ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  132,372 database administration งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการสร้างแอพ Xamarin (Cross Platform) เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mssql ดึงข้อมูลจาก แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพร้อมรูบ และ ทำระบบ Login

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา

  ต้องการซื้อ database ท่องเที่ยวในประเทศไทย

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ต้องการข้อมูลที่ติดต่อได้จริง ของร้านสปา และร้านขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา ทั่วประเทศไทย (มากที่สุด) ข้อมูลที่ต้องการ -ชื่อร้าน -เจ้าของ/ผู้ดำเนินการ -หมายเลขโทรศัพท์ -หมายเลขแฟกซ์ -หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) -อีเมล์ -ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ***เป็นข้อมูลที่ update ใช้ได้จริงเท่านั้น

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  40 Mcq question based on core , advance java, Oops concept and Sql queries

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Need Ionic, Node js, Express jd and firebase database specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We require the development service of an app for android and ios, which has a backend,

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Seeking Professional for Kochi, Kerala, India test Center Audit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Kochi, Kerala, India. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training and this assignment will pay $18 USD/hr. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $18 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Seeking Professional for Warszawa, Poland Test Center Audit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Warszawa, Poland. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training and this assignment will pay $18 USD/hr. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $17 - $18 / hr
  พื้นที่
  $17 - $18 / hr
  0 คำเสนอราคา

  We have an online file upload system with search and retrieval capabilities. We can upload single .pdf files manually or single, self populating, .xml files with basic searching capabilities. We would like to expand the .xml uploads to populate more fields for expanded search capabilities with multiple uploads at a time. See the attached screen shots of current search, results, and upload pages.

  $1458 (Avg Bid)
  $1458 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Salesforce CRM Admin 6 วัน left

  • Provide system administration support of internal Salesforce environments, especially relating to user permissions, security settings, and user experience and utilizing the full capabilities of Jungo. • Utilize Salesforce automation tools to build out complex business processes – specifically email campaigns and daily reporting. • Act as a liaison between company and vender. • .Experience with Taygo.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Need a Mobile app/ Website for small schooling startup. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for ready made / customized solution for online education : 1- Students will have access to a mobile app where they may register and log in. 2. After logging in, they will have the opportunity to choose and purchase a course. 3. After making a payment, students may access the course materials (videos and textual examples) that are specified by the administrator. There w...log in. 2. After logging in, they will have the opportunity to choose and purchase a course. 3. After making a payment, students may access the course materials (videos and textual examples) that are specified by the administrator. There will be a web backend where the administrator may add courses, delete users, and provide roles to users eg.. A) Faculty, B) Managers, C) Agents, and D) Administr...

  $725 (Avg Bid)
  $725 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...software and MS Excel In-depth understanding of the sales and negotiating techniques Fast learner and passion for sales Self-motivated with a results-driven approach Excellent interpersonal skills Strong analytical and organizational skills Numerical abilities and problem-solving attitude Proficiency in the English Language is a must (minimum C2 level is required) BSc degree in Sales, Business Administration or relevant field Conditions - Commission Basis Only; Freelance PS - Kindly attached your updated CV. This is for the screening process. Thank you ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Business Administration Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You would choose any business idea fit for the Canadian or American market. Create the following components: 1. A business plan (use any reliable business plan template: OR ) 2. A logo and a basic website (logo file and a simple website) 3. A company invoice with the same logo (invoice in MS excel or google sheets) 4. An investors pitch deck with a 5-minute summary (maximum 10 slides, google slides or PPT) Kindly review the details of each of the above 4 segments as attached in image files.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Need to add a color highlight / like conditional formatting on a specific stage for a Microsoft Access Database.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Build me a Database 6 วัน left

  I require a database in MIcrosoft Excel showing: business name business phone number busines email address business location/address What state of Australia the business is located in The database needs to cover the following business types within AUSTRALIA. breweries microbreweries brewers microbrewers wineries winemakers grape growers grape crushers fruit growers fruit crushers

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Build a database website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In short, I need a website where users create profiles, and can message each other. As well as send payment to each other, and I'd get a percentage of the cash out fee. Also users can choose between 3 subscriptions to join the site.

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  HTML with backend database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Just a simple HTML with backend database

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  149 คำเสนอราคา

  Tasks: -Develop API test scripts using Jmeter -Replace hardcoded values with Test Fragments across various scripts -Validate responses in the Salesforce database - Knowledge of JSON format: must know how to modify JSON format- request body to get the necessary response

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are looking to employ an HR assistant with outstanding administrative and communication skills. An HR assistant is expected to be a conceptual thinker with superb organizational and time management skills. You must be reliable and should accurately follow instructions with the ability to multitask and acclimatize to a fast-paced environment. To ensure success, Applicants should be r...organizational and time management skills. You must be reliable and should accurately follow instructions with the ability to multitask and acclimatize to a fast-paced environment. To ensure success, Applicants should be ready to display remarkable conflict management and decision-making skills with a solid understanding of employee relationships, staffing management, and payroll and benefits administra...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Build a website / online database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Website with: 1. Homepage with link to login (Homepage) 2. Login Page 3. Simple searchable database page updatable by an admin and accessible only by users logged in 4. Simple profile page (that would be linked from database - same information for each profile page all pulled from another database) Website would look exactly the same for every user that logs in

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  135 คำเสนอราคา
  Help with Zoho Creator/airtable to build a database 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to build a database for my company. I already know the basics. But, I need someone with knowledge of scripting (Deluge) to help with some tasks. The person will be helping me in the project while I screenshare and make the changes

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hello, I Preksha Jain here I noticed your profile on freelancer and I see that you are perfect for our company. I would like to offer my project. More possible details we can discuss in chat This is a great opportunity for anyone looking to gain somethings new skills & get paid at the same time. If you've read this far can you include the word "eBook" at the top of your proposal. I need a freelancer who is capable in good accuracy Typing. Need someone to enter some valid and valuable data from pre-written notes from jpegs into a Digital Document. File is already pre-written with main vertical category. We don't require any proofreading or corrections into the data such as spelling mistakes spacing or punctuation etc. but only simple typing of data which you'll...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Create a Database of Business Information from 240M websites 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a list of 240 million websites I'd like to crawl and want to do that in the most cost-effective /quickest way. This would likely be accomplished with a web crawler that you would create to categorize the websites it crawls and sorts them into various categories while extracting key information such as. Business name, emails, phone numbers, addresses. I would also like to track the technologies the websites used for example Shopify. Here is how I would like websites to be processed 1. Determine if the website is in English 2. Determine the category of the website. 3. Determine if the website is for a business 5. Determine the category of business 6. If website is a business scrape the information using NLP (get as many pre-determined fields as possible) 7. Schedule to update ...

  $3164 (Avg Bid)
  $3164 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  We are looking for a person who can develop a website where reservations can be made as if it were a hairdresser, with different locations, employees,... different payment methods and an administration and client access panel with a calendar for each employee. As an example you can see this website:

  $591 (Avg Bid)
  $591 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  For Android development (if I work I also like iOS) Consultation-based application The user must register in this appli...Consultation-based application The user must register in this application, once this is done he will have the possibility to perform paid consultations Once the consultation has been paid, a ticket "opens" in which we (administrators) can respond through a panel. the user will have to view our message, which can also view attachments (photos and videos, PDFs) which attaches administration. the project must therefore include an administration panel and the ability to manage premium apps and users through dashboards, required additions in the attachment the work that needs to be done (some things need to be perfected and added) Very important ...

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Hello this posting is for purchase of your time. you will get paid on an hourly basis and we will have 1 or 2 calls of 2 hours each per week. basically we are building a machine learning system that takes in large amount of data real time, then we run a neural network on it, and then we deploy the output via an API. We are looking to talk to someone who has done this before, so he can guide us. We are a startup and have a small team with data engineers who have not worked on this before

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Want A Website for my NGP Which will also be used for member registration by admin and also users which will store various informations

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Audit of Open Source Database 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are basically looking for Two Highly experienced (4-8 Years), professions (Mongo DB and Redis Server) Who can professionally conduct the Audit of Database Parameters, Integration related activities with application and Operating system. The project also includes the confirmation of server sizing like CPU, RAM and Storage etc. The project is Onsite, Mumbai, for a period of One month each.

  $767 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $767 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am developing small accounting software/finance module, want to design database for Indian Pvt Ltd Company, records need to be maintained as per Indian Company Act , requirements of Income tax need to be take care. Database required for deploying finance and accounts module only, There will be one Head office, Multiple branches with separate GST registration, Books maintained should comply with Indian Company Act., Income tax act, GST compliant. We should be able to abstract Company account statement and also branch wise statements, gst and other statutory reports , GL reports, leger reports, customers & vendor ledgers, dimension analysis for ledger entries from the data base Those who have experience in database design for companies and involved in ERP develop...

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  database tasks needed 4 วัน left

  looking for someone with gmail experience with USA VPN to help with some database tasks. Pretty straight forward

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Please read description well: If your coming to rip me off better not to bid cause i'm not selling a kidney to pay over simple tasks, thanks and i appreciate all bids from everyone. I have about 50 txt file each has content saved inside. I want a script that will split the content depends on X words founds than send each part of content to the proper table of database. The script should be able to handle the same job on any amount of txt files.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Hi Denys, I have a problem that I am hoping you can solve. My team member accidently installed MariaDB and messed up our server. Now all the sites are not working. The server is hosted on Amazon AWS. Here are a couple websites for reference Can you help me with two things 1) Address the database error and get our web server back to normal 2) Update Ubuntu, PHP, and other server side apps so have the latest updates installed.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  need someone who is expert at unix administration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  vSphere Enterprise, and vCenter Server 6 payload, should be expert in VMware

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Need someone expert in Unix administration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  (either Workstation or Fusion), vSphere Enterprise, and vCenter Server 6 payload WSL, desktop Unix/Linux, man pages, shells, and SSH key-based authentication certificate services (OpenSSL+LibreSSL) and directory services (ldapd+OpenLDAP) on OpenBSD OpenBSD: plumbing your lab network with TCP/IP and DNS

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  The goal is to get the database ready to be searched using indexing. And, if you are able to actually implement this in the front-end for the feature, this would be ideal. 
Here is a short video of what we are trying to do: What needs to be searched: 
 In our platform, we need individual users to be able to search everything within the platform. But, very specifically for a feature, or an action. An example of this would be “Edit invoice #1234 for project: Slawson”. The current issue with the developer we have is they are not a database developer, and are concerned that the ability to query the whole databse may cause the system to be slow, or cause the search to have crazy load times for those queries. However, we are not needing

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  [WANTED] Oneclick Transportation Operations Manager 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...union contracts, and government regulations - Lead investigations to verify and resolve customer or shipper disputes - Evaluate company budgets and expenses - Update and analyze metrics to assess performance and consider improvements - Promote safe work activities by conducting safety audits and participating in company safety meetings QUALIFICATIONS - Bachelor’s degree in business administration, logistics, supply chain, or relevant field - A minimum of 2 years experience in a similar role - Solid knowledge of the transportation and consumer goods industries and logistics - Deep understanding of logistics and inventory management software - Experience working with transport management systems and warehouse management software, such as FreightPath and Infoplus ...

  $635 (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $635 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  sales product manager 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Responsibilities: ● Trains sales personnel as needed ● Plans and holds regular sales training and inter-departmental meetings ● Periodically reviews performance of sales staff and determines avenues for individual and team-oriented growth ● Continuously seeks and identifies new sales oppor...identifies new sales opportunities and directs staff accordingly Requirements ● Sales experience. Experience in office products industry a plus ● Sales management experience ● Strong track record of fulfilling and surpassing revenue quotas ● Good knowledge of sales, service, and administrative functions. ● Broad knowledge of the organization's policies, products and/or services. ● BS/BA in Business administration or related field preferred. ● Excellent written and oral communication skills....

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  develop a online English educational software, including 2 versions: IOS version app and Androids version app. And a website administration program. The functions are: For teachers and students to register, login in; For students: sample examination English level sample test; choosing different categories of lesson; giving evaluation of individual teachers; paying the tuition. Management of the teachers’ projects and lessons; students management and etc; System general settings: management of students, management of teachers, statistics of lessons; Website conference system management.

  $2648 (Avg Bid)
  $2648 การประมูลเฉลี่ย
  144 คำเสนอราคา
  Image database 3 วัน left

  It is a simple job. I am using Caspio to create my database. I need to separate the Search page and detailed page into two different web pages. When clicking on an image on the Search page, it should open a window of a detailed page. Also, I need to change the style of the page.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Codeignitor PHP and Mysql database expert 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  framework--- PHP Codeignitor Project--- 1. update tables with new prices sure all prices are updated in code online. Must be verse in Codeignitor and Mysql will have a linux admin to assist you.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  looking for b2c database list 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear freelancers I'm looking for a clients database with full name, email, and phone number the geos are Chile, Mexico, Peru, Paraguay, Uruguay, Panama, costa Rica, Guatemala, Ecuador per etc, i need 15k records for testing .. if you have any way to have this records remember i need personal clients info not company details i like to review small excel sample and make order

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Move from Spreadsheets to Relational Database 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are growing our business and need to reduce the number of independent spreadsheets that are used to track orders, production, scheduling, QC info ...... We are looking for a programming two work with us pretty intensely to move the project...number of independent spreadsheets that are used to track orders, production, scheduling, QC info ...... We are looking for a programming two work with us pretty intensely to move the project along. We have a pretty good idea as to the structure of the database and the relationships. We need get it in place and then work on forms and reports. the interface should also allow for us to easily write reports and do analysis on the data without having to re-engage the programmer. So selection of the appropriate software/database...

  $35 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  React Developer 2 วัน left

  ...•Troubleshooting interface software and debugging application codes. •Developing and implementing front-end architecture to support user interface concepts. •Monitoring and improving front-end performance. •Documenting application changes and developing updates. Qualifications: College degree in Information Systems or comparable experience. 3+ years’ work experience in software development. Jira administration and development experience a plus. Strong Front-end and backend experience is a must Proficient in React. Both Native and Node Experience working with Agile development methodologies, preferred Object-oriented design and development experience. Ability to collaborate with developers and product owners in developing new software applications and e...

  $49 / hr (Avg Bid)
  $49 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Creating SMS OTP plugin 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello i need someone who can configure and install a WordPress plugin for 2FA. I need a sms otp login plugin to verify after i am login to wordpress administration. The otp code should be send via sms onmy number. I can use twillio, clickatell, bulkgate (and it needs to support sender id).

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  ...the customer's desired location. To get an idea, view: or , clearly we will need to have the ability to enter our rates with the addition of a markup percentage So, here is an example workaround: 1# The customer lands on the site making the calculation of the cost to ship his package for example from London to Milan (we will need to have an administration panel where we can check the rates and update them at any time) 2# The customer will fill out his purchase with all the necessary information to allow the chosen shipper to pick up his package. (Automatically we will need to interface with the shipper's API to send the service purchase notification to switch to pick up the parcel). 3# The customer will pay for the service (by paypal, stripe

  $704 (Avg Bid)
  $704 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา

  Hi everyone, I have a VPS with centos 7 OS, i deleted accidentally some files on the VPS and lost my sql databases of mi site, I have some backups , but these are outdated and would need the last it worked in myphpadmin, I tried to check with Hetman recovery partition tool, and saw some deleted files, but I do not know how to go ahead to rescue the dbs and if this is possible. I did a image of the entire server and I hosted in other VPS in order some expert can access and look into it if the can be recovered Thanks in advance for your offers regards

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  i have a laravel web game app ( website 2) and i want website 2 login , balance ( wallet ) take data from my main website( website 1) and every winning / lose log, recorded to website 1 website 1 and website 2 have different database, but still in same server chat me if u interest

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  s4 Hana online Training 2 วัน left

  Would like to have a complete online training [overview on Understanding of SAP, s4 hana implementation methodologies, brief overview of all modules, business objects /data services, abap & basis, administration & reporting, security etc., this session is for self online learning, to understand and to implement & to manage the system.

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  DevOps Expert: Server Set Up & Configure Server for Magento 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...header from upstream, client: , server: , request: "GET / HTTP/2.0", upstream: "fastcgi://unix:/run/php/:", host: "" We need this fixed asap and will hire immediately Apply only if you can help We are looking for someone with: • Strong experience with infrastructure development • Strong experience with Linux-based infrastructures, Linux/Unix administration. • Strong experience with databases such as MySQL, Elasticsearch, Varnish, Redis • Manage code deployments, fixes, updates and related processes. • Experience working with system security, and network monitoring tools. • Experience with open-source technologies. • More than three years of experience in a DevOps Engineer role We are very open to ideas to improv...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  We are looking for a customer service specialist to join our team of three other Virtual Assistants. The hours are Monday to Friday 1pm - 9pm Sydney, Australia time and you will be answering phone calls from our employees and customers and solving their queries. You need to be absolutely fluent in English and be very familiar with the Australian culture, and have worked supporting Australian based businesses before. You also need to be amazingly fast at accessing the right information through our various systems, and be a super fast learner. This role requires you to be seated and focused at your virtual desk during your shift (apart from breaks of course). This is not suitable for people looking for an arrangement where you can be popping in and out and doing other things at the same time...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน database administration ชั้นนำ