ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  26,938 database c งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...ใช้ Unity Network 5 , Javascript , C# ในการเขียน (หากใช้ Tools อื่นก็ลองเสนอมาได้ครับ) 3. สามารถกำหนดจุดเกิดมอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นมอนสเตอร์เหมือนๆกัน 4. กำหนดการดรอปของไอเทมเวลาฆ่ามอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นไอเทมเหมือนๆกัน 5. ระบบ Inventory สามารถดึงข้อมูลไอเท็มของตัวละครแต่ละคนได้ ใช้ database mysql หรือ ms sql ครับ 6. ระบบแชททั่วไป

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Programming with c # or C ++ connected to the camera. Face Detection with Face snapshot datetime into the database with MySQL. CCTV ( Detection Face of multiple pages on a single ticket )

  $666 (Avg Bid)
  $666 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Realizzazione sito web asp.net 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...previa separato accordo. Questa prima demo deve permettere agli utenti che utilizzano il sito A di effettuare una semplice autenticazione nome utente / password accedendo ad un database SQL Server. Ad autenticazione avvenuta, la procedura da realizzare dovrà consentire all'utente loggato di selezionare file pdf dal proprio computer e caricarli su un secondo

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Sydney based Programmer 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Required skills: Website front end: C# MVC .cshtml Bootstrap JQuery Website middle tier: C# Database: Postgres 9.6 Backend: C# with NpgSql package for DB connection Amazon Web Services hosting skills necessary * Route53 * Elastic load balancing * Server image creation * RDS hosting for Postgres database * S3 persistent storage Other essential *

  min $36 / hr
  พื้นที่
  min $36 / hr
  0 การประมูล

  This project is to convert an Objective-C iOS database application to React Native so that it can be complied and deployed to both iOS and Android devices (of varying screen sizes). The application is currently live in the iOS store, you can download it by searching for: Realhound Commercial Real Estate CRM I'm very happy with the application and

  $1220 (Avg Bid)
  $1220 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Revenue screener, project för Hershkat 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...locations for backup purposes. C. Install the script on for example GCP (Google Cloud Platform), or other platform - whichever is performance and price effective. D. As part of the script(s) in B., populate a SQL database on GCP that should be used for the revenue_screener functionality. Do some "sanity checks" that the database data is "complete", i.e...

  $591 (Avg Bid)
  $591 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Good knowledge of C++ , and GUI , to build a database management system that will be used with a rich text editor. More details will be given.

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Tenho um aplicativo feito em C# Visual Studio 2017. O Projeto consiste em um ranking de jogos que insere dados no FireBase e no SQL. São dois softwares, um software faz o gerenciamento de jogadores, ranking e etc, e o outro software puxa do FireBase e coloca em um FrontEnd para exibição ao cliente em um segundo monitor. É necessário reparar a integra&...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Good knowledge of C++ , and GUI , to build a database management system that will be used with a rich text editor. More details will be given.

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  We have 7 ASP.NET application written in C# with no documentation. The application takes data from various CSV files and imports them into a database for use by a business intelligence tool or connects to third party APIs. We need someone to understand, document and then update the application to improve an issue where if a file is not available it

  $657 (Avg Bid)
  $657 การประมูลเฉลี่ย
  84 การประมูล

  Build a web app to import and process GPS based data and store the data in a database. Further information will be provided upon the signing of a Non-Disclosure. Technologies: CosmosDB AzureAppServices C#.Net ASP.NET

  $925 (Avg Bid)
  NDA
  $925 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...Excel. I need someone who is also comfortable with using c-treeACE as database engine/ Attaché BI Database. We have an existing spreadsheet that requires modification. We need someone who can look at the excel spreadsheet provided, figure out how the current formulas work and how the database already connected works with the current data it’s extracting

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  ...future. DataBase design & structure will be maintained by us only. We can change modify DB Tables as per application development requirement on your request. B)Role based users like : Admin(admin)s, Data entry operators (DO),Checking Users (CU), Approving Users (AO), Final Approval Users (FO), Reports Admin(RA), Reports Common (RC) etc. C)User will

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  1. Need a robust linux based c program which will continuously listen on port (udp/tcp). and call a dummy process() functionality frame pointer. 2. The listener shall be able to run continuously on startup and restarted in case of crash or if stopped. Upstart (or similar)configuration and steps to be provided by the developer. 3. A means to debug the

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Good knowledge of C++ , and GUI , to build a database management system that will be used with a rich text editor. More details will be given.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We are building an application to place automatic trades with TD Ameritrade API. The key requirements ...functionality must be implemented and tested before project will be considered complete 5) For the front/end you may use whatever technology you prefer (Vue, Node.js, C++ etc) 6) You can use a database if you want, but it should not be necessary

  $1081 (Avg Bid)
  $1081 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Need to update a website in PHP 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  ...home page c) Modify design of results page d) Activate 'Submit' button of contact us page e) Modify design of gallery page 4) Backend a) Transaction List will have 2 options i) 'New Town' Academy ii) 'Sarat Bose' road academy b) Due list will have 2 options i) 'New Town' Academy ii) 'Sarat Bose' road academy Need to filter the data...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Read info from .txt files and display them on a C# GUI. Commit some of the displayed data to a mySQL database. Allow the user to enter further data on the GUI. Display info from the mySQL database on the GUI. Depending on the data (both from the .txt files and the user input), generate an email to send to the user. All logic will be explained (as

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  ...Applications Developer with the CORE QUALIFICATIONS •Must Be Experienced with full software development life-cycle, architecting scalable platforms, object oriented programming, database design and agile methodologies • Built Web application using Python, Django, Flask, JavaScript, AJAX, HTML and template languages. • Used Apache to deploy production site

  $4240 (Avg Bid)
  $4240 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  c++ and database 23 hours left
  ยืนยันแล้ว

  ...studio 2017 and SQL server 2008 . Can you please send me or help me in getting my code connected with Database . Please check files attached . Please tell me steps { or if any cpp code needs to be added in my existing code } , so that my code and database connected and I can see the tables. Please see images 1 2 3 4 5 , I need them and my code also attached

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  MDT monitoring system with c#, Azure database, Azure service bus 21 hours left
  ยืนยันแล้ว

  ...server can run its own windows service application which would need to install on the individual machine • Data would be sent to the Azure Service Bus and the to the Azure database ****Please check the attached picture **** Do not bid if you can not complete the project...

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ....NET C#. We are using DevExpress UI components. Moreover it is build using the XAF framework (also by DevExpress). Data are stored in a MS SQL database which is hosted in Microsoft Azure virtual machine. We are using XPO ORM for the data access (also by DevExpress). On the virtual machine there is a dataservice running which makes the database accessible

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ....NET C#. We are using DevExpress UI components. Moreover it is build using the XAF framework (also by DevExpress). Data are stored in a MS SQL database which is hosted in Microsoft Azure virtual machine. We are using XPO ORM for the data access (also by DevExpress). On the virtual machine there is a dataservice running which makes the database accessible

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ....NET C#. We are using DevExpress UI components. Moreover it is build using the XAF framework (also by DevExpress). Data are stored in a MS SQL database which is hosted in Microsoft Azure virtual machine. We are using XPO ORM for the data access (also by DevExpress). On the virtual machine there is a dataservice running which makes the database accessible

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ....NET C#. We are using DevExpress UI components. Moreover it is build using the XAF framework (also by DevExpress). Data are stored in a MS SQL database which is hosted in Microsoft Azure virtual machine. We are using XPO ORM for the data access (also by DevExpress). On the virtual machine there is a dataservice running which makes the database accessible

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We have 4 modules to develop the portal which is: 1. Corporate Website 2. Factoring Platform a. Include database b. Upload Attachment c. Create ID for new user d. User can know the status of applications e. User can upload attachment for processing f. User can access or print receipt (Payment Advise) itself g. User

  $975 (Avg Bid)
  $975 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล

  ....NET C#. We are using DevExpress UI components. Moreover it is build using the XAF framework (also by DevExpress). Data are stored in a MS SQL database which is hosted in Microsoft Azure virtual machine. We are using XPO ORM for the data access (also by DevExpress). On the virtual machine there is a dataservice running which makes the database accessible

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ....NET C#. We are using DevExpress UI components. Moreover it is build using the XAF framework (also by DevExpress). Data are stored in a MS SQL database which is hosted in Microsoft Azure virtual machine. We are using XPO ORM for the data access (also by DevExpress). On the virtual machine there is a dataservice running which makes the database accessible

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. or c++ I own database on cloud hosting. I like to develop desktop program to search and find images on the cloud by using API. I Don't Looking For Mobail App. I have API.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...will be same and divided according to tests. I need questions with answers for the following topics: 01. NET - Multi choice (15 Questions) 02. C Language (15 Questions) 03. C# Language (15 Questions) 04. C/C# (mix) Language (15 Questions) 05. Coming Soon - PHP Developer (15 Questions) 06. GIT Software (15 Questions) 07. HTML5 (15 Questions) 08. Java

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  It is just a small project that I wish to be completed in C# and also do documentation with at least 60 pages about the project. Below is a short description of the project: A customer uses the metro for the first time he inputs his information (Name, birthday, ID number … etc). Then the system takes a snapshot of his face and binds the customer image

  $914 (Avg Bid)
  $914 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...relocated or added. We want developer thoughts on this. The product database update is most critical and frequently used by administrator. This will be done by the individual area manager using his log-in credentials. however the products shall be added to a master product database. All area managers shall have capability to see other area manager products/

  $606 (Avg Bid)
  $606 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  Hello Hello, This is the code make sure it works in visual studio 2015 and can connect it with database. It’s C++ and the project is ( hospital mgmt system ).

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Need an inventory and accounting system with full source co...Optionally including POS and Payroll and other ERP requirements. For whole sale and retail businesses. Should have been developed in .NET (VB or C# or ASP.NET) preferably with SQL Server database. Any database is fine though. The software should be running in customers place successfully.

  $1002 (Avg Bid)
  $1002 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  ...***Project Overview*** We are looking to develop a database (data warehouse) to contain a large amount of historical data, which will have data added to it incrementally, approximately once every hour or day (depending on the data source) via automated processes. The scope of work consists of: (1) database setup (table creation / structuring etc...), (2)

  $406 (Avg Bid)
  $406 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  ...(waypoints) data over a Google map, and then processing the data based on hundreds of queries from a database and then processed over various parameters type of icon, hover effects, information overlays, clicks, etc. The app will be developed using objective C for IOS, Java for Android. Each platform will have a separate application i.e. native in nature

  $564 (Avg Bid)
  $564 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  ...create a scripting platform for an online game named League of legends. You must know how to: -Bypass protection (Good reverse engineering skills) -C++ or C# (or both) -Create a loader for an user database -Possibile port data from other platforms to make the job easier (we will provide you with this) We will discuss everything if you wish to apply

  $737 (Avg Bid)
  $737 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...create a scripting platform for an online game named League of legends. You must know how to: -Bypass protection (Good reverse engineering skills) -C++ or C# (or both) -Create a loader for an user database -Possibile port data from other platforms to make the job easier (we will provide you with this) We will discuss everything if you wish to apply

  $1202 (Avg Bid)
  $1202 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...needed. I also included some of the comments from the original developer. You may have a better idea. Speed is important… very important. My goal… load email list into a database and extract all of the email addresses that have the same email domain as a URL in my domain list. Example domain [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Example text stri...

  $217 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need you to develop web applications with facial recognition with a features to take a photo, save photo and recognise, should also provide the database, using c# and MSSql

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello, I need somebody to create a database for me of all of the companies/businesses that sell and lease shipping containers in Australia. I need information as per the attached excel file. Majority of the information will be on [login to view URL] when you search 'shipping container sales.' You might have to search the company details via

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  ...Provider above. Step 2: Build a PHP script to process the redirection a) Authorize the user and obtain token b) Set Session state c) Obtain user details: Name, Email (Phone and Address if Provider supports) d) Log the IP, User Details, Expiry and AcessToken to a DB. Add a GUID and timestamp

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...create a scripting platform for an online game named League of legends. You must know how to: -Bypass protection (Good reverse engineering skills) -C++ or C# (or both) -Create a loader for an user database -Possibile port data from other platforms to make the job easier (we will provide you with this) We will discuss everything if you wish to apply

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...possible. In a perfect world, the things I’m most interested in are: (a) Their name (I’ve found that sometimes this is available through Google+) (b) Date of birth (or age) (c) Gender (d) Any other demographic information (e) Anything available from an IP address or from Google Analytics on specific visitors (their location, the device they use, etc

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...a team of expert programmers in python, and C/C+ for the Arduino end. We're doing the architecture overview at the moment then will break tasks down into discrete work packages. This is a long term project, as that is just the first phase. The next is daily compression and secure upload of the database to an enterprise DB (probably Azure). Is this

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...in NLP to code/develop a module that vectorizes text data and generates different clusters. This task can be subdivided into following tasks: 1) Extract Text data from solr database or from a set of csv files 2) Preprocess text data which includes stop word removal lower case conversion stemming lemmatization Coder can add preprocessing based on their

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...running a MySQL database 1 container running nginx server B) Run the application on port 8080 and put nginx as the application's reverse proxy, serving the API on host port 80 - Prepare the database to be used by the application - Provide commands for creating and initializing the environment in an automated way with Terraform and Ansible C) Send source

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...SQL database, table (Users). If the sender is missing or not granted an email will be sent to the sender. 3. If the sender is approved, the attachments in the e-mail will be read and saved in a file area. If the attachment is PDF, JPG, or PNG, the feature will create a "screen shot" over the attachments and save the images in the SQL database, Table

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  ...mentoring of junior staff. Technical Requirements • Minimum B.E./[login to view URL] degree in IT, CS, or a related field. • 8+ years of professional development experience in C and C++ with proficiency in - Standard library as specified by ISO and ANSI, STL containers and algorithms. • Should possess advanced to expert knowledge in - memory management

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล