ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  73,686 data processing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  งานที่ผมทำเกี่ยวกับกล้องติดตามการเคลื่อนที่ โดยใช้ Image Processing ในการประมวณผลภาพ โดยใช้กล้อง Webcam ในการจับภาพแล้วนำมาประมวณผลครับ มีตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบครับ งานผมทำลักษณะเดียวกันครับ แต่ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน จากนั้นส่งค่าไปไห้ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อสั่งการเซอร์โวมอเตอร์ไห้หมุนกล้องไปยังจุด ๆ นั้นครับ อุปกรณ์ที่มีอยู่คือ microcontroller และ servomotor และ webcam ครับ อีกไฟล์เป็นขอบเขตของงานผมครับ ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน ระยะเวลาในการทำเสร็จภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ติดต่อกลับ 085-820-5665 นิกส์

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Send and recieve webservice for 3CX Call Control API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Freelancer who has previously done projects with the 3CX Call Control API. We want to capture in real-time multiple events, such as incoming and outgoing calls and the state they are in (ringing/connected/user agent calling). This data should be sent to a HTTP address for further processing. This is similar to CDR recording, but occurs in real-time at the time the call is made. There will be an ini file for the service to read and save settings to eg reading any settings from the 3CX registry/ini file to then use on future start. We also need to be able to initiate calls by calling the application using a REST interface. The service must work on 3CX v18 Linux. You will need to have your own working version of 3CX, extensions, SIP trunks, etc to test...

  $1450 (Avg Bid)
  $1450 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Project for Loyid A. 9 วัน left

  Hi Loyid A., I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. It has a deadline until Sunday 30.01.22 but it is not too much work. Would you be interested?

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Milind K. 9 วัน left

  Hi Milind K., I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. It has a deadline until Sunday 30.01.22 but it is not too much work. Would you be interested?

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Hemdan K. 9 วัน left

  Hi Hemdan K., I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. It has a deadline until Sunday 30.01.22 but it is not too much work. Would you be interested?

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Haseeb Y. 9 วัน left

  Hi Haseeb Y., I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. It has a deadline until Sunday 30.01.22 but it is not too much work. Would you be interested?

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Binh P. 9 วัน left

  Hi Binh P., I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. It has a deadline until Sunday 30.01.22 but it is not too much work. Would you be interested?

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Need Azure Data Engineer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I am looking for Azure Data Engineer with following skills. Please bid if you have following skills. • Extensive hands-on experience implementing data migration and data processing using Azure services: ADLS, Azure Data Factory, Azure Functions, Synapse/DW, Azure SQL DB, Databricks Azure Data Catalog, Cosmo Db etc. • Hands on experience in programming like python, Scala • Well versed in DevOps and CI/CD deployments • Must have hands on experience in SQL and procedural SQL languages • Strong analytical skills and enjoys solving complex technical problems

  $5 - $10 / hr
  $5 - $10 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Project for Kien T. 9 วัน left

  Hi Kien T., I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. It has a deadline until Sunday 30.01.22 but it is not too much work. Would you be interested?

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Shivam P. 9 วัน left

  Hi Shivam P., I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. It has a deadline until Sunday 30.01.22 but it is not too much work. Would you be interested?

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Anas S. 9 วัน left

  Hi Anas S., I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. It has a deadline until Sunday 30.01.22 but it is not too much work. Would you be interested?

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Himasha J. 9 วัน left

  Hi Himasha J., I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. It has a deadline until Sunday 30.01.22 but it is not too much work. Would you be interested?

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Muhammad H. 9 วัน left

  Hi Muhammad H., I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. It has a deadline until Sunday 30.01.21 but it is not too much work. Would you be interested?

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Gabriel D. 9 วัน left

  Hi gabrieliturry, I noticed your profile and would like to offer you my project/little lab that needs image processing skills and natural language processing skills. We can discuss any details over chat. Would you be interested? It has a deadline until Sunday 30.01.21 but it is not too much work.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  savehear.com vid ad 6 วัน left

  Wanting a 30s animated video about purchasing from savehear.com. I like the style of animation from open to other ideas. Wanting to show the processing of leaving the audiologist/ ear doctor to purchasing from us and the happy to hear again at the end

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  photo printing order solution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we need a web based photo printing order solution should work on desktop, tablet and mobile - User registration - Order processing (upload photos) - Order management - Set pricing based on volume pricing - Integrated shopping cart - Promotions & coupons - Reports and statistics - Up-sell & cross-sell with options & add-ons preferably to be a WordPress plugin

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Muscat Oasis Nursery 6 วัน left

  Voice record Clear voice Professional sound processing .. Applicant should record 2 sentences from demanded task as a sample ??? ------- The future of our country is the future of our children Our responsibility is to raise a generation capable of facing the challenges of the future >> A generation in which ambition, passion and a love of science were cultivated Therefore, development and modernization was our approach .. to build a prosperous future Muscat Oasis Nursery.. a new identity.. a new spirit..for new generations Muscat Oasis Nursery Castle of Science and Entertainment --------

  $80 - $134 / hr
  $80 - $134 / hr
  0 คำเสนอราคา
  STARS Above 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an Experienced Website Builder to Repair and Improve an EXISTING I...know, and place Photographs (in picture-slide format), Text, and, in the future, Videos. Other members of the public, can find, view, and with the page- creator’s permission, add comments to the page. Knowledge of WordPress and other coding methods is important to create a user-friendly site, across all devices especially smart phones. Able to maximize SEO for the site. Able to add Payment Processing. Able to offer advice on best practices to create a website that is easy to use and navigate. MUST be ONE PERSON dedicated to this project to ensure consistency and that the website is operating smoothly and correctly. MUST know English. An Estimated Price is acceptable. This could become a long-ter...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Digital image processing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  task is related to the dougherty book (medical image) there are 4 exercises not much , not hard as well . Anyone wants to see it, i will send the pic

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Monthly Bank reconciliation Invoicing Bi-Weekly Payroll Experienced in QuickBooks Balance Sheets P&L Statements The person MUST have experience with processing payroll. This is non negotiable Also must have strong English and communication skills verbal and in writing

  $471 (Avg Bid)
  $471 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Word processing 6 วัน left

  Needs freelancers to complete a project for my company that involves data processing

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Hello, I can do copy paste, data entry,proof reading and typing work in a efficient way for 1 year. I can do as part time.l will do correct data processing. I will work with full of dedication and never give you any complain. I will help you fill any forms tou want. My charge rate is too low and when you see my work,you appriciate by seeing the work.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Voice record 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Voice record Clear voice Professional sound processing .. Applicant should record 2 sentences from demanded task as a sample ??? ------- The future of our country is the future of our children Our responsibility is to raise a generation capable of facing the challenges of the future >> A generation in which ambition, passion and a love of science were cultivated Therefore, development and modernization was our approach .. to build a prosperous future Muscat Oasis Nursery.. a new identity.. a new spirit..for new generations Muscat Oasis Nursery Castle of Science and Entertainment --------

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Data scraping and posting on my website -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi everyone! I need a script able : scraping, processing and posting data on my website with a cronjob. My website is wordpress based and I have a server with advanced functions.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Process NBA data 6 วัน left

  The work to be developed consists of processing the information present in a dataset with data related to the NBA seasons. The objective is to find patterns, outliers, data that allow making predictions, trends, among others, through automated processes. The dataset was extracted to csv file. Each season is stored in a different csv.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  The end result of this project will be a OpenCV document parsing SDK and a simple example app in React Native implementing the SDK. The information and the functionality is described in the document attached.

  $2636 (Avg Bid)
  $2636 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  A Data Entry role involves entering data from various sources into the company computer system for processing and management. A candidate working in data entry will need to efficiently manage a large amount of information that is often sensitive or confidential.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I have a python need to need to fix error related to loss function

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Hi - I have a website built in Bubble. Looking for support on following items 1) Improve Web design and UI of the website 2) Add couple of features like invoicing/payment processing 3) Support after launch of MVP (In case there are any issues - as they will most likely come up) Thanks, Kapil

  $551 (Avg Bid)
  $551 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Good morning, I hope you are well. My name is Matt, and I am looking for some assistance with a project that will greatly assist my business. I am contacting you directly because I am not sure if this is the type of service you offer. I have a series of handwritten mathematics questions that I need typed up. The job would require: • Word processing skills with Microsoft word • Familiarity with the symbols and equations features of Microsoft Word • While you don’t need to be a mathematics expert, a basic level of maths would assist with setting it the questions and solutions. I have attached a sample of what would need to be typed up. This would be considered 1 unit. I have a total of 10 units that need to be typed (some of the units would be longer then the one...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Betting Application 5 วัน left

  ...web application we require the following functionalities: # User Management (Admin,Hyper,Super,Super Master,Master,Agent,User) # Point AKA Balance management, There will be points for all users Admin can send points to their sub-users (Hyper,Super,Super Master,Master,Agent,User) and then players will be able to use those points for betting. Once a bet won by player he'll be rewarded # Payment processing system: We do not require to integrate any payment gateway or stuff like that but, we need functional point counting and features so Admin Can transfer points to sub accounts, and then Admin,Hyper,Super,Super Master,Master,Agent,User can make withdrawal requests. Withdrawal requests will be a CRUD entry, from their balance, users/player can make request for withdrawal the re...

  $719 (Avg Bid)
  $719 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Hello there, I am seeking for an expert in matlab to help me with some basic matlab tasks on signals processing. A report is needed so good command of english is requested. For exact information let's connect via chat. Budget :$20-25USD Deadline: 27/1 Thank you in advance :)

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...designs 2d & 3d layouts of workshop and office interior. ¬Scientific apparatus assembly, fitting & Machine workshop. ¬Back office design for small team of 4 max & single bed to relax in the same space of back office. ¬It's a medium size workshop & small office size. ¬need motivational ambience with true color temperatures in both workshop & office. ¬will share pictures and dimensions for processing. Thanks ...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  build a app 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  to keep track for production in a poultry processing plant, from the schedule and goals, to final product.

  $2533 (Avg Bid)
  $2533 การประมูลเฉลี่ย
  120 คำเสนอราคา
  Need online Multi Vendor T-Shirt Designer for Wordpress Woocommerce 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Process the designed T-Shirts must be visible for the Customers, also in all Emails to Customers and admin - must have a good payout section for vendors - must be translatable-, add German Language, with Loco Translate - must be compatible with - the customer designs must be downloadable in Woocommerce admin order Edit Page / order processing in .tif File Format - the admis must be able to scale the .tiff file, height, width, dpi, bit - must be compatible with variable products / product attributes and variations - the possibility to design front and back side of T-Shirt must exist - must be compatible with woodmart Theme - vendors must can have bransing logo Please answer only with concret Examples/Links that i can see Examples

  $631 (Avg Bid)
  $631 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Stitching project 5 วัน left

  Our company is commercializing machine learning and computer image processing projects. Now we need to implement the image stitching project and finding the expert in this field. After finish this project, you can join to our company and work remotely. Please put the "Stitching" in your bid. Thanks you

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Alisha Photoshoot project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Photo post processing, retouching, photo editing

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  iOS developer 4 วัน left

  ...expanding Folio globally. As part of the team, you'll be responsible for using your creativity, excellent problem solving and technical skills to deliver the Folio application for iOS to every person on the planet. You’ll instrument, measure, optimize and build high-quality architectures and code feature areas such as Document processing, Face processing, Wallet management and more. As an iOS engineer, you will work closely with designers, user researchers, data scientists, product managers, and the engineers that support the developer platform and infrastructure. You will use your passion and in-depth knowledge of all things to craft the client components and features that will shape the future of Folio for iOS. Tasks & Responsibilities ● Desi...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Build Laravel application 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Make laravel application with API from below requirements 1. Build Product Database & API 2. Fetch products from connected ecommerce channels. (, Woocommerce, Shopify) and map with existing products data. (automated & manual) 3. Map products based on SKU codes. 4. add/manage/edit products from backend and option to filter and edit like google sheet (use handsome table - ) 5. Auto Export CSV files per supplier, supplier can determine by SKU prefix 6. using skucode/barcode make stock count and generate report. (CSV format will be finalized) 7. User (Admin/Staff/Marketing), staff cannot delete anything, and marketing users have view only access. 8. Keep option to create product in channels if not exist (manual), draft copy from existing database and option

  $660 (Avg Bid)
  $660 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Project for Usama M. 7 วัน left

  Hi Narola Infotech, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. i want to publish an article in "Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences" Can you do this. Article can be related to image processing or medical imaging. I need coding with all comments and article to submit in this journal. Article must be accepted by the journal.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Narola Infotech, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. i want to publish an article in "Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences" Can you do this. Article can be related to image processing or medical imaging. I need coding with all comments and article to submit in this journal. Article must be accepted by the journal.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  URGENT Looking for Photo enhancer - IMAGE PROCESSING HELP AGENCY ONLY. Order contain 288 images (RAW and Jpegs). Dropbox link you will receive after interview. We are looking for Hi-Experienced editors/retouchers for regular projects (3-4 projects per week)

  $670 (Avg Bid)
  $670 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Situation Automation technology improves process efficiency. Task Which In-/ and Outbound processes could be automated and what improvements should be reached? Situation There i...technologies successfully implemented at the FC across branches. Task What automation technology would you consider for picking 20.000 order-lines per hour and why? Situation There is an assortment of 15.000 articles and 10.000 customer orders processed daily at the FC. Task How would you calculate storage and both putaway and picking capacities of an automation system? Situation The outbound order processing goes from picking, through consolidation and packing, to expedition. Task How would you design the outbound material flow considering several picking areas for different product categories and process...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  We are planning to develop a Native Mobile App ,for that we need XML UI layout in android Studio. The will be similar type of like paynearby,Spice money. Please see the video for reference The services it will have # mPOS (Used for collecting payment from Debit/Credit Card) # Money Transfer. # ...Hospital,Subscription, etc). # AADHAR Enable Payment Service (Drop down to select Bank Name, Type of operation (Cash withdrawal/Deposit/Balance query) Number box to enter AADHAR number and mobile No and Amount .Then a button for scan after that continue. # Flight. # Train Ticket. # Bus. # Hotel. # UPI Payment sent and Receive . We need Report page for all service , Success/Fail update, Spoiler for processing time.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Full time Marketing Mix Modeler Required (Indians Only) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...applications for the role in Statistical Modeling Responsibilities · Data preparation and validation : ü Prepare data for processing by organizing information, checking for any inaccuracies, and adjusting and weighting the raw data. ü Evaluate the statistical methods and procedures used to obtain data in order to ensure validity, applicability, efficiency, and accuracy. ü Identify relationships and trends in data, as well as any factors that could affect the results of the model. ü Using these techniques to identify the transfer function (adstock ,adbank or hills function). of the various media variables on Target by controlling multicollinearity, · Tools used for analysis : ü Proc...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน data processing ชั้นนำ