ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  18,645 data classification machine learning matlab งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4496 (Avg Bid)
  $4496 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Learning Arabic -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a female teacher who can teach me arabic. We will follow this book: Standard Arabic An Elementary-Intermediate Course

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Tensorflow weighted loose function 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I have a numeric dataset (not images) for apply deep learning classification. Dataset has 3 class but these are imbalanced sizes. For example class 1:200 , class 2:3200 , class 3:190 labels. I'm trying to train it in Keras or Tensorflow for classification. At the result; All prediction are collected in Class 2: So i searched the problem in internet

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Development a simple application for analytics machine. Description: - 1.0 User makes a photo of a component from a machine - 1.1 He set the critical points and marked on the photo - 1.2 describe the issue from this point on the photo - 1.3 describe the action - 1.4 choose the status - 2.0 To the next point and retry 1.1 to 1.4 - 3.0 Create a report

  $1417 (Avg Bid)
  $1417 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Virtual Mouse Driver for Embedded Machine 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need to make a kernel virtual driver for control mouse. You can use WDT (Windows Driver Toolkit), and also need c# wrapper (dll file + source code). 3 methods for C# need: public static void InitDriver(string drivername) - for install kernel driver public static bool IsDriverInstalled() - check if driver installed successfully public static bool MoveMouse(int x, int y) - Move mouse curs...

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need someone to teach me AdWords, as much as possible, in order to be able to run by myself AdWords campaigns.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  L2L is a two year project being funded by the Teaching and Learning Enhancement Fund looking at the Professional Development Framework for All Staff Who Teach in Higher Education through the lens of Library staff to see if it meets our professional development needs.

  $4890 (Avg Bid)
  $4890 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...looking for a System Architect/Data Scientist/Machine Learning Engineer on outstaffing/ outsourcing. Only Russian-speakers are required. Main goals: • Initiate new projects to fulfill the objectives of the unit; • Initiate, analyze and implement projects for working with large data processing technologies and machine learning systems; • ...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Machine Learning - Hidden Markov Model -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The project is related to Hidden Markov Model and Machine Learning. More details will be provided on agreement.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...them. For this to work the service needs to capture the relevant data from the paper invoice for the service to create a payment on behalf of the user with the data required. The scope of this project is _not_ to deal with the payment, but to capture, analyze, process and store the data for further use by other services. There are 4 main items we need

  $700 (Avg Bid)
  $700 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Require graphics for a arcade machine to the attached measurements, street fighter vs Xmen design or similar. in EPS & AI format

  $49 (Avg Bid)
  Multinomial Success Classification of New Restaurants 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project aims at conducting research and analysis on Yelp challenge dataset to predict the success rate of a new restaurant given its location. The algorithms that we are planning to use are NaveBayes, Scalar Vector Machines, Logistic Regression and Neural Networks.

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need someone with great machine learning skills (especially in predictive analysis) to work with me on a project. We will both work on it while you provide guides to me to make it work.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need someone with great machine learning skills (especially in predictive analysis) to work with me on a project. We will both work on it while you provide guides to me to make it work.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  e-learning project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...product for client B. The eLearning modules will cover the following topics: 1. Oncology overview and introduction to breast cancer 2. Introduction to product A 3. Clinical data that supports the use of product A in breast cancer Please develop a short presentation (15 minutes) outlining how you would approach the management of this project. Please

  $1517 (Avg Bid)
  $1517 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...predict images which consists of terrorism related contents. This part is a final part of image processing. This is to finalize the results after object detection. Preferred classification method is KNN algorithm. CSV file is not available at the moment so dummy csv file can be used. Furthermore terrorist images should be predicted correctly and it should

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need content for a pitch deck that revolves around the incredible potential to invest with high returns using AI + machine learning + algorithmic trading. What are the main issues in the investing and forex market? How can they overcome by AI How big is the market etc

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Build me a CRM system 5 วัน left

  Looking to build a CRM system with standard features of Sales, Marketing, Campaign Management, Workflow definition, Bulk emails, Template management, Leads classification etc.

  $418 (Avg Bid)
  $418 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need a writer who can write Autobiographical learning essay soon. He/She must be fluent in English with previous experience. Looking to complete this soon. Thanks

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  It would be preferred if the application is written in PHP since it is a part of CMS (Litecart), but other solutions that would include importing/exporting data would be accepted. Required functionality: 1) Changes buying, selling and trade-in price of products to the optimal value for maximum profits and also tries to get rid of excess stock 2) Two

  $876 (Avg Bid)
  $876 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need an autobiography of my life using the attached resume. All items and dates used on the resume must be included in the autobiography. Each item on the resu...competencies. These competencies are things I have learned while in those positions and must be mentioned in the autobiography. I'll attach an example of an autobiographical learning essay.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  HOME alert system using AI, Machine learning and Motion detection 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for some one with proven skills, to build an app to detect motion in strategic locations in a house and create levels of alert and take necessary action per the alert level.

  $514 (Avg Bid)
  $514 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hello! I want to call up once a week and discuss the latest news and general topics for an hour. I am a woman, 32 years old from Moscow. I work in buildening, Im the cost engineer. My hobbies are walking, architecture, photo and fashion! Similar hobbies are welcome.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Animation required for e learning videos 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want animation video like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and animation concept video regarding school level subjects including Maths, physics, biology , chemistry . The animation should be of high quality like the pictures i have sent below . I have project worth 50,000 RS. We'll chat for other details

  $674 (Avg Bid)
  $674 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Trophy icon UI for a Drink Machine... 5 วัน left

  Design a UI for a water dispensing machine. The client asks for this: "Refreshing, iPhone-esque , user friendly , clean with lots of white (as per the machine itself)" Please review all attached files and the following links: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $400 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ

  Need to convert the given bitmap image into a CNC laser machine executable vector. Finished vector should be efficient machine executable file in proper curves and lines. File format should be an Autocad '.DWG' file. I have attached the required bitmap.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  a genuine machine learning model to classify fruits dataset contains (40000+) training set and (13000+)testing set should have accuracy more than 80% data set link : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the model should be implemented in a notebook and the could should be separated and well organized

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Machine learning for Detecting sequence 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi, I need a freelancer to work on changing the data sequence and recognize the category based on that. Thanks

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built. I have definite set of requirem...and built. I have definite set of requirements and I need someone to design the app, it needs to be very diligent, reliable, no bugs, secure, and should have a database and machine or deep learnings. Please contact me and I will provide you more details.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...to be created based on historical data which basically allow the investor to decide if the stock should be purchased or shorted/sold. The historical data needs to be used from a server which is being updated daily. Each day the file gets updated (file name eg: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) in Json format and contains the data like the (Open Price, Closing Price

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Steganalysis is binary classification problem. Two classes here are stego- image with embedded secret data and Pure image- without secret data. Residual networks proposed for image classification can be used even for steganalysis problem we need to implement the paper attached with this proposal and reproduce the results.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Install secure PHP login framework on linux machine in aws lightsail 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Install secure PHP login framework on linux machine in aws lightsail

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  online school with membership signup, payment system

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I want to learn 18.2 Ansys fluent to get and plot exothermic reaction with flow time for a case that i made. I want to learn how to get the current density field of my model i want to observe temp variation for my model at different time . My model stops at 2 second and i want to observe temp at 60 second . Files will be uploaded later

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I'm the owner of a Korean food business, Korrito! We offer authentic...Korrito! We offer authentic Korean Probiotic kimchi & Kimchi salsa to our customers. I'm looking for a designer who can create a 3d rendering of a vending machine idea for potential investors. The machine will vend kimchi and a variety of other Korean side dishes called banchan.

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  PROJECT FOR VICTOR Automatic abrasive belt grinder for welded edges, ideal for processing boxes up to 1500 -3000MM wide. An operating head with oscillating fork with free belt.

  $365 (Avg Bid)
  $365 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...vending machine placement - need time line and price for available locations - need data entry to excel sheet for research and location contact - possible knowledge of Singapore location and shopping mall - reply in headline if interested "Apex job" - need sourcing for supplier who is willing to consign products to sell in vending machine - need data entry

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  E-Learning Website 3 วัน left

  Hello Experts, We are planning to develop e-learning website which will use Angular, NodeJS and SQL SERVER. We will provide front end design. This website will have two panels user and admin. Admin login panel: 1. Course management (add/delete/update) a). upload videos (add/delete) b). upload test series (add/delete/update) c). upload

  $1481 (Avg Bid)
  $1481 การประมูลเฉลี่ย
  92 การประมูล

  The project consists of designing and implementing a distance learning application which offers its services as SaaS to teachers and students. Cloud Based - Distance-Learning Application 1. Introduction The project consists of designing and implementing a distance learning application which offers its services as SaaS to teachers and students. The design

  $1174 (Avg Bid)
  $1174 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  WRAP - Vending Machine 2 วัน left

  Hi, We developed a vending machine delivering hot baked-goods (pizza, bread, croissant). Each category of products will be delivered in their respective machine. We are looking for ONE wrap. For this reason, the product can't appear. (It will appear on a large touchscreen). We are looking for a design representing a feeling of "baked-goods", gourmet

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Machine-Vision Engineer / Team 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Task: Train and Test various deep-learning models for object recognition, implement these models in a PC environment for analysis and development purposes, then port the implementation into an embedded environment based around NVIDIA, HiSilicon, Ambarella, or other processors. Engineers/Team must have additional machine-vision expertise to do generalized

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Thesis Writing (ECG Classification) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need some help in thesis writing. The theses is about Arrhythmia classification from ECG signals. Don't bid if you don't have any Machine learning experience, please.

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Proyecto de desarrollo contenidos online para cursos de formación de Técnicos Deportivos (Atletismo, baloncesto y fútbol), principalmente a realizar con articulate storyline

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  AI project for health: Uses deep learning and machine learning of clinical literature, combined with user data (genetic, biomarker and user-input) to generate personalised predictions, simulations and natural speech responses to user questions. Domain expert needed for problem solving, road mapping, tools and resources, etc.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Create technical specification for a drupal based e-learning platform 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to create an e-learning platform with Drupal 8. It will consist of various parts and allow the user to - browse and read contents (content restriction by definable user roles) - do multiple choice and other types of tests, based on a extensible question database - do progress tests and save them - watch training videos The administrator

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  I need a Machine Learning Expert 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have sets of data such as Historical Traffic flow and Weather data, the shortest path algorithm. Based on these data we need to develop an algorithm for Estimated Time of Arrival

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  saya butuh sekitar 16ribu gambar dengan 4 jenis mobil ( sedan, suv, mpv, dan bus ). masing" kurang lebih 400...format annotation mengikuti pasval voc. berbentuk xml. boleh menggunakan tools sendiri. atau menggunakan tools yg saya sediakan. cttn: jika tidak sanggup 16rb data bs nego, mungkin 4000 data saja per org yg mana berarti sy butuh 4 org. trims

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล

  Hi Mohamed, I am looking for a basic predictive model to predict the outcome of a Kickstarter project before it is uploaded. As it is a classification problem I am looking to implement algorithms like knn, naive Bayes and j48. A chunk of work has already been done (that is the algorithms have been written) and I am looking for someone to clear the road

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I am looking for a basic predictive model to predict the outcome of a Kickstarter project before it is uploaded. As it is a classification problem I am looking to implement algorithms like knn, naive Bayes and j48. Most of the work has already been done and I am looking for someone to clear the road blocks and finish the project. Please reach out to

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล