ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  29,565 define lcd microcode งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  AdvTV (โปรแกรมป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ ป้าย LED) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม AdvTV หรือ โปรแกรมโฆษณา มีเดียต่างๆ เป็นโปรแกรม ต่อยอด จากโปรแกรมออกแบบป้ายประกาศบนจอ LCD แต่โปรแกรม AdvTV นี้ สามารถเล่นไฟล์วีดีโอ พร้อมกับการแสดงตัววิ่งข่าวได้ เหมาะเอาไว้สำหรับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หน้าโรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการที่ต้องให้คนมารอคิว รับบัตรคิวเพื่อรอ

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  Prototype of an Mobile Electronic Device 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mobile device that has the following parts like a m...has the following parts like a mobile phone, Usb charging port and rechargeable battery, two (2) 2-4G micro SimCard, GPRS, RAM ROM, BLE, Feature phone Keyboard, Feature phone LCD screen, Controller and Strong-Signal-Comparator that checks for the strongest and connects the device to the strongest.

  $625 (Avg Bid)
  $625 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  silent sms 6 วัน left

  Without any application installed on the target phone. A stealth SMS will be sent to the target phone (please define how sms will be sent,from PC or a smartphone). Target phone should return its cell id and the estimated accuaracy and, if possible, GPS coordinates. I wish to be able to enter any mobile number into software / website and it will

  $2058 (Avg Bid)
  $2058 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Was trying to fix WordPress Memory Exhausted Error – Increase PHP Memory I accidentally put define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' ); into htaccess and now site is shows Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator and inform them of

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  HDMI to LVDS adapter board 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...HDMI input: at least hdmi 1.4, standard HDMI connector - LVDS output: single channel, 40pin FPC connector - LCD backlight: 2 pin connector for backlight input from an external board, merged with LVDS signals to the FPC 40 pin connector - LCD resolution is 1280 x 800 (details could be provided if needed) The project will be defined in two milestones:

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  GB LCD + VGA 5 วัน left

  Display video data on modern LCD + VGA out

  $583 (Avg Bid)
  $583 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Tennis interactive web application [aprox $150] 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello freelancers, My interactive web app will be about tennis matches. I will need 4 roles which i define in the ATTACHED description along with all th eminimum functionalities i will need and also the delliverables. Deadline is tommorow night so kindly review and let me know asap if interested. Happy Biding :)

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Math problem 5 วัน left

  The task is to define a function that matches the following rules: All shapes have the same area. Height of the last shape is a constant and is always equal to 1. Input data: - shape nrumber (integer) - total number of shapes (integer) Output data: - height of a shape (real number) Example: There are six shapes on the picture (see attachment)

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Trophy icon HopeIHelpedYou Blog Brand Design 13 วัน left

  ...represent old but wise knowledge. - the image I use currently is about 2000 by 600 pixels (which then gets resized when shown in the website) Here are some keywords that define the blog and could be used as inspiration for the images: productivity, deep thinking, reading books, focus flow, helping others, personal development, personal achievement

  $123 (Avg Bid)
  makecode-pxt fork 4 วัน left

  ...are: a Blockly-based code editor along with converter to the text format a Monaco code editor that powers VS Code, editor's features are listed here. extensibility support to define new blocks in TypeScript an ARM Thumb machine code emitter a command-line package manager. The goal of this project is to make a fork of the original PXT repo and customize

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We are looking for UI/UX designer for both apps and for...working on second generation, which we want to make it smart (iOT), connected device, accessible by phone, wireless upgrades, GPS tracking, etc. At the same time, the device has LCD screen which also needs the UI/UX design done, some basic animations, annotations during start up/shut down, etc.

  $2139 (Avg Bid)
  $2139 การประมูลเฉลี่ย
  71 การประมูล
  Javascript Animation (Sun/Moon) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Everyone ! There are some parameters I g...sun rise to sun set. When sun sets, background color will change sun icon will turn to moon icon and it will move to sun rise hour. I don't need a precise movement. You can define 3 main locations for both of them. This animation should be responsive. Let me know if you need more information. Mert.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Unset COD Payment Gateway on the Basis of Post Code in Woocommerce 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a shipping zone with the list of pincoedes and I am using the following function to unset the gateway: function conditionally_remove_payment_methods( $gateways ){ // Define Zone Check for Pincode $targeted_zones_names = array('All','Zone 4','Zone 7'); $chosen_methods = WC()->session->get( 'chosen_shipping_methods' ); // The ...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...help write the post. 1. Define the Industry: Define an industry that interests you. 2. Determine your Goals: Decide a role within that industry that you would like to pursue. 3. Find the Opportunity: Search current job opportunities and the required skills needed to get the job you want. 4. Measure the Skills Gap: Define which skills you have and

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...Banks, Post offices and Hospitals to be attached with Thermal Printer and display on LCD TV for the counter and next token availability. Generally 4 - 6 counters are there which depends handles different departments. ADVERTISEMENT SCROLLING AT THE BOTTOM of the LCD display screen should be provisioned. Advertisements (scrolling text) will be uploaded

  $532 (Avg Bid)
  $532 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  TFT/LCD Gate Driver Solution 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a TFT project and need help with Gate driver solution. The TFT has 256 x 256 row and column like in the attached file below.

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...upload button on his / her view. The uploading formats has to include all formats. User 3 also gives the word count, type of project, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] copies via which our logic would define the price There would be a wallet which has some balance and with each project, the student can use 15% of the wallet balance. Cashback coupon codes will be possible to enter

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Simple project 3 วัน left

  ...me.. I basically need a LCD display similar to an adruino tft st7355 to control several high speed actuators from firgelli automations.. these high speed actuators only have two wires and they extend & retract as the polarities are switched.. there would be a total of 7 actuators ..what I would really prefer is to have one LCD display that's 10x5 inches

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Printing Designs. 3 วัน left

  ...Flyers, Logo designs, Infographics, Posters, PPT, Standees, Emailers, Case studies... Etc.. Process : - Study design briefs and determine requirements - Schedule projects and define budget constraints - Conceptualize visuals based on requirements - Prepare rough drafts and present ideas - Develop illustrations, logos and other designs using software -

  $755 (Avg Bid)
  $755 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Ruby on Rails App, Filipino Developer 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...can look at. Explain what you specifically did for those projects. What’s your schedule like (week & weekends) and of hired, when could you start? And lastly, how do you define success and how would you make this project a success?...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...Check for Duplicates in Products, Recreate CSV and Upload to FTP, Move original file into /Processed Folder. CSV file sample attached. Simple Defined section /file where i can Define details for SFTP File Upload Location & Folder location to monitor. Rephrase "Service" , "Details"& "Amount" Columns. Modify Details to AU_DID_ if not a 13 or 1800 num...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Leadership essay 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This week's readings introduced transformational and transactional leadership.  Write a 500 word essay in which you describe and define transformational and transactional leadership.  Be sure to explain the types of behaviors associated with each type of leadership.   Think of a leader you know OR think back to the case of Michelle Rhee and DC schools

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Oledrecycling pictures 2 วัน left

  I need 3 pictures for a lcd recycling center. 1. Image > cracked iPhone screens > wording: We pay more, aggressive pricing, USA company base 2. Image > cracked iPhone screens > wording: oem screens accepted 3. Image > cracked lcd iphones > wording: Top prices guaranteed for your cracked screens note: check my pictures on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to get

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  web python script for FOTA embedded system 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Setup an python server and create a script that can handle a thread (define a protocol) that can deliver a SREC file (motorola string firmware file) and deploy it to the embedded system. The goal is to send the SREC file and verify the transmission with the embedded system. Is out of the scope to do the updating in the firmware system. It is just the

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  An assignment 2 วัน left

  We would like you to build a dynamic model schema definition where you can define multiple columns in a model. Assignment needs to be completed by today itself. Doesn't need to be too professional.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Build wordpress plugins 2 วัน left

  Hi all, I want to build plugin that can send email to register user with some per-define message. I will give more details in PMB. Cheers,

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  Setup GAN/DCGAN to create new images 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to create new computer generated images with GAN/DCGAN but I have ze...new computer generated images with GAN/DCGAN but I have zero code/AI knowledge. So I need you to setup the GAN or DCGAN (whatever works best for my purpose) so I just have to define the dataset aka images and then can generate new images. Experience in GAN/DCGAN recommended

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need 3 pictures for a lcd recycling center. 1. Image > cracked iPhone screens > wording: We pay more, aggressive pricing, USA company base 2. Image > cracked iPhone screens > wording: oem screens accepted 3. Image > cracked lcd iphones > wording: Top prices guaranteed for your cracked screens Note: check my website to see my current images but

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...is complete, we may allow for remote access. We currently use and set up Sugar CRM (Suite CRM's predecessor) and are very familiar with it. We will work with you to help define the scope and will pay an hourly rate as we work through the project together. Notes: - Install software and prerequisites on existing company hardware - Large SQL database

  $51 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Given a set of N points in K-dimensional space. Each point X is ...Classification algorithm to find a Linear Classifier. The result depends on the maximum iteration allowed and a value of the chosen parameter . The purpose of the project is to define a minimal value of  that leads to the Classifier with acceptable value of Quality of Classifier.

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I want to transfer GPS values from system 1 to system 2 using Wi-Fi module ESP8266 alon...values from system 1 to system 2 using Wi-Fi module ESP8266 along with Arduino UNO. I've written the main codes for server and client end. I'm not able to print anything on LCD if I'm using ESP8266 and selected 'generic ESP8266' boards. What could be the problem?

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...looking for a Project Manager who will do the following for me - 1) Refine my resume according to project managers resume. 2) Draft a cover letter of a project manager 3) Help define key skills and key words that will help find a better job 4) Help with practical interview questions for project manager Ill share my profile with the right candidate Thanking

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...for this program key expectations are as follows: • Independently lead the weekly mentoring sessions to review and problem-solve weekly curriculum to facilitate learners • Define project submission guidelines, share the expectations of the projects and evaluate project submissions when submitted • Propose improvements in projects, re-structuring of

  $2362 (Avg Bid)
  $2362 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  SEO on Wordpress Site 1 วัน left

  ...• Do a primary keyword research and identify the best keyword for each page. As site is based in Nigeria – all key words used to consider the use of nigeria where advised • Define and write SEO title and meta description • I have yoast seo installed to assist • Optimize any image tags where an image is found on the page • I think yoast creates sitemaps

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล
  In House Back End Developer 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Maintaining good server health Minimum requirements: - Proficient in Python 2/3 - Understanding in HTTP protocol - Experience using WSGI Framework (eg: Django, Flask) - Able to define data models using ORM and experience using PostgreSQL or other RDBMS - Familiar with Linux based OS Nice to have skills: - Experience using various database/storage solutions

  $1419 (Avg Bid)
  $1419 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Clubhouse Bar System 22 ชั่วโมง left

  Computer system that can run locally with the option of syncing to an online platform, to run our bar facilities. Should be able to: Sell various ca...to cash drawer and receipt printer Multi site funcionality with multiple stations per sight. Draw reports for individual sites as well as combined. User Rights management to define accessible features.

  $2722 (Avg Bid)
  $2722 การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล
  Basics of Scala: 10 simple tasks 11 ชั่วโมง left

  ...beginning with "P" 2. Create a map with product names and prices. On its basis, generate another map with a 10% price reduction. Use the collection mapping mechanism. 3. Define a function accepting a tuple with three values of different types and writing them out 4. Present the Option operation on any example (e.g., a map in which we search for values

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Hydroponic Automation Project 10 ชั่วโมง left

  ...following values via probes in main water tank connected to the Pi - PH -Water Temp - EC 4) Measure atmospheric temperature and humidity in the grow tunnel, and display on an LCD 5) Climate control inside the grow tunnel by switching AC ON/OFF according to the desired temperature Automatic Nutrient Dozing System As per point # 3, there will be

  $610 (Avg Bid)
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Automation - load query result from existing ecommerce site 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Building automation query sites: 1. main landing page for input keywords 2. Query result area under input keyword text field Query will be automation going to existing define ecommerce to get the information as defined in the pdf Project will be based on the milestone 1. Trial milestone - to automatically show the result query for 2 defined ecommerce

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Feminine Logo Designer 7 ชั่วโมง left

  ...wearing handcrafted luxury intertwined with Indian aesthetics. We offer ethnic attires with a modern sensibility. Pristine, delicate and at the same time relaxed is how we define our collection, giving our customers a sense of simplicity with style. A fashion-forward pret line for the woman who is deeply rooted with her values and culture while being

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Repair a TV 2 ชั่วโมง left

  I have a repairing shop and would like to start business on repairing LED, LCD, PLASMA TV

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Necesito un experto en arduino 2 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Requiero consumir 4 endpoints de una API en mi arduino uno usando wifi o ethernet shield, ademas de mostrar datos en una pantalla LCD 20x4. Explicare mas por el chat, solo gente que hable español bien el español

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Website design - URGENT need หมดเขตแล้ว left

  Based on my details, develop initial sketches for my website and look ...website and look for relevant design references. 1 produce a low fidelity sketch of the basic layout and structure of the website using a wireframe or prototyping tool; 2 define the style of the site, by looking at relevant design references and compiling an inspiration board.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Quality Assurance Tester/Analyst หมดเขตแล้ว left

  ...Enjoy problem solving and the challenge of finding system issues • Work with internal resources to develop Test Plans that accurately define the scope of the testing effort, and then create individual test cases that define each test scenario. Once the Test Plan is approved, execute tests, track and communicate the results • Troubleshoot issues reported

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 การประมูล
  Logo designer needed หมดเขตแล้ว left

  SARK AUTO is a used car dealership in metro Atlanta, Georgia. We sell retail, wholesale, export, and fleet rentals. We are looking for a unique logo that is not in use to define our brand. The logo needs to be versatile and current. It should reflect our industry of movement and progress. We have been using a temporary stock logo that is too common

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  109 การประมูล
  Python quick script หมดเขตแล้ว left

  1)Define a vector X=(1, ..., 1000) 2) Scramble the vector X randomly 3) Read on Parallel (mandatory) X and follow the algorithm a) Run Pause (Xi) where i= 1....1000 and i it´s randomized b) Create a new vector Y=(1, ..., 1000) and scrambe, then insert a new entry to Y with the observed value Xi if and only if the last value

  $29 (Avg Bid)
  ด่วน
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Connect an Ionic app to API หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have Ionic app pages designed and needed to be connected to an existing API. I can provide a not-minified [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file contains all the route and endpoint ...Ionic app pages designed and needed to be connected to an existing API. I can provide a not-minified [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file contains all the route and endpoint to connect the app and define its flow.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  build me an Android Mobile App หมดเขตแล้ว left

  ...Admin should be able to generate unique bar code for every products. • Each bar code has particular amount of hidden cashback in form of percentage (from 1-100%). • Admin can define percentage while uploading products. • Once bar code is printed on product and shipped to customer successfully, customer can login to their account and scan that bar code

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล