML, JavaScript frameworks, Rest Clients (Postman/curl), and Cryptography API or Ansible Playbook Development exp • Understanding of HTTP protocol (method/response codes), REST/RESTful web services. • Understanding of JSON or XML.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  cryptography & Hash project หมดเขตแล้ว left

  * Experience in Matlab , C++, Python * Principle of Symmetric & Asymmetric Cryptography, Hands-on, Technical, Problem Solver. * Can easily crack hash & decrypt strong encryption * Evaluate, Analyse and target weakness in cryptographic security system and algorithms. Investigate, research and test new cryptology theories & applications. Develop and update methods for efficient handling of Cryptic process * Knowledge of cryptography,Hash is required. * Experience seeing the entire lifecycle of software products is crucial. Strong experience working with engineering and product development teams.

  $1570 (Avg Bid)
  $1570 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Cryptography and encryption expert need หมดเขตแล้ว left

  I need a person who is good at cryptography/encryption/ AES/DES/ SHA. Need to create a file vault.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  RSA Public-Key Encryption หมดเขตแล้ว left

  implementing the RSA algorithm using the C program language. covers the following security-related topics: • Public-key cryptography • The RSA algorithm and key generation • Big number calculation • Encryption and Decryption using RSA • Digital signature • X.509 certificate

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Mobile App Reverse Engineer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...in binary reverse engineering (both static and dynamic disassembly). The main focus would be on Android applications, but since we use emulators, only x86 disassembly would be required. Requirements: - Debugging with GDB - Dealing with packers and obfuscated code - Proficient in Python, Java, and Javascirpt - Frida - Network protocol reverse engineering (packet interception, redirection, and cryptography) Nice to have: - C programming - Experience with x64dbg, OllyDbg, IDA, Ghidra, or Binary Ninja - Experience with Android Debug Bridge (ADB) - Poker knowledge A typical project would require intercepting outgoing and incoming network traffic (before encryption and after decryption) in Android games and sending the data from an emulator to either a server running somewhere in th...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Extend OpenSSL - Cryptography หมดเขตแล้ว left

  I need to extend OpenSSL so that it can implement Pairing-based Cryptography. Programming language could be C++, Python. This doesn't have to be 100% successful, just some ideas and beginning of implementation.

  $90 / hr (Avg Bid)
  $90 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Java cryptography extension and bouncy castle libraries. Experience of working on EJBCA. HSM integration PKI, X.509 Symmetric and Asymmetric Key Management

  $1711 (Avg Bid)
  $1711 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Write thesis chapters with Latex/Overleaf หมดเขตแล้ว left

  Education Information Technology topic Key Topic ============= Cryptography Public Key infrastructure Blockchain Chapters to complete 1. Introduction 2. Literature Review Please start "Latex theses" in your proposal to let me know that you really completely reading my description

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  10 Page Double Spaced Network Solution Proposal หมดเขตแล้ว left

  ...in order to properly configure the connections among all PCs within the organization. The company is looking for guidance regarding the type of network devices that will connect devices to the Local Area Network (LAN). The company asks that you explain what internal and external networking components are required (explain each and justify why you chose the network devices you did). Provide a cryptography method that will ensure vital data is encrypted. Provide an explanation of what network protocols will be used on the LAN and why. Ensure that the network has the capacity to: connect all users to company resources (e.g. printers, scanners, and other items). provide file sharing options. manage these resources in a central location. allow for internal users to access the interne...

  $108 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  python_3 Script หมดเขตแล้ว left

  Hi , This is coding and cryptography need help in that

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  python 2 project หมดเขตแล้ว left

  This project is on cryptography

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  5 page single-spaced Network Solution Proposal หมดเขตแล้ว left

  ...in order to properly configure the connections among all PCs within the organization. The company is looking for guidance regarding the type of network devices that will connect devices to the Local Area Network (LAN). The company asks that you explain what internal and external networking components are required (explain each and justify why you chose the network devices you did). Provide a cryptography method that will ensure vital data is encrypted. Provide an explanation of what network protocols will be used on the LAN and why. Ensure that the network has the capacity to: connect all users to company resources (e.g. printers, scanners, and other items). provide file sharing options. manage these resources in a central location. allow for internal users to access the interne...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  RUST Engineer หมดเขตแล้ว left

  ...through automated testing design for your projects Mentor fellow peers and assist code reviews Engage with our open source community About you: 5+ years of experience in computer science, preferably low level. Seasoned with core system programming languages & concepts, specifically with Rust and Substrate. 2+ years of experience in blockchain, consensus protocols, decentralized systems, applied cryptography, compilers, p2p, or similar systems Must have 1+ year experience in Substrate. Experience in Tailored system applications in Rust, Substrate, Go, or C++ Proficiency with Network Protocols, i.e HTTP/2, TCP/2, P2P, IPFS Experience in architect and implementation of use case-specific network protocol or database is a plus. If you are a Rust expert, please contact me....

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน cryptography ชั้นนำ