ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,997 delphi exe source code งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ฉันมีไฟล์ .exe แต่ฉันต้องการเปลี่ยนให้มันรองรับกับภาษาของฉัน เพราะว่าตอนนี้มันไม่อ่านฟร้อน ไทยมันแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยม i have file .exe but i want change language is my language

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB [login to view URL] -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  .net exe protection 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  hi i need protect my exe project (.net) 2.0 need to some one tell me best software for this and taring remotely to how used thanks

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Delphi and OpenCV for Android/IOS -- 2 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  The project is to create a software in Delphi comparing the color differences between two selectable zones of the real-time camera using OpenCV library from a smartphone or Tablet (Android or IOS). The software can save snapshot/picture and send it to a database server. The complete source code should be provided.

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need a quick https server in delphi 2006 using clever internet components. they have an httpserver. component and support for tls 1.2 Would like it enhanced to load a self signed .cer an d key and accept a request. ASAP

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Eazy EXE edit 4 days left

  This project consists of taking a compiled EXT file do you compiling it removing a few lines of code in recompiling the EXT file. We do not have the source code. However, we have a very tight deadline. The program was originally written and visual fox pro. We will pay quite a bit more if they can be ported over to Mac

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Delphi Programmer Needed For Regular Work 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...software engineering experience). I have no intention of searching for a new programmer for every project! :) You MUST be Proficient in Delphi Programming Language - development with Delphi Community Edition (Tokyo) or Delphi Pro - and FMX (FireMonkey). Experience with php, codeigniter, sqlite or LiveCode a plus. NOTE: PAY WILL INCREASE for projects as

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Troubleshoot a windows crawler (exe) 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need to fix my crawler as whenever i run the program now, it gives a .Net framework error message. "Unhandled exception has occurred in your application......." I have attached a screenshot of the error and a dump of the details. 1) The program is a webscraper of a website 2) After it scrapes the data, it updates to an evernote account using developer token. Prefer those who have wor...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I am developing a client-server application (TCP/IP) for Windows using Delphi XE3 and Indy 10, but have some problems that I can not solve by myself. So I need some expert, with advanced knowledge on this subjects (Delphi and Indy), to help me. Here is a overview on how it works: - Server side application will show all connected clients, and I can

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am developing a client-server application (TCP/IP) for Windows using Delphi XE3 and Indy 10, but have some problems that I can not solve by myself. So I need some expert, with advanced knowledge on this subjects (Delphi and Indy), to help me. Here is a overview on how it works: - Server side application will show all connected clients, and I can

  $566 (Avg Bid)
  $566 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  The code would accept a TBitmap that can be 8 bits or 24 bits pixel format as input, and give the desired output after applying the bilateral filter. If this project is succesfull I have other similar projects that I can commit to you. The code must be written in Delphi.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...with xlam for placing in the xlstart folder. We'd prefer the securiity of a COM DLL, and an install shield type of package that would be more secure and easy to install. All code is working perfectly in the xlsm and xlam files, all that is needed is someone who can package these on an as needed basis...basically, a price for taking our xlsm and xlam

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Delphi WebSocket lib bug hunting 14 hours left
  ยืนยันแล้ว

  There is a Delphi WebSockets library (eSeGeCe WebSockets) with full source codes. There is a hard-to-catch bug (or bugs) in it leading to memory corruption in rare cases The goal is to do hardcore tests to find the bug. You will have to test it in heavy loaded multitheread environment, may be code own WebSocket server (using the same library) to

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  convert android java player to exe player 8 hours left
  ยืนยันแล้ว

  i have a android player . need to convert as exe

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  exe application for encryption 6 hours left
  ยืนยันแล้ว

  i have a encryption written in java for a android player. i want a exe application to encrypt the files using that encryption

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Looking for an code of media player able to playback live stream (HTTP, RTMP, HLS,...) Source code on delphi with XE10.2 support

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  My website needs to be updated to Wordpress so that I can edit it easily. I believe that the current platform is Delphi. If you wish to review my website prior to quoting, the address is www.vitalessence.com.au.

  $283 (Avg Bid)
  $283 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  I need a Delphi expert to fix memory and instability issues on my Delphi application ( environment is Rad Studio XE2). Here are some of the issues : 1. Program hangs when I try to import data into the program. 2. Program hangs when I try to close the program 3. Update some external url for time checking 4. Try to make the program more responsive

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I have a jar file that needs to be converted to .exe

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...chat software for Windows created with Delphi (7 / XE3). Chat users can already send/receive small files (KB) using in-band transfer (client1<->server<->client2), but this is slow and not efficient at all. I'd like to allow users to share bigger file/streams (MB) out-of-band (peer-to-peer) and need a sample code on how to archive this. Here is a good

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ... You should have experience using amazon S3 and CloudFront or at least any CDN - content delivery service. What is needed description below step by step, has to be in delphi to work on my windows server: 1. Upload a file to Amazon S3 2 Check the file size or MD5 if its possible in Amazon S3 (we want to confirm the uploaded file to S3 is

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...=========================================== You must READ AND SPEAK ENGLISH. You will be required to sign a Non-Disclosure and Non-Compete. No, you cant have a copy of the source. No, your partner can not help you No, we don't want your team. This is for a single, individual programmer. You are forbidden to outsource, share, or seek outside help

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ANPR System Project, need to use thirdparty SDK and integrate in to my new application for redistribution in market should have knowledge of C++,C# or Java, Delphi

  $24 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need help with setting up a small example in Delphi Berlin where I create a dummy simple exe project with very simple an out of process COM server that can control this exe, just by creating it in a new instance or attaching to an existing instance. Registering to ROT is necessary.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...checking rights and sending out push notifications to other clients about changes in the DB. On client side we have a delphi application with a link to Java classes using the same units for the communication on client side. The actual IDE is Delphi 7. There are many external libs included in the application, like tnt classes, pdf generator ...etc supporting

  $2 - $35 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $2 - $35 / hr
  17 การประมูล

  i want a Delphi 10.2 programmer for fix my problem i'm making an web browser using twebbrowser i want to make an app to just to open one url [login to view URL]('[login to view URL]'); but when i open this i have this error "Attention! This page may not display correctly. You are using an outdated version of Internet Explorer. For a faster, safer

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Need applciation that will be able to recognize these sheets's marks - attached. Delphi XE2

  $1324 (Avg Bid)
  $1324 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I would like a scarping script compiled into an exe. program that will scrape some data and produce a excel CSV file with all the information. The site location is: [login to view URL] Please see the attachment for an example ([login to view URL]) of how I would like this done. The example is the first eight entries from the last time I had this done

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Chciałbym zlecić wykonanie aplikacjiji EXE 32/64bit na systemy windows: Microsoft Windows Server 2003 SE Microsoft Windows Server 2012 R2 SE Microsoft Windows Server 2016 która będzie monitorować jedną tablę w bazie dancyh Microsoft SQL Server 2012 Sandard i w chwili pojawienia się nowego rekordu, będzie wysyłać dane dzewnętrznegogo serwisu przez API

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We have a small software which has a complex data object...project that we are working on, which will need more help with the development. We are developing our main project with the latest version of Delphi. We prefer to work with a freelancer having experience with: -Delphi Enterprise -RAD Server -Database development -Typescript and Javascript

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I have a Delphi program client that I use to connect to some server and verify some emails. The server is currently hardcoded and can only support only 2 servers. But I want to be able to enter the servers IPs multiple from the program interface rather than being hardcoded. Would be nice if the program can be modified to allow me connect to more than

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  English ------------------------------------------------------ I have an .exe file and I want to change the title of the main window. I do not know the programming language of this software. No source files available. See attach files.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hello, I have an instagram program on windows exe and I would need somebody to put it on a server and have it run 24/7 and make a web app/interface where this program can be managed.

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Write me a .exe program - I already have an example from github u need to take this project and adapt it and make better and complete for me -

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need some VB6 code to change the folder name where it resides, PLUS change the folder name for the desktop icon, programs list pointer, and any pointers to the User folder for data files in Win 7 and Win 10. Say the current folder name and path is C:Program Files(x86)OldFolder. I want the app in OldFolder to change the name to C:Program Files(x86)NewFolder

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hello, I have an instagram program on windows exe and I would need somebody to put it on a server and have it run 24/7 and make a web app/interface where this program can be managed.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Actualmente tenemos tres aplicaciones de escritorio desarrolladas en Delphi 2007 que hace envío de correos, pero ahora que vamos a cambiar de servidor de correo necesitamos modificar la clase de envío de correos para que use SSL ya que para envío de correo a través de office 365 es necesario, además de modificar la clase si es necesario habría que

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need to convert Delphi win to Intraweb. beautify the GUI

  $2021 (Avg Bid)
  $2021 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We have a product developed in Delphi 7 with a SQL server backend. The system has around 500,000 lines of code, and does case management and reporting for U.S. Department of Labor grantees performing employment and training for farmworkers. We are looking for a Delphi programmer to do functional programming in the LA area under our project manager

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Desenvolver sistema e aplicações, determinando interface gráfica, montagem de estrutura de banco de dados e codificação de programas, conforme orientações prévias. Realizar manutenção de sistemas e aplicações. Desenvolver documentação de sistemas.

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi Smrko M. U firmi za koju radim tražimo Delphi programera (ili moguće čak i više njih) pa me načelno interesira da li ste zainteresirani priključiti se na jedan postojeći projekt (nije baš pisan prema pravilima struke i OOPa). Budući da ste iz Čakovca, možemo se naći i osobno pa popričati o detaljima. Sa štovanjem, Anđelko Banić

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...Realtime Data (This can be done with our existing code.). 2. Usb Disabled 3. File Trasfer Blocking 4. Domain(Website) blocking. 5. Alarms Section. 6. Should Not see in Add/Remove Program 7. Should Be Not Terminateable From Taskbar or If not Teminatable then should reluanch itself. We will provide the source code to continue the work further. Condition. 1

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล