ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  75,447 data processing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  งานที่ผมทำเกี่ยวกับกล้องติดตามการเคลื่อนที่ โดยใช้ Image Processing ในการประมวณผลภาพ โดยใช้กล้อง Webcam ในการจับภาพแล้วนำมาประมวณผลครับ มีตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบครับ งานผมทำลักษณะเดียวกันครับ แต่ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน จากนั้นส่งค่าไปไห้ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อสั่งการเซอร์โวมอเตอร์ไห้หมุนกล้องไปยังจุด ๆ นั้นครับ อุปกรณ์ที่มีอยู่คือ microcontroller และ servomotor และ webcam ครับ อีกไฟล์เป็นขอบเขตของงานผมครับ ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน ระยะเวลาในการทำเสร็จภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ติดต่อกลับ 085-820-5665 นิกส์

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Logo and Brand 6 วัน left

  I run a medical marijuana processing room and I need a new branding for our labels. Our name is 6S and I wanted the 6 and the S to be a face of a woman with flames as their hair facing each other.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  Faraday projects. 6 วัน left

  The duties of a Data Entry Operator include coding information, troubleshooting processing errors and achieving an organization's goals by completing the necessary tasks.

  $950 (Avg Bid)
  $950 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  parallel processing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Populate your local sqlite database with 50000 entries of pending orders(random but credible orders) Perform load testing on match_order API of your wallstreet app using a tool similar to locust From the insights generated in step 2 analyze and write down whether current implementation will scale. Suggest possible optimisations that can be done to make the API more scalable.

  $8 - $19
  $8 - $19
  0 คำเสนอราคา
  Certified salesforce developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a certified salesforce developer to fix some bugs in workflows and integration with the credit card processing subscription service integrated already.

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  19 คำเสนอราคา

  We are looking for a SSR/Senior Data scientist developer with interest in helping out with more challenging development and advanced data modelling. Experience with Qlik platform is a great plus! WHAT THE TEAM AND THE COMPANY DO Our team work with big data within life science. We gather data from multiple data sources and put much work into integrating, refining and visualizing the data in the best way. Then we deliver refined statistics to our customers to help them take better decisions. For that purpose, we are delivering online reports, large export files or decision support applications built in Qlik (QV & QS). We have also built a web-based customer portal from which our customers can access our products and services online and 24-7. Rec...

  $2147 (Avg Bid)
  $2147 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...and advanced data modelling. WHAT THE TEAM AND THE COMPANY DO Our team work with big data within life science. We gather data from multiple data sources and put much work into integrating, refining and visualizing the data in the best way. Then we deliver refined statistics to our customers to help them take better decisions. For that purpose, we are delivering online reports, large export files or decision support applications built in QlikView. We have also built a web-based customer portal from which our customers can access our products and services online and 24-7. Recently, we have also started working with Qlik Sense. Over time, we have built an advanced pipeline for processing data that runs daily. Early stages loads new da...

  $2278 (Avg Bid)
  $2278 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Data entry 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The duties of a Data Entry Operator include coding information, troubleshooting processing errors and achieving an organization's goals by completing the necessary tasks. They are also responsible for complying with data integrity and security policies, printing and scanning files and generating reports.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  looking for php expert to run scripts in parallel instead of sequential. Only apply if you run scripts parallelly.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Processing language 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Simple project in processing languages

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Data processing for research projects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there! I am an assistant professor at Tulane University in the business school. I am often in need of processing large datasets. The work mostly involves constructing complex variables and creating descriptive plots. The work requires a good understanding of Python and R. Anyone who is well versed in Python and R and has a knowledge of social networks (NetworkX) and how to work with them will be a good fit for the project. Also, this is not a one-time project. As I said, I will need help regularly with this kind of data processing, so someone who is reliable and can do what is needed on an ongoing basis will be preferred. You can browse through my Google Scholar profile to get a sense of the help I will need (). Thanks, Rajat

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Hi Alexander Austin W., I have a project that involves updating an existing form processing script to work with PHP 8. It works with 7.4 but shows some warnings. 8.1 breaks it. Thank you.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  AP and AR Officer 6 วัน left

  We are looking for a self-motivated individual with sound knowledge in : 1. AP - process vendor invoice, vendor account reconciliation, liaise with internal team to resolve processing issues. 2. AR - cash application, customer account reconciliation The benefit of this opportunity includes a modern working environment and potential career growth as wished. Further detail is available upon request. Regards

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Photoshop expert 6 วัน left

  Hi, I am looking for a Photoshop expert for processing one personal photo smartly. I need to upload my new team member's photo to a company profile page. He provided me his photo. But it doesn't look(by my opinion). So I would like to process the photo smart. You can change the skin whitening, eyebrow, nose line etc sightly. But I am not sure... I will provide you more detail if you are interest in this project. Thanks!

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  VEEAM SQL backup USERS 9 วัน left

  I need help to increase the security on my VEEAM infrastructure. I have many backup jobs with application-aware processing to backup SQL databases on different jobs and I use the same account "Guest OS credentials" for all this jobs. If this account is hacked, all my databases are at risk. I need help to find the best solution to increase the security on this point.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have several products (beds) that needs to be presented in a room environment. Nice lighting and composition ...and textures already applied). Work is needed only on the room environment. 1-2 renders of each model needed. No need for post production, only raw renders, max files and textures. Deliverables: - 3ds max scene file (max 2022 or older), with vray materials (vray 5 or older) - textures used in the scene (any image format) - Render passes (beauty, AO, reflection, ID mask) in PNG format. No post processing work needed. Resolution 3000x3000 pixels. Deadline for one environment is 3-4 days after you receive product model. When in gets approved you get the next bed model and new deadline of 3-4 days. Please provide reference to your previous work and a quote for one room env...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  We are using mxnet in our AI algorithm. It is required to remove any messages displayed on the screen. For this we have built the library from source with commented logs. In using this built library we are facing issues with non returning forks. The program starts execution and after completing processing images it waits for a process to return, which is not created explicitly.

  $9 - $16 / hr
  $9 - $16 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Solidworks specialist to advise us on Poly Triangulation/Smoothing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are searching for someone to advise us on solving a problem with some Solidworks files. We received models from a SolidWorks specialist who has exported them to STL format; unfortunately, the models get irregular edges when processing them in 3dsmax. The borders are like the attached image and arent looking fluent. It weirdly triangulates the model, and I get these hard edges on the surface. Who can help us with this? This is a small project, but we have much more work we can give you.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Wufoo specialist forms builder and integrator with Asana 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to create forms on Wufoo, collect data from these forms, and process it, and integrate it to Asana to get tasks organized. We need expert advise on the capabilities of Wufoo, and how we can take this project forward with processing the data.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  CRM development in REACT, Django/Python 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I started the project and now busy on the operational side of the business. I need programmers to finish the Customer Relationship Management (CRM) Project with assign assessment, scheduling and payment processing. Front end in REACT and backend in Python/Django. Price will be decided after technical discussion. It should be around $1000 project to finish from where it stands as of now.

  $1615 (Avg Bid)
  $1615 การประมูลเฉลี่ย
  121 คำเสนอราคา
  Accounts payable & OCR 6 วัน left

  Looking to introduce simple OCR software that can integrate with SAP (ECC6). Want to save some key-strokes in AP processing

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  We have a Python API script that processes some data using various utility functions - incl. relying on various pandas functions. You can find guidance on how to install and run the script in a venv here: The relevant script is here: To simplify the script, you can run a () after line 38. The relevant class is here: The script works without issues on Python 3.7 with the on github. However, we’re looking to upgrade to Python 3.8 and the latest pandas 1.4.3 and numpy 1.23.1. As part of this, we have created an

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Customer Support Staff Recruit -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Service and striving to improve efficiency and effectiveness.  ·  Answer telephones; provide positive initial contact and follow-through to meet requests or solve client's concerns, as well as “upsell” when opportunity arises.  ·  Handle client's correspondences (i.e., voicemails and emails).  ·  Record payments, withdrawals and deposits and deliver the appropriate forms to the Data Processing Center for processing.  ·  Provide instruction to callers on how to deposit or withdraw online.  ·  Research and solve client's issues.  ·  Provide information to units, members, clients and prospective members on curren...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Customer Support Staff Recruit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Service and striving to improve efficiency and effectiveness.  ·  Answer telephones; provide positive initial contact and follow-through to meet requests or solve client's concerns, as well as “upsell” when opportunity arises.  ·  Handle client's correspondences (i.e., voicemails and emails).  ·  Record payments, withdrawals and deposits and deliver the appropriate forms to the Data Processing Center for processing.  ·  Provide instruction to callers on how to deposit or withdraw online.  ·  Research and solve client's issues.  ·  Provide information to units, members, clients and prospective members on curren...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Binance - Google sheet API connector phase 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Required features: In addition to phase 1 order processing feature, an order ID should be added to the order results page ability to cancel an open order for both Futures and spot. It can be triggered by a line in a google spreadsheet. Create a sheet with last 100 spot and futures orders (open orcompleted) and refresh it every minute. Should include all the information available such as fees. ability to transfer funds to and from Binance Futures ability to submit Binance future orders with parameters such as stop loss, take profit, entry price, leverage, direction etc ability to transfer funds to and from Binance Earn

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Mainframe cobol 5 วัน left

  Car loan processing system in cobol and DB2 using VSAM

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  VIISAN K21 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Established in 2005, Netspider Infotech India Ltd. is located at Mumbai, Maharashtra, India and a noticeable manufacturing, trading, exporting and service providing of Document Scanner, Overhead Book Scanner, MAP Scanner, Enterprise Information Management Service, Flatbed Scanner, Microform Scanner, OMR Scanners, OCR SDK, OMR Software, Translation Software, Data Capture Software, ICR Forms Processing Software, Document Imaging Solution, Data Management Service and Document Scanner Repairing Services. These products are developed and designed using progressive technology and newest machines beneath the direction of competent engineers. Our accessible products are well familiar in the industry for longer service life, clear scanning quality, user-friendly nature and exce...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We have an existing Python script which scrapes data from product pages of an ecommerce portal. There will be a list of product page URLs in a text file which the script will loop and read and after processing is done, a CSV will be produced However recently the script has stopped functioning. From debug we realized a 403 response was returned in one of the Python request. Perhaps the ecommerce site has done some security or may require login before scraping is allowed. If the latter is true, then the script will need to be enhanced to include / simulate login session header so that scraping can be done Budget is USD50, but can be further discussed if much effort is required to fix.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Federal Grant Writer หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a capable grant writer who has experience writing proposals for federal and state grants. In the short term, we are applying for federal grants that pertain to: - Coal Waste Reclamation - Processing Plastic Wastes into High Value Carbon - Processing Coal Waste into High Value Carbon - Processing Methane into High Value Carbon - Creating Cement-less Concrete that Absorbs CO2 - Processing Waste CO2 into Higher Value Products Moreover, we are looking for a person who can: - review grants and determine which ones are a good fit - meet with the grant sponsor - engage with CarbonMeta team members to respond - draft the framework proposal and get assistance from CarbonMeta team members to help write the grant proposal - submit the proposal

  $2022 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน NDA
  $2022 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...equipment as the showroom/demonstration for customers 3. RIT trades the recycled materials that ReSource produces and GreenQuip equipment customers produce. I already have a why, mission and vision statement for ReSource but I need something for a whole group and cannot seem to come up with anything so hoping freelancers out there can help me. THIS IS RESOURCE Our why To bring the latest in processing, safety and environmental innovations to the Australian recycling industry and operate within an honest, transparent, and recoveries focused business model. Our Vision To be a demonstration of what is environmentally and commercially possible for large scale electronic waste recycling in Australia. Our Mission To operate the safest and most environmentally friendly electronic wast...

  $139 (Avg Bid)
  การันตี
  Looking for Experienced Call center for MCA Campaign -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...want you to do the same. Looking For: * Strong phone sales experience prospecting B2B * Excellent communication and sales closing skills * Good time management and organizational skills * Highly motivated and driven to succeed * Basic computer skills * Excellent follow-up skills a MUST * Must have previous B2B, Merchant Cash Advance, business loans, and processing experience! The Payout is very Good. You have to use your own dialer and data. Good luck and bid only if you have read this project and are committed to making money. We want a call center, not an individual as it takes some training on the script and product. Will provide it to the winner. **Make sure your write MCA Champ on your application. (Spam Filter) Note: This is a Target based campaign so only apply...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Shipping labels website 4 วัน left

  Hello, we are currently processing all of our shipping labels online. We would like to have a way to automate the process. We are thinking of a website with a login where you can choose/save specific address and it will make the label by itself from the other website http:// where we currently need to do it manually.

  $1116 (Avg Bid)
  $1116 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา

  We are looking for a specialist or a team of specialists for lead generation through cold e-mail mailings. The task will include finding customers, forming a cold customer base (target audience), creating a sales funnel (chains of letters for working with leads), sending out offers and selling chains. We work in the markets of the USA, Europe, the Middle East, Africa. Details upon request

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Resume Parsing Application using NLP 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert in the field of Natural Language Processing (NLP) to write the Algorithm for a Resume Parsing system. We are basically looking to build a system like Rchilli, Sovren or Burning Glass, please search these for system requirements. Overview is: 1. Need to process resumes in all unstructured formats from .doc, .docx, pdf etc 2. Needs to understand multi-language resumes 3. Needs to work with misspelling or grammar mistakes 4. Phase 2 of the project will be to implement the semantic search function, so this feature must be able to be implemented as an upgrade We need the Algorithm that can be built to an application, you will work with our web developer in developing the application. Please ONLY that experts in NLP and Artificial Intelligence respond, previous ex...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Appointments Generator 4 วัน left

  ...Exceptional Innovation Technology solutions, products and services (internet of things, Data Science, ML, AI, mobility, App development and business analytics). This position will utilize an integrated strategy that may include, but not limited to, marketing automation, inbound/outbound telemarketing, working hotel and management group lead lists, networking and grassroots marketing. This position will play a crucial role in creating, implementing and reinforcing best practices and procedures to make lead generation discipline and the Sales/Account Services team successful. Get meetings from C-Level, VP, Director all CXO’s Key responsibilities include: • Prospecting, generating, qualifying, processing and following up on leads and appointment setting for extern...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Natural language Processing Expert Required 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I'm looking for Natural language processing expert who has knowledge of latest ML models like DIET, Bi-directional LSTM etc. Task is related to ingredient parsing. Thanks

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Magento-2 Multi-Source project needs customization to fit to to requirements. this needs adding custom fields and establishing sources and warehouse security and other features, making the project production ready please only bid if you have previously worked on multi-source environment of Magento-2

  $1167 (Avg Bid)
  $1167 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo for business 1 วัน left

  This is for a Cannabis manufacturing processing business. I am looking for geometric lines, black background with silver and even white background with silver. I have some concepts and ideas that I can send over. Our target population are millennials and older over the age of 21 who use cannabis for medical purposes. This is a start-up with no capital to work with so our budget is tight as we are funding this with our own $. If the concept is good, we will continue to work with the seller on marketing materials down the line. ***I don't like any cannabis references in the logo***

  $251 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  'Python programming' skill is MUST. Writing scalable code using Python programming language. Testing and debugging applications. Audio Mp3 Processing and Image/Video Processing using TensorFlow/ Human Library Developing back-end components. Analyze and assess data to ensure high data quality and correctness of downstream processes Perform pre-processing of structured and unstructured data Identify data sources and automate processes

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  we need to design simulink model for transceivers need frequency carriers for up-and down-conversion of the baseband signal. Therefore, a frequency synthesizer is necessary, which increases the complexity and power consumption of the system. IR-UWB, on the other ...system. IR-UWB, on the other hand, directly modulates the information bits with extremely short-duration pulses. Since the pulse occupies a large bandwidth (no less than 500 MHz), it can be directly emitted without using carriers or any intermediate frequency (IF) processing, greatly reducing the system complexity and the overall power consumption and size [22]. A capsule endoscope communication system includes an inbody transmitter and an on-body receiver with its corresponding blocks for synchronization and base-band ...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Accounts & Taxation Services 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are team of professional accountants and providing following service: • Preparation of Annual / Half-yearly, Quarterly & Monthly, - Aging Report (Accounts Payable & Inventory Report and other reporting partial Balan...taking & audit. • Verification of Cashbook with supports and General Ledger. • Monitoring bank balances and reconciliation on daily & monthly basis. • Dealing with Vendors regarding payments schedule, reconcile inventory balance and outstanding balances • Maintaining daily ledger accounts. • Adjustment of Trial Balance. • Monthly reconciliation of Process Inventory in-house & out-source(CMT, Processing Houses) • Prepare reconciled Inventory reports Monthly, Quarterly, Half yearly & annual basis. &...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Immigration lawyer -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello sir, I have applied for work permit via ICT immigration process, Its showing a processing time for 49 weeks approx. Would you be able to help me expedite this application to 2 weeks processing Under NOC. I am currently working in dubai. I have got the application no. And employment contract id.

  $964 (Avg Bid)
  $964 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Immigration lawyer 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello sir, I have applied for work permit via ICT immigration process, Its showing a processing time for 49 weeks approx. Would you be able to help me expedite this application to 2 weeks processing Under NOC. I am currently working in dubai. I have got the application no. And employment contract id.

  $1299 (Avg Bid)
  $1299 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Deep learning and Image processing expert needed with good knowledge of software building.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  . This project aims to design early fire detection and fighting system to get rid of fire events using the concept of image processing

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Database creation 4 วัน left

  Hi, I am an expert in database, data entry, data processing, Web GUI. I can do your project with database. I hope to work with you. Please let's start now.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Avengacareer Customer Service 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experience working with computers. Customer Service Representative Responsibilities: Maintaining a positive, empathetic, and professional attitude toward customers at all times. Responding promptly to customer inquiries. Communicating with customers through various channels. Acknowledging and resolving customer complaints. Knowing our products inside and out so that you can answer questions. Processing orders, forms, applications, and requests. Keeping records of customer interactions, transactions, comments, and complaints. Communicating and coordinating with colleagues as necessary. Providing feedback on the efficiency of the customer service process. Managing a team of junior customer service representatives. Ensure customer satisfaction and provide professional ...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  As the Accounts & Payroll Officer, you will be assisting the Director to review and streamline Xero processes including checking and processing timesheets, payroll, superannuation lodgements, and invoicing. Other duties include creating and managing employee records, timely reconciliation of accounts, preparing business ledger for BAS and Payment Summaries, and ensure compliance with Single Touch reporting requirements to the ATO. This is a part-time role working 3/4 days per week with the opportunity to become full-time as the company grows.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  Building a system which allow customer to pay the due by their face. Facial recognization system would identify the customer's credentials and approve the transition.

  $569 (Avg Bid)
  $569 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am developing a money transfer application and need to setup a highly scalable and high-performance transaction processing system with message queues for parallel processing of incoming request, and with multi-threaded processes for each queue. MQ SERIES and KAFKA are the 2 technologies we are considering. The application is written in .NET and runs over LINUX Machines in an AWS Data Center. Need to demonstrate / simulate up to 100,000 TPS Scalable Production Environment.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน data processing ชั้นนำ