ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,943 database error fix งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...com/CpanelInc/publicapi-php 2. fix hostURL, cPanel User, cPanel Password in the class for connecting to cPanel on my hosting server. $CPANEL_HOST_DEFAULT = 'https://mydomain:2083'; $CPANEL_USER_DEFAULT = 'thailay0'; $CPANEL_PASS_DEFAULT = 'XXXXXXX'; 3. in the class must has try catch to checking an error throw fr...

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  mysql connection 6 วัน left

  ...application which need to talk to mysql database, we are getting following error message, if we run the .JSP page. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: null, message from server: "Host 's........' is not allowed to connect to this MySQL server" We need some one how can fix this connection problem. NOTE:- Freelancer should be able to fix the problem by lo...

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Error establishing a database connection 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  my web site workpress not working Error establishing a database connection need to fix that

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  52 การประมูล

  ...Thursday, the Roadnet software on my PC would not longer open. It seems to be related to a Microsoft Access database or driver corruption. The Roadnet software itself seems to be fine, as when I pointed it to another Microsoft Access database (.mdb) it opens and works fine. However, I cannot get it to open the .mdb file from last week, which contains

  $79 (Avg Bid)
  $79 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  ...flat files and updates to now go to an SQL Server and Data now pulled from there. Sometimes the data updated is in bad format, you might need to fix the RegEx and you will need to have a way to check & fix those bad lines of input when syncing with SQL. eg. sometimes a field is missing or a ' or " is added from the data, which changes the string logic

  $317 (Avg Bid)
  $317 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล

  I have recently moved a Magent...I have moved all the web data and imported the database, set everything up but things are not working on the website, as soon as you go to the website you get a TOO MANY REDIRECTS ERROR. I need someone with excellent experience of Magento and custom setups of it to figure out what is going on the fix the problem ASAP.

  $121 (Avg Bid)
  $121 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  Web development -- 54935 9 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  ...click on the about tab and the last word is on this page is a hyperlink which takes you to the pa database. When you are in here if you click on anything a server error occurs. I was thinking if it would be better starting from scratch rather than trying to fix my very bad code? What I am trying to achieve is a registered where people can create their own

  $172 (Avg Bid)
  $172 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล
  MySQL, WooCommerce, WordPress หมดเขตแล้ว left

  ...WooCommerce (database) table to MySQL? I am using WooCommerce On WordPress and it has missed a database when installing. My problem is that when someone tries to download a product, the error message “Unable to insert download log entry in database.” is shown, and the product is not downloaded. Should only take a couple of minutes to fix.

  $31 (Avg Bid)
  $31 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Shopify expert - Fix REVIEW plugin หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone, I need someone expert in Shopify to fix a review plugin. A review plugin is on my website and working. However, I also want the reviews to display on any carousels of the website (will give you acess to my website), because at the moment, it is not displaying on any carousels. (of course on any screen sizes, mobile, desktop, responsive)

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  (Shopify) Need custom review plugin fixed หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone, I needsomeone expert in Shopify to fix a review plugin. A review plugin is on my website and working. However, I also want the reviews to display on any carousels of the website (will give you acess to my website), because at the moment, it is not displaying on any carousels. (of course on any screen sizes, mobile, desktop, responsive)

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Shopify - FIx review plugin on website หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone, I needsomeone expert in Shopify to fix a review plugin. A review plugin is on my website and working. However, I also want the reviews to display on any carousels of the website (will give you acess to my website), because at the moment, it is not displaying on any carousels. (of course on any screen sizes, mobile, desktop, responsive)

  $37 (Avg Bid)
  $37 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Fix a WooCommerce Wordpress MySQL corruption หมดเขตแล้ว left

  This project requires a very skilled LAMP developer who knows MySQL and database functions. No less than an expert is required, were the problem stumps other developers. Here is part of the error code: [02-Jul-2018 09:52:35 UTC] WordPress database error Unknown column 'wp_postmeta.meta_value' in 'order clause' for query SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS

  $159 (Avg Bid)
  $159 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  71 การประมูล

  import via plesk Job for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] failed because the control process exited with error code. See "systemctl status [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" and "journalctl -xe" for details. Unable to import the database_new dump: ERROR 1062 (23000) at line 12478: Duplicate entry 'i breeze 500 [0,127970,129113] -> [N] POST [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' f...

  $52 (Avg Bid)
  $52 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  import via plesk Job for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] failed because the control process exited with error code. See "systemctl status [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" and "journalctl -xe" for details. Unable to import the database_new dump: ERROR 1062 (23000) at line 12478: Duplicate entry 'i breeze 500 [0,127970,129113] -> [N] POST [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' f...

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  wordpress fix หมดเขตแล้ว left

  ...doesnt load (giving error 500) i found an backup files in my local files so i have previous woocommerce php files, but previously we were using qtranslate plug in and now we are not using , when i am putting those old php files to current woocommerce folder , product page doesnt shown also i need you to fix our another web database web interface , although

  $41 (Avg Bid)
  $41 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  47 การประมูล
  Quick Debug --- MUST WORK RIGHT NOW, NOT LATER หมดเขตแล้ว left

  ...needs fixed. do not fix it on the page, ONLY tell me whats wrong with it. ALL FILES YOU NEED ARE ATTACHED TO THIS PROJECT Heres the error: The form is not passing the variables to the processing page Thats it. Please figure that out. Thank you Also i will not be sending any other files, so if you see any include files or database connections, comment

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  ...I did setup up 1 masternode which was enabled and I am receiving rewards periodically but after that, the block database gets corrupted in all the devices including the seed node and the masternode's server itself I need someone who fix this for me and tell me how is fixed it, I'll provide the files and everything and live chat contact with me. Note:

  $1160 (Avg Bid)
  $1160 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  ...< 2%) 4. Divide capital to all selected stocks based on weightage given in stocks txt file 5. Apply margin as Capital * 8 6. Place Bracker Order with entry price, stop loss fix % and target a fixed %, traling stop loss (check in stocks txt file for % values, if not available set default % as Stop Loss = 1% & Target = 2%, traling stop loss Yes/No) 7

  $180 (Avg Bid)
  $180 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Fix program writed in C# หมดเขตแล้ว left

  I have some problem in program. Need to know C# .net framework , SOAP webservice, SQL database , Linux server Need to find error and fix it. Work via teamviewer . Need urgent

  $164 (Avg Bid)
  $164 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  50 การประมูล
  Debug prestashop 1.7 issu หมดเขตแล้ว left

  Hi, i have one website running on prestashop 1.7.3.2 and i don't know why when i add attribut and click o...website running on prestashop 1.7.3.2 and i don't know why when i add attribut and click on generate declinaison => error message: Can't update parameter. All seems good in database. Website is on production, i need expert only to fix problem.

  $218 (Avg Bid)
  $218 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล