ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  239,020 css งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] PromptCoach ([login to view URL]) คือ startup

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  สร้าง Website ใหม่ หรือเปลี่ยน ไฟล์ psd เป็น css/html สร้างระบบตามความต้องการของลูกค้า

  $895 (Avg Bid)
  $895 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ต้องการสมัครเป็น web programmer freelancer เพื่อหารายได้เสริม ความสามารถ เขียนเว็บไซต์ด้วย HTML CSS / PHP&MySQL / jQuery ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัททำเว็บไซต์แห่งหนึ่งในหาดใหญ่

  $916 (Avg Bid)
  $916 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  รับตัด CSS แปลง PSD เป็นโครงสร้าง Website ดูผลงานได้ที่ Portfolio [login to view URL]

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi! I want someone to create WHOIS Script website like this one, Also i have one module of WHOIS if you need I can share with you [login to view URL]

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Convert 29 HTML pages to .NET Controls 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...converted into ASPX elements, so that they can be modified dynamically. All ASCX controls need to be placed in one .NET project with C# codebehind. Masterpage should use the CSS, JavaScript, etc.. provided. These controls will then need to be called from one main homepage which has each of the icons representing each of the popups. When an icon is selected

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have 3 pages that I need converted from PSD to HTML / CSS / javascript. The popup that will need to be coded using Bootstrap's modals. All the pages should be responsive using Bootstrap.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Creación de campañas en redes sociales para e-commerce 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Estamos buscando un Administrador...de la industria y nuestra misión empresarial. ● Solucionador proactivo de problemas, gestión del tiempo y capacidad de toma de decisiones activa ● Habilidades extra: HTML / CSS, Adobe Creative Suite, generación de demanda, dominio de experiencia en mejores prácticas de UI / UX, marketing entrante y blogging.

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...skills (seriously, we don't just mean JQuery work). Must have experience with AngularJS and experience with one of the following: Angular, React.js, Typescript. - Very good with css/html and implementing new designs. - Some backend experience. Knowledge of java would be a huge plus. Knowledge of python would also be a big plus. - Full-time work (36 hours

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Before I award you, I will test. you should taken test project. No agency,only freelancer. So I’m not looking for someone to simply replicate what we currently have in the new theme. I’m looking for someone who is able to look at what we have and come up with better ideas on how to lay out the content. Someone who can challenge me to look at things in a different way. I’m hoping ...

  $1234 (Avg Bid)
  $1234 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Need to fix ongoing issues of a custom theme wordPress. Need to fix W3C issues

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Gambling game responsive site with 3 games,- slot machine, roulette, and scratch cards. The flow - user that NOT registered can try all games fre...user managing . options to send promotions mailing to subscribed and registered users. chances to win 1/10000 must be written on php ,mysql on server's side and HTML 5 CSS js jq NOT flash on client.

  $870 (Avg Bid)
  $870 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Web Based Data Check Tool 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Hello , I need a full stack developer who can support me for implementation of a web site to manage data migraton projects which might ...Auto correction of column values - Mapping of list values - Identifying duplicate records etc.. Required skills - Relational databases ( preferred PostgreSQL ) - JS - CSS - HTML - Python , Ruby - Linux

  $1259 (Avg Bid)
  $1259 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  Hi Yongguang J., I need soon a developer for HTML and CSS becasue I have no time doing this. Are approx 2 or3 project with the buget from 50$. Please let me know when you can start soon with the project 1 wit a simple HTML and CSS programming. Best wish Angela

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Yongguang J., I need soon a developer for HTML and CSS becasue I have no time doing this. Are approx 2 or3 project with the buget from 50$. Please let me know when you can start soon with the project 1 wit a simple HTML and CSS programming. Best wish Angela

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Lizhu L., I need soon a developer for HTML and CSS becasue I have no time doing this. Are approx 2 or3 project with the buget from 50$. Please let me know when you can start soon with the project 1 wit a simple HTML and CSS programming. Best wish Angela

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Wanyi D., I need soon a developer for HTML and CSS becasue I have no time doing this. Are approx 2 or3 project with the buget from 50$. Please let me know when you can start soon with the project 1 wit a simple HTML and CSS programming. Best wish Angela

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Xiaolin Software, I need soon a developer for HTML and CSS becasue I have no time doing this. Are approx 2 or3 project with the buget from 50$. Please let me know when you can start soon with the project 1 wit a simple HTML and CSS programming. Best wish Angela

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hey I need some one expert in html/css to quickly copy a header and footer from a site in wordpress. Thanks

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Configure a Theme - NodeJS, CSS, JS 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Before bidding please look at this theme [login to view URL] We need this theme configured as a landing page. Make changes to copy and layout as requested to create a landing page. Commit all changes to Github regularly. The theme requires config on your machine in order for you to run it. If you don't have nodejs and Gulp experience and running on your machine please don't apply. ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Magento 2.2.5 Arabic language 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  hi all I have a magneto 2.2.5 website and I have added the Arabic language pack to app/i18n/Mageplaza/, but it is not taking effect as "add to cart, compar...GitHub of running a composer command but it was unsuccessful with me. the website is [login to view URL] the search bar in the header when viewing in Arabic it needs CSS customization also

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need someone who is ...me know the number of hours to complete. DO NOT CONTACT THROUGH WEBSITE. 1. Properly size images Potential 2. Defer offscreen images 3. Minify CSS Potential 4. Minify JavaScript 5. Defer unused CSS 6. Serve images in next-gen formats 7. Avoid multiple, costly round trips to any origin 8. Preload key requests Potential

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  EXPERT IN DEVELOPMENT FRONTEND WITH EXPERIENCE IN HANDLING HTML CSS BOOSTRAP

  $1922 (Avg Bid)
  $1922 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  Quick fix for a wordpress/css/html expert: Wordpress Site I have one item in a <ul> This item is a html anchor with an image background. For some reason the <a> is generating twice in the HTML. See the attached webpage_view.jpg. I would like someone to provide advice on how to fix this. I can provide all the html/css and links to the site

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...who creates a video on CSS. Please, PM demo video which created by you and the details of the software which you are using for recording and editing. Remember all rights on this Tutorial are going to me and you have to share all the files. Please go through the below contents for Videos I am looking for CSS Introduction CSS Online Training - Home

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  A need an HTML5 page and separate styl...black text. 2. A div with an image background and the same styling as the demo. White text in the center. 3. Repeat 1 and 2 for the other images. I don't want any unnecessary CSS. I a not concerned with styling other than the image display. I don't need the columns or icons from the demo. Only text and images.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  We are a publicly-listed company in Australia and would like to have someone create an HTML email that can be distributed to investors there. I have attached a Powerpoint ver...Where there is text, use text instead of graphics with text * Use HTML tables to design templates as instead of <div> tags * Use system fonts for compatibility * Use inline CSS

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Personalizacion plataforma Moodle 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...personalice una plataforma moodle ya instalada. El trabajo incluye los principales puntos (entre otros): -Personalización del login -Personalización del tema (muy pocos puntos CSS) -Carga y organización de cursos (en video ya realizados previamente) Se paga por trabajo completado con posibilidad de sueldo fijo mes a mes....

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We have a design spec from a graphic designer for a simple company website. Please refer to uploaded file. We need someone who can code the spec into html/css.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Urgent CSS Help required 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Urgent CSS help required - Only bid if you can start and fix now.. An iframe placed in a div causes page to distort...Need somebody who can look in console and tell me quick fix..No FTP access will be provided Long term work possibility

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Convert my HTML/CSS/JS website to a Shopify template 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Everything is in the title, I would need it asap please

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Website developer for front end Flask Application. 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone that can integrate home landing page into my current Flask Application. I have template selected, just need rerouting the css classes and making it work.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  CSS EXPERT ONLY 5 days left

  I need someone good with css, to change font, background colors, text size, test colors, reduce spaces, small stuff like this. I give 2 pictures of the website everything is clear. It's one page website with small content. Wordpress.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล
  CSS - Change the CSS on Wordpress site 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...an experienced developer to change the CSS on my Wordpress site. Please note - only the font has to be changed. The site is [login to view URL] the font type and family has to look like this other web page [login to view URL] (this website uses Spuarespace) Also the developer has to write where the new CSS code will be inserted - for future changes

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล

  the project is built in node, html, css and mysql database . it's project where use can easily watch movies , episodes, and lot's more. what have the use do.. a good and high speed internet.

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  website theme design (Doctor) 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  We need a doctor website, it will be a part of a website ...anchors and dummy data to be replaced by our agents, the theme is containing homepage, services, blog, about, reservation and contact pages using the following technologies: html/css, bootstrap (3&4) & javascript. We need the wireframes, visual design and the converted design to code as well.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I've already created the entire page, uploaded assets, layout design with HTML and Css, but since I'm not a web developer I'm having issues when I'm adding the html and css to the profile - what locally looks flawless on my pc, on the site looks bad position-wise and layout-wise, things move to weird places and the whole layout looks not like what I

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Custom CMS (Looking For Quotes) 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...feed outputs adding topics / items items will then be able to be sold (marketplace) and added to [users] collection an ACP (Admin Control Panel) I know in-depth HTML and CSS and JavaScript so I'll also be working closely with the developer(s) in the design of the website. Best example of the website would be [login to view URL] it will be hosted

  $1095 (Avg Bid)
  $1095 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Web design : create a comment feed 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am working on project that's kind of like disqus aka a commenting system on remote websites like wordpress blogs. I am only looking for pure web design aka html/css/js I am doing all of the actual backend work. The commenting system leverages a blockchain (steem) to allow users to earn money when they reviece upvotes, that's why you'll

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...design and development with simple and elegant syntax. -The developer would need to be familiar with Javascript, PHP, Laravel 5.3 (anything >4.2 required), basic SQL, HTML and CSS. -Applied background working in progressive framework for building user interfaces, preference for view JS and other javascript libraries. -Familiar with Atomic Design Methodology

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...developer to develop a web app. Design elements will be provided in PSD for guidance. Must be experienced in Javascript/JQuery, React JS, Angular JS, Node, Bootstrap, HTML, CSS, PHP. We're looking to build a smaller web app with similar functionality to [login to view URL] (connect to APIs of different social media accounts, run and schedule posts

  $1452 (Avg Bid)
  $1452 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  Hello guys, I'm working on a existing project and need to make some js customizations . Need someone who is familiar with js and also with css/html.

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  I'd like to bring the design and frontend code for [login to view URL] up-to-date, using mobile-friendly, modern HTML/CSS/javascript. It is an open-source Rails application: [login to view URL] The site is nearly 10 years old so things are a bit out-of-date. I have a long-running upgrade from Rails2 to Rails4 (!) in progress here:

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Ongoing small tasks 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Mostly WP websites or sometimes HTML/CSS/PHP. Usually small tasks like making new pages, changes in PHP code, CSS issues, making category pages, ... different stuff. Modifying WP themes also, ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  ... Strong experience in an Agile development environment Contributor to at least one Ruby Open Source project Hands on experience in JavaScript, jQuery, HTML, HTML5, CSS, AngularJS, Bootstrap Experience writing clean, efficient and well-engineered code Knowledge in Mean Stack - [login to view URL], AngularJS (or Angular), and Node.js Experience

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...about sngine can be checked here: [login to view URL] You are required to have expertise in: php, smarty, bootstrap, css, javascript, Jquery, ajax, html, SQL. I made the job step I wanted in the Ms Word attachment: sosiagram project.docx. And I want you to also make simple documentation of each

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  บทความชุมชน css ชั้นนำ