ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  21,527 data structure used spell check งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 การประมูล

  Translation from Russian to English - correction. German - translation check / correction. France - translation check / correction. Italian - translation check / correction. An example: - Свет как искусство на стыке природных мотивов эстетики, красоты и высоких технологий. - Белоснежные листья, словно взлетевшие от порыва ветра, застыли в невесомости

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  build a NFA from a regular expression, and can use the NFA to check if the regular expression matches any given string of text. in Python

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I'm looking for someone who can help me make a better script for video. I want my script to be engaging, easy to understand and grammatically correct. I need help with talking my draft to the next level.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Website is 80-90% completed and only need some touch up and Check out page customization. Criteria: - Established Company - Professional / Highly Experienced / Responsive - Expert in Joomla website customization - Expert in Programming / Coding, can do any customization in shorter reasonable period of time - Fluent in English - Good moral and able

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...and write 1-2 sentences for each offer if there are no any. You should also check if this deal is still valid. The job is not hard, the most complicated part - is understand what to do :) I will send you a list with 25 offers, they are short and simple. You click the link, check if this offer is still valid and then change it a little. If it's not valid

  $963 (Avg Bid)
  $963 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  $981 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  data entry 6 วัน left

  ABOUT WORK We will send you 150 JPEG images to your email id. You need to download attached file & start working in MS word Font size will be 12 & Font sty...is TIMES NEW ROMAN You need to make one image file to one word file. Save each word file name as Page 1, Page 2, and Page 3……. Correct the spelling mistakes by using AUTO SPELL CHECK option

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Transcribe Manager 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...clients Connect via email and chat platform clients Transcribe audio files into word and documents Receive emails and messages from clients Run reports through spell check and grammar checks Be efficient and accurate Ask questions Fast accurate typing Complete the role within the allocated time Update client trackers Update internal

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Looking for talented writer ( Check description) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... Each blog post will be between 2100 and 3000 words per post. Please note that we have very high editorial standards and every post goes through our editor who will facet check all health claims for accuracy. Our readers trust us and we absolutely must ensure the highest quality content. You will be assigned topic by our editor and given a submission

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Spell Database 6 วัน left

  For this project you will be designing and implementing a system, in C++(98, 11, or 14)...wizard shop catalogue magical spells, items, and customers. Your system should act as a database, and allow the user to load in multiple tables of data, run basic queries on the data, and then store the data off for later use. I will give more details over chat.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Trophy icon Logo used for social media and websites 6 วัน left

  I need a logo designed. For a cosmetic company . I need a fresh modern design that scream Unique .

  $100 (Avg Bid)
  Website Check 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Brief: A check of whether a website has items listed in an invoice The detail will be supplied It is required that the website be checked for items on the invoice and if agreed these items are in the website to put supplied detail (can edit) into your letter head and send back as a pdf Things to check 1 check logo 2 check wordpress install 3 check plugin

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Trophy icon Design to be used on Cups 3 วัน left

  Hello, I am seeking for a design which can be posted on my special designated Friday weekend kick off cups. I'd like for it to have a cartoon image of myself with the comment "TGIF" on this cup, in a somewhat humorous light hearted manner. If a mountain can be in the background symbolizing Vancouver and the cartoon wore Muay Thai shorts that would be super as well! All the b...

  $30 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ
  Change Spell Checker on PowerPoint Deck 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I received this deck from a colleague in Spain, and for the life of me I can NOT figure out how to turn-off the spanish spell checker. When you select Language the ONLY language it shows is ENGLISH, but if you try editing text boxes on slides 5 of slide 7 the english words are underlined in RED as if they are spelled incorrectly... If you RIGHT CLICK

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hola, necesito programador que pueda desarrollar este spell. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] El spell genera una triple bola de fuego, cada bola de fuego hace impacto a un objetivo que toque, si la bola de fuego toca una pared esta explota y genera daño en area. Necesitaria las particulas y el script de collision. Lo entregaria como

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Triple Fireball spell 5 วัน left

  I need this spell for unity 2018.3 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need the particles and the collision script for each fireball, when the spell hits the wall it explodes, the explosion also generates damage in area. I need it as asset

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  ...be calculated. I'll provide: -CYPECAD file -ground survey -specs. The deliverables is: -CYPECAD file with revisions (structure needs to follow Argentinian construction Code) -The pilots heads structure (only that part of structure): *The Municipal spreadsheet of Foundation *Foundation plans *Foundation details This work needs to be done ASAP. Please

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We need to replace our ageing site with a new design. We use a standard design for a site that we use for multiple domains and websites. There are small text changes to each site. The new site must use totally up to date web technologies. We will look after the small changes to each site we need the template website design i.e. just one site with source files for graphics/site etc supplied current...

  $1399 (Avg Bid)
  $1399 การประมูลเฉลี่ย
  84 การประมูล

  Hi , I want write my project java (data structure) I want good person

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need you to help in coding data structure for me

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I want write my project java ( data structure)

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  EBook Structure 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an eBook that I will be giving away to help build my brand that I'm creating and laun...goal in mind to help as many people as possible. I have the eBook design completed. I have a ton of content already that can be put inside of the eBook. I need someone to structure it all and put it together for me. Make it look nice, I guess you could say!

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  The initial version of the app will keep people safe by letting them check-in daily to show they are ok. For the user there would be a button on their phone that they push every day. If they don't do it, the next level of contact person is notified to check on them. If the second level/close neighbor, relative or friend can't contact them then the third

  $949 (Avg Bid)
  $949 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Trophy icon Logo design for new clothing brand. 5 วัน left

  ...the smiling head of an animal, I am thinking a monkey or a crock (but if you have any better ideas feel free to experiment). The top layer of teeth must spell gee and the bottom layer of teeth must spell whiz. I do not mind if the words are upper case or lower case, as long as they fit your design. Keep in mind this is for a fashion brand, it does not

  $265 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  Parse big website with simple structure 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need from you to parse data regarding questions & answers from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Questions may not have answers, but i still need them to parse. For Questions and Answers to save 1. link for question on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. tags 3. user name 4. time/date of post - all links - all pictures - all programm language codes, for example:

  $309 (Avg Bid)
  $309 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  its a website particular.............................. for used car we are focusing om used car

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Dispel and That Spell 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For this project you will be designing and implementing a system, in C++ (98, 11, or 14), to help the local wizard shop cata...wizard shop catalogue magical spells, items, and customers. Your system should act as a database, and allow the user to load in multiple tables of data, run basic queries on the data, and then store the data off for later use.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Ccn sturcutre explanation with activation function optimizer. Details Wil be provided

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built.

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  PHP Laravel re-design and update an existing site structure 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I have an existing site that has functionality, although needs complete re designing using laravel MVC This is an easy project as most of the functionality is there. Just need someone to work with long term as I have a few similar projects Thanks Andrew

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  116 การประมูล

  ...need some real good & skillful writer; I HAVE UNLIMITED WORK so I need atleast 1500-2000 words per day. PS. Articles mandatorily have to pass copyscape and MS Word spell and grammarly check; if you do not agree with any of the terms of this whole post don’t waste your bid. I will not negotiate with any of my terms. If you have read the full job detail

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  check the issue with my oppo f5 state

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Design a logo 2 วัน left

  I need a new logo made. I has to be a V and L made by handsign (see picture). It also has to be in the same color as the other logo i have uploaded. The handsign should spell Vestlending (Vest Lending)

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  116 การประมูล
  Perl-Script for Icinga/Nagios to check agains OpenWeather-API 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Based on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: I need a modification for requesting OpenWeathermap via XML to receive units as well. In addition, we need to add Arguments as decimal values for Critical and Warnings. Current output of that plugin is: "OK - main-temp=1.71, main-pressure=1001, main-humidity=75" and we'd like to have: "WARNING - main-temp=1.71 °C (!), main-pressure=1001 hP...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Trophy icon Glide Express Car Wash 2 วัน left

  I need a logo for a car wash we are building. My preference would be for the word "glide" to be in lower case. Open to the remaining part of the logo to spell out "express car wash", "express wash", "car wash" or "wash" depending on how that best suits the logo. NOTE: IF you can do a logo with "Glide Express" as the main pa...

  $300 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  multiple address feature (primary, second delivery & etc.)to select when check out within 1 order need to add on/plug in for existing WooCommerce platform. Example, user proceed to check out, user can select/input alternate shipping address beside the primary address. all this address will record under the user profile to use for next order. You may

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi, We need someone who has the following skills: 1. Good knowledge of Data Structure, SQL, DBMS etc 2. Expertise with Academic Writing and its various aspects like plagiarism, referencing styles etc. Will discuss the details of the work with relevant experts. The compensation varies from INR 500-5000 depending on the work. This is a long

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  HI I need a simple python script to obtain response code from server for given URL's list by using requests library. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] input txt = file with url list [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] = file with url,response code If you are happy to do this for below $10 in total - please bid.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] out this App : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  APA Style Statistics Check 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am working on a research project in statistics and I am looking for someone to review and edit my APA style. I am awful at that.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  Need a gaming logo, something similar to the images attached. Same style, need someone willing to make adjustments and help me with their creativity.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  ...**private app not for posting on appstore ***to install on ipad without app being on istore or jailbreak create a font end app which runs on an ipad post qr code or manual input data to a server ip address, and display the results success status + text from server, or failure status + text from server on the app. some basic parameters to be saved in

  $1713 (Avg Bid)
  $1713 การประมูลเฉลี่ย
  102 การประมูล
  Project for Eduardo R. 3 วัน left

  ...did some work with you in designing our Torque instructional magazine. We would like to request that you transfer the magazine into an editable format so that we can perform spell-checks and the like on its content. Is it through in-design that we are able to view this on? If you could let us know that would be great. Looking forward to hearing back

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  C++ spell program 5 ชั่วโมง left

  Please follow all the instruction to complete eveything in the file. A report of 2 pages is needed as instructed. A well commented code is needed.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Sketch out a storyboard for 248 word script to be used for animated explainer video 3 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...a storyboard for a script we've made that will be used for an animated video. I don't want the drawings to be too elaborate; just some simple sketches that we can use as a reference to make the video. This storyboard must help tell the story being expressed in the script. This video will be used to explain to potential future partners (the facility

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล