ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,126 decompiler exe source code งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ฉันมีไฟล์ .exe แต่ฉันต้องการเปลี่ยนให้มันรองรับกับภาษาของฉัน เพราะว่าตอนนี้มันไม่อ่านฟร้อน ไทยมันแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยม i have file .exe but i want change language is my language

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Troubleshoot a windows crawler (exe) 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need to fix my crawler as whenever i run the program now, it gives a .Net framework error message. "Unhandled exception has occurred in your application......." I have attached a screenshot of the error and a dump of the details. 1) The program is a webscraper of a website 2) After it scrapes the data, it updates to an evernote account using developer token. Prefer those who have wor...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...with xlam for placing in the xlstart folder. We'd prefer the securiity of a COM DLL, and an install shield type of package that would be more secure and easy to install. All code is working perfectly in the xlsm and xlam files, all that is needed is someone who can package these on an as needed basis...basically, a price for taking our xlsm and xlam

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  convert android java player to exe player 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  i have a android player . need to convert as exe

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  exe application for encryption 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  i have a encryption written in java for a android player. i want a exe application to encrypt the files using that encryption

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I have a jar file that needs to be converted to .exe

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...decompiled source code from an ionic3 apk using Jadx and Apktool. I need someone to clean the messy ionic code, to compile into a new apk, and import it on ionic creator (using my account on ionic creator [login to view URL]) and make sure it works fine on the online plateform. SCOPE *********** 1. clean the messy code from the decompiler and compile

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  The app is a non-obfuscated windows application and can be effectively read by decompiler such as dnspy. It has total of 23 files: 1 exe, 19 dlls, 3 other (word, rtf, manifest). Output Required: 1. C# source code ready to re-compile. If some one interested, please send me your quote. Thank you.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  requiero personal con conocimiento en ingeniería inversa..que halla trabajado con foxpro y/o delphi c++ poseo un software con problemas a la hora del licenciamiento. proyecto ambicioso y duradero .

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  requiero personal con conocimiento en ingeniería inversa..que halla trabajado con foxpro y/o delphi c++ poseo un software con problemas a la hora del licenciamiento. del cual no tengo su código fuente pero si todos sus módulos y ejecutables, necesito un generador de" llaves" o ideas y soluciones para este fin proyecto ambicioso y duradero .

  $312 (Avg Bid)
  $312 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I would like a scarping script compiled into an exe. program that will scrape some data and produce a excel CSV file with all the information. The site location is: [login to view URL] Please see the attachment for an example ([login to view URL]) of how I would like this done. The example is the first eight entries from the last time I had this done

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Chciałbym zlecić wykonanie aplikacjiji EXE 32/64bit na systemy windows: Microsoft Windows Server 2003 SE Microsoft Windows Server 2012 R2 SE Microsoft Windows Server 2016 która będzie monitorować jedną tablę w bazie dancyh Microsoft SQL Server 2012 Sandard i w chwili pojawienia się nowego rekordu, będzie wysyłać dane dzewnętrznegogo serwisu przez API

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  English ------------------------------------------------------ I have an .exe file and I want to change the title of the main window. I do not know the programming language of this software. No source files available. See attach files.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hello, I have an instagram program on windows exe and I would need somebody to put it on a server and have it run 24/7 and make a web app/interface where this program can be managed.

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Write me a .exe program - I already have an example from github u need to take this project and adapt it and make better and complete for me -

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I need some VB6 code to change the folder name where it resides, PLUS change the folder name for the desktop icon, programs list pointer, and any pointers to the User folder for data files in Win 7 and Win 10. Say the current folder name and path is C:Program Files(x86)OldFolder. I want the app in OldFolder to change the name to C:Program Files(x86)NewFolder

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hello, I have an instagram program on windows exe and I would need somebody to put it on a server and have it run 24/7 and make a web app/interface where this program can be managed.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...Realtime Data (This can be done with our existing code.). 2. Usb Disabled 3. File Trasfer Blocking 4. Domain(Website) blocking. 5. Alarms Section. 6. Should Not see in Add/Remove Program 7. Should Be Not Terminateable From Taskbar or If not Teminatable then should reluanch itself. We will provide the source code to continue the work further. Condition. 1

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  can anyone make a details video to convert (ps1 to exe workinh file) ( and bat to exe) And (cmd to exe) with every single details

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Build me a Desktop (.exe) software that works in Windows 10+ This is kind of like a robot/automated filled systems that re-run ads. Please contact for more details.

  $379 (Avg Bid)
  $379 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Can anyone compile these files in one exe file with custom icon so when I dubble click on that file will work automatically

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need to create an exe from existing py code to be able to run the program even if python is not installed on the host computer. The program utilizes the pandas module which would have to be included also.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  We have our own Price Calculator Program, it is over 10 years old and we wanna a new Style for it.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  i have problem with my outlook. it seems very easy but i dont want make something wrong Failed to register VB Script DLL .. its says Reinstall or run Regsvr32,exe [login to view URL] to self register.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We have .exe program need to change skin (design) From pic 1 to pic 2

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Compile Source from .sln file and send me desktop .exe I get compile errors when I open .sln in visual studio 2015, I think you need newest version URL to source: [login to view URL] Looking for someone to do this right away for me

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows/Mac..have cloud version of [login to view URL] desktop version

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hello, I need a professional to crack an EXE file for a program written in Phyton. Note: This is noting illegal, I have payed and therefore I am authorized to use the program. The problem is the following - the program connects to the Internet to verify the registration code is valid and starts only after the response from the remote server is

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...manufacturing Management Software(.exe) with bar code scanning. I have Wrist Watch manufacturing company. In manufacturing each Watch model contain unique Watch model so I want in software when one model(one model contain many number of pies) comes for manufacturing then it will be total recorded by software with bar code scanning and when one model manufacturing

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  $487 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I had created my project in Visual studio 2017, in which i had integrated python code . but after making exe and python file not showing or computing the desired result. my python code is running via command prompt. kindly resolve this issue. Visual studio 2017 Python 3.6.5

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  looking for someone who will help me with my project, i have a software and looking to rebuild it in a nicer easy way, looking to make it smarter!

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...compile my python script no problem, using pyinstaller. The issue i'm having, when I run the exe, it's unable to find the python files I call in popen(). I want to bundle those to my exe, and not have them floating around in the directory (trying to hide the source if possible). Any help is appreciated, my budget is pretty slim because it's probably just

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I want a...want a software that can con compile lua script into a 64 bit exe. the application should be able to take a simple lua 5.1, luajit 2.0, wxlua, sql, C and C++ scripts and compile them into an executable 64bit program for windows, EXE. that way i can write a simple lua script and compile it to exe, a standalone program on any windows computer

  $573 (Avg Bid)
  $573 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล