ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,836 dart งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Taglib-sharp portage from C# to Dart 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Taglib-sharp is a great library that allows to read and write metadata tags onto media files. I need to get this library converted to Dart so it can be used with flutter for Desktop apps at first (Windows, Linux, Mac). The source code can be downloaded from github (). The project is not very difficult technically, but it requires a good understanding of file structure and management. Files will be provided for tests and validation.

  $633 (Avg Bid)
  $633 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Convert a C card game source code or java script or rube to Dart. whatever language you feel comfortable with, you can convert from. The things thats need to be converted are: 1- enum func to generate the cards. 2- the deck of cards. 3-The action of each card. 4-Each action must return a widget with a button.

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Application for private coaches 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I want to build an application for private trainers, that is, the client requests the trainer and sets an appointment to visit him at home It has two languages, Arabic and English The app is on Android and iOS Dart language in Flutter library

  $4216 (Avg Bid)
  $4216 การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา
  Flutter Developer 5 วัน left

  Flutter Developer Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering 3 years of experience in Flutter app development involving scalable and available platform Demonstrated deployments of consumer-facing mobile apps in Google Play, and App Store using industry-standard environments on Dart, Java, Android SDK, Android Studio, Eclipse, LAMP, Swift, or Objective-C and acquaintance with Jquery, HTML5, JavaScript, CSS3, OOPs, and design patterns. Experience with database design concepts, RDBMS, SQLite, MySQL, MongoDB, Azure elements, and GIT version control Experienced in integrating mobile apps with web services and external APIs, XML/ JSON RESTful interfaces. Knowledge of data management, database concepts, database-driven Web applications, Ability to adapt to the startu...

  $570 (Avg Bid)
  $570 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Project for Muhammad R. 5 วัน left

  Hi Muhammad R., I noticed your profile and would like to offer you my project i want learn flutter and dart, can you teach me? We can discuss any details over chat.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Mobile App Development 1 วัน left

  Your responsibilities include 1. Translating designs and wireframes into high-quality code. 2. Designing, building, and maintaining high-performance, reusable, and reliable Dart code. 3. Ensuring the best possible performance, quality, and responsiveness of the application. Who can apply: Only those freelancers can apply who: Are professional in mobile app development. Have an in-depth idea of firebase, API integration, and would be available to devote time to this job. Preferred Technical Expertise: •Strong knowledge of Dart and Flutter Framework •Have worked on API integration and other backend services integration •Has published Apps on Google Play Store and Apple Store •Curiosity to go in-depth of codebases and libraries and have the ability to se...

  $921 (Avg Bid)
  $921 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Flutter Developer 1 วัน left

  3-4 years of experience in Flutter mobile applications Development with a sound understanding of Android, kotlin, flutter, dart MVC, MVVM (Design pattern) Developed at least 3-4 projects with sole responsibility • Architecture, Framework, Android SDK, Core Java, Android Studio IDE, Android Debugger, Kotlin • Hands-on experience in building mobile applications and mobility solutions - native applications, flutter applications Expert in UI components & controls; Action Bars, Widgets, Fragments, Constraint layouts, etc. Expert in basic components of Android: Activity, Services, Intent, Broadcast Receiver, Content Provider, Handlers, Threads Good working experience on Web Service Integration (REST, JSON, XML) using Retrofit + OkHttp, DIO (edited)

  $1411 (Avg Bid)
  $1411 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  Looking for a developer with good knowledge in Flutter (with Dart), TypeScript, NodeJS, Firebase (functions, firestore, database) and also elasticsearch, postgresql

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Flutter developer - mid / long term contract 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello. I'm looking for the flutter developer for the mid/long term contract (around 100-150 hours per month). You will need to overtake development of the existent project which is already published at app store / google play m...development of the existent project which is already published at app store / google play market. Requirements: 1-2 years proven experience in Flutter development Fluent English Git Swagger Availability during CET (UTC+1) working hours Understanding of the golf would be the benefit. Please describe your relevant experience. Perfectly would be to present links to repositories or samples of your Flutter/Dart sources. Please state "gulf-golf" phrase into your proposal or it will be skipped. That is direct-hire so please no agencies, only fre...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  ...across a pennon suggests movement — both forward and tacking (approaching obliquely when circumstances require), and a sense of freedom e.g. wind in your hair. It is very dynamic. - A rope outer frame makes sense for a club that is primarily yacht based, but for Sea Sports would be more suitable to have 20 rivets in a circle. Rivets are common on sea craft. "20" ties in with the sections on a dart board. - If the club's initials are replaced by their full name in the circumference, the gull will need to be repositioned to look balanced on the triangle. This new placement will mean that a double-ripple will be needed in the flag to prevent any part of the gull folding under on the static "snapshot-in-time" logo version. - If you look at the curr...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  MyCHIPs mobile application, Phase I only 21 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...simultaneously for phase 1 so it will be possible to have more than one award. Let me know which language you wish to take on. Flutter status: There is an existing flutter app in the source tree which should have a partially working Dart API module but it has not been tested and probably needs work. None of the data presented in the current app comes from the backend, nor do the buttons send to the back end. The developer would need to first test/debug the Dart API and then proceed to make the view input and display components actually talk to the back end. The Dart API also needs further development to fetch and cache data dictionary objects and to track asynchronous message packets going to and from the backend. There is existing JS code that does this you c...

  $4435 (Avg Bid)
  $4435 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  UI/UX designer for my flutter application 16 ชั่วโมง left

  It is mobile applicaiton. There would be 5 or 6 types of forms - end user will fill the form. User's information would be display on application. We already have back/front end developers (Flutter/Dart). We need only UI/UX developer who will work in sync with our front developer.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Embedded Linux Firmware Engineer 2 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Firmware Engineer You will be working with another firmware engineer to co-develop, troubleshoot and test both a embedded Debian RTOS and an iOS app. ⦁ Real time OS development for various small processors on Variscite DART-MX8M SOM (based on NXP Quad 1.5GHz ARM Cortex-A53 plus 266MHz Cortex-M4) and/or nanoPi boards (Arm Cortex CPU) ⦁ iOS app (Apple) development for iPhones (Swift). ⦁ Troubleshoot hardware/software ⦁ Assist in troubleshooting and testing of firmware. ⦁ Reviewing previously written code to give feedback on code design, proper documentation, and update documentation. ⦁ Develop (automated) regression tests ⦁ WiFi and Bluetooth low level control and debug. ⦁ SSD, PCI, serial ports, DAC, ADCs interfaces. Qualifications/Skills ⦁ Five of more years of firmware developme...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Mobile app front-end developer task หมดเขตแล้ว left

  I need an excellent mobile developer front-end only developer. to work on a project in a team. preferably in Pakistan. To be excellent in Flutter/Dart.

  $1614 (Avg Bid)
  $1614 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา
  Convert a c# code to dart หมดเขตแล้ว left

  I need som1 to covert a c# card game code to Dart, the code is also available in java, javascript. what ever language you feel comfortable with you can convert from.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Experience: Relevant experience in flutter min 2years (Flutter & Dart + any other Mobile development Technologies) Location: Remote Model: Monthly Contract Flutter: To build cross platform mobile apps for Android, IOS and Web. This should include making responsive UIs to efficiently query data and also manage states in an optimized manner. Native Android and IOS: To build custom Flutter Packages. Git: To manage and collaborate in different projects with the rest of the team. Design & implement new app modules based on the product requirements using Flutter framework Maintain existing code bases Build reusable code and libraries for future use Integrate user-interfaces elements developed by other developers Preferred Knowledge/Skills Good familiarity with third-party librari...

  $721 (Avg Bid)
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Only 1 screen in apps See the order of pickup and delivery point, item needed and Price of each item, the total price No function needed. Just a screen with nice design

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Api integration in flutter App หมดเขตแล้ว left

  I HAVE DEVELOPED UI IN DART & ALSO CREATED API IN PHP I WANT TO INTEGRATE API ONLY ,DEADLINE 7 DAYS.

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Need dating app api integration หมดเขตแล้ว left

  Hello I have completed UI in flutter(dart) language Need to integrate API only & getway .

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Mobile App Development หมดเขตแล้ว left

  Seeking developers to develop cross platform mobile apps using Flutter framework (DART). Experienced professional with knowledge of deploying and hosting apps in play stores is preferred. Should be able to design and develop a secure and scalable application

  $1530 (Avg Bid)
  $1530 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Error in Flutter Application หมดเขตแล้ว left

  We are facing this error and need to fix this immediately. ------------------------------------------- Target dart2js failed: Exception: Warning: The 'dart2js' entrypoint script is deprecated, please use 'dart compile js' instead. .dart_tool/flutter_build/1bbd03c6a11b750efea0bb66cf4f3af4/:38: Error: Null safety features are disabled for this library. void registerPlugins([final Registrar? pluginRegistrar]) { ---------------------------------------------

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Need Expert in Flutter Mobile Developer หมดเขตแล้ว left

  Need Expert in Flutter Mobile Development. Developer with sound knowledge on geofencing, animation, api implementation, dart. Scratch development. - Individual full time freelancer developer need. - Must have experience API integration - Familiar with Firebase, Payment gateway - Need a flutter developer to assist a long term project - only Fix salary base - more Work will be explained after hiring - Apply to discuss here only what is exclusive express for you more than +2 years in Flutter - Preferable location :- Vadodara, Gujarat, India

  $1011 (Avg Bid)
  $1011 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  e-learning mobile app development หมดเขตแล้ว left

  Need to build basic e-learning mobile app Use Flutter as frontend Dart as backend And we are open to choose any database

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Web Game in Dart หมดเขตแล้ว left

  Hi there, i am looking for someone teaching me in Dart and the structure of Game Development with MVC-Pattern. I would like to develop Frogger in Dart without other Frameworks or languages. Feel free to contact me Thank you

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  The application of the Woodfree store หมดเขตแล้ว left

  I just want some minor adjustments I have a source code for the user application, the delivery man application, and the store application I want you to adjust some things 1. The application now only allows the customer to request from one shop and is forced to carry out the order I want you to make it allow the user to buy from all stores as he wants and give him a warning if the...delivery man application, and the store application I want you to adjust some things 1. The application now only allows the customer to request from one shop and is forced to carry out the order I want you to make it allow the user to buy from all stores as he wants and give him a warning if there are cold or hot products 2. Amendment to how the delivery man’s fees are calculated the language of Dart...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Digital Marketing Manager หมดเขตแล้ว left

  If you live and breathe Digital Marketing, You are at the Right Post!!! Responsibilities: ...campaigns. - Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital campaigns that engage, inform and motivate. - Experience in optimizing landing pages and user funnels. - Experience with A/B and multivariate experiments. - Solid knowledge of website analytics tools (e.g., Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends). - Working knowledge of ad serving tools (e.g., DART, Atlas). - Experience in setting up and optimizing Google Adwords campaigns. - Working knowledge of HTML, CSS, and JavaScript development and constraints. - Strong analytical skills and data-driven thinking. - Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and me...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Expert Flutter Developer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Need flutter developer with sound knowledge on geofencing, animation, api implementation, dart. Scratch development.

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Facebook and AdMob mediation in Flutter (DART) หมดเขตแล้ว left

  Mediation is already integrated but having issue with showing ads. Kindly bit if you the required expertise.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Facebook and AdMob mediation in Flutter (DART) -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Mediation is already integrated but having issue with showing ads. Kindly bit if you the required expertise.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...Native or Flutter that will permit final user to dress up a Doll and compose unique wear outfits. To have a better understanding of what I’m looking for please download and install MOD4 PLEASE DOWNLOAD ATTACHMENT AND READ THE FULL BRIEF BEFORE POST A BID. Thanks Which requisites must have the ideal candidate? 1. Must have +3 experience with React Native (JSX) or Flutter (Dart) languages. 2. Must have strong experience using/handle Canvas elements. 3. Must have experience with Firebase. 4. Must have strong experience with WordPress/WooCommerce in developing Custom Plugin, consequently, need to understand PHP and MySQL. 5. Must be able to write/understand RESTful APIs. Now let’s face some FAQs. Q1: How you will technically dress up the dolls? A1: Let’s say ...

  $694 (Avg Bid)
  $694 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Boletería dentro de App existente. -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Proyecto: Boletería dentro de App existente. Flutter / Dart / Laravel Todo este proyecto estará dentro del app existente, pero es una sección aparte. Crear un sistema de boletería dónde desde el dashboard web se puedan crear los eventos. Con: Fotos Videos Descripción ( que se pueda buscar por estos datos en el buscador) -- Nombre del artista o agrupación -- fecha -- Venue -- Género En listar clase de boletas por cada evento. Si el usuario dura x cantidad de tiempo con la boleta en el carrito eliminarla automática, para evitar que el usuario holde una boleta sin comprarla. Todos esto debe estar en el mismo dashboard que ya menajamos dígase que debe agregarse los mismo parámetro. Prog...

  $644 (Avg Bid)
  $644 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Flutter Handy APP mit PHP/Laravel Backend หมดเขตแล้ว left

  Hallo, ich suche einen fähigen Dart/Flutter & PHP/Laravel Backend Entwickler mit Erfahrung der meine bestehende Chat Applikation weiterentwickeln kann. Google Play Store: Es handelt sich um einfache und kleinere Anpassungen

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Project for Yevhenii S. หมดเขตแล้ว left

  Hallo Yevhenii S., i hope you are doing fine. I would like to ask you if you are interested in developing a Frogger Web-Game in Dart with MVC-Concept. The game should be developed in only dart without other Frameworks like Flutter and without Canvas.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Ihor S. หมดเขตแล้ว left

  Hello Ihor, i hope you are doing fine. I would like to ask you if you are interested in developing a Frogger Web-Game in Dart with MVC-Concept. The game should be developed in only dart without other Frameworks like Flutter and without Canvas.

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Aanu O. หมดเขตแล้ว left

  Hello Aanu, i hope you are doing fine. I would like to ask you if you are interested in developing a Frogger Web-Game in Dart with MVC-Concept. The game should be developed in only dart without other Frameworks like Flutter and without Canvas.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi, we have flutter app developed with Dart. One android/ios front end change and couple web app changes needed

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I need someone (a programmer) to help me with a Mac OS, so I can launch a app. I already have the source code because I realise the app for Android with Flutter and Dart. Although, I need a Mac to launch it for iOS. If we can work through Anydesk so I can control somethings in the programming would be perfect. Necesito que alguien (un programador) me ayude con un Mac OS, para poder lanzar una aplicación. Ya tengo el código fuente porque realicé la aplicación para Android con Flutter y Dart. Aunque necesito un Mac para lanzarla para iOS. Si podemos trabajar a través de Anydesk para que pueda controlar algunas cosas en la programación sería perfecto.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Looking for Flutter Developer หมดเขตแล้ว left

  Hello, I will discuss in private chat specific shortlisted freelancer Note minimum 3+ Year Experience flutter API dart-

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Project for Yana D. หมดเขตแล้ว left

  Hello Yana D., I would like to ask you if you are interested in developing a Frogger Web-Game in Dart with MVC-Concept. The game should be developed in only dart without other Frameworks like Flutter and without Canvas.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Sanaa Abdelrahman Aly S. หมดเขตแล้ว left

  Hello Sanaa Abdelrahman Aly S., I would like to ask you if you are interested in developing a Frogger Web-Game in Dart with MVC-Concept. The game should be developed in only dart without other Frameworks like Flutter and without Canvas.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Maria R. หมดเขตแล้ว left

  Hello Maria, I would like to ask you if you are interested in developing a Frogger Web-Game in Dart with MVC-Concept. The game should be developed in only dart without other Frameworks like Flutter and without Canvas.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Andrew G. หมดเขตแล้ว left

  Hello Andrew, I would like to ask you if you are interested in developing a Frogger Web-Game in Dart with MVC-Concept. The game should be developed in only dart without other Frameworks like Flutter and without Canvas.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Nick R. หมดเขตแล้ว left

  Hello Nick, i hope you are doing fine. I would like to ask you if you are interested in developing a Frogger Web-Game in Dart with MVC-Concept. The game should be developed in only dart without other Frameworks like Flutter and without Canvas.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Göktan G. หมดเขตแล้ว left

  Merhaba iyi günler Göktan Bey, Dart ile Web-Game yaziliminda yardimci olurmusunuz? Frogger oyunu yazmak istiyorum. Sadece Dart ile MVC Conceptine uygun Klasik Frogger oyunu düsünüyorum. Canvas ve Flutter Frameworksiz sadece Dart´ ile yazilmasi gerekiyor. Geri dönerseniz sevinirim. Tesekkür ederim

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need the help of a developer who has experience with flutter and knows how to integrate goggle assistant to help me develop a simple watch app using dart or Kotlin to work alongside the existing app in fluuter, also you have experience in authentication, biometrics, disabling screenshots urgently, Please i need people who are sincere and serious and ready to start working straight away and time friendly with a fair budget..thanks

  $21 - $175
  แนะนำ ปิดผนึก
  $21 - $175
  18 คำเสนอราคา

  DESIGN + Build crypto exchange web application similar to using FLUTTER / DART where user will be able to BUY, SELL and EXCHANGE. API docs and You must use lightweight frameworks like Flutter, Redis, RabbitMQ...

  $5014 (Avg Bid)
  $5014 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  wordpress expert หมดเขตแล้ว left

  i am looking for a person who is expert in php,python,javascript,golang,java,kotlin,wix,flutter,flask,laravel,dart rtc..

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  An Expert with Flutter, Firebase, Dart and Kotlin หมดเขตแล้ว left

  I need the help of a developer who has experience with flutter and knows how to integrate goggle assistant to help me develop a simple watch app using dart or Kotlin to work alongside the existing app in fluuter, also you have experience in authentication, biometrics, disabling screenshots urgently, Please i need people who are sincere and serious and ready to start working straight away and time friendly with a fair budget..thanks

  $20 - $170
  ปิดผนึก
  $20 - $170
  23 คำเสนอราคา
  React WebbApp QR scanner not reading dense QR codes หมดเขตแล้ว left

  I need help with below query. I will pay for correct advice if you know how to solve. I have some rather small and dense QR codes that I'm having trouble reading in my React Webapp. I'm having no trouble reading them in the Android native camera and I've written a flutter mobile app that uses the "qrscan" () dart library to do the same in app extremely well, but every node library I've found is having no luck. The problem looks to be that the browser is using a much lower quality camera stream. I'd like to use "react-qr-reader" () as it's well maintained and easy to integrate, but I've also tried the ever popular ZXing library with no better luck. An example component would be: <QrReader className="sc

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Need someone who can design, build and deploy a secure cloud-based data management API complete with online documentation. Also design and implement a Flutter app to satisfy the customer requirements

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน dart ชั้นนำ