ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 delivery งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Weed Delivery Website หมดเขตแล้ว left

  เราเป็นธุรกิจกัญชา ต้องการทำเว็บขายที่ไม่ซับซ้อนใช้เพียงไม่มีหน้า 1-2 หน้าเว็บ หน้าแรกเป็นคอนเฟิร์มอายุของ user กดยืนยันเข้ามาแล้วเป็นหน้าสองที่เป็น Sale page มีเมนู มีคำอธิบาย และรีวิว เราอยากวางคอนเซ็ปต์เข้าใจง่าย รวดเร็ว และอัพเดทได้ง่าย ในส่วนที่มีการอัพเดทมากที่สุดจะเป็นเมนู ซึ่งเราสามารถทำด้วย Canva และคิดว่านักพัฒนาเว็บน่าจะเชื่อมต่อตรงนี้ให้ Canva ของเราอัพเดทตลอดเวลาได้ไม่ยาก เราเคยทำเว็บไซต์ด้วย wordpress ก่อนจะถูกปิดเว็บในภายหลังเนื่องจากขัดต่อกฎของทาง wordpress ที่ห้ามทำเว็บไซต์ขายกัญชา แต่เราก็เสียเงินไปกับ package และไม่สามารถ refund ได้ นั้นทำให้เราเสียเงินและเวลาเป็นอย่างมาก เรามีเป้าหมายในการสร้างเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์ที่มีขึ้นในการค้นหาเป็นลำดับต้นๆ ใช้เว็บไซต์ในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆของ google เพื่อดูข้อมูลของ user และใช้ในการยิง ads ทั้งนี้เราตั...

  $312 (Avg Bid)
  $312 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...การผู้ที่สามารถเขียนได้โดยตรงที่นั่น ( (คุณสามารถใช้ไฟล์คำและรูปถ่าย) [คำขอเมื่อสมัคร] - โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีบทความใด ๆ ที่เคยเขียนมาก่อน ขอบคุณมาก ๆ === - This is a job from a company that operates websites introducing Japanese tourist sites to foreign visitors. Please write articles with consideration of SEO measurements. ■Budget from 350 thb per article (not including all fees) ■Delivery Form Microsoft Word file and Picture data ■Hiring Conditions - Experienced writers - Persons with interest in Japanese tourism - Candidates may be offered more work if their results are good so we look forward to many applicants - Japanese speaking candidates are welcome but candidates who don't speak Japanese are still considered ■Prohibition - Copying or rewriting of any ex...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Write Shop Descriptions in Thai หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are currently looking for a person to write 5 descriptions of selected online stores in Thailand (in Thai language). Approx. 3000 characters PER SHOP. It w...Approx. 3000 characters PER SHOP. It would be great if you could prepare them in HTML. Text must contain: 1. Description of the shop in general 2. Information about promotions and voucher coupons which the selected shop offers 3. Description of the products, brands, services, categories/types of products that people can buy in the shop 4. Description of the shopping process and posibilities (delivery, payment methods, …) In case of being interested in our project, please provide me your price expectations for the same as well as the time you need to prepare them and whether it's possible to do...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Write Shop Descriptions หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are currently looking for a person to write 20 descriptions of selected online stores in Thailand (in Thai language). Approx. 3000 characters. It would b...language). Approx. 3000 characters. It would be great if you could prepare them in HTML. Text must contain: 1. Description of the shop in general 2. Information about promotions and voucher coupons which the selected shop offers 3. Description of the products, brands, services, categories/types of products that people can buy in the shop 4. Description of the shopping process and posibilities (delivery, payment methods, …) In case of being interested in our project, please provide me your price expectations for the same as well as the time you need to prepare them and whether it's possible to do...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Unity Expert for Asset Delivery 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the lead of this project, I am looking for a proficient Unity developer who can efficiently handle asset delivery on both Android and iOS platforms. The main focus will be on Play Asset Delivery (on demand). Experience in this aspect is crucial as it forms a large part of the project. Additionally, knowledge and skills in iOS on-demand resources are vital too. An essential task will be delivering documentation on implementation. Therefore, first-rate communication skills, attention to detail, and a solid understanding of technical writing are key for this role. Ideal Skills: - Proven experience working with Unity on Android and iOS platforms - Proficiency in Play Asset Delivery (on demand) - Experience with iOS on-demand resources - Excellent technical writing ...

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional photographer skilled in both portrait and product photography. The project involves creating high-quality, marketable photos for various purposes: - E-commerce: The main goal is to create compelling product images that drive sales. - Social media: Engaging portraits that can be used across different social media platforms. - Print marketing: Images t...in print materials for marketing purposes. The ideal candidate should have experience in both portrait and product photography, have the ability to create visually appealing images that perfectly align with the different use cases of e-commerce, social media, and print marketing. I will require roughly 10-20 final edited photos for each type of photography. So, attention to detail and timely delivery...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Assist in writing answers for 3 questionnaires for Grant application criteria for an Allied Health Company demonstrating the company's setup All answers for the criteria's are to be written within 750 word limits each. Assessment Criterion 1: Service delivery [750 word limit] Describe how your organisation will deliver the services in the identified ACPRs in the application. Assessment Criterion 2: Stakeholder Engagement [750 word limit] Describe how your organisation will cultivate or expand links with other service organisations, infrastructure and resources, including the Regional Assessment Services (RAS) and other relevant specialist services e.g. dementia supports. Assessment Criterion 3: Efficient and Effective Use of Grant Funds [750 word limit]

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  We are a dev team and seeking a highly experienced individual dev with ...and grocery. 4. We work from 6PM till 4AM in the morning in IST, so devs can join us after their regular working hours. We are seeking professional, only individual devs (no teams, no groups, no companies, as we are already a company), who can speak and understand English and Hindi. All devs who join our team will get recurring projects from us depending on time available with them. Timely delivery for projects is very important, and hence pls do not join if you are already overloaded with existing work, to just waste time of our projects. Mention the above pay amounts in your bid and that you are ready to work on codecanyon scripts so we can initiate chat and complete hiring. All payments will be on la...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...system of our bulk ice selling business' website. Key tasks include: 1. **Payment Gateway Integration**- The checkout system should incorporate a payment gateway to facilitate secure transactions. 2. **Delivery Address Input** - Allowing customers to input their delivery address to ensure proper and accurate delivery of our products. 3. **Order Confirmation Email** - After a successful purchase, an order confirmation email should be sent to customers for their records. 4. **Design** - Implement a simple and clean design that aligns with the website's current aesthetic. 5. **Delivery Tracking** - Incorporate real-time tracking of deliveries into our system to enhance customer experience. Ideal candidates should have a solid background in WIX,...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I am seeking a uniquely skilled developer to create a dynamic logistics application. The primary function of this app is to manage service logistics, enabling efficient assignment of tasks to technical teams. As the demands on the system will be varied, the selected expert should ideally have a strong command of angular 17 for frontend development, and Postgres for backend purposes. ...Preferred Skills and Experience: - Proven experience in designing similar solutions. - Advance proficiency in Angular 17 for frontend developments. - Extensive experience working with Postgres. - Ability to meet deadlines without compromising the quality of work. Overall, the successful freelancer will have the chance to work on creating a useful tool aimed at improving efficiency in service delivery...

  $2148 (Avg Bid)
  $2148 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  I require a highly functional app primarily for managing service logistics and requests in real-time. The key functionalities wo...this will be crucial. - Service Logistics Management: This involves scheduling services meticulously, optimizing routes for efficient service delivery, and continuous tracking of services. Knowledge and proficiency in Laravel 10, PostgrestSQL 16, Ionic 7, and Angular 17 would be vital for this project. Notifications should update in real time to reflect status changes. I'm keen on an easy to navigate administrative panel for the web application. The mobile application should offer a user-friendly interface with intuitive design aesthetics. Only those with proven experience in similar projects should apply, as time efficiency and quality deliv...

  $3828 (Avg Bid)
  $3828 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...freelancer to help our charitable organization raise funds to supply medical equipment to people in need in Israel (for starters). We are a USA charity, registered with the IRS. We have a website and payment portal ready. We also have initial marketing being carried out with The Times of Israel. Eventually, we will be expanding the scope of our service. We have suppliers and logistics for delivery of donated equipment. We have an online payment portal and are now ready for action. Your Present Role Involves: - Figuring out how to build momentum within the Jewish community, and with any other people or groups who have goodwill, who would be willing to help injured persons gain faster, better recovery with gifts of leading edge virtual reality rehabilitation systems. The i...

  $133784 (Avg Bid)
  $133784 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Visual Paradigm & MS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...stock, and reorder levels. - Automated alerts for low stock levels. 3. Order Management - Enable creation of new orders with customer information, order details (product, quantity, price), and shipping method. - Track order status (received, processing, shipped, delivered). - Generate invoices and receipts for orders. 4. Shipping and Delivery Tracking - Record shipping details, including carrier, tracking number, and expected delivery date. - Update order status when shipped and delivered. 5. Reports and Analytics - Generate sales reports by date, product, or customer. - Inventory level reports. - Customer order history and patterns. Instructions: Based on the given information do the following: 1: Create a DFD using Visual Paradigm. (Note: we h...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Social Media Trainer for Facebook, Instagram, and YouTube 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a social media expert who can provide training across Facebook, Instagram and YouTube. Key Requirements: - Content Creation: The ideal candidate should be well-versed in creating eng...three platforms. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in social media management and training - Strong understanding of Facebook, Instagram and YouTube algorithms and best practices - Experience in creating and executing successful social media advertising campaigns - Proficiency in analyzing social media data and using it to inform strategy - Excellent communication and training delivery skills, with the ability to engage and educate a variety of team members. If you have the skills and experience to take our social media presence to the next level, I'd lo...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can help me increas...Excellence**: The intent is to optimize various facets of the operation to make it more streamlined and effective. Specific tasks include: - **Quality Control Optimization**: Ensuring that our products meet the required standards and implementing measures to reduce errors and defects. - **Order Fulfillment Enhancement**: Streamlining our order processing and fulfillment procedures to ensure quicker delivery times and improve overall customer satisfaction. The ideal candidate for this project should have a solid background in process improvement and a proven track record in optimizing quality control and order fulfillment processes. Experience with both operational consulting and performance metrics analysis would be h...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled teacher who can educate students on intermediate-level IT concepts. The ideal candidate will have a strong understanding of BTEC curriculum and previous experience teaching a...IT fundamentals. - Previous teaching experience: Experience in teaching intermediate-level students is preferred. - Familiarity with BTEC: A strong understanding of the BTEC curriculum and its requirements. - Excellent communication skills: Ability to convey complex information in an understandable and engaging manner. - Report-based delivery: The teaching sessions will be delivered through reports, so the teacher should be comfortable with this mode of delivery. This is a great opportunity for someone who is passionate about IT education and has experience teaching at ...

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Urgent: Senior UI/UX Design Team Leader 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Senior UI Designer (Team Lead) Job Description: As a Senior UI Designer and Team Lead, you will lead a team of designers in creating intuitive, visually appealing, and user-centric interfaces for both web and mobile applications. Your expertise in user interface design, combined with your leadership skills, will be instrumental in driving the design process, fostering creativity, and ensuring the delivery of high-quality design solutions that meet the needs of our users and business objectives. Key Responsibilities: 1. Team Leadership: - Lead a team of UI designers, providing mentorship, guidance, and support to foster professional growth and development. - Set clear objectives, performance expectations, and priorities for the team, ensuring alignment with project goals and...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Android Code Redesign and Feature Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced Android developer for a major interface update to my app. We need to facilitate a better user experience through user interface design enhancements and additional fea...navigation flow. 2. Adding New Features: - Although I'm open to your expert suggestions for new features, the direction was not specified upfront. Potential freelancers must be proficient in Android development with a keen eye for intuitive, modern design. Working remotely, your ability to maintain clear communication for updates and changes on a shared session is crucial. Efficiency in task delivery coupled with meticulous attention to detail will also go a long way. Looking forward to hearing from qualified candidates who can transform my app into a more user-friendly, fe...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of a report that will help me identify potential car theft by analyzing the usage of keyless entry remote systems. Requirements: - The report should be delivered in PDF format, presenting the data in a clear, concise and visually appealing way. - It needs to support keyless entry remote systems specifically, not limited to standard non-sma...needs to support keyless entry remote systems specifically, not limited to standard non-smart keys or smart keys. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in data analysis and report generation. - Experience in automotive security and car key fobs. - Ability to work with keyless entry remote systems. - Excellent communication skills for a clear understanding of the project's objectives and delivery of the report in a ...

  $25 - $311
  $25 - $311
  0 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced advertiser who can create and im...channels where our target audience is most likely to be present. - **Subscriber Increase:** The main goal of this campaign is to significantly boost our subscriber numbers. - **ASAP Delivery:** The project needs to be completed as soon as possible. Ideal skills for this project include: - **Telegram Marketing Expertise:** Proven experience in successful Telegram ad campaigns. - **Audience Targeting:** Ability to identify and reach the right audience. - **Performance Analytics:** Skills in tracking and measuring the effectiveness of the campaign would be a plus. This is an urgent project, so timely and efficient delivery is a top priority. I'm looking forward to working with a professional who can del...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  React Native Social Networking App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a client, I'm seeking an experienced React Native Developer or team with a strong background in developing and deploying applications for both Android and iOS. The primary goal of this project is to create a social networking app. The most crucial features for this app are user profiles and a reliable messaging syst...development, and a keen eye for user experience and engagement. - Extensive experience in developing user profiles and messaging systems. This project requires a high level of proficiency in React Native, as well as a strong portfolio showcasing similar projects. The ideal candidate or team will be able to demonstrate their expertise in these key areas, ensuring a smooth and successful project delivery. If this sounds like you, I'm looking forward to revi...

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  The app is supposed to: - Search for specific product and add it in the cart with all needed information: delivery location, accessories, quantity. (Example: HP laptop with 14in size) - Compare the product price and service quality in the platforms and give results of the comparison. ( example: price in Amazon for the laptop is 1000$, delivery time is 3 days, the reviews are 4 star. Same for other platforms) - Direct the user to the selected platform to complete the purchase. (Example: to purchase the laptop from Amazon)

  $2261 (Avg Bid)
  $2261 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา

  I'm looking to have a multiplayer game developed for personal use and I need it as soon as possible. Key project...forward to seeing your proposal. Skills and experience ideal for this job: - Proven experience in multiplayer game development. - Prompt communication and reliability. - Ability to provide suggestions and insights based on my requirements. - Capable of meeting a quick turnaround time. - Proficiency in game development across various platforms. Your application should include your estimated delivery date, platform recommendation for best game experience, and a brief description of your method in creating an engaging multiplayer game. If you have a portfolio, please submit samples of previous multiplayer games you've developed. Looking forward to collaborat...

  $177 - $294
  ปิดผนึก
  $177 - $294
  10 คำเสนอราคา
  Trophy icon Beautify an element in Vue/TailwindCss 6 วัน left

  We are making us a new website. We a...page. Contact mainly via phone or email. Newsletter Subscription is NOT required. If you can fit it good. If not also good. Contact is priority Deliverable: Vue-File "" 2) On there are 4 instances of (Digitaldruck, Siebdruck, ..) In each of them at the bottom we tell customers the delivery date and the price with and without taxes and that delivery is free and "add to cart" Your job: Make it beautiful so that people add to cart. Needs to fit the page. Deliverable: Vue-File "" Please state any other changes you require ( for example) Attached are the project files. Your job is to edit and

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  B2B WordPress website 6 วัน left

  ...should see what’s on backorder for them including editing and cancel them - Livestock and pricing - Requesting returns - Track their orders - Save orders - Choose to place an embroidered/printed order or plain stock order. Orders cannot be mixed and we need controls in place - Automatically add surcharges for under-minimum orders - Customers should be able to manage their users - Manage their delivery addresses which updates our system - Chat option - You will need to build an API that connects to our system and an API for payment processing - You will need to fully manage and support the website for the long term too We are looking for the website to be fully built including adding all products and information pages...

  $8830 (Avg Bid)
  $8830 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Prestashop Shipping Carrier API Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled contractor to integrate an existi...demonstrate experience and expertise. Required API Functions: - Customer orders made in Prestashop should automatically post to the carrier system via their API. - Any changes of status made by the carrier should reflect in the Prestashop orders panel. Anticipated Status Changes: - 'Delivered': Signals the successful delivery of a customer order. - 'In Transit': Indicates that an order is on its way to the customer. - 'Delayed': Informs about any delay that may occur in the delivery process. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in programming and API integration. - Knowledge of, and experience with, Prestashop and integrations to shipping carriers. - Past experience in integrating A...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...pipeline to automate software delivery on the AWS platform. This project is specifically focused on AWS, and ideally, you should have experience with the following: - AWS EKS: The ability to create, manage and optimize a Kubernetes cluster on AWS EKS. - Argocd: Proficiency in configuring and deploying applications to Kubernetes using Argocd. - CI/CD Best Practices: Strong understanding of industry best practices for CI/CD, including infrastructure as code and automated testing. - Monitoring and Logging: Experience with setting up highly advanced monitoring and logging for CI/CD pipelines, ensuring real-time monitoring and comprehensive logging capabilities. Your role will be to design and implement a robust system that will automate the software delivery process, wh...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled rotoscoper to help me remove a person from an entire MOV video. The task entails: - Removing the person throughout the video without replacing the background. - Maintaining lossless quality throughout your work - Delivering lossless quality Ideal freelancer would have excellent attention to detail, proficiency in rotoscoping, ...attention to detail, proficiency in rotoscoping, and a record of maintaining high video quality. Previous experience with similar projects is a plus. The videos will be delivered in ProRes 422 HQ and should be delivered in the same format with no degradation whatsoever. The person speaking needs to be pulled out clean with no background, just an alpha channel, so Prores 4444 w/ alhpa channel delivery. 9 videos totaling 41-4...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  To create 3d dragon girl muscle rigg and walk animation as we discuss and delivery in abc format , I am all set to begin

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a versatile writer capable of producing content across a wide range of writing styles for a technology-focused project. The primary goal of the writing will be to create educational content. Key Requirements: - Proficiency in creative writing, copywriting, and technical writing. - Strong background in technology and the ability to simplify complex topics for educational purpo...purposes. - Experience in developing content for educational purposes, focusing on clarity and engagement. Ideal Skills: - Excellent writing skills with a diverse portfolio across different formats. - Knowledgeable in technology trends and capable of writing for a broad audience. - Familiarity with SEO principles to enhance content visibility. - Project management skills to ensure timely content ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I require an accomplished developer with adept knowledge and proven experience using the Gutenberg builder. You will design and develop an engaging website aimed at information sharing. Given your expertise, I would appreciate suggestions for essential functionalities since I didn't specify this initially. Strong communication skills, prompt delivery times, and creativity will be of extra importance.

  $357 (Avg Bid)
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา

  Project Start Date 18 April 2024 Project End Date 18 May 2024 Working Domain : Your keywords + On page + 40...90% should be Uniqueue Domain Total Keywords: 19 have current Position N/A After 1 month (25% keywords should br in Google SRP ) Working Keywords: Online Cake Birthday cake Buy cake online Birthday cake online Flower online Cake shop near me order birthday cake online flower bouquet online flower delivery in delhi gifts for boyfriend gifts for girls designer cake wedding cake photo cake 1st birthday cake birthday cake with photo kids cake cake delivery in Delhi birthday cake delivery in Delhi Payment Term and Condition: Once All the requirement are Satisfied payment will be release For 1st month amount will be 15000 INR and after onwards 20,0...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Game Development: Aviator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled game developer who can create an exciting PC game for me. The game is centered around a character, Aviater, and their mission. The chosen freelancer will need to be capable of designing and developing the game from scratch and deliver it by the end of next month. Key Requirements: - Expertise in PC game development - Ability to develop a game from concept to delivery - Solid understanding of game design and mechanics - Strong communication skills and ability to work to deadlines The game will involve: - Action-packed gameplay that will keep players engaged - A compelling storyline that captures the player's interest - High-quality graphics and animations - Intuitive controls If you have a passion for creating immersive games and can meet the t...

  $1278 (Avg Bid)
  $1278 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a new design for this, it should not be the same, but i love the style

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced developer to build an informational web project with an integrated machine learning model. Key Features: - Capability for users to upload images to be processed and recognized by the model - Implement Image Recognition as the preferred machine learning model type. Proven experience in machine learning, particularly Image Recognition, and web development is ...managing user-friendly web platforms that can handle high volume image uploads, processing, and cataloging. Your responsibilities will also encompass integrating the Image Recognition model onto the platform seamlessly. This project is detail-oriented and requires a developer who can create a robust, secure, and user-friendly interface that successfully utilizes machine learning for information del...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented Marketing Specialist to create a promotional video for our local laundry delivery service, with a focus on highlighting both the convenience and time-saving aspects of our offer Key tasks include: - Showing a balance between the overall service we provide and specific aspects such as our quality, speed and customer service - Incorporating genuine customer testimonials to showcase experiences and loyalty Ideal Candidate: - Based in Riyadh - Experience in video production and marketing - Ability to capture and convey the convenience and time-saving qualities of our service - Skills in conducting and integrating real customer interviews into the promotional video. This project offers the opportunity to flex your creative muscles by producing a video t...

  $750 - $1500
  พื้นที่
  $750 - $1500
  0 คำเสนอราคา

  ... and organizing travel arrangements. We’re on a mission to become the number one product development company in the world, and we need you to make that happen. Our two directors have recently moved to Bali and invite you to become part of their personal team. If you love planning out the perfect day, organising teams, scheduling events and retreats, negotiating with third parties, and over-delivery, you’re made for this job! The work itself will be flexible, and we will respect your boundaries, but we will ask you to be available for help on many days of the year including public holidays or weekends. As you progress in this role, we may ask you to travel with our directors from time to time, all expenses will be covered by us. We will help your growth by having ...

  $636 (Avg Bid)
  $636 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled graphic designer to create a unique, dynamic logo for my upcoming automobile brand, BORCELLE CAR SERVICE. The deadline for this project is the 19th of April. My budget is up to $55. Even though I don't have preferences for colors or symbols to be used in the logo, I expect the designer to bring creativity and innovation to the table. E...to be used in the logo, I expect the designer to bring creativity and innovation to the table. Experience in logo designing, especially for automotive or similar industries, will be appreciated. A good sense of color combinations and an understanding of branding impact are essential. Your portfolio will be considered among the major deciding factors. Please bid only if you can guarantee the delivery by the...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  180 คำเสนอราคา

  I urgently need a talented designer to help create a logo and packaging desgin for my startup saree brand. The saree brand's name is Akira Silk. We aim to create contemporary handloom Kanchipuram silk sarees, celebrating the rich cultural heritage, artistry and craftsmanship of weavers across India. The logo AKIRA ne...The logo AKIRA needs to be classy yet modern. I was thinking it will be nice if the packing depicts drawings of handloom/looms (ref attached). The tagline for the brand is "The next chapter in Silk". The ideal freelancer for this project should be able to: - Showcase previous work, ideally in the space of logo design and packaging desgin or similar graphic design projects Creativity and quick delivery will be greatly appreciated and imperative to the...

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  • Ability to define detailed acceptancecriteria • Experience in Requirement gathering for the user access effectively • Collaborate with all stake-holders to ensure all acceptance criteria have been met during the post- releaseprocess • Project planning and associated tasks: Mai...product stakeholders • Attend weekly status meetings and effectively communicate the same to the concerned stakeholders • Responsible for creating andmaintaining all requirementand project related requirement documentation including BRDs, FRDs • Prioritize requirements and create conceptual prototypes • Co-ordinate with development team for testing and implementations for various releases • Proven delivery experience working in a project environment with differe...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a developer to add a custom subscription multi-step ordering functionality to my new Woocommerce site. The site will be built using Divi, and I'm aiming for a modern and sleek design. The custom subscription package should allow customers to: - Choose delivery frequency - Select product combinations - Use a date picker to specify delivery dates The ideal freelancer for this job should have: - Proficiency in Woocommerce and Divi - Prior experience in setting up custom subscription packages - An eye for modern and sleek design This is a sample for reference: Looking forward to seeing your proposals. Thank you.

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  218 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional, creative, and speedy logo (two different logos already design finalized) The time frame is essential - I'm looking for quick, quality work. • The intended purpose of the logo is for product promotion. It needs to be attractive, compelling, and must be able to effectively communicate our br...values to prospective customers. • The overall style for the logo is already done, create it in photoshop and give me PSD file and high-quality image, with distinct size logo. • Ideal Skills: Graphic Design, Logo Design, Creative Design, Time Management. • This project needs to be done ASAP. Please consider this timeline when bidding. Your experience, past project samples, and timeline for delivery will greatly inform my decis...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  Job Summary: We are seeking a skilled Full Stack Developer to build a webstore using our custom-made NopCommerce template. As part of our development team, you will be responsible for executing the provided designs into a fully functional ecommerce platform. This role is crucial as we are currently managing multiple projects and require additional expertise to meet our delivery timelines. Key Responsibilities: - Develop and deploy a webstore using our custom NopCommerce template, adhering closely to the provided mockups. - Implement the front-end and back-end aspects of the webstore to ensure a seamless user experience and efficient backend processing. - Test and troubleshoot any issues that arise during the development phase to ensure a smooth launch. - Collaborate with the proj...

  $1100 (Avg Bid)
  $1100 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled mobile app developer to create a cross-platform e-commerce app targeting both iOS and Android devices. Key Requirements: - Development for both iOS and Android platforms. - An e-commerce app, geared towards seamless and secure transactions. -Include 1 main app and 1 for admin and 1 for delivery.

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Website Upgrade with Real-time Dashboard 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...layout and performance boost to my existing website. - My vision includes intuitive navigation and optimised load times. 2. **User Profile Creation:** - The key feature to be added is the dynamic creation of user profiles. - A perfect candidate should have experience in delivering similar functionalities. 3. **Profile Functionality:** - Attributes include personalised content delivery and upload/share options. - The objective is to offer an interactive user experience. Your solid background in PHP and websocket can deliver these specifications and exceed expectations. Accomplished users of frontend design methods are particularly encouraged to submit their proposals. Together, let’s shape a more engaging user experience for my website....

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา
  Shopify Theme Revamp & Subscription Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a Shopify expert to enhance the layout and structure of my online store. In addition, I'm interested in integrating several new features, specifically subscription services, a member login area, and live chat support. Key Responsibilities: - Revamp the layout and structure of my current Shopify theme to ensure it is engaging, us...- Expertise in integrating complex web features like subscription services and member login areas. - A good understanding of e-commerce UX design principles, including page layout and structure. - Excellent communication and problem-solving skills, as the project has an urgent deadline. If you think you're the right freelancer for this job, please get in touch ASAP. Your expertise and timely delivery will be greatly ...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  134 คำเสนอราคา
  Custom Product: Bitsky 5 วัน left

  ...to send and receive files. o Client Development: Develop client applications for cloud interaction with servers. • One-on-One Chat Functionality o Message Sending and Receiving: Users can send text messages, emoticons, images, audio, and video files. Support real-time transmission of messages and storage and synchronization of offline messages. o Message Confirmation: Implement message delivery confirmation and read confirmation mechanisms to ensure message reliability. o Message History: Provide message history records, allowing users to view past conversations. o Message Recall: Allow users to recall sent messages within a certain time frame. o User Status: Display user online status, input status, etc. o Privacy and Security: Support end-to-end encryp...

  $1449 (Avg Bid)
  $1449 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  Presently, I'm facing an issue with my WHM/CPanel, where mails are frozen in the mail queue. I'm receiving error messages stating Status: 5.0....isn't just confined to a single user account, it's affecting numerous ones. I am seeking a skilled server administrator who has comprehensive understanding of WHM/CPanel, specifically around email configurations and troubleshooting. Key skills needed: - Extensive experience in WHM/CPanel - Proficiency in diagnosing and resolving server connectivity issues - Sound knowledge of email server delivery processes - A methodical approach to problem solving with attention to detail Your role will involve identifying the root of this error and implementing a reliable solution. Please only bid if you've successfully ...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน delivery ชั้นนำ